Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeentepagina – week 18 2017

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelDit is de gemeentepagina van week 18 2017.

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
3 mei 201718:00 uur – 20:00 uurInloopavond multifunctionele accommodatie (MFA)OpenbaarVestzaktheater
4 mei 201719:30 uur/20:00 uurNationale Herdenking 2017OpenbaarProtestantse kerk/Europalaan
8 mei 201720:00 uurCommissievergadering AZOpenbaarRaadzaal

 


Mededelingen en berichten

Commissievergadering

Volgende week is er een commissievergadering in het gemeentehuis. De commissievergadering begint met een opening, spreekmogelijkheid voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan, ingekomen stukken en mededelingen en rondvraag. Hieronder leest u de agenda van de vergadering.

Commissie Algemene Zaken

 • Datum en tijdstip: maandag 8 mei 2017, 20.00 uur

Agenda:

 • Ontwerpbegroting 2018-2021, inclusief 1e begrotingswijziging 2017 en jaarrekening 2016, inclusief 2e begrotingswijziging Dienst Dommelvallei
 • Ontwerpbegroting 2018 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
 • Ontwerpjaarverslag 2016, ontwerpbegroting 2018 en meerjarenbegroting 2019 t/m 2021
 • WSD
 • Begroting 2018 Metropoolregio Eindhoven
 • Ontwerpbegroting ODZOB 2018 en meerjarenraming 2019 – 2021
 • Conceptprogrammabegroting 2018 en jaarrekening 2016 GGD Brabant Zuidoost
 • Regionale bedrijventerreinprogrammering Stedelijk Gebied Eindhoven
 • Bestuurlijke toekomst

Openbare vergaderingen

De vergaderingen van de commissies is openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de commissies heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Geen spreekuur college

Op woensdag 3 mei a.s. zijn burgemeester Hans Gaillard en wethouder Kees Vortman niet beschikbaar voor het open spreekuur in het gemeentehuis.

Afspraak niet nodig, aanmelden wordt op prijs gesteld

Iedereen is welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet nodig. We stellen het wel op prijs – in verband met de planning van de agenda – dat u zich van tevoren meldt bij het bestuurssecretariaat via 0499 – 491 405 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl. Als het spreekuur ‘vol’ mocht zijn noteren zij uw naam, adres en telefoonnummer en maken in overleg een afspraak voor een volgend spreekuur.

Een vervolggesprek?

Uw gesprek met de burgemeester of wethouder is een eerste inventarisatie. Samen met u bekijken zij of uw vraag verder besproken dient te worden. In dat geval maakt het bestuurssecretariaat met u een vervolgafspraak voor een gesprek met het collegelid of een medewerker van de gemeente.

 

Nationale Herdenking 2017

Op donderdagavond 4 mei a.s. staat Nederland stil bij de Nationale Herdenking. In Son en Breugel legt wethouder Robert Visser samen met leerlingen van basisschool de Krommen Hoek en de Regenboog en een Sinti-vertegenwoordiger kransen bij het monument bij de vijver aan de Europalaan.

De harmonie PHEV, het St. Catharinagilde, de kinderen van De Krommen Hoek en De Regenboog, de scoutinggroepen, de veteranen en de kerken in Son en Breugel en de Sinti’s leveren al jaren een bijdrage aan deze herdenking. Dit jaar zal ook de Jeugdgemeenteraad een eerbetoon brengen.

Programma 4 mei 2017

TijdWat
19:30 uurOecumenische dienst in de kerk aan de Zandstraat.
19:50 uurVertrek stille tocht. De route gaat vanaf de Zandstraat, via het fietspad over de voormalige Lindenstraat, naar de Boslaan, en dan via Europalaan naar het monument bij de vijver
19:59 uurSignaal Taptoe
20:00 uur2 minuten stilte
20:02 uurLoco-burgemeester Robert Visser legt samen met de leerlingen van De Krommen Hoek en de Regenboog en een vertegenwoordiger van de Sinti’s in Son en Breugel kransen bij het monument. Daarnaast zullen de Veteranen uit Son en Breugel en de Jeugdgemeenteraad een bloemstuk leggen. Het St. Catharinagilde brengt een vendelsaluut. Ook u kunt uw bloemen leggen. De herdenkingsbijeenkomst wordt muzikaal ondersteund door de harmonie Pro Honore et Virtute en Up with People.
20:30 uurEinde van de herdenking

De bijeenkomst bij het monument wordt door Son en Breugel Verbindt live uitgezonden. Na afloop is het verslag terug te kijken op hun website www.sonenbreugelverbindt.nl bij Uitzending Gemist.

 

Inloopavonden multifunctionele accommodatie (MFA)

Op woensdag 3 mei wordt een tweede inloopavond georganiseerd over het ontwerp en het gebruik van het MFA-gebouw. De architecten, leden van het supervisieteam en de klankbordgroep zijn aanwezig om toelichting te geven, vragen te beantwoorden en om kennis te nemen van uw mening.

 • Woensdag 3 mei tussen 18.00 en 20.00 uur
 • Waar: Vestzaktheater
 • Tijd: Vrije inloop tussen 18.00 – 20.00 uur

 

Leerlingenvervoer schooljaar 2017-2018

Vóór 15 mei 2017 aanvragen

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die in aanmerking komen voor de regeling leerlingenvervoer kunnen een aanvraag indienen bij de gemeente. Informatie hierover en het aanvraagformulier is te verkrijgen via de website van de gemeente Son en Breugel.

Wanneer het een aanvraag voor het schooljaar 2017-2018 betreft, ontvangen we uw aanvraag graag vóór 15 mei 2017. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen en u krijgt altijd vóór het begin van het nieuwe schooljaar een besluit van ons. Gedurende het schooljaar is aanvragen ook mogelijk.

In sommige gevallen moet u een eigen bijdrage betalen. Dit is afhankelijk van het soort school uw kind bezoekt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling Dienstverlening (0499-491 491) of ga naar de pagina Leerlingenvervoer op onze website www.sonenbreugel.nl.

 

Werken met de e-overheid?

De bibliotheek helpt met een korte training

Inwoners en bedrijven moeten hun zaken met de overheid steeds vaker digitaal kunnen afhandelen. Huurtoeslag aanvragen, werk zoeken of zelfs een verhuizing doorgeven, kan bijna alleen nog met de computer. De overheid wil hiermee kosten besparen en haar inwoners laten wennen aan het zelfstandig omgaan met de e-overheid.

Maar niet iedereen kan dat meteen

Daarom start Bibliotheek Dommeldal, in samenwerking met docenten van SonenBreugelVerbindt en met aanbeveling van de Gemeente Son en Breugel met een serie cursusochtenden.
De (geduldige) docenten van SonenBreugelVerbindt leggen u achter de computer uit hoe u bij landelijke loketten gegevens zoekt, dingen aanvraagt of zaken instuurt. U leert zo in 5 ochtenden om bijvoorbeeld zelf uw persoonsgegevens te bekijken, uw DigiD te gebruiken, of om een toeslag aan te vragen. De eerste drie trainingsochtenden gaan over het werken met de loketten van de landelijke overheid. In de vierde cursusochtend werkt u met de digitale loketten van de gemeente Son en Breugel. En in de laatste cursusochtend bezoekt u het online platform van SonenBreugelVerbindt. Om te ontdekken welke belangrijke informatie over uw buurt, en dorpsgenoten daar te vinden is.

Deelnemen is niet duur, slechts € 30,- voor 5 lessen. Inclusief een handige uitleg op papier, om thuis te oefenen en te gebruiken. En u krijgt er ook een kopje koffie/thee bij.
De deelnemers moeten wel al vaardig zijn op de computer, dus weten hoe muis en toetsenbord werken. U oefent met uw eigen (persoonlijke) gegevens, maar binnen een beveiligde omgeving. Neem ook een identiteitsbewijs mee, want u hebt soms uw Burger Service nummer nodig. U brengt uw eigen laptop mee. Of (op uw verzoek) zet de Bibliotheek een laptop voor u klaar.

Op tijd aanmelden is meedoen
De trainingsochtenden in de Bibliotheek in Son en Breugel zijn op 11 en 18 mei en 1, 8 en 15 juni. Per cursusronde is plaats voor ongeveer 7 deelnemers. Na afloop ontvangt u een certificaat. Aanmelden (alleen voor 5 trainingen) kan via:

 • het platform SonenBreugelverbindt.nl;
 • met het inschrijfformulier dat u afhaalt en weer inlevert in de bibliotheek;
 • telefonisch 0499 473033 (na 11.00 uur)

Na aanmelding ontvangt u snel bericht wanneer u kunt starten. Plaatsing gaat op volgorde van aanmelding.

Attendeer een vriend

Weet u zelf al genoeg over het zoeken en vinden bij de digitale loketten? Vertelt u dan over deze trainingen aan iemand anders voor wie het belangrijk kan zijn.

 Afvalverwerking

Ophaalschema 8 t/m 12 mei 2017

Komende week wordt uw GFT (groen) en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 

Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 20 april 2017 – Peellaan 55, 5691 LK – verplaatsen huidige schutting (BOUWEN)
 • 21 april 2017 – Kerkplein 5, 5691 BB – slopen kerkgebouw (SLOPEN)
 • 21 april 2017 – Vuurlibel, kavel C04 – bouwen woonhuis (BOUWEN)
 • 24 april 2017 – Aziëlaan 6, 5691 LC – inpandige sloopwerkzaamheden (SLOPEN)
 • 24 april 2017 – Aziëlaan 6, 5691 LC – verbouwen woonhuis (BOUWEN)
 • 24 april 2017 – Science Park Eindhoven 5108 – tijdelijke gangverbinding tussen 2 bestaande gebouwen (BOUWEN)
 • 24 april 2017 – Sonniuspark – bouwen 23 woningen (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 24 april 2017 – Ruysdaelstraat 6, 5691 EA – brandveilig gebruik basisschool (BRANDVEILIG GEBRUIK)
 • 26 april 2017 – Tooropstraat 1, 5691 DK – kappen van 1 grove den in de groenstrook (Kappen)
 • 26 april 2017 – Van Eedenstraat 7, 5691 XD – kappen van 1 grove den in het achtererf (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Omgevingsvergunning van rechtswege

Met ingang van 11 april 2017 is een omgevingsvergunning van rechtswege verleend voor het plaatsen van magazijnstellingen op het perceel plaatselijk bekend als Ekkersrijt 2060 a.

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
De vermelde omgevingsvergunning ligt ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel.


Lees meer gemeentepagina’s


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App StoreDownload nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play