Gemeente leent IJsfeest 50.000 euro om het hoofd boven water te houden

Saneren asbest kerk op meters afstand van schaatsende kinderen
Foto: Ons Son en Breugel

Stichting het IJsfeest heeft dusdanige financiële problemen dat de gemeente middels een lening bijspringt om het feest dit jaar door te laten gaan.

Het IJsfeest kampt al jaren met liquiditeitsproblemen en heeft daardoor geen mogelijkheden om aanbetalingen voor de huur van de ijsbaan, licht- en geluid, tenten etc. te doen. Gezien het maatschappelijk belang van dit evenement gecombineerd met de bestuurlijke ambities voor de toekomst heeft het college daarom goedkeuring verleend aan verzoek van de Stichting IJsfeest om financiële steun. Het gemeentebestuur kiest voor een achtergestelde lening van 50.000 euro ter instandhouding van de stichting en haar activiteiten.

Met het bestuur worden aanvullende afspraken gemaakt over de exploitatie en organisatie. Zo wordt het niet toegestaan de middelen te gebruiken voor horeca-activiteiten, om oneerlijke concurrentie voor horecaondernemers rondom de locatie tegen te gaan.

Post article

Post article