Gemeente maakt werk van nieuw kunstgras en LED verlichting SBC

Gemeente maakt werk van nieuw kunstgras en LED verlichting SBC
Foto: Ons Son en Breugel

De gemeente geeft sportpark SBC een impuls door nieuwe LED verlichting aan te brengen. Ook zal de commissie grondgebiedzaken om advies worden gevraagd om nieuwe kunstgrasvelden aan te leggen.

Bij SBC starten nog deze zomer werkzaamheden om het sportpark te voorzien van energiezuinige LED verlichting. Het aanleggen van LED lichtmasten is in lijn met de wens van de gemeente om in 2020 een klimaatneutrale organisatie te zijn en in 2030 een klimaatneutrale gemeente stempel te krijgen. Financiering van deze verlichting zal tijdelijk uit het potje komen waar ook de openbare LED verlichting mee bekostigd is: de gemeente had hierbij een overschot van een miljoen euro.

In article

Ook broedt de gemeente op nieuw kunstgras voor SBC. In 2016 werd al aan de bel getrokken, omdat twee van de drie kunstgrasvelden van de voetbalvereniging aan vervanging toe waren. De gemeente heeft hiervoor advies ingewonnen en een concept raadsvoorstel opgesteld ter advies van de commissie burgerzaken, dat eigenlijk in mei van dit jaar al geaccordeerd had moeten worden. Door de vertraging was het niet mogelijk om nog deze zomervakantie nieuwe velden aan te leggen om het nieuwe voetbalseizoen met nieuw kunstgras te kunnen beginnen.

Indien het raadsvoorstel zonder al te veel problemen op 28 augustus door de commissie grondgebiedzaken komt, kan de gemeenteraad op 20 september groen licht geven.

Post article

Post article