Search
Close this search box.

Gemeentepagina – week 14 2017

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit is de gemeentepagina van week 14 2017.Gemeente Son en Breugel

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
05 april 201709:00 uur – 10:00 uurSpreekuur Hans GaillardOpenbaarGemeentehuis
05 april 201717:00 uur – 18:00 uurSpreekuur Kees VortmanOpenbaarDe Boerderij
05 april 201719:30 uur – 22:00 uurBijeenkomst Bestuurlijke ToekomstOpenbaarDe Bongerd
06 april 201714:00 uur – 16:30 uurBijeenkomst Bestuurlijke ToekomstOpenbaarVestzaktheater

Mededelingen en berichten

Besluitenlijst raadsvergadering 30 maart 2017

De besluitenlijst van deze raadsvergadering is te bekijken op onze website. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, rubriek Gemeenteraad, Besluitenlijst raad. Daar staan ook de besluitenlijsten van eerdere raadsvergaderingen. Hebt u hierover vragen, kunt u contact opnemen met onze raadsgriffier Frans den Hengst, telefoon 0499 – 491410, f.denhengst@sonenbreugel.nl.

 

Enquêtes kunst en cultuur in Son en Breugel

Son en Breugel is een actief dorp. Met grote regelmaat worden er activiteiten georganiseerd, onder andere op het gebied van kunst en cultuur. Sommige organistoren van kunstzinnige- en culturele activiteiten ondersteunt de gemeente door subsidie of een accommodatie. Anderen organiseren en financieren de activiteiten zelfstandig.

De gemeente krijgt graag meer inzicht in zowel het complete aanbod van kunst en cultuur in het dorp als de mening van de inwoners daarover.
Gaan inwoners graag naar kunstzinnige- of culturele activiteiten in Son en Breugel? Is het aanbod voldoende divers? En hoe is het voor de organisatoren om dergelijke activiteiten in het dorp op te zetten?

Wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen nodigt iedereen van harte uit om zijn of haar stem te laten horen over de lokale kunst en cultuur en de enquêtes Kunst en Cultuur in Son en Breugel in te vullen. Invullen kan in de periode van 17 februari t/m 1 mei.

Twee enquêtes

Er zijn twee verschillende enquêtes opgesteld.

Enquête voor organisatoren

De enquête voor aanbieders (organisatoren) van kunstzinnige- en culturele activiteiten is bedoeld voor iedere vereniging, persoon of organisatie die kunst en/of cultuur in Son en Breugel aanbiedt. De enquête is beschikbaar via de website van de gemeente onder ‘Actuele projecten’ of door de volgende link in te typen in de adresbalk van uw internetbrowser: http://www.qualityoptions.eu/cultuurenkunstinsonenbreugel.

Organisatoren van evenementen uit Son en Breugel zijn vorig jaar geïnterviewd in verband met de evaluatie van het evenementenbeleid. Zij hoeven de enquête voor aanbieders daarom niet in te vullen.

Enquête voor alle inwoners

Daarnaast is er een enquête voor alle inwoners van Son en Breugel. De vragen zijn gericht op de mening van de inwoners over het lokale aanbod van kunst en cultuur. De enquête is beschikbaar via de website van de gemeente onder ‘Actuele projecten’ of door de volgende link zelf in te typen in de adresbalk van uw internetbrowser: http://www.qualityoptions.eu/cultuurkunst2017inwoners.

 

Monumentencommissie 10 april gaat niet door

De ingeplande openbare vergadering van de Monumentencommissie op maandag 10 april 2017 gaat niet door. De vergadering van 10 april om 09.30 uur is niet openbaar.

 

Kledinginzameling Leger Des Heils

Het Leger des Heils heeft in 2016 in Son en Breugel 85.220 kilo kleding ingezameld.
Dat zijn bijna drie zakken per huishouden. Met deze kleding zijn heel veel mensen geholpen, van Nederlandse tienermoeders tot aan de vluchtelingen.

Bijna 300 mensen hielpen in 2016 bij het ophalen en sorteren van kleding. Hierdoor hadden ze een zinvolle dagbesteding. Zo creëert het Leger des Heils werk voor mensen die aan de zijlijn van onze maatschappij staan. Het Leger des Heils dankt u voor uw hulp!

Er is altijd een goede bestemming voor uw kleding. Geef uw kleding daarom ook in 2017 aan het Leger des Heils. Bovendien helpt u andere mensen en draagt het bij aan minder afval- en milieuvervuiling. Kijk voor de dichtstbijzijnde container op www.reshare.nl/map.

 

Reisdocument (bijna) verlopen? Maak snel een afspraak!

Van veel inwoners verlopen tegelijk de reisdocumenten. Hierdoor ontstaat een volgeboekte agenda en extra drukte aan onze balies.
Wij sturen u altijd een brief als uw paspoort of ID-kaart verloopt. Krijgt u zo’n brief, wacht dan niet te lang met het maken van een afspraak. De afsprakenagenda loopt dan al snel vol en u hebt kans dat u langer op een nieuw paspoort of ID-kaart moet wachten.
Een afspraak maakt u gemakkelijk via de knop ‘Paspoort, ID-kaart of rijbewijs aanvragen’ op onze website.

Pinnen, ja graag!

Op dit moment betaalt een groot deel van onze klanten al met pin bij het ophalen van hun aangevraagde product. Pinnen maakt betalen niet alleen sneller en makkelijker, maar vooral ook veiliger. Dit laatste geldt voor u én voor onze baliemedewerkers. Deze manier van betalen heeft dus onze voorkeur. Bent u niet in het bezit van een pinpas of wilt u om een andere reden liever contant betalen, dan blijft contante betaling natuurlijk altijd mogelijk.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 10 t/m 14 april 2017

Komende week wordt uw GFT (groen) en PMD (plastic, metaal, drankkartons) opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 23 maart 2017 – Nieuwstraat 96, 591 AE – verleggen kabels Enexis (WERK OF WERKZAAMHEDEN UITVOEREN)
 • 27 maart 2017 – Nachtegaallaan 24, 5691 VB – slopen bijgebouwen (SLOPEN)
 • 27 maart 2017 – Nachtegaallaan 24, 5691 VB – uitbreiden woonhuis (BOUWEN)
 • 28 maart 2017 – Maaslaan 11, 5691 HM – plaatsen erfafscheiding (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 27 maart 2017 – Dutmellapad 2, 5691 NN – oprichten scoutinggebouw (BOUWEN)
 • 29 maart 2017 – Weserlaan 49, 5691 MH – plaatsen hekwerk voor erfafscheiding (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Omgevingsvergunning van rechtswege verleend

Met ingang van 23 maart 2017 is een omgevingsvergunning van rechtswege verleend voor het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning op het perceel plaatselijk bekend als Van den Elsenstraat 11, 5694 ND.

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning Nijol Exploitatie Tankstations BV

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat zij hebben besloten een omgevingsvergunning gedeeltelijk in te trekken voor Nijol Exploitatie Tankstations B.V. aan de Brabantlaan 1 te Son en Breugel voor zover het de opslag en aflevering van LPG aan motorvoertuigen voor het wegverkeer betreft.

De beschikking ligt gedurende 6 weken van 4 april 2017 tot en met 16 mei 2017 ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son tijdens de openingstijden. Op afspraak kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatiedatum van het besluit beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank Oost – Brabant, Postbus 90125, 2500 MA ’s- Hertogenbosch. Het beroep heeft geen schorsende werking en er zijn geen griffierechten verschuldigd. Gelijktijdig met het ingediend beroepschrift kunnen belanghebbenden de voorzieningsrechter van deze Rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Ook daarvoor zijn griffierechten verschuldigd.

 

Evenementenvergunning Koningsdag 2017

Op 20 maart 2017 heeft de burgemeester een evenementenvergunning verleend voor Koningsdag 2017. Het evenement vindt plaats op 27 april 2017 van 08.00 uur tot 21.00 uur.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD. Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s- Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.

 

]Verkeersmaatregelen Koningsdag 2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 maart 2017 besloten verkeersmaatregelen te treffen t.b.v. Koningsdag 2017 dat wordt gehouden op 27 april 2017. De verkeersmaatregelen bestaan uit:

Afsluitingen

 1. Amerikalaan tussen Brabantlaan en Afrikalaan van 07.00 uur tot 14.00 uur
 2. Noordzijde Markt tussen Nieuwstraat en Dommelstraat van 08.00 uur tot 22.00 uur
 3. Nieuwstraat tussen Heistraat en Antoon v.d. Venstraat van 08.00 uur tot 22.00 uur
 4. Torenstraat tussen Dommelstraat, Kerkplein en Nieuwstraat van 08.00 uur tot 22.00 uur
 5. Kerkplein voor de kerk tussen kerktoren en Nieuwstraat van 08.00 uur tot 22.00 uur
 6. Raadhuisplein tussen de Nieuwstraat en de Airbornestraat van 08.00 uur tot 22.00 uur
 7. Airbornestraat van 13.00 uur tot 14.00 uur

Omleidingen

 1. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A50
 2. Lokale omleidingsroute zuidzijde centrum via De Bontstraat
 3. Lokale omleidingsroute Breugel via Wilhelminalaan/Boslaan

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD. Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s- Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.

 

Rectificatie publicatie Legesverordening

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maakt het volgende bekend.

Wat is er besloten:

Op 20 maart 2017 is de 4e wijziging van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2017 vastgesteld. Het college past de tarieventabel aan bij het onderdeel omgevingsvergunningen voor het artikel 2.1.1.1. voor het begrip bouwkosten. Daarnaast bij het onderdeel burgerlijke stand het artikel 1.1.3.1 voor de dagen waarop een eenvoudig huwelijk kan plaatsvinden.

Waar kunt u de wijziging bekijken:

De Legesverordening met bijbehorende tarieventabel is opgenomen in de algemeen verkrijgbare lijst van vastgestelde belastingverordeningen. Deze documenten liggen kosteloos ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis. Binnenkort zijn ze op de website van de gemeente te raadplegen. Ook kunt u ze vinden op de landelijke website www.overheid.nl.

 

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel.


Lees meer gemeentepagina’s


In plaats van dit bericht liever jouw nieuwsbericht gelezen?

Hier had jouw nieuwsbericht kunnen staanWij zitten klaar om je berichtje te ontvangen en waar nodig te helpen om jouw bericht perfect te maken voor publicatie.