Gemeente wist niet van bestaan eisen COA voor tijdelijke opvang

Interieur voormalige Vijverberg school aan de Ruysdaelstraat
Foto: Ons Son en Breugel

De gemeente wil graag honderd vluchtelingen uit Oekraïne op kunnen vangen in de voormalige Vijverbergschool. Zij hadden echter niet de juiste checklists. In plaats daarvan werd afgekeken bij een vergelijkbare ombouw voor tijdelijke huisvesting van vluchtelingen.

Voordat de opvang open ging voor als tijdelijke nieuwe huis van vluchtelingen uit de Oekraïne, kwam het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) een kijkje nemen tijdens de verbouwing. Het LCHV is een kenniscentrum voor hygiëne en infectiepreventie. Het centrum is een onderdeel van het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Volgens het LCHV rapport is het gebouw geschikt voor de opvang van 64 personen. Bewoners hebben eigen woon- en slaapruimte met een tafel en stoelen, een bureau en een koelkast. Per woonruimte is eigen serviesgoed beschikbaar, eigen schoonmaakmaterialen, een startpakket per persoon met toiletartikelen, lakens, handdoeken en meer basisbenodigdheden.

De conclusie van het LCHV is dat de opvang locatie alles redelijk goed op orde heeft. Wel waren er enkele aandachtspunten: de geschiktheid van het geplande aantal personen ten opzichte van de beschikbare leefruimte en voorzieningen, onderhoud en reiniging van gedeeld sanitair en keuken, de afwezigheid van een verschoonruimte en het ontbreken van huisregels, corvee afspraken en bewonersoverleg.

Programma van Eisen

Opvallend was echter dat de gemeente het Ruimtelijk Programma van Eisen Opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) compleet buiten beeld zijn gebleven tijdens de verbouwing. “De genoemde COA bouweisen en het genoemde PvE 2012 COA zijn ons nooit aangereikt,” reageerde de gemeente in reactie op het rapport.

In plaats daarvan keek de gemeente over de schouders mee van een vergelijkbare verbouwing in de buurt. “Wij hebben de Vijverberg ingericht op basis van de ervaringen en goedkeuring van het Rabobankgebouw in Eindhoven en deze ervaring heeft ons gebracht bij de inrichting zoals nu gerealiseerd.”

Aanpassingen

Aan de hand van het rapport heeft de gemeente nog voordat de nieuwe bewoners in het gebouw trokken aanpassingen doorgevoerd. Zo zijn de huisregels opgesteld. Ook is er aandacht voor de komst van een verschoningsruimte en wordt daar waar het kan gekeken naar het toevoegen van de vereiste voorzieningen.

De gemaakte voorzieningen schieten op dit moment echter nog tekort om de ambitie van honderd personen te halen. Daarvoor zijn meer wasmachines en meer kookplaten nodig.

Post article

Post article