Gemeente: “koop lokaal,” maar kopen zij zelf wel lokaal?

Een kijkje bij de nieuwbouw van het gemeentehuis
Foto: Ons Son en Breugel

Met de coronacrisis hebben ondernemers het zwaar en de gemeente roept dan ook op: “koop lokaal.” Maar hoe lokaal koopt de gemeente zelf? Wij namen de proef op de som en vroegen cijfers op bij de gemeente.

Nieuwbouw gemeentehuis

De renovatie van het monumentale gedeelte van het gemeentehuis (fase 2) is bijna klaar. Het nieuwbouwgedeelte (fase 1) is echter al sinds 2019 al klaar. Fase 1 was op zichzelf al een miljoenenproject van 4,1 miljoen euro. Een mooi project waar ondernemers uit Son en Breugel van kunnen profiteren. De realiteit is echter anders: door de nieuwbouw aan te besteden aan Stam & De Koning bepaalt de aannemer welke ondernemers er meewerken aan het project.

Op de vraag of de gemeente een lijst kon maken met lokale ondernemers die meegewerkt hebben aan de nieuwbouw van het gemeentehuis, moest de gemeente toegeven dat zij geen lijst konden maken. Verder dan “bewoners en bedrijven in de directe omgeving van het gemeentehuis zijn betrokken bij de verbouwing” kwam de gemeente niet. Betrokken worden om voorgelicht te worden en lokale ondernemers mee laten profiteren van miljoenenprojecten zijn twee totaal verschillende dingen.

Communicatie met de inwoners

In totaal gaf de gemeente in 2020 47.288,12 euro uit aan communicatie met de burger. Volgens de gemeente is van dat bedrag 21.342,04 euro (45%) terecht gekomen bij lokale ondernemers. Één ondernemer slokt 71% van dat lokale budget op: Atres Media. De uitgever van de Mooi krant in Son en Breugel ontving volgens de gemeente 15.205,64 euro om gemeentelijke communicatie te verzorgen. De overige 29% van het lokale budget ging op aan bijvoorbeeld foto’s van lokale fotograven, de OVSB, café-restaurant de Zwaan, Foolen Audio & Light en enkele andere (niet nader genoemde) ondernemers. In het kader van transparantie kan Ons Son en Breugel melden dat de gemeente in 2020 geen inkomsten gegund heeft ten behoeve van communicatie met de inwoners.

55% van het budget voor communicatie met de burger ging op aan ondernemers buiten Son en Breugel. Zo werd 7.432,75 euro uitgegeven aan (materiaal voor) videoproducties bij bedrijven in de buurt van Varsseveld en Nijmegen. Ook ging 11.681,81 euro voor vormgeving richting bedrijven uit Mariahout en Waalre. Voor beide bedragen (een slordig 19.000 euro) zijn eventueel ook lokale alternatieven te vinden. Wellicht dat de aangekondigde jaarlijkse budgetverhoging van 10.000 euro ingezet kan worden om lokale ondernemers te voorzien van opdrachten?

Nieuw logo

Het nieuwe logo van de gemeente Son en Breugel is recentelijk opgeleverd. Inmiddels is het nieuwe logo al te vinden op de website van de gemeente en de gemeentepagina (die 2/3e van Son en Breugel niet leest). Veel reacties op het nieuwe logo op onze Facebookpagina waren niet positief. Lezers van Ons Son en Breugel hadden opmerkingen over bijvoorbeeld het gebrek aan hoofdletters, de hoge kosten á 10.000 euro en nostalgische gevoelens naar het oude logo.

Het nieuwe logo en alles wat daar bij komt kijken is gemaakt door Admosfeer uit Mariahout. Dit terwijl er voldoende ondernemers in Son en Breugel de creativiteit hebben om een nieuw logo te maken voor de gemeente. De gedachte om een ondernemer uit Son en Breugel te benaderen is niet bij de gemeente opgekomen. Geen enkele lokale ondernemer werd aangeschreven. De reden: “We kennen het werk van de art director met wie we nu samenwerken en zijn daarover erg te spreken,” aldus wethouder Paul van Liempd.

Inkoopbeleid

Drie voorbeelden hoe de gemeente zich heeft gericht op “koop lokaal”. Er zijn verbeterpunten, die de gemeente in 2017 ook zwart op wit heeft laten zetten. Het in 2017 door de gemeenteraad unaniem aangenomen ‘Inkoopbeleid gemeente Son en Breugel‘ verankerde de visie van de gemeente op het inkopen van diensten. In het inkoopbeleid staat vastgelegd welke doelstellingen gerealiseerd worden, zoals efficiënt en effectief inkopen. Ook is er aandacht voor duurzaamheid, sociaal inkopen, oog voor het MKB en het stimuleren van de lokale economie.

Dit betekent niet dat de gemeente verplicht is om een lokale ondernemer in te schakelen. Wel geeft de gemeente aan rekening te houden met de lokale economie en lokale ondernemers.

Post article

Post article