Gemeente Son en Breugel sluit zich aan bij statiegeldalliantie

Gemeeente Son en Breugel sluit zich aan bij statiegeldalliantie
Foto: Pixabay CC0

De gemeente Son en Breugel sluit zich aan bij de statiegeldalliantie. Hiermee wordt vermindering van zwerfvuil beoogd, aandacht gevraagd voor het onderwerp zwerfvuil en dierenwelzijn verbeterd.

De Statiegeldalliantie is een initiatief van maatschappelijke organisaties, lokale overheden, burgerinitiatieven, bedrijven en milieuorganisaties die pleit voor handhaving en uitbreiding van statiegeld op plastic flessen en op drankblikjes.

Lokaal of regionaal is een statiegeldregeling niet in te voeren. Daarom roept de alliantie op om zo’n statiegeldregeling landelijk te behouden en uit te breiden naar kleine plastic flessen en blikjes.

Met de deelname wil Son en Breugel bereiken zwerfvuil in de openbare ruimte terug te dringen. Een statiegeldsysteem draagt positief bij aan het milieubewustzijn, waarin alle plastic en blik in principe hergebruikt wordt.

Met het terughalen van kleine petflesjes en blikjes via een statiegeldsysteem is in bijna 40 landen proefondervindelijk gebleken, dat de hoeveelheid zwerfvuil in de buitenruimte enorm afneemt en recyclecijfers van 90% voor deze afvalstromen worden gehaald.

Zwerfvuil speelt ook een grote rol in de beleving van de leefomgeving van onze inwoners. In enquêtes geven onze inwoners aan dat een schone omgeving het leef- en woongenot verhoogt. Anders gezegd: Uit onderzoek naar zwerfafval gaven inwoners uit Son en Breugel aan rondslingerende drankblikjes en plastic flesjes de grootste ergernis te vinden.

Een derde argument om bij deze alliantie aan te sluiten is vanuit dierenwelzijn. Greenpeace stelt dat er jaarlijks meer dan 100.000 zeedieren overlijden door de plastic soep. Daarnaast veroorzaken rondzwervend plastic en metalen blikjes verwondingen bij landdieren, in de magen en darmen van grazende dieren en bij vogels.

De alliantie past binnen de duurzaamheidsdoelen van de gemeente Son en Breugel. Door erbij aan te sluiten neemt de gemeente zich voor om inwoners nadrukkelijker te informeren over zwerfvuil en in welke mate statiegeld kan bijdragen aan het terugdringen ervan. Deze informatievoorziening wordt ondergebracht in onze duurzaamheidcampagne Wat we doen is groen.

Post article

Post article