Gemeentepagina bij inwoners nog vaak overgeslagen

Gemeentepagina in een nieuw jasje
Foto: Ons Son en Breugel
Nieuws

Met extra budget voor de gemeentepagina hoopt de gemeente haar zichtbaarheid te vergroten. Ons Son en Breugel vroeg haar lezers of zij de gemeentepagina lezen.

Iedere week publiceert de gemeente Son en Breugel een gemeentepagina. De pagina is de primaire vorm waarin de gemeente communiceert met haar inwoners over zaken als vergunningen, onderhoud, nieuws en raadsvergaderingen. De gemeentepagina is onderdeel van het gemeentenieuws, wat het college van burgemeester en wethouders gunt aan huis-aan-huisbladen en hun eigen social media kanalen. Deze gunning moet het papieren gemeentenieuws en digitale nieuws meer in balans brengen. Deze week heeft de gemeente de pagina in een nieuw jasje gestoken, samen met het nieuwe logo van de gemeente.

In 2020 is de inhoud van de pagina sterk gereduceerd om geld te besparen. Voor de gemeente was het echter duidelijk dat deze besparing niet het gewenste effect had, zo bleek tijdens de presentatie van de meerjarenbegroting 2021-2024. “De besparing gaat ten koste van de leesbaarheid en het informatieve karakter van de gemeentepagina. De besparing draagt ook niet bij aan onze doelstelling om de zichtbaarheid van de gemeente te vergroten en participatie te bevorderen.” Deze beslissing wordt daarom deels teruggedraaid en is het budget voor het gemeentenieuws (waar de pagina onderdeel van is) jaarlijks met 10.000 euro verhoogd.

Tijdens Vragen Vrijdag, waarin we onze volgers in de stories op Facebook en Instagram om de week een vraag stellen, peilde Ons Son en Breugel hoeveel mensen de gemeentepagina daadwerkelijk lezen. Iets meer dan een derde (36%) van de stemmers gaf aan de pagina te lezen, tegenover 64% die de gemeentepagina overslaat. Wellicht dat het extra budget dat beschikbaar is gesteld deze leesgraad weet te verhogen.

Post article

Post article