Search
Close this search box.

Gemeente vergeet 600.000 euro voor tijdelijke huisvesting Bongerd

Terras van nieuwe sporthal de Bongerd
Foto: Bouwbedrijf Pellikaan

Omdat de gemeente vergeten was om krediet de vragen voor tijdelijke huisvesting van gebruikers van de Bongerd, moet de gemeente een noodgreep doen.

In 2021 keurde de gemeenteraad het benodigde krediet voor sporthal de Bongerd goed. Er was 8.609.460 euro nodig om de nieuwbouw van de Bongerd tot een goed einde te brengen. Het college van burgemeester en wethouder is daarbij wel een kostenpost vergeten: tijdelijke huisvesting voor de gebruikers van de Bongerd.

Om dat te rectificeren, gebruikt de gemeente een kunstgreep: tijdelijke huisvesting bestempelen als ‘brandzaak’. Normaal moet de gemeenteraad een besluit nemen over het ter beschikking stellen van financiële middelen op basis van stukken die het college opstelt. Door het te bestempelen als brandzaak kan het college eigenhandig instemmen met het benodigde krediet. In totaal gaat het om 600.000 euro.

Verantwoording aan de raad

Het college had amper onderbouwing bij het openbaar maken van deze beslissing. Ons Son en Breugel vroeg het toch na. “Omdat de hal op 1 november (of toch kort daarop) beschikbaar moet komen en er al afspraken met leveranciers, exploitant en verenigingen zijn gemaakt voor deze datum, hebben we besloten om gebruik te maken van deze clausule in onze financiële verordening,” zegt de gemeente in een reactie.

“De raad heeft begin 2021 unaniem gekozen voor het scenario inclusief tijdelijke huisvesting. In het definitieve kredietbesluit zijn de kosten voor de tijdelijke huisvesting abusievelijk niet meegenomen. Met dit besluit brengen we het krediet in lijn met het eerder genomen raadsbesluit.” Het college moet dit besluit nog aan de gemeenteraad gaan verantwoorden.