Gemeente overtreedt eigen regels bij schenken van alcohol

Alcohol die klaar staat om geschonken te worden in het gemeentehuis van Son en Breugel
Foto: Ons Son en Breugel

De gemeente moet als bevoegd gezag er op toezien dat alcohol met de juiste papieren geschonken wordt, maar heeft zij deze papieren zelf wel?

Het komt enkele keren per jaar voor bij feestelijke aangelegenheden: het schenken van alcohol in het gemeentehuis. Bij recepties of na afloop van bijzondere raadsvergaderingen worden de flessen bier en wijn van stal gehaald. In de hal van het gemeentehuis, een openbare plek die voor iedereen toegankelijk is.

In article

Maar dat mag helemaal niet. De gemeente stelt dat voor het schenken van (zwak)alcoholische dranken een alcoholvergunning aangevraagd moet worden. Voor evenementen moet een ontheffing aangevraagd worden.

Vergunning of ontheffing voor schenken alcohol

Zo gebeurde het bij de laatste raadsvergadering voor het zomerreces op 7 juli dat er alcohol werd geschonken. Burgemeester Hans Gaillard nodigde iedereen van harte uit om een drankje te drinken. Ons Son en Breugel heeft na afloop van de raadsvergadering vragen gesteld aan de gemeente Son en Breugel. Beschikt de gemeente over de benodigde papieren die zij van andere verlangen?

Zoals bij veel bedrijven en organisaties gebruikelijk is, wordt er op enkele momenten in het jaar na de raadsvergadering kort gezamenlijk wat gedronken. Daarbij bieden we ook zwak alcoholische dranken aan.”

Of de gemeente ook beschikte over een alcoholvergunning of ontheffing, werd geen antwoord gegeven. De ambtenaren die de alcohol schonken zouden volgende gemeente beschikken over de juiste papieren, maar welke papieren dat zijn of bewijs daarvan werd niet (anoniem) verschaft.

Andere gemeentes

De gemeente ziet het schenken van alcohol na afloop van een raadsvergadering anders dan bijvoorbeeld de gemeente Voorschoten. Die gemeente zag na ophef in dat zij geen alcohol aan mochten bieden na afloop van een raadsvergadering en stopte daar direct mee. Er moest een cateraar met de vereiste papieren worden ingeschakeld of een drank- en horecavergunning worden aangevraagd.

Ook bestuursrechtenadvocaat Michiel Plug van Cees Advocaten zei in De Gelderlander dat dit niet mag, naar aanleiding van vergelijkbare situaties in Rivierenlandse gemeenten zoals Geldermalsen. Gemeente Son en Breugel wenste geen antwoord te geven op vragen over het besluit in Voorschoten of de uitspraken van bestuursrechtenadvocaat Michiel Plug.

Bevoegd gezag

Daarmee wekt de gemeente de schijn dat zij als bevoegd gezag haar eigen regels en de Drank- en Horecawet overtreedt. Bij het uitdelen van vergunningen en ontheffingen voor de horeca gaat de gemeente normaal heel nauwkeurig te werk, zoals enkele jaren geleden (tot grote frustratie) al gebeurde bij restaurant Indonesia en ’t Kleijn Geluck.

Vervolgvragen die Ons Son en Breugel aan de afdeling communicatie stelde (inclusief herinnering) en zelfs een email gericht aan het college van burgemeester en wethouders over deze kwestie bleven onbeantwoord. Daarmee lijkt de gemeente Son en Breugel de kous af te willen doen en door te gaan met het schenken van alcohol.

Update 24 augustus 2022

Om meer duidelijkheid te krijgen en antwoord te krijgen op onbeantwoorde vragen, diende Ons Son en Breugel een Woo-verzoek (Wet Open Overheid) in bij de gemeente Son en Breugel. Gemeente Son en Breugel heeft volgens het verzoek geen alcoholvergunning of ontheffing voor het schenken van alcohol op 7 juli 2022. Ook heeft het schenkend personeel van de gemeente Son en Breugel niet de vereiste papieren voor het schenken van (zwak)alcoholische dranken.

Post article

Post article