Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeentepagina – week 13 2017

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit is de gemeentepagina van week 13 2017.Gemeente Son en Breugel

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
29 maart 201717:00 uur – 18:00 uurSpreekuur Kees VortmanOpenbaarDe Boerderij
05 april 201719:30 uur – 22:00 uurBijeenkomst Bestuurlijke ToekomstOpenbaarDe Bongerd
06 april 201714:00 uur – 16:30 uurBijeenkomst Bestuurlijke ToekomstOpenbaarVestzaktheater

Mededelingen en berichten

42 nieuwbouwwoningen in Sonniuspark

Op donderdag 23 maart jl. hebben de gemeente en VOF Sonse Hout een overeenkomst getekend dat de nieuwbouw van 42 woningen in Sonniuspark mogelijk maakt.
Het gaat om een mix van 21 koop- en 21 huurwoningen in het gebied tussen Bijenlaan en de Spiegelkever. Bij de koopwoningen gaat het om 8 rij- en hoekwoningen, 6 tweekappers met zijuitbouw, 6 tweekappers met garage en één vrijstaande woning met garage. De 21 huurwoningen (rij- en hoekwoningen) in deze buurt worden t.z.t. aangeboden in de vrije sector, waarnaar in Son en Breugel momenteel grote vraag is.
Met dit project wordt een segment woningen toegevoegd in de vrije huursector met huurprijzen vanaf € 975,- per maand.

Wethouder Visser: “We zijn succesvol door de crisistijd gekomen door vast te houden aan de strategie van ‘dóórontwikkelen en dóórbouwen’. De vraag naar woningen en grond is nu weer groot. We voegen ook weer woningen toe aan de huursector waaraan behoefte is. Met dit cluster is de geplande woningbouw ten zuiden én ten noorden van de Bijenlaan over een jaar klaar.”

Clemie van Wanrooij: “We zijn blij dat we binnenkort met de verkoop en later dit jaar met de verhuur van een volgende fase in Sonniuspark kunnen starten. Dit plan sluit mooi aan op de fasen die we net hebben afgesloten iets verderop gelegen aan de Bijenlaan en dragen hiermee bij aan continuïteit van de realisatie van fraaie nieuwbouwprojecten in Sonniuspark”.

Aangezien de ontwikkeling van dit plan al in een vergevorderd stadium is, kan nog dit jaar met de bouw worden begonnen.

42 nieuwbouwwoningen in Sonniuspark

V.l.n.r. Clemie van Wanrooij, Timon v.d Horst en Robert Visser

 

Geen spreekuur Hans Gaillard

Op woensdag 29 maart a.s. is burgemeester Hans Gaillard niet beschikbaar voor het open spreekuur in het gemeentehuis.

Afspraak niet nodig, aanmelden wordt op prijs gesteld

Iedereen is welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet nodig. We stellen het wel op prijs – in verband met de planning van de agenda – dat u zich van tevoren meldt bij het bestuurssecretariaat via 0499 – 491 405 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl. Als het spreekuur ‘vol’ mocht zijn noteren zij uw naam, adres en telefoonnummer en maken in overleg een afspraak voor een volgend spreekuur.

Een vervolggesprek?

Uw gesprek met de burgemeester of wethouder is een eerste inventarisatie. Samen met u bekijken zij of uw vraag verder besproken dient te worden. In dat geval maakt het bestuurssecretariaat met u een vervolgafspraak voor een gesprek met het collegelid of een medewerker van de gemeente.

 

Werkzaamheden Slowlane

Vanaf maandag 27 maart t/m vrijdag 21 april 2017 worden er werkzaamheden verricht aan de Slowlane; een nieuw hoogwaardig fietspad dat Ekkersrijt met Best verbindt.
De werkzaamheden vinden plaats vanaf Ekkersrijt 9000 (Visplas) tot de ingang van Aquabest. Bezoekers aan DippieDoe en AquaBest wordt geadviseerd om de omleidingsroutes via Eindhoven/Best te volgen.

 

Expositie ‘Kleur kleurt je leven’

Marjan van Hamburg en Sylvia Sloots, moeder en dochter hebben allebei creatieve genen. Het schilderen is een passie en er gaat geen dag voorbij dat er niet over kunst of schilderen gesproken wordt. Beiden schilderen al jaren met acryl en ieder in een eigen stijl. Hun schilderijen waar allerlei structuren in gebruikt worden en opvallende kleurrijke schilderijen sieren van 16 maart tot en met 16 mei het gemeentehuis van Son en Breugel.

Deze expositie is dagelijks te bezichtigen tijdens openingstijden van het gemeentehuis Son en Breugel (zie website www.sonenbreugel.nl).

 


Uitnodiging bijeenkomst “Son en Breugel Spreek Je Uit!”

Wij nodigen u uit uw mening te geven: Spreek je uit over de bestuurlijke toekomst van Son en Breugel! De gemeenteraad wil met de Son en Breugelse gemeenschap in gesprek om te bepalen met welke bestuurlijke vorm de gemeenschap het beste is gediend.

 

Son en Breugel Spreek je uit!

U bent van harte welkom bij een van onze twee bijeenkomsten. Om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen om mee te praten hebben we voor een avond-
en een middagbijeenkomst gekozen. Iedereen die een binding heeft met Son en Breugel als inwoner, verenigingslid, ondernemer en of instelling en een bijdrage kan leveren mag deelnemen aan het gesprek.

 

Waar en wanneer?

De algemene bijeenkomsten zijn op:

 • Woensdagavond 5 april in De Bongerd, Asteroïdenlaan 2 in Breugel van 19:30 uur – 22:00 uur. De zaal is open vanaf 19:00 uur.
 • Donderdagmiddag 6 april in Het Vestzaktheater, Kerkstraat 2 in Son van 14:00 – 16:30 uur. De zaal is open vanaf 13:30 uur.

Programma

Tijdens de algemene bijeenkomst krijgt u een toelichting op de recente ontwikkelingen en gaan we in op veel gestelde vragen. Daarna gaan we naar verschillende gesprektafels. Aan iedere tafel luisteren we naar uw meningen, vragen en opmerkingen. De bijeenkomsten worden geleid door inwoner en voormalig raadslid de heer Rob Conijn. De heer Conijn is secretaris van de raad van bestuur van de GGZ Oost Brabant en maatschappelijk actief in onze gemeente. De heer Jan Waalen, bekend als redacteur en verslaggever bij o.a. Omroep Brabant, zal als interviewer tijdens de bijeenkomst in gesprek gaan met de aanwezigen.

 

Belang van gesprekken

De Provincie Noord-Brabant heeft Son en Breugel gevraagd om vóór 1 juli 2017 tot een breed gedragen visie te komen op de bestuurlijke toekomst. Het is belangrijk dat we een zorgvuldig proces volgen waarbij we u allen de ruimte geven voor een goede inbreng. Kwaliteit en een besluit zijn hierbij belangrijker dan tijd. Uw mening weegt mee in het besluitvormingsproces. De algemene bijeenkomsten zijn een onderdeel van een breder programma waarmee we u willen informeren en het gesprek willen aangaan. Het bestuur van Son en Breugel vindt het belangrijk dat haar samenleving, haar gemeenschap duidelijkheid krijgt over waarom het nodig is een keuze te maken. Bovendien krijgen de raadsleden nog meer inzicht in wat er leeft in het dorp, zodat zij een goed weloverwogen besluit kunnen nemen over een toekomstige bestuurlijke vorm.

 

Spreekt u ons ook?

Voor de organisatie is prettig om te weten op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen op de bijeenkomsten op 5 en 6 april. Aanmelden kan via spreekjeuit@sonenbreugel.nl onder vermelding van de datum van de gewenste bijeenkomst of telefonisch via (0499) 491491 met projectleider Eef Mengers.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 3 /m 7 april 2017

Komende week wordt uw GFT (groen), Rest (grijs), Papier en PMD (plastic, metaal, drankkartons) opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 20 maart 2017 – Amstellaan 28, 5691 HE – verbouwen woonhuis en plaatsen dakkapel (BOUWEN)
 • 22 maart 2017 – Bijenlaan 11 en 13, 5692 VA – plaatsen dakkapellen (BOUWEN)
 • 22 maart 2017 – Ekkersrijt 4089, 5692 DB – brandveilig gebruiken woonwarenhuis (MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK)
 • 23 maart 2017 – Boslaan 26, 5691 CW – verbouwen woonhuis (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 20 maart 2017 – Verlengde Meijerijlaan/hoek Honingbij – kappen van 1 eik in de groenstrook/berm (KAPPEN)
 • 20 maart 2017 – Beekjuffer 6a, kappen van 1 eik in berm (KAPPEN)
 • 20 maart 2017 – Vondelstraat hoek dr. Berlagelaan, kappen van 1 acacia in groenstrook/zijtuin (KAPPEN)
 • 20 maart 2017 – Breeakkerstraat 27, 5691 TN – uitbreiden woonhuis (BOUWEN)
 • 21 maart 2017 – Science Park Eindhoven 5006, 5692 EA – wijziging op al eerder verleende vergunningen voor nieuwbouw bedrijfspand met Verbindingsbrug (BOUWEN)
 • 21 maart 2017 – Ekkersrijt 4091, 5692 DB – wijziging op reeds eerder verleende vergunning voor het herontwikkelen van een bedrijfspand (BOUWEN)
 • 23 maart 2017 – Dommelstraat 18, 5691 AT – veranderen/uitbreiden woonhuis (BOUWEN)
 • 23 maart 2017 – Dommelstraat 18, 5691 AT – slopen aan-en bijgebouwen (SLOPEN)
 • 23 maart 2017 – Sonniuswijk 17, 5691 PD – oprichten opslagloods en B&B (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Omgevingsvergunning van rechtswege

Met ingang van 23 maart 2017 is een omgevingsvergunning van rechtswege verleend voor het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning op het perceel plaatselijk bekend als Van den Elsenstraat 11, 5694 ND.

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Gemeentelijke regeling briefadres 2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat zij op 21 februari 2017 de ‘Gemeentelijke regeling briefadres 2017’ hebben vastgesteld. Deze regeling bevat de voorwaarden waaraan moet worden voldaan voor het toekennen van registratie op een briefadres op het moment dat een inwoner hierom verzoekt. De regeling treedt in werking de dag na publicatie.

De regeling ligt vanaf 27 maart 2017 tijdens openingstijden ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, 5691 AL Son en Breugel.

 

Gewijzigde Tarieventabel Legesverordening 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maakt het volgende bekend.

Wat is er besloten:

Op 21 maart 2017 is de 4e wijziging van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2017 door de raad vastgesteld. De raad past de tarieventabel aan bij het onderdeel omgevingsvergunningen voor het artikel 2.1.1.1. voor het begrip bouwkosten. Daarnaast bij het onderdeel burgerlijke stand het artikel 1.1.3.1 voor de dagen waarop een eenvoudig huwelijk kan plaatsvinden.

Waar kunt u de wijziging bekijken:

De Legesverordening met bijbehorende tarieventabel is opgenomen in de algemeen verkrijgbare lijst van vastgestelde belastingverordeningen. Deze documenten liggen kosteloos ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis. Binnenkort zijn ze op de website van de gemeente te raadplegen. Ook kunt u ze vinden op de landelijke website www.overheid.nl.

 


Lees meer gemeentepagina’s


In plaats van dit bericht liever jouw nieuwsbericht gelezen?

Hier had jouw nieuwsbericht kunnen staanWij zitten klaar om je berichtje te ontvangen en waar nodig te helpen om jouw bericht perfect te maken voor publicatie.


De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel.