Gemeente wil grond en gebouw Sint-Petrus’ Bandenkerk kopen

Gemeente wil grond en gebouw Sint-Petrus' Bandenkerk kopen
Foto: Ons Son en Breugel

De kogel gaat niet door de kerk zo lijkt, nu de parochie en een meerderheid van de commissie grondgebiedzaken groen licht heeft gegeven voor aankoop van de Sint-Petrus’ Bandenkerk.

Op 19 juli is in overleg met de parochie besloten als optie om het huidige koopcontract voor de grond onder de Sint-Petrus’ Bandenkerk te ontbinden en zouden beide partijen overeen kunnen komen om een nieuwe overeenkomst te sluiten waarbij het kerkgebouw ook overgenomen wordt. De gemaakte kosten door de parochie worden door de gemeente vergoed. Door de aankoop krijgt de gemeente zeggenschap over de locatie en het gebouw. Met de overeenkomst is een bedrag van 1.130.000 euro gemoeid, daar waar oorspronkelijk 1.140.000 euro beschikbaar was gesteld door de gemeenteraad.

De keuze voor aankoop van het gebouw schept duidelijkheid aan inwoners en parochie. Door het uitblijven van een nieuwe coalitie en dus een standpunt over het lot van het gebouw, wenste de parochie of sloop of aankoop van het gebouw. De parochie zag uitstel van de sloop na 1 juli niet zitten en gaven aan dit als uiterste datum te zien. In een besloten commissievergadering werd maandagavond besloten het gebouw toch aan te kopen. De gemeenteraad zal het besluit op 17 mei formeel goed moeten keuren.

De aankoop zorgt er ook voor dat de zware boeteclausule die opgenomen was in het eerdere contract niet meer van toepassing is. De bouw van een nieuwe kerk achter de kerktoren gaat echter niet door en loopt de gemeente 199.000 euro aan inkomsten mis voor verkoop van de gronden.

Post article

Post article