Search
Close this search box.

Gemeentepagina – week 1 2018

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 1 2018.

Agenda komende periode

Datum Aanvang Onderwerp Voor wie Waar
13 december 9.00-9.30 uur Spreekuur Hans Gaillard Openbaar Gemeentehuis
15 december 15.00-16.00 uur Opening Vestzak Openbaar Vestzak
20 december 20.00 uur Alzheimer Café Openbaar
21 december 20.00 uur Gemeenteraadsvergadering Openbaar Raadzaal
23 december 17.00 uur Lampionnenoptocht/opening Kerststal Openbaar Genovevakerk/Hertenkamp

Mededelingen en berichten

Besluitenlijst raadsvergadering 21 december 2017

De besluitenlijst van deze raadsvergadering is te bekijken op onze website. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, rubriek Gemeenteraad, Besluitenlijst raad. Daar staan ook de besluitenlijsten van eerdere raadsvergaderingen. Hebt u hierover vragen, kunt u contact opnemen met onze raadsgriffier Frans den Hengst, telefoon 0499-491410, f.denhengst@sonenbreugel.nl.

 

Jas gevonden

Een van de bezoekers van de raadsvergadering van 21 december jl. is zonder jas vertrokken. In het gemeentehuis is die avond een donkerkleurig herenjack, merk Jack & Jones, achtergelaten. Mist u deze jas, dan kunt u contact opnemen met raadsgriffier Frans den Hengst, tel. 0499-491410.

 

Spreekuur bij Eef van Turnhout

Naast Hans Gaillard en Kees Vortman gaat Eef van Turnhout vanaf 3 januari a.s. ook een spreekuur houden. Zijn spreekuur is op woensdagmiddag van 16.30 – 17.30 uur in Gemeenschapshuis Braecklant, Amerikalaan 2.
Een afspraak kunt u maken via 0499 – 491 405 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl. Als het spreekuur ‘vol’ mocht zijn dan noteren zij uw naam, adres en telefoonnummer en maken in overleg een afspraak voor een volgend spreekuur.
Overigens is iedereen welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet noodzakelijk.

 

Geen spreekuur bij Hans Gaillard

Op 3 januari is er geen spreekuur bij Hans Gaillard. Een afspraak voor het volgende spreekuur kunt u maken via 0499 – 491 405 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl. Als het spreekuur ‘vol’ mocht zijn dan noteren zij uw naam, adres en telefoonnummer en maken in overleg een afspraak voor een volgend spreekuur. Overigens is iedereen welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet noodzakelijk.

 

Dienstverlening blijft in gemeentehuis

Na de verhuizing van een flink aantal collega’s naar de Ruysdaelstraat en van de bibliotheek naar het Vestzak zijn de vleugels aan het gemeentehuis de afgelopen weken in een rap tempo gesloopt. Begin 2018 start de aannemer met de nieuwbouw aan de Airbornestraat. Ondertussen blijven we u graag ontvangen op het Raadhuisplein voor het
regelen van al uw burgerzaken. De publieksbalie blijft op de vertrouwde plek tijdens de bouwwerkzaamheden. Maakt u wel even een afspraak? Dat kan eenvoudig (24/7) via de knop ‘Afspraak maken’ op onze website.

 

Formele post voor rechtspersonen

Een digitale formele brief schrijven aan de gemeente? Bij het elektronische indienen van formele post of het doen van een aanvraag moeten wij de identiteit van de verzender kunnen vaststellen. Voor natuurlijke personen gaat dit via DigiD. Met een persoonsgebonden inlogcode kunnen wij de identiteit met nagenoeg 100% zekerheid vaststellen.

Inlogcode voor rechtspersonen

Voor rechtspersonen (bedrijven, organisaties) is het sinds kort ook mogelijk om aan onze gemeente digitale post of een aanvraag te doen via eHerkenning. eHerkenning werkt hetzelfde als DigiD en is met voldoende waarborgen omkleed.

De volgende formulieren zijn te gebruiken met eHerkenning:

 • Toestemming automatische incasso
 • Digitale brief
 • Bezwaar maken
 • Klacht indienen
 • Subsidie regenwater afkoppelen
 • Toestemming gebruik gemeentegrond

Op weg naar papierloos werken

Onze organisatie is nog niet volledig ingericht op papierloos werken. We moeten immers nog altijd een papieren origineel in ons fysieke archief opslaan. Juist rechtspersonen sturen vaak grote dossiers in. Deze stap bereidt de overgang naar papierloos werken voor. We bouwen onze diensten, verschillende producten die geschikt zijn voor eHerkenning, het komende jaar nog verder uit.

 

Verkeersmaatregelen tegen doorgaand verkeer

Het college heeft besloten tot het plaatsen van 14 éénzijdige wegversmallingen van het type “straatjuweel” op de route Eind – Van den Elsenstraat – P. Brueghelplein – Veerstraat – Wilhelminalaan – Boslaan om de snelheid op deze route te verlagen en het doorgaand verkeer te ontmoedigen.

Via Son en Breugelse erftoegangswegen rijdt heel wat ongewenst doorgaand verkeer. Het is voor de verkeersveiligheid wenselijk de erftoegangswegen te ontlasten en het gebruik van de gewenste routes, de gebiedsontsluitingswegen Planetenlaan en Gentiaanlaan, te bevorderen. Dit kan door op erftoegangswegen in het dorp waar substantieel doorgaand verkeer rijdt verkeersmaatregelen te treffen.

Besloten is om verspreid over de relevante erftoegangswegen op meerdere plekken éénzijdige wegversmallingen te plaatsen. Daarmee wordt deze route voor doorgaand verkeer minder interessant en wordt bovendien de gereden snelheid meer in overeenstemming met de maximum toegestane snelheid gebracht.

De kosten van de maatregel, € 17.000,- worden betaald uit het reguliere verkeersbudget.

 

Verbeterplan Van Gentlaan – Doormanlaan

Begin januari ontvangen aanwonenden van de Van Gentlaan – Doormanlaan een uitnodigingsbrief voor een informatiebijeenkomst op 31 januari 2018. Hier worden conceptvoorstellen besproken die gemaakt zijn vanwege de vraag om een verbetering van de verkeersveiligheid, een aansluiting van de fietsroute van het centrum van Son naar het centrum van Breugel en de parkeermogelijkheden.

Verduurzamen riolering

Omdat bij de aanpassingen de bovenlaag van het wegdek verandert, is dit tevens een goed moment om ook de onderlaag te bespreken. In Son en Breugel streven we naar een toekomstbestendige en klimaatbestendige woonomgeving. Door de onderliggende riolering van uit te breiden met een hemelwaterafvoer wordt het regenwater anders afgevoerd en mogelijke wateroverlast voorkomen. Wilt u ook meer informatie over de gescheiden afvoer van regenwater? Neem dan eens een kijkje op www.sonenbreugel.nl/duurzaamheid.

 

Reststroken Breeakker, Centrum Son en De Vloed te koop aangeboden

Het college heeft besloten tot het aan inwoners te koop aanbieden van reststroken in de Breeakker, Centrum Son en De Vloed. Het betreft groenstroken die grenzen aan het woonperceel en die geen publieke functie (meer) hebben, zogenaamde reststroken. De digitale kaart met reststroken is gepubliceerd op de pagina Groenstroken en reststroken op onze website.

Belangstellenden uit Breeakker, Centrum Son en De Vloed kunnen hun interesse in een reststrook op deze kaart bij de gemeente kenbaar maken. Inwoners kunnen alleen een verzoek indienen voor aankoop van een groenstrook, als die aangrenzend is aan hun woonperceel. Op de reststrokenkaart is te zien of een groenstrook als reststrook is aangemerkt en kan worden gekocht. Inwoners kunnen op de website zelf bekijken of aankoop van de groenstrook naast hun woning mogelijk is.

Reststrokenkaarten van de Gentiaan, Breugel, ‘t Harde Ven en Breeakker Noord waren al eerder beschikbaar op de website. De kaarten voor de resterende gebieden volgen binnenkort.

Verkoop van reststroken maakt onderdeel uit van het groenstrokenbeleid van de gemeente dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Voor meer informatie over het kopen van reststroken kunt u contact opnemen met Intersolum, die deze verkoop voor ons begeleidt Intersolum is bereikbaar via de e-mail; groenstroken@sonenbreugel.nl of per telefoon 0499- 491 491.

 

Meer inzamelpunten nodig voor gebruikt frituurvet

Gebruikt frituurvet kan worden ingezameld en gerecycled tot hernieuwbare energie. Op dit moment zijn er ongeveer 3000 punten in Nederland waar particulieren hun gebruikt frituurvet kunnen inleveren. “Maar het aantal inzamelpunten kan erg verschillen per regio. Er zijn gemeenten waar het dichtstbijzijnde inzamelpunt bijvoorbeeld op twintig kilometer ligt”, aldus Thijs Pasmans, projectleider van de campagne ‘Frituurvet Recycle Het!’. Ook zijn er inzamelpunten die niet zijn aangemeld bij de campagne, waardoor ze niet vindbaar zijn via de website.

Niet in het riool, maar in de inzamelcontainer

Omdat er nog niet overal voldoende inzamelpunten zijn, wordt nog niet al het gebruikte frituurvet ingezameld. Helaas verdwijnt er nog veel frituurvet in het riool. Dit is zonde omdat gebruikt frituurvet een grondstof is van hernieuwbare energie. Bovendien veroorzaakt vet dat in het riool terechtkomt verstoppingen. Jaarlijks kost dit de samenleving vele miljoenen euro’s. Hoewel veel mensen weten dat gebruikte vetten niet in het riool thuishoren, heeft toch vrijwel elke gemeente problemen met verstoppingen veroorzaakt door vet.

Inleveren is simpel

Giet het (afgekoelde) gebruikte frituurvet terug in de verpakking of in een plastic fles en lever het in bij een inzamelpunt in de buurt. Op de website www.frituurvetrecyclehet.nl zijn alle huidige inzamelpunten te vinden per postcode.
Supermarkten, gemeenten, kinderboerderijen en verenigingen kunnen zich aanmelden als inzamelpunt. Een aanmeldformulier hiervoor staat ook op de website.

 

Nieuwe trainingen rond het werken met de E-overheid van start

Vanaf 11 januari start bibliotheek Dommeldal in samenwerking met Son en Breugel Verbindt weer met de Digisterker cursus. Tijdens 4 cursusochtenden (van 9.30 – 11.00 uur in de cursusruimte van het Vestzak) helpen geduldige docenten deelnemers bij de eerste stappen op weg naar het communiceren met de E-overheid, dus via de computer.

Tijdens de cursus wordt ook het online platform van SonenBreugelVerbindt bezocht. Om te ontdekken welke belangrijke informatie over wijk, buurt, en dorpsgenoten daar te vinden is.

Er wordt van de cursisten enige vaardigheid op de computer verwacht. Bij voorkeur werken ze ook op de eigen laptop. Eventueel heeft de bibliotheek een laptop. Ook moeten de cursisten een identiteitspapier meenemen waarop het Burger Service nummer staat, want er wordt geoefend met de eigen gegevens (binnen een beveiligde omgeving).
Iedereen krijgt een handige uitleg op papier, om thuis te oefenen en te gebruiken. En na afloop een certificaat.

Op tijd aanmelden is meedoen

Per cursus is plaats voor ongeveer 7 deelnemers. Aanmelden (voor de complete cursus) kan via het inschrijfformulier verkrijgbaar in de bibliotheek of telefonisch via 0499 473033 (na 11.00 uur). Of kijk op www.sonenbreugelverbindt.nl/cursus. Na aanmelding volgt snel bericht. En plaatsing gaat op volgorde van aanmelding. De gemeente Son en Breugel vergoedt ook deze keer de trainingen, dus deelname is gratis.

 


Verkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen

Op woensdag 21 maart 2018 vinden er weer Gemeenteraadsverkiezingen plaats. Kandidaten die willen deelnemen aan de verkiezing van de leden van de raad worden opgeroepen zich te melden bij het centraal stembureau van de gemeente.

Kandidaatstelling

Op maandag 5 februari 2018 vindt de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Son en Breugel plaats. Op die dag kunnen lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd van 9.00 tot 17.00 uur bij het daar gevestigde centraal stembureau bij de afdeling Dienstverlening aan het adres Raadhuisplein 1.

De benodigde formulieren voor:

 • de lijsten van kandidaten (model H 1)
 • de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9)
 • de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1)
 • machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst. (model H 3-2)
 • de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4)

zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling kosteloos verkrijgbaar bij de afdeling Dienstverlening. Meer informatie over de verkiezingen en het referendum vindt u op de pagina Verkiezingen gemeenteraad 2018 op onze website.

 


Afvalverwerking

Gewijzigde ophaalrondes i.v.m. Nieuwjaarsdag

In verband met Nieuwjaarsdag wordt het PMD in plaats van maandag 1 januari op
donderdag 4 januari 2018 ingehaald.

 

Kerstboominzameling

De kerstbomen worden op zaterdag 6 januari 2018 vanaf 7.30 uur in het hele dorp huis aan huis opgehaald. U kunt uw kerstboom de voorgaande avond vanaf 20.00 uur aan straat zetten.

 

Geen PMD meer op woensdag

Vanaf 1 januari 2018 vervalt de ophaaldag voor PMD op woensdag. Deze route wordt voortaan op vrijdag gereden. Zet uw PMD-zak vanaf 7.30 uur op straat.

 

Ophaalschema 8 t/m 12 januari 2018

Komende week wordt uw rest, PMD, GFT en papier opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp. Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

GFT Winterschema

Tijdens het GFT winterseizoen wordt de groenbak tweewekelijks geleegd.
Dat wil zeggen dat de groene bak geleegd wordt in de even weken 2, 4, 6, 8 en 10. Daarna wordt het wekelijkse schema hervat. Kijk voor de exacte ophaaldata op in De Afvalapp!.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp

DeAfvalapp is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Rectificatie aangevraagde omgevingsvergunning en ingekomen sloopmelding

In de publicatie van 20 december 2017 is ten onrechte meegedeeld dat de aanvraag om omgevingsvergunning voor restauratie van de kerktoren en de ingekomen sloopmelding voor het verwijderen van asbest uit de kerktoren op het perceel plaatselijk bekend Nieuwstraat 27 zou zijn.

De vrijstaande kerktoren staat op het perceel plaatselijk bekend Kerkplein 5 met de gemeentelijke kadastrale aanduiding Son en Breugel, sectie C, nummer 5502.

 

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 18 december 2017 Buntlaan 8, 5691 WX – uitbreiden woonhuis (BOUWEN)
 • 21 december 2017 Ekkersrijt 2052, 5692 BA – Revitalisatie en herinrichting kantoorpand (BOUWEN)
 • 21 december 2017 Ekkersrijt 3131, 5692 CD – Nieuwbouw bedrijfshal met kantoren (BOUWEN)
 • 22 december 2017 Science Park Eindhoven 5501, 5692 EM – Uitbreiding loopbrug Prodrive (BOUWEN)
 • 23 december 2017 Cerespad 42, 5694 WC – Dakkapel voorzijde woning (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 18 december 2017 Eekhoornlaan 8, 5691 EV – kappen van 1 Douglas spar (KAPPEN)
 • 18 december 2017 Beekjuffer 7, 5692 WT – bouwen woning (BOUWEN)
 • 19 december 2017 Obrechtlaan 1, 5691 GV – kappen van 1 grove den achtertuin (KAPPEN)
 • 19 december 2017 Bremlaan 4, 5691 WJ – kappen van 1 eikenboom groenstrook (KAPPEN)
 • 19 december 2017 Science Park Eindhoven 5708, 5692 ER – plaatsen reclameborden op/tegen het bedrijfspand (BOUWEN)
 • 19 december 2017 Troelstrastraat 15, 5694 CM – verbouwen woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken, na de uitreiking of verzending van de vergunning, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Besluit verlengen beslistermijn omgevingsvergunning

Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is op basis van artikel 3.9 lid 2 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht met 6 weken verlengd:

 • 20 december 2017 Hooijdonk 5a, 5691 PA – oprichten bedrijfswoning
 • 21 december 2017 Wilhelminalaan / Nieuwstraat – nieuwbouw

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.

 

Ingekomen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmeldingen ontvangen:

 • 21 december 2017 Ekkersrijt 2052 – Slopen deel wanden en geveldelen
 • 22 december 2017 Lupinelaan 16 – asbestsanering

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

Actuele openbare informatie over omgevingsvergunningen vindt u ook op de themapagina Bouwen en Wonen op onze internetsite www.sonenbreugel.nl.

 

Activiteitenbesluit milieubeheer Airbornestraat

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat er een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen van Remon Aardwarmte B.V., voor het wijzigen van een deel van het gemeentehuis, gelegen aan de Airbornestraat 1 te Son en Breugel.

De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te maken.
De melding is in te zien op afspraak bij de gemeente Son en Breugel, Raadhuisplein 1 te Son en Breugel. De openingstijden zijn: elke werkdag van 09.00 tot 12.30 uur en op maandag en donderdag van 14.00 tot 19.00 uur.

Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met de heer H. Roeleven van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690695.

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud. Kijk voor de officiële gemeentepagina iedere week in weekblad Forum.