Search
Close this search box.

Gemeente kocht voor 4,6 miljoen euro twaalf hectare grond in Sonniuswijk

In slechte staat verkerende Ockhuizenweg in het buitengebied in de Sonniuswijk moet aangepakt worden
Foto: Ons Son en Breugel

Door twaalf hectare grond in Sonniuswijk te kopen krijgt de gemeente mogelijkheden om het gebied te transformeren voor woningbouw en natuurontwikkeling.

Een stoppende agrariër in de Sonniuswijk en de gemeente Son en Breugel gingen in gesprek over de mogelijke aankoop van grond. De agrariër is één van de ondernemers in de wijk die zal stoppen, mede met deelname aan de warme saneringsregeling voor varkenshouderijen. De gesprekken hebben in augustus geresulteerd in verkoop van de twaalf hectare grond aan de gemeente voor 4.650.000 euro.

Door de grond over te nemen kan de gemeente naar eigen zegge extensieve woningbouw en natuurontwikkeling in de wijk mogelijk maken. Door het verdwijnen van de intensieve veehouderij worden milieucirkels verkleind en de geuremissie gereduceerd, waardoor verdere ontwikkelingen in het gebied mogelijk worden. Zo is het gebied in beeld voor grootschalige energieopwekking.

De gemeente sluit niet uit dat het bij deze ene aankoop blijft. “Mogelijk dat er op enkele andere plekken in Sonniuswijk ook kansen liggen voor de aankoop van agrarische gronden van stoppende agrariërs,” zegt het college van burgemeester en wethouders.

Geen unaniem besluit

De beslissing om de grond over te nemen was binnen het college van burgemeester en wethouders echter geen unaniem besluit. Eén lid van het college nam een minderheidsstandpunt in omdat de omgevingsvisie, die voorziet in een mogelijke transformatie van Sonniuswijk, nog vastgesteld moet worden. De beslissing is toch genomen de grond te kopen, omdat een deadline gold voor de verkoop. Wie binnen het college het minderheidsstandpunt innam, is niet bekend.