Gemeente wil strenger toe kunnen zien op overlast deelscooters

De achterkant van groene elektrische Go Sharing deelscooters
Foto: Ons Son en Breugel

Alle tweewielers, waaronder ook deelscooters, moeten van de gemeente netjes in de daarvoor bestemde locaties worden geparkeerd. De gemeente Son en Breugel kan met een aanpassing in de APV handhavend op gaan treden.

Opeens waren ze er: de groene deelscooters. Met een app is het mogelijk deze electrische scooters te huren om zo korte afstanden te kunnen afleggen binnen een afgekaderd gebied. Op de plaats van bestemming kan de scooter langs de kant van de weg worden gezet voor de volgende gebruiker.

En juist dat parkeren is bij sommige mensen een doorn in het oog. De scooters staan soms op de vreemdste plaatsen, hinderlijk in de weg. De gemeente had geen mogelijkheden tot handhaving, wat de gemeenteraad wel graag zou willen.

In hoeverre het echt een probleem is, kan de gemeente niet zeggen. “Momenteel komen er weinig tot geen meldingen binnen met betrekking tot overlast over het gebruik of het plaatsen van deelscooters. Het is dan ook niet bekend of er sprake is van overlast.”

Aanpassing in de APV

Met een aanpassing in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) moet handhaving mogelijk worden. Op basis van deze aanpassing is het ‘verboden om fietsen, bromfietsen of vergelijkbare vervoermiddelen buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te (doen) laten staan als daardoor op een voetpad of trottoir de doorgang wordt gehinderd of belemmerd, het uiterlijk aanzien van de gemeente wordt geschaad, overlast wordt veroorzaakt of schade aan de openbare gezondheid ontstaat of kan ontstaan’.

“Dit artikel geeft een mogelijkheid om handhavend op te treden op grond van de APV wanneer bijvoorbeeld een deelscooter op een voetpad of trottoir geparkeerd staat en daardoor de doorgang wordt gehinderd of belemmerd. Het is aan te raden om de bepaling niet alleen van toepassing te laten zijn op deelscooters, maar op fietsen, bromfietsen of vergelijkbare vervoermiddelen. Ook van het plaatsen van fietsen of (andere) bromfietsen kan namelijk overlast worden ervaren.”

De voorgestelde aanpassing moet er voor gaan zorgen dat alle tweewielers netjes geparkeerd worden op plaatsen die daarvoor aangewezen zijn. Donderdag 3 februari gaat de gemeenteraad de aanpassing beeldvormend bespreken.

Post article

Post article