Gemeente wil het oplaten van ballonnen gaan verbieden

Gemeente wil ballonnen oplaten gaan verbieden
Foto: Pixabay CC0
Nieuws

Het college van burgemeester en wethouders besloot afgelopen dinsdag tijdens het college overleg dat ze wijzingen in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) aan willen brengen. De meest opvallende wijziging voor de APV is toch wel dat de gemeente ballonnen wil gaan verbieden.

“Wij gaan komen met een ballonnenverbod,” lichtte burgemeester Hans Gaillard toe tijdens het wekelijkse persgesprek. “Dat is het voorstel. Alle ballonnen die opgelaten worden komen ergens in de natuur terecht en kunnen door wild worden opgegeten. Dat is niet gezond en brengt allerlei vervuiling met zich mee. Het college heeft gezegd dat wat ons betreft zo’n verbod ook in de APV opgenomen moet worden.”

Op de vraag of biologisch afbreekbare ballonnen wel toegestaan zijn, antwoordde de burgemeester negatief. “Dat zijn van die uitvindingen die goed lijken maar waar je over een paar jaar achter komt dat het toch niet goed is.”

Experimenteerartikel

Naast het ballonnenverbod wil de gemeente nog twee wijzigingen doorvoeren in de APV. Zo wordt voorgesteld de brandbeveiligingsverordening in te trekken en komt er een experimenteerartikel bij. “Dat is een artikel die het mogelijk maakt om voor een bepaald gebied voor een periode van een jaar af te kunnen wijken van de APV. Zo kunnen we kijken wat daar de effecten van zijn. We denken dat in het kader van burgerparticipatie dat wel eens van pas zou kunnen komen.” Het doel van het experiment is om in de praktijk te testen of een wijziging van de regels in structurele zin wenselijk is. Dit artikel biedt de mogelijkheid om inwoners en ondernemers te betrekken bij het proces van beleidsvorming.

De voorgestelde wijzigingen worden binnenkort aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring.

Post article

Post article