Gemeentepagina – week 15 2018

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 15 2018.

Agenda komende periode

 

 

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
11 april9.00–10.00 uurSpreekuur Hans GaillardOpenbaarGemeentehuis
11 april17.00-18.00 uurSpreekuur Kees VortmanOpenbaarDe Boerderij
12 april16.00-17.00 uurJeugdgemeenteraadOpenbaarGemeentehuis
15 april13.00-16.30 uurKraamfeestOpenbaarHertenkamp
16 april16.30-17.30 uurMonumentencommissieOpenbaarRaadzaal
19 april20.00 uurGemeenteraadsvergaderingOpenbaarGemeentehuis

Mededelingen en berichten

Geen spreekuur Eef van Turnhout

Vanaf heden is er geen spreekuur meer bij Eef van Turnhout. Een afspraak voor het spreekuur van Hans Gaillard en Kees Vortman kunt u maken via 0499 – 491 405 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl.

Als het spreekuur ‘vol’ mocht zijn noteren zij uw naam, adres en telefoonnummer en maken in overleg een afspraak voor een volgend spreekuur.
Overigens is iedereen welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet noodzakelijk.

 

Vergadering Jeugdgemeenteraad 12 april 16.00 uur

Op 12 april a.s. is er een openbare vergadering van de jeugdgemeenteraad in het gemeentehuis.

Agenda

 • Welkom en opening
 • Vaststellen agenda
 • Vaststellen verslag van 8 februari 2018
 • Mededelingen
 • Ingekomen post
 • Bezoek Caroline Kersten (Adviesraad)
 • Wat is er gebeurd na de afgelopen vergadering?
  • Installatie gemeenteraad
  • Plaatsen verkeersbord bij basisschool de Ruimte
  • Interview Eindhovens Dagblad over het hondenpoep filmpje
 • Wat staat er op de agenda de komende tijd?
  • Wegmarkering bij de Ruimte
  • Stickers plakken op de speeltoestellen
  • Koningsspelen 20 april
  • Koningsdag 27 april
  • Dodenherdenking 4 mei
 • Hondenpoep
 • Hangjongeren
 • Veiligheid van de speeltoestellen
 • Verkeer
 • Wat is er gebeurd met de duurzaamheidsprijs?
 • Nieuwe verkiezingen op de scholen omdat groep 8 in de vergadering van 14 juni afscheid neemt
 • Rondvraag
 • Sluiting

 

15 april: Kraamfeest hertenkamp

Er is weer volop jong leven in ons hertenkamp aan de Dommelpas. Er zijn onder andere geitjes en lammetjes geboren. Op zondag 15 april tussen 13.00 en 16.30 uur organiseren wij daarom een kraamfeestje. U bent van harte welkom in het hertenkamp om beschuit met muisjes te komen eten en een kijkje te nemen in de stal om de dieren te aaien. Verzorger Cor Essens is aanwezig om te vertellen over de dieren en uw vragen te beantwoorden.

 

Gemeenteraadsvergadering donderdag 19 april 20.00 uur

Volgende week is er een vergadering van de gemeenteraad in het gemeentehuis.
Iedere raadsvergadering begint met een opening, spreekmogelijkheid voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan, vaststelling van het verslag van de vergadering van de vorige keer en ingekomen stukken en mededelingen en rondvraag.
Hieronder leest u de agenda’s van de vergaderingen.

Agenda

 • Benoeming (plv.) voorzitters en (plv.) leden raadscommissies

Openbare vergadering

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Controle lichtmasten openbare verlichting

Openbare Verlichting-aannemer ZIUT is op 10 oktober in Son en Breugel gestart met een omvangrijk project Verledden van de Openbare Verlichting. Alle 4.700 armaturen worden vervangen door led-armaturen. Dit werk is voor 90% uitgevoerd.

Werkt ‘t?

Deze week controleert de aannemer het gehele arsenaal van lichtmasten en wordt duidelijk welke lichtmasten met ledverlichting nog niet (goed) branden. Op basis van deze controle en uw meldingen worden storingen verholpen om ook de resterende 10% van de lichtmasten aan te sluiten.

Beschikbaarheid onderdelen

Afhankelijk van de beschikbaarheid van onderdelen worden storingen binnen één á twee weken na de controle opgelost. Bij de lange lichtmasten met kofferarmatuur (zie afbeelding) zal het wat langer, enkele weken, duren.

Het goede nieuws is dat de gemeenschap Son en Breugel al bijna de beoogde besparing van 50% op de energiekosten op de openbare verlichting, 450.000 KWh per jaar, realiseert.

Naloopronde

Dat circa 10% van de lichtmasten nog niet naar behoren brandt, betekent dat er op een arsenaal van 4.700 dus enkele honderden lantaarnpalen zijn waar nog iets mee moet gebeuren. Het project is nu in de fase gekomen, dat het hele areaal buiten per straat wordt nagelopen. Op basis van de controle worden door de aannemer de acties gepland. Afhankelijk van de storing zal het herstellen binnen enkele dagen tot enkele maanden worden afgerond. De ’’naloopronden” nemen dus enkele weken in beslag.

Als u na de naloopronde twijfelt over de openbare verlichting, of een storing heeft kennelijk niet te maken met de vervanging naar ledverlichting, dan stellen we uw melding van deze storing via de gemeentelijke website bijzonder op prijs.

 

Vergadering Monumentencommissie

Op maandag 16 april a.s. 15.30 – 16.30 uur is er een vergadering van de monumentencommissie in de raadzaal van het gemeentehuis.
De agenda van de vergadering is te bekijken op de pagina Monumentencommissie op onze website.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 16 t/m 20 april 2018

Komende week wordt uw PMD, GFT (groen) en papier opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp

DeAfvalapp is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 28 maart 2018 Breeakkerstraat 30, 5691 TP – verbouwen en uitbreiden woonhuis (BOUWEN)
 • 29 maart 2018 Rooijseweg 11, 5691 PA – het gedeeltelijk vervangen van een vangnet voor golfballen (BOUWEN)
 • 29 maart 2018 Airbornestraat 2-2a, 5691 CB – het verbouwen en splitsen van een bovenwoning (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunning ligt niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 29 maart 2018 Tooropstraat 13, 5691 DK – plaatsen erfafscheiding (BOUWEN)
 • 04 april 2018 Ekkersrijt 4009 en 4011, 5692 DB – plaatsen brandwerende wand (BOUWEN)
 • 05 april 2018 Beekjuffer 17, 5692 WT – bouwen woonhuis (BOUWEN)
 • 04 april 2018 Plesmanlaan 4, 5691 XT – 1 grove den in de achtertuin (KAPPEN)
 • 04 april 2018 volkstuintjes Dommeldal links van de Dommelpas nabij 5694 CX – candelaberen van 3 wilgen rondom de het rooien van twee dode bomen (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Geaccepteerde sloopmelding

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmelding:

 • 03 april 2018 de Bontstraat 84, 5691 SX – slopen gebouw tot aan de begane grondvloer (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

Actuele openbare informatie over omgevingsvergunningen vindt u ook op de themapagina Bouwen en Wonen op onze internetsite www.sonenbreugel.nl.

 

Wijziging evenementenvergunning Koningsdag 2018

Op 4 april 2018 heeft de burgemeester een wijziging op de evenementenvergunning verleend voor Koningsdag. De wijziging heeft te maken met verandering van locatie voor de Koningsdagactiviteiten. De eerder verstrekte evenementenvergunning blijft van kracht behalve de tijdelijke verkeersmaatregel.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD.

Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s- Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.

 

Vernieuwde tijdelijke verkeersmaatregelen Koningsdag 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 april 2018 besloten geheel vernieuwde verkeersmaatregelen te treffen t.b.v. Koningsdag in verband met de wijziging van locatie. De verkeersmaatregelen bestaan uit de volgende tijdelijke wegafsluitingen op 26 en 27 april 2018:

 • het Kerkplein vanaf de Torenstraat tot aan de Dommelstraat (doorgang voor restaurant/café De Zwaan) vanaf 17.30 uur op 26 april 2018 tot en met 24.00 uur op 27 april 2018
 • de Amerikalaan tussen de Brabantlaan en Afrikalaan van 07.00 uur tot 14.00 uur op 27 april 2018
 • de Nieuwstraat tussen de kruising Raadhuisplein en de kruising Markt vanaf 13.00 uur tot 21.00 uur op 27 april 2018
 • de Wilhelminalaan (brug) vanaf het kruispunt Dommelstraat tot aan het kruispunt
 • Sint Genovevastraat vanaf 13.00 uur tot en met 15.00 uur op 27 april 2018

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD.

Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s- Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud. Kijk voor de officiële gemeentepagina iedere week in weekblad Forum.

Post article

Post article