Gemeente maakt werk van fietspad langs Eindhovenseweg en slowlane

Fietspad Eindhovenseweg
Foto: Ons Son en Breugel
Nieuws

Het college start in 2019 met een tweetal vrijliggende fietsverbindingen. Eén ervan is de ombuiging van de westelijke ventweg van de Eindhovenseweg tot een vrijliggend, modern en goed verlicht fietspad. Het fietspad wordt een zogenaamde ‘inprikker’ van het regionale fietspadennetwerk Slowlane.

Het fietspad Eindhovenseweg wordt zowel aan de Son en Breugelse als de Eindhovense kant vorm gegeven. Aan de Eindhovense kant komt er vanwege bereikbaarheid van aanliggende woningen een fietsstraat.

De gemeente Son en Breugel wil graag snel beginnen aan deze moderne en veilige fietsverbinding, omdat het dé verkeersader is voor fietsende kinderen en jongeren van en naar de middelbare school in Eindhoven. Voor het realiseren van deze inprikker op de Slowlane langs de Eindhovenseweg hebben de gemeente Eindhoven en de gemeente Son en Breugel gezamenlijk rijkssubsidie toegewezen gekregen. De planning wordt vanzelfsprekend in overleg tussen deze gemeenten afgestemd.

De Slowlane

Volgend jaar legt de gemeente ook de tweede fase van het fietspad Slowlane op Ekkersrijt aan. De Slowlane is een 32 km lang fietspad die de economische toplocaties in de regio op de snelste en meest milieuvriendelijke met elkaar verbindt. Het wordt een vier meter breed fietspad in rood asfalt en een eenduidige en hoogwaardige uitstraling. Het wordt een vrijliggend fietspad in het groen, dat voor een deel parallel loopt aan de snelwegen (de Fastlane). Het fietspad verbindt bedrijventerreinen en campussen, zoals het ASML, Flight Forum, de Brainport Innovatie Campus, Ekkersrijt, de High Tech Campus Eindhoven en Philips.
De route voert naast de economische toplocaties ook door mooie natuur. De Slowlane is een project dat in het kader van ‘Brainport Avenue wordt uitgevoerd. Brainport Avenue betreft een gebiedsontwikkeling waarvoor het Rijk een bijdrage van 65 miljoen euro heeft gedaan.

De Slowlane ligt voor een deel in Son en Breugel. Naast het tracé van dit fietspad door Son en Breugel kent de Slowlane ook zogenaamde inprikkers. Dat zijn aanvoerroutes die aansluiten op de Slowlane en idealiter eenzelfde uitstraling hebben als de Slowlane. De Eindhovenseweg is aangewezen als zo’n ‘inprikker’.

De eerste fase van de slowlane in Son en Breugel, het traject rond de Visplas van de gemeentegrens Best tot aan de Verlengde Huizingalaan, is gereed. De tweede fase (vanaf de Verlengde Huizingalaan, via Sciencepark en Meubelboulevard naar de fietsonderdoorgang nabij Ikea) wordt voorbereid en in 2019 ter hand genomen.

Om de start van het fietspad Eindhovenseweg en de tweede fase van Slowlane mogelijk te maken, stelt het college aan de raad voor om de reeds verstrekte subsidies door het rijk hiervoor in de vorm van een krediet beschikbaar te stellen.

Post article

Post article