Zoek
Sluit dit zoekvak.
Logo van gemeente Son en Breugel

Politieke Avond - Donderdag 7 december 2023

 • De Politieke Avond van 7 december 2023 vindt plaats in het gemeentehuis. Alle onderdelen zijn openbaar.
 • Sessies 1, 3 en 5 zijn in de raadzaal en worden live op internet uitgezonden via sonenbreugel.notubiz.nl.
 • Sessies 2, 4 en 6 zijn in vergaderkamer Eind. Dat is op de begane grond. Van deze sessies worden geluidsopnames gemaakt. Die zijn enkele dagen later via onze website te beluisteren.
 • Er is géén besluitvormende raadsvergadering.

19:30 – 19:55 Sessie actualiteiten en vragen

20:00 – 20:45 Sessie 1 – Oordeelsvormend

Bestemmingsplan Boslaan 63

De herontwikkeling van het perceel Boslaan 63 voorziet in de realisatie van 12 appartementen en 1 vrijstaande villa. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het is nu aan de raad om dit bestemmingsplan vast te stellen. Dit is het vervolg van de bespreking die op 9 november is gestart.

20:00 – 20:45 Sessie 2 – Adviserend

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

We werken aan een nieuw toekomstbestendig Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor de onderwijshuisvesting van het primair onderwijs en speciaal onderwijs. De raad heeft nu de gelegenheid om input te leveren voor de inhoud van dit huisvestingsplan.

21:00 – 21:45 Sessie 3 – Oordeelsvormend

Bestemmingsplan Noorderlicht 1

Voor de realisatie van een kleinschalig crematorium op het perceel van begraafplaats Wolfswinkel is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het is nu aan de raad om dit bestemmingsplan vast te stellen.

21:00 – 21:45 Sessie 4 – Beeldvormend

Subsidieplafond bij subsidieregeling
UV-C apparatuur

Er is een subsidieregeling op basis waarvan scholen en kinderopvanglocaties een vergoeding kunnen krijgen voor de aanschaf van UV-C apparatuur. Aanvragen kunnen pas in behandeling genomen worden als de raad een subsidiebudget beschikbaar heeft gesteld. Daarover gaat dit voorstel.

22:00 – 22:45 Sessie 5 – Beeldvormend

Samenwerkingsovereenkomst
Regionale mobiliteit

Op het gebied van mobiliteit werken we nauw samen met andere gemeenten in de regio. We doen dat op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Er is een nieuwe overeenkomst opgesteld en de raad heeft nu de gelegenheid om hier een zienswijze op in te dienen.

22:00 – 22:45 Sessie 6 – Oordeelsvormend

Re-integratieverordening

Per 1 juli 2023 is de Participatiewet gewijzigd. Als gevolg daarvan moet de gemeentelijke re-integratieverordening uit 2015 aangepast worden. Het is nu aan de gemeenteraad om daarover te besluiten.

 • Bij een adviserende sessie kunt u als luisteraar aanwezig zijn. Vooraf aanmelden is niet nodig.
 • Bij een beeldvormende sessie kunt u deelnemen aan het gesprek (meespreken).
 • Bij een oordeelsvormende sessie kunt u gebruik maken van het spreekrecht (inspreken). U krijgt dan aan het begin van de sessie maximaal 5 minuten de tijd om uw mening over het onderwerp aan de raads- en burgerleden mee te geven.
 • Wilt u meespreken of inspreken? Meld u dan uiterlijk 6 december 2023 aan via griffie@sonenbreugel.nl.
 • De volgende Politieke Avond is op donderdag 21 december 2023.

Winters vuurtje stoken met minder rook- en geuroverlast

Wanneer u in huis de houtkachel, pelletkachel of open haard aansteekt, ontstaat er rook. Die rook bevat schadelijke stoffen, waaronder fijnstof. Deze schadelijke stoffen veroorzaken luchtvervuiling en kunnen schade aan de gezondheid van uzelf en anderen in uw omgeving opleveren. Ook wanneer u de rook niet meer ziet.

U kunt de hoeveelheid schadelijke stoffen verminderen met de manier waarop u hout stookt. Gebruik bijvoorbeeld hout met een vochtpercentage tussen 15-20% voor een optimale verbranding.

Hoe optimaler het hout verbrandt, hoe minder uitstoot van schadelijke stoffen. Voor meer stooktips kijkt u op www.milieucentraal.nl, zoek op stooktips.

Plaatselijk kan de luchtvervuiling bij windstil weer hoog oplopen. Bij windstil of mistig weer kunt u de houtkachel, pelletkachel of open haard dus beter uitlaten.

Kijk daarom altijd op www.stookwijzer.nu voordat u gaat stoken en stook nooit bij een stookalert (www.rivm.nl/stookalert)

Afvalinzameling

In de week van maandag 4 december 2023 t/m vrijdag 8 december 2023 worden de volgende afvalstromen ingezameld:

GFT

PMD

Meer informatie

Alle actuele informatie over de afvalinzameling vindt u in de digitale afvalkalender van Blink. U kunt de Blink app gratis downloaden in de Google Play of App Store.

Afval niet opgehaald?
Neem dan contact op met afvalinzamelaar Blink via 0800-0492 of klantenservice@mijnblink.nl.

Openbare vergadering jeugdgemeenteraad

Op donderdag 7 december 2023 vergadert de jeugdgemeenteraad. De vergadering begint om 16.00 uur en vindt plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis.

Agenda

 • Terugblik op jury duurzaamheidsprijs
 • Ingekomen stukken en mededelingen:
  • Gevaarlijk zebrapad
  • Oliebollenparty
  • Excursie jeugdgemeenteraad
  • Stand van zaken autoloze schooldag
 • Ideeën voor voorzieningen voor jongeren in Son en Breugel
 • Stand van zaken werkgroep milieu en werkgroep speelvoorzieningen

Bekendmakingen

Wij bieden op deze pagina een overzicht van de bekendmakingen aan. De volledige informatie vindt u op overheid.nl/bekendmakingen.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving? Op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt vindt u informatie over uw buurt. U kunt ook gebruikmaken van de e-mailservice.

Stukken digitaal inzien
Wilt u stukken inzien, digitaal of op papier? Neem dan contact op via 0499-491491.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
NB Aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage.
17 november 2023
Bijenlaan 48, 5692 VC (bouwen)
18 november 2023
Meierijlaan 2, 5691 LH (bouwen)
20 november 2023
Stakenburgstraat 6, 5694 NB (bouwen)
Boslaan 53, 5691 CV (bouwen)
Bijenlaan 48, 5692 VC (bouwen)
22 november 2023
Olen 4, 5694 NP (bouwen)

Verleende omgevingsvergunningen
22 november 2023
Vliehors 40, 5691 ZZ (bouwen)
23 november 2023
Science Park Eindhoven 5525, 5692 EM (reclame)

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning
21 november 2023
Venuslaan 15, 5694 TD – verlengd met 6 weken

Bestemmingsplan
Ontwerpbestemmingsplan “Son Midden; Vijverlaan ong.” (NL.IMRO.0848.BP306SONMIDDEN-ON01) ligt ter inzage van 30 november 2023 t/m 10 januari 2024.
Bekendmaking zakelijke inhoud anterieure overeenkomst Vijverlaan ong.