Search
Close this search box.

Gemeente neemt beheer bossen weer over van Staatsbosbeheer

Bomen in de bossen van Sonse Bergen
Foto: Ons Son en Breugel

Staatsbosbeheer en gemeente Son en Breugel zijn in nauw overleg om de erfpachtbijeenkomst voor Oud Meer te beëindigen en het eigendom van de Sonse Bergen weer aan de gemeente over te dragen. De conclusies in het rapport Verweij zijn voor partijen de reden voor dit gezamenlijke besluit.

In overleg met de commissie Grondgebiedzaken en de betrokkenen gaan we een proces van omvorming doorlopen om te komen tot een nieuw uitvoeringsprogramma voor het Oud Meer. Het nieuwe uitvoeringsprogramma geeft vorm aan onze wensen voor een hoge natuur- en recreatiewaarde in het gebied en wordt voor de zomer van 2019 voorgelegd aan de gemeenteraad.

Nadruk op natuur en recreatie

Het Bosgebied Oud Meer wordt al sinds 2004 beheerd en onderhouden door Staatsbosbeheer. Dit ontginningsbos tussen de A50 en de gemeentegrens met Best is eigendom van de gemeente Son en Breugel en was oorspronkelijk bedoeld voor houtteelt en houtproductie.

Al sinds 2005 wordt het gebied geleidelijk omgevormd van een ontginningsbos tot een gevarieerd bos met een meer nadruk op natuur en recreatie. Zo is in 2017 het bos- en heidegebied ten westen van de A50 zijn nog toegankelijker gemaakt voor bezoekers door de aanleg van extra fietspaden en parkeerplaatsen, het rolstoel- en kabouterpad en de speelvoorzieningen.

Ontwikkeling ‘Dommeldal’

Door middel van grondruil wil Staatsbosbeheer hiermee het project “Dommeldal uit de Verf 2.0” een stevige impuls geven. Brabants Landschap, Waterschap De Dommel, Staatsbosbeheer en de gemeenten Eindhoven, Nuenen, Geldrop/Mierlo en Son en Breugel hebben in januari 2018 de intentie uitgesproken om het stroomgebied van de Dommel en de Kleine Dommel binnen vijf jaar om te vormen tot een aaneengesloten natuurgebied met ruime aandacht voor natuur, landschap, erfgoed en cultuurhistorie.