Search
Close this search box.

Gemeente komende maandag voor de rechter

Man uit Son en Breugel veroordeeld voor schending van ambtsgeheim
Foto: Pixabay CC0

Maandag 7 maart moet de burgemeester Hans Gaillard voor ‘het hekje’ komen.

Forum voor Democratie had voor het weekend het college gesommeerd iets te doen aan het sluiten van 70% van de stembureaus. Bij reguliere verkiezingen en referenda worden er tien stembureaus geopend, maar bij het aankomende raadgevend referendum over het associatieverdrag met de Oekraïne worden er slechts drie geopend.

Omdat de gemeente niet op tijd heeft gereageerd op de brief van Forum voor Democratie, moeten zij zich maandag 7 maart verantwoorden voor de rechter in Den Bosch. Ook minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk moet zich voor de rechter verantwoorden, deze zitting is op dinsdag 8 maart.

Volgens Forum voor Democratie wijzen onderzoeken uit de Verenigde Staten, Canada en Verenigd Koninkrijk uit dat aantal, afstand naar- en locatie van de stembureaus wel degelijk invloed hebben op de opkomst. Ook ouderen en gehandicapten worden benadeeld door het sluiten van stembureaus (zo is bijvoorbeeld het stembureau in de Vloed in tegenstelling tot reguliere verkiezingen en referenda gesloten), een schending van artikel 29 van het ‘VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’ volgens Forum voor Democratie.

De uitspraak van de rechter heeft grote landelijk gevolgen. De rechter kan bepalen dat er inderdaad kiesgerechtigden gedupeerd worden door het sluiten van de stembureaus, waardoor alle gemeentes in Nederland opnieuw moeten kijken naar hun beleid.

Lees ook