Gemeentepagina – week 17 2018

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 17 2018.

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
25 april9.00–10.00 uurSpreekuur Hans GaillardOpenbaarGemeentehuis
25 april19.30 uurAlzheimercafé B.O.S.Openbaar’t Zand, Oirschot
26 april9.00-2.00 uurLintjesregen 2018
4 mei19.30 / 20.00 uurNationale Herdenking 2018OpenbaarProt. kerk/Europalaan

Mededelingen en berichten

Spreekuurwijzigingen

Op 25 april en 2 mei is er geen spreekuur bij Kees Vortman. Op 2 mei is er ook geen spreekuur bij Hans Gaillard. Een afspraak voor het spreekuur kunt u maken via 0499 – 491 405 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl. Als het spreekuur ‘vol’ mocht zijn noteren zij uw naam, adres en telefoonnummer en maken in overleg een afspraak voor een volgend spreekuur. Overigens is iedereen welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet noodzakelijk.

 

Besluitenlijst raadsvergadering 19 april 2018

De besluitenlijst van deze raadsvergadering is te bekijken op onze website. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, rubriek Gemeenteraad, Besluitenlijst raad. Daar staan ook de besluitenlijsten van eerdere raadsvergaderingen. Hebt u hierover vragen, kunt u contact opnemen met onze raadsgriffier Frans den Hengst, telefoon 491410, f.denhengst@sonenbreugel.nl.

 

Samenstelling raadscommissies

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 19 april jl. de samenstelling van de raadscommissies als volgt vastgesteld:

Commissie grondgebiedzaken:

Voorzitter:

 • dhr. T.A.M. Groenemans (DorpsVISIE) plv.: dhr. P.A.W.H. Spooren (CDA)

Leden:

 • DorpsVISIE : dhr. R.S. Heeren plv.: dhr. J.L.M. de Bruin
 • VVD : dhr. M.J.S. Pulles plv.: dhr. J.P. Pasanea
 • CDA : dhr. C.H.L. Limpens plv.: dhr. A.F. Vink
 • Dorpsbelang : dhr. C.E.M.J. van Turnhout plv.: dhr. J.F.X.M. Brouwers
 • PvdA/GL : dhr. J.J.J. van Dam plv.: dhr. W.J. Buurke
 • D66 : dhr. B.M.C. Wessels plv.: dhr. B. van der Ven

Commissie burgerzaken:

Voorzitter:

 • Mevr. C.J. Goossens-Junier (Dorpsbelang) plv. : dhr. T.A.M. Groenemans (DorpsVISIE)

Leden:

 • DorpsVISIE : mevr. H.J.J.L. Helders plv.: dhr. S. Philippi
 • VVD : dhr. J.P. Pasanea plv.: dhr. M.A.M. Merks
 • CDA : dhr. P.A.W.H. Spooren   plv.: dhr. H.C.G. Hulsen
 • Dorpsbelang : dhr. M.J.A. van Beek plv.: dhr. C.E.M.J. van Turnhout
 • PvdA/GL : dhr. W.J. Buurke plv.: dhr. R.P. Wilcke
 • D66 : mevr. Y.P.J. Vermeulen plv.: mevr. M.H. van Zwieten

Commissie algemene zaken:

Voorzitter: 

 • dhr. P.A.W.H. Spooren (CDA) plv.: dhr. M.J.A. van Beek (Dorpsbelang)

Leden:

 • DorpsVISIE : dhr. J.D. de Jong plv.: dhr. dhr. F.P.J. Meulenbroeks
 • VVD : dhr. M.J.S. Pulles plv.: dhr. J.P. Pasanea
 • CDA : dhr. J. Boersma plv.: dhr. C.H.L. Limpens
 • Dorpsbelang : mevr. E.T.M. Brocken plv.: dhr. C.E.M.J. van Turnhout
 • PvdA/GL : dhr. J.J.J. van Dam plv.: dhr. W.J. Buurke
 • D66 : mevr. M.H. van Zwieten plv.: mevr. Y.P.J. Vermeulen

 

Nationale Herdenking 2018

Op vrijdagavond 4 mei a.s. staat Nederland stil bij de Nationale Herdenking. In Son en Breugel legt burgemeester Hans Gaillard samen met leerlingen van basisschool de Krommen Hoek en de Regenboog en een Sinti-vertegenwoordiger kransen bij het monument bij de vijver aan de Europalaan. De harmonie PHEV, het St. Catharinagilde, de kinderen van De Krommen Hoek en De Regenboog, de scoutinggroepen, de veteranen en de kerken in Son en Breugel en de Sinti’s leveren al jaren een bijdrage aan deze herdenking.

Programma 4 mei 2018

 • 19.30 uur Oecumenische dienst in de kerk aan de Zandstraat
 • 19.50 uur Vertrek stille tocht. De route gaat vanaf de Zandstraat, via het fietspad over de voormalige Lindenstraat, naar de Boslaan, en dan via Europalaan naar het monument bij de vijver
 • 19.59 uur Signaal Taptoe
 • 20.00 uur 2 minuten stilte
 • 20.02 uur Burgemeester Hans Gaillard legt samen met de leerlingen van De Krommen Hoek en de Regenboog en een vertegenwoordiger van de Sinti’s in Son en Breugel kransen bij het monument. Daarnaast zullen de Veteranen uit Son en Breugel een bloemstuk leggen. Ook u kunt uw bloemen leggen. De herdenkingsbijeenkomst wordt muzikaal ondersteund door de harmonie Pro Honore et Virtute. Het St. Catharinagilde brengt een vendelsaluut.
 • 20.30 uur Einde van de herdenking

De bijeenkomst bij het monument wordt door Son en Breugel Verbindt live uitgezonden. Na afloop is het verslag terug te kijken op hun website www.sonenbreugelverbindt.nl bij Uitzending Gemist.

 

Janine Spoor wethouder in Asten

Janine Spoor – onze coördinator Centrum voor Maatschappelijke Deelname – is op 17 april benoemd tot wethouder in Asten. Zij wordt daar bestuurlijk verantwoordelijk voor de brede sociale portefeuille. Janine heeft met veel passie, ondernemerszin, kennis en in nauwe samenwerking met vele partijen in ons dorp het CMD neergezet en opgebouwd met een resultaat waar ons dorp trots op kan zijn. Haar opvolgster is inmiddels benoemd in de persoon van Natasja Janssen. Wij bedanken Janine voor haar geweldige inzet en wensen haar ontzettend veel succes in haar nieuwe rol.

 

Sandwichborden waarschuwen tegen inbraken

De afgelopen jaren is meerdere malen gebruik gemaakt van sandwichborden om inwoners van wijken te waarschuwen voor verdachte situaties.

Verdachte situaties melden

Recente (auto-)inbraken en fietsdiefstallen in de Gentiaan en Sonniuspark geven nu weer aanleiding om de borden tijdelijk bij de in- en uitvalswegen te plaatsen. Op de sandwichborden staat de tekst ‘Deze wijk is populair bij inbrekers’. De borden verwijzen naar de website van de gemeente voor meer informatie en tips. Inwoners kunnen verdachte situaties rechtstreeks melden bij de politie via 112.

Hulp dringend nodig

Met de borden hopen gemeente en politie de inwoners van Son en Breugel bewuster te maken. Niet alleen achteraf, als de inbraken al zijn gepleegd, maar vooral ook preventief. Door het nemen en naleven van vaak simpele maatregelen kunnen inwoners namelijk zelf heel veel doen om een inbraak te voorkomen. En door aan de politie informatie door te geven (signalement, kentekens), hoe onbeduidend die vaak ook lijkt, kunnen mogelijk verdachten worden aangehouden. Politie en gemeente kunnen het namelijk niet alleen: ze hebben de hulp van de inwoners van Son en Breugel dringend nodig.

 

Spreekuur rijbewijskeuring

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor op 8 mei en 24 mei terecht in Gemeenschapshuis Braecklant, Amerikalaan 2. Voor senioren kost de keuring € 37,50 en voor chauffeurs tot 75 jaar met rijbewijs C/D/E is het € 53,50. Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen:

Geadviseerd wordt om tenminste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring. Veel gemeenten verstrekken geen keuringsformulieren (Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag) meer en verwijzen naar het CBR. De Eigen Verklaring is echter ook verkrijgbaar bij Regelzorg en kost € 41,00.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 30 april t/m 4 mei 2018

Komende week wordt uw PMD, GFT (groen), restafval en papier opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp. Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

Inhaaldag Koningsdag

De inhaaldag voor Koningsdag (vrijdag 27 april) vindt plaats op zaterdag 28 april a.s. Zorg ervoor dat uw PMD en GFT om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp

DeAfvalapp is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 10 april 2018 Marterlaan 4, 5691 EW – plaatsen fietsenberging (BOUWEN)
 • 13 april 2018 Vogezenlaan 12, 5691 JM – plaatsen dakkapel voor- en achterzijde woning (BOUWEN)
 • 17 april 2018 Libellenlaan 21, 5692 WD – bouwen woonhuis (BOUWEN)
 • 17 april 2018 Beekjuffer 16, 5692 WT – bouwen woonhuis (BOUWEN)
 • 18 april 2018 Bisonlaan 9, 5691 GC – bouwen schuur (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Besluit verlengen beslistermijn omgevingsvergunning

Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is op basis van artikel 3.9 lid 2 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht met 6 weken verlengd:

 • 18 april 2018 Libellenlaan 23, 5692 WB – bouwen woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.

 

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 18 april 2018 Plesmanlaan 8, 5691 XT – kappen van 3 bomen achtererf (KAPPEN)
 • 18 april 2018 Plesmanlaan 6, 5691 XT – kappen van 2 bomen achtererf (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken, na de uitreiking of verzending van de vergunning, een  bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening Publiek.

 

Ingekomen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmeldingen ontvangen:

10 april 2018 Lupinelaan 38, 5691 WD – asbestsanering (SLOPEN)

11 april 2018 de Bontstraat 84, 5691 SX – slopen pand (SLOPEN)

13 april 2018 Tweelingenlaan 115, 5694 VE – asbestsanering (SLOPEN)

18 april 2018 Bokt 2a, 5691 NH – asbestsanering (SLOPEN)

 

Geaccepteerde sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmeldingen:

 • 12 april 2018 Rooijseweg 61, 5691 PA – slopen veldschuur (SLOPEN)
 • 17 april 2018 Lupinelaan 38, 5691 WD – asbestsanering (SLOPEN)
 • 17 april 2018 Tweelingenlaan 115, 5694 VE – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer. Actuele openbare informatie over omgevingsvergunningen vindt u ook op de themapagina Bouwen en Wonen op onze internetsite www.sonenbreugel.nl.

 

Onherroepelijk bestemmingsplan “Sonniuspark; Herziening 2017”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat het bestemmingsplan “Sonniuspark; Herziening 2017”, vastgesteld door de gemeenteraad op 21 december 2017, onherroepelijk is geworden. Tegen het besluit tot vaststelling is bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geen beroep ingesteld, zodat dit bestemmingsplan met ingang van 29 maart 2018 onherroepelijk is geworden. Het bestemmingsplan “Bebouwde kommen; herziening 2017” is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Evenementenvergunning Windhondenrenwedstrijden

Op 16 april 2018 heeft de burgemeester een evenementenvergunning verleend voor het houden van 4 windhondenrenwedstrijden.

De evenementen, georganiseerd door de Sonse en Eindhovense Windhonden Renvereniging (SEWR), vinden plaats op 27 mei, 12 augustus, 30 september en 6 oktober van 10.00 uur tot 18.00 uur op de Windhondenrenbaan aan de Besteweg 1 te Son en Breugel. De burgemeester heeft voor deze evenementen ontheffing verleend van artikel 3 en artikel 4 van de Zondagswet.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA  te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD. Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook  een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.

 

Verkeersmaatregelen Dodenherdenking 4 mei 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 april 2018 besloten een verkeersmaatregel te treffen t.b.v. Dodenherdenking welke plaatsvindt op 4 mei 2018. De verkeersmaatregel bestaat uit het afsluiten van de Europalaan ter hoogte van het monument ‘De Parachutist’ tussen 19.30 uur en 20.30 uur voor alle verkeer.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA  te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD. Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook  een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.

 

Registratie diploma Sociale Hygiëne

Voor leidinggevende personen in een horeca-inrichting is het een vereiste om in het bezit te zijn van een diploma Sociale Hygiëne. Het diploma moet afgegeven zijn door de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH). Een geldig diploma is nodig voor het beoordelen of een Drank- en Horecavergunning afgegeven mag worden en of een leidinggevende persoon op de vergunning bijgeschreven mag worden.

Iedereen die aan de eisen van Sociale Hygiëne voldoet, moet altijd geregistreerd staan in het register Sociale Hygiëne. Dit betekent dat het in het bezit zijn van genoemd diploma niet voldoende is. Een registratie daarvan is een verplichting. Is het diploma na 1 mei 2018 niet geregistreerd in het Register Sociale Hygiëne vervalt de geldigheid daarvan. U wordt daardoor verplicht om opnieuw examen af te leggen.

Overgangsregeling tot 1 mei 2018

Voor een ieder die in het bezit is van een inmiddels oud diploma bestaat de mogelijkheid om op basis van het oude diploma het huidige SVH Diploma Sociale Hygiëne aan te vragen. Dit voor een juiste opname in het Register Sociale Hygiëne. De overgangsperiode loopt tot 1 mei 2018.

Meer informatie 

Op de website www.svh.nl staat informatie, onder welke voorwaarden bepaalde oude diploma’s in aanmerking komen en welke procedure daarvoor gevolgd moet worden. Voor aanvullende informatie kunt u een e-mail sturen naar lec@svh.nl onder vermelding van overgangsregeling.

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud. Kijk voor de officiële gemeentepagina iedere week in weekblad Forum.

Post article

Post article