Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeentepagina – week 12 2017

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit is de gemeentepagina van week 12 2017.Gemeente Son en Breugel

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
22 maart 201709:00 uur – 10:00 uurSpreekuur Hans GaillardOpenbaarGemeentehuis
22 maart 201709:30 uur en 11:00 uurBoomfeestdagOpenbaarMaaslaan/Burg Houtens
23 maart 201709:30 uur, 11:00 uur en 14:00 uurBoomfeestdagOpenbaarSonniuspark/De Bontstraat
25 maart 201709:30 uur – 11:30 uurLandelijke OpschoondagOpenbaarZie schema hieronder
30 maart 201720:00 uurGemeenteraadsvergaderingOpenbaarRaadzaal
5 april 201719:30 uur – 22:00 uurBijeenkomst bestuurlijke toekomstOpenbaarDe Bongerd
6 april 201714:00 uur – 16:30 uurBijeenkomst bestuurlijke toekomstOpenbaarVestzaktheater

Mededelingen en berichten

Geen spreekuur Kees Vortman

Op woensdag 22 maart a.s. is wethouder Vortman niet beschikbaar voor het open spreekuur in de Boerderij.

Afspraak niet nodig, aanmelden wordt op prijs gesteld

Iedereen is welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet nodig. We stellen het wel op prijs – in verband met de planning van de agenda – dat u zich van tevoren meldt bij het bestuurssecretariaat via 0499 – 491 405 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl. Als het spreekuur ‘vol’ mocht zijn noteren zij uw naam, adres en telefoonnummer en maken in overleg een afspraak voor een volgend spreekuur.

Een vervolggesprek?

Uw gesprek met de burgemeester of wethouder is een eerste inventarisatie. Samen met u bekijken zij of uw vraag verder besproken dient te worden. In dat geval maakt het bestuurssecretariaat met u een vervolgafspraak voor een gesprek met het collegelid of een medewerker van de gemeente.

 

Gemeenteraadsvergadering

Volgende week is er een vergadering van de gemeenteraad in het gemeentehuis. Iedere raadsvergadering begint met een opening, spreekmogelijkheid voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan, vaststelling van het verslag van de vergadering van de vorige keer en ingekomen stukken en mededelingen en rondvraag. Hieronder leest u de agenda van de vergadering.

Gemeenteraadsvergadering

 • Datum en tijdstip: donderdag 30 maart 2017, 20.00 uur

Agenda:

 • Vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied; Olen 5a en 5b”
 • Toekomstvisie WSD
 • Verlengen ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder T.J.H. van den Nieuwenhuijzen
 • Mandaat Sonniuspark
 • Afronding project Bosgebied-West: rapportage en verantwoording
 • Reactie op brief Gedeputeerde Staten (Veer)Krachtig Bestuur
 • Inkoopbeleid

Openbare vergadering

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Nationale Boomfeestdag 2017: bomen verbinden

In samenwerking met het IVN wordt dit jaar opnieuw de Nationale Boomfeestdag georganiseerd.

Om organisatorische redenen is ervoor gekozen de boomfeestdag te verspreiden over twee dagen, op woensdag 22 maart (de officiële datum van de landelijke Nationale Boomfeestdag) en donderdag 23 maart.

Het programma ziet er als volgt uit:

Woensdag 22 maart

LocatieTijdSchoolAantal leerlingen
Maaslaan. De kinderen planten prunusbomen09:30 uurDe Sonnewijzer27
Houtens, bij de brug, ten zuiden van het kanaal. De kinderen planten zuileiken en beukenhaag11:00 uurDe Stokland en de Harlekijn40 – 29

Donderdag 23 maart

LocatieTijdSchoolAantal leerlingen
Sonniuspark – Viervleklibel. De kinderen planten beuken- en eikenbomen09:30 uurDe Krommen Hoek27
Sonniuspark – Libellelaan hoek Rooijseweg. De kinderen planten eiken- en amberbomen11:00 uurDe Bloktempel en de Ruimte55 – 25
De Bontstraat ter hoogte van huisnummer 29. De kinderen planten Nothefagus en beukenhaag14:00 uurDe Emiliusschool en de Regenboog30 – 16

Een Boom Per Kind

De Nationale Boomfeestdag en de stichting ‘One Tree Per Child’ hebben als doel om alle kinderen onder 10 jaar een eigen boom te laten planten. Bomen planten is vaak een eerste en daardoor onvergetelijke natuurervaring voor kinderen. Bovendien draagt het planten van bomen expliciet bij aan het nakomen van de CO2- reductie-maatregelen die afgesproken zijn in de Klimaattoppen van Parijs en Rotterdam en de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Son en Breugel. Het college van burgemeester en wethouders ondersteunt en ondertekent daarom ook het Bomenverdrag van de Stichting Nationale Boomfeestdag.

 

Opgeruimd staat netjes, weg met zwerfafval

Op zaterdag 25 maart 2017 doet de gemeente Son en Breugel weer mee aan de Week van Nederland Schoon.

Tijdens de Landelijke Opschoondag organiseren veel gemeenten samen met de inwoners acties om hun omgeving schoon te maken.

Scholieren, inwoners en college steken handen uit de mouwen

De opschoondag markeert het einde van een week vol activiteiten. In de week van 20 tot en met 24 maart gaan de meeste basisscholen hun schoolplein en de omgeving schoonmaken. Uitgerust met knijpers, handschoenen en vuilniszakken dragen de kinderen bij aan een schone omgeving.

Bewoners en gemeenteraad pakken wijken aan

Op zaterdag 25 maart 2017 gaan een aantal buurt- en wijkverenigingen, scouting Mgr. Bekkers, inwoners en medewerkers van de gemeente Son en Breugel, waaronder gemeenteraadsleden aan de slag. Om 09:30 uur gaan zij verspreid over de gemeente een aantal wijken schoonmaken. Iedereen is van harte welkom om mee te doen.

Verzamelplaatsen

Inwoners die mee willen doen kunnen zich op 25 maart verzamelen op de volgende locaties:

Wijk/buurtOpkomstlocatieTijdstip
HoogstraatDe Boerderij09:30 uur
KanaalstraatKruisbeeld09:30 uur
KloosterstraatVoor perceel Kloosterstraat 1410:30 uur
CentrumKiosk op Kerkplein09:30 uur
’t Harde VenHoek Europalaan/Rembrandstraat09:30 uur
SonniusparkLibellenlaan, Vuurlibel en Keverlaan09:30 uur

Vanaf 11:30 uur is de gezamenlijke afsluiting bij de kiosk in het centrum. In Breugel wordt bij de Boerderij afgesloten. Na afloop zorgt de gemeente voor een warme versnapering voor de deelnemers.

Meer informatie en aanmelden

Wijken of straten die niet op deze lijst staan, maar wel mee willen doen, kunnen zich melden bij Paula Favier, telefoonnummer 0499-491491. De gemeente zorgt dan voor materiaal en een warme versnapering na afloop.

 

Militaire oefeningen

Van 20 tot en met 23 maart 2017 houdt de 13 Lichte Brigade van de Koninklijke Landmacht een oefening in het kader van de opleiding bij de luchtmobiele brigade.

Aan deze oefening nemen 150 personen, 5 wielvoertuigen en een heli (Chinook). Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie. De oefenende troepen staan onder leiding van de Commandant 11 Lucht Mobiele Brigade uit Schaarsbergen.

Van 27 tot en met 31 maart 2017 houdt de 13 Lichte Brigade van de Koninklijke Landmacht een oefening in het kader van de training van infanteristen. Praktisch gezien houdt dit in dat de militairen zich verplaatsen in wielvoertuigen (type fennek), zij zullen dit vooral doen op bestaande wegen en paden. Ook zal er op bepaalde plekken worden haltgehouden en zal men eventueel langere tijd blijven staan. Het gewone verkeer zal hier geen hinder van ondervinden.

Aan deze oefeningen nemen 100 personen deel en 31 militaire wielvoertuigen. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie. De oefenende troepen staan onder leiding van de Commandant 17 Pantserinfanteriebataljon uit Oirschot.

Als er door de oefeningen schade ontstaat dan kunt u dit onder vermelding van de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan; Sectie Claims Ministerie van Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Tel. 030-2180413; e-mail; JVDclaims@mindef.nl.

 


Save the date: wat is onze bestuurlijke toekomst?

We gaan met u in gesprek over de verschillende keuzes. Is zelfstandigheid een realistische keuze? Kiezen we voor een fusie met Nuenen? Of worden we een onderdeel van Eindhoven? De gemeenteraad luistert en heeft uw mening nodig om een besluit te kunnen nemen over de toekomst van Son en Breugel.

Deel uw meningen, inzichten en zorgen

Er zijn twee identieke bijeenkomsten gepland voor de gemeenschap van Son en Breugel op: woensdag 5 april 19:30 – 22:00 uur en donderdag 6 april tussen 14:00 en 16:30 uur. Reserveer alvast een van deze data in uw agenda. Details over de bijeenkomsten volgen via dit medium, onze website www.sonenbreugel.nl en de sociale media van de gemeente Son en Breugel. Ondersteun de gemeenteraad in zijn keuzeproces voor een breed gedragen besluit over onze bestuurlijke toekomst

Contact opnemen voor een afspraak of voor vragen kan via ons algemene telefoonnummer 0499 – 491 491 en vraag naar projectleider Eef Mengers, het emailadres: spreekjeuit@sonenbreugel.nl, of stuur je bericht via twitter of facebook Son en Breugel met de hashtag #spreekjeuitSenB.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 27 t/m 31 maart 2017

Komende week wordt uw GFT (groen) en PMD (plastic, metaal, drankkartons) opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 09 maart 2017 – Sint Isidorusstraat 15, 5694 AL – doortrekken schuine dak met dakkapel achterzijde woonhuis (BOUWEN)
 • 09 maart 2017 – Nieuwstraat 32, 5691 AD – asbestsanering (SLOPEN)
 • 11 maart 2017 – Weserlaan 49, 5691 MH – plaatsen hekwerk (BOUWEN)
 • 13 maart 2017 – Jufferlaan, kavel C05 – oprichten woonhuis (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 10 maart 2017 – Jupiterstraat 3, 5694 TG – plaatsen pannakooi voor een voetbalveldje (BOUWEN)
 • 13 maart 2017 – Dutmellapad 2, 5691 NN – kappen van 14 bomen i.v.m. nieuwbouw scouting gebouw (KAPPEN)
 • 14 maart 2017 – Tollenstraat 15, 5691 XL – kappen van 1 grove den in de groenstrook/zijtuin (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Nieuwe straatnamen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van de verordening Straatnaamgeving bij besluit van 21 februari 2017 de volgende straatnamen zijn vastgesteld.

 • voor de nieuwe straat gelegen in het deelgebied Rooijseweg Zuid: Rozenkever
 • voor de verbindingsweg tussen Jufferlaan en Vuurlibel: Witsnuitlibel

Ter inzage

Het besluit ligt gedurende zes weken na de bekendmaking tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u hiertegen binnen 6 weken bezwaar maken. Dit doet u door een bezwaarschrift te sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. In uw bezwaarschrift verwijst u naar dit besluit en geeft u aan waarom u het hier niet mee eens bent. Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen.

Als u een bezwaarschrift indient, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank in ’s-Hertogenbosch. Meer informatie over de voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl.

 

Tijdelijke verkeersmaatregel Supersized Kingsday Festival

Op 27 april 2017 vindt op Aquabest het evenement ‘Supersized Kingsday Festival” plaats. Vanwege het verwachte grote aantal bezoekers is het noodzakelijk om tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen.

Het college besluit de volgende maatregelen te nemen:

 1. De Hoberglaan wordt op 27 april 2017 vanaf 10:00 uur afgesloten voor alle verkeer. Deze afsluiting is aanwezig tot 28 april 2017 02:00 uur.
 2. De weg naar Aquabest (Ekkersweijer) wordt op 27 april 2017 vanaf 10:00 uur afgesloten voor alle verkeer vanaf het kruispunt met de Verlengde Huizingalaan. Deze afsluiting is aanwezig tot 28 april 2017 02:00 uur.
 3. Ekkersrijt 6000 wordt op 27 april 2017 afgesloten voor alle verkeer in westelijke richting vanaf het kruispunt met Ekkersrijt 5500. Deze afsluiting is aanwezig van 27 april 2017 om 21:00 uur tot 28 april 2017 om 02:00 uur.
 4. Het is toegestaan om van 27 april 2017 tot 28 april 2017 02:00 uur touringcars te parkeren op de wegen Ekkersrijt 5000, Ekkersrijt 5200 en Ekkersrijt 5500 mits de doorstroom van regulier verkeer en de lijnbus mogelijk is.
 5. Bestemmingsverkeer voor de bedrijven gelegen aan de Kanaaldijk-Noord (o.a. Rendac, Ecoson) is tijdens de afsluiting toegestaan op de Hoberglaan.
 6. De weg naar Aquabest (Ekkersweijer) wordt gebruikt voor de toegang en het vertrek van bezoekers van het evenement en is voor hen toegankelijk.
 7. Bij het afsluiten van wegen en het regelen van verkeer worden voldoende gecertificeerde verkeersregelaars ingezet.

Als een belanghebbende het niet eens is met dit besluit kan deze hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift kan worden verzonden naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel.

 


Lees meer gemeentepagina’s


In plaats van dit bericht liever jouw nieuwsbericht gelezen?

Hier had jouw nieuwsbericht kunnen staanWij zitten klaar om je berichtje te ontvangen en waar nodig te helpen om jouw bericht perfect te maken voor publicatie.


De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel.