Gemeente koopt gronden voor natuurontwikkeling Dommeldal uit de verf 2.0 

Gemeente koopt gronden voor natuurontwikkeling Dommeldal uit de verf 2.0 
Foto: Pixabay CC0

Het college koopt twee hectare particuliere grond in het kader van het regionale natuurontwikkelingsplan Dommeldal uit de verf 2.0. De aankoop is waardevol, omdat het een concrete stap betreft in de invulling van het coalitieakkoord.

In het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2017 is de ontwikkeling van het natuurnetwerk Brabant geformuleerd als een van de doelstellingen. Dit heeft uitvoering gekregen in de ondertekening van een intentieovereenkomst met diverse partners zoals Brabants landschap, het waterschap De Dommel, de Dommelvallei-gemeenten, de gemeente Eindhoven en Staatsbosbeheer. Deze lijn wordt doorgezet. Er wordt blijvend ingezet op een robuuste natuur- en landschapsontwikkeling zowel gemeentelijk als in regionaal verband.

De aankoop van deze gronden is een uitvoering van deze ambitie. De gronden worden daarvoor omgezet van agrarische gronden naar natuurgronden, zogenoemd ‘nat schraalland’, conform de eisen van de provincie Noord-Brabant en zullen ook zodanig worden beheerd. De aankoop wordt deels gefinancierd via een bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant aan te vragen subsidie.

Post article

Post article