Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeente stelt uitrol ondergrondse containers uit

Een ondergrondse vuilcontainer voor afvalinzameling in 't Zand
Foto: Ons Son en Breugel

Door het controversieel verklaren van de plaatsing van ondergrondse containers, zal het nieuwe college zich moeten buigen over het project.

Het college heeft vandaag besloten om de gunning en aankoop van ondergrondse containers in heel Son en Breugel uit te stellen. Reden hiervoor is de politieke partijen het ‘omgekeerd inzamelen’ controversieel hebben verklaard, waardoor het demissionaire college van burgemeester en wethouders het nader bekijken van het project overlaten aan het nieuwe college.

“In een eerder besluit ging het college met betrekking tot omgekeerd inzamelen uit van een invoerdatum op 1 juli 2018,” zegt de gemeente in een persbericht. “Door dit uitstel is deze ingangsdatum van 1 juli niet langer haalbaar. De invoering vraagt namelijk om ruime voorbereidingstijd met oog op levertijden en om de mensen in Son en Breugel te informeren en voor te bereiden op een ander afvalinzamelingssysteem.”

Het plan was oorspronkelijk om vanaf 1 juli restafval in te zamelen in ondergrondse containers op maximaal 200 meter afstand, waarbij de grijze bak ingezet kon gaan worden voor oud papier. Op Facebook werd het nieuws met gemengde gevoelens ontvangen.