Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeentepagina – week 18 2018

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 18 2018.

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
4 mei19.30 / 20.00 uurNationale Herdenking 2018OpenbaarProt. kerk/Europalaan
8 meiWeekmarkt ipv 10 mei (Hemelvaart)

Mededelingen en berichten

Spreekuurwijzigingen

Op 2 mei is er geen spreekuur bij Hans Gaillard en Kees Vortman. Een afspraak voor het spreekuur kunt u maken via 0499 – 491 405 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl.

Als het spreekuur ‘vol’ mocht zijn noteren zij uw naam, adres en telefoonnummer en maken in overleg een afspraak voor een volgend spreekuur. Overigens is iedereen welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet noodzakelijk.

 

Lintjesregen

Tijdens Lintjesregen 2018 zijn 6 inwoners met een grote staat van dienst door burgemeester Hans Gaillard verrast met een Koninklijke Onderscheiding.

Toonvan Lieshout, Mien Guitjens-Lavrijssen, Maarten van Beek, Cor Nooijen en Peter de Booij ontvingen de versierselen behorend bij Lid in de Orde van Oranje Nassau. Sjef den Uil werd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau benoemd voor zijn voortrekkersrol en betrokkenheid bij veel vrijwilligersorganisaties. Alle informatie over de benoemingen vind u bij het laatste nieuws op onze website.

 

Nationale Herdenking 2018

Op vrijdagavond 4 mei a.s. staat Nederland stil bij de Nationale Herdenking. In Son en Breugel legt burgemeester Hans Gaillard samen met leerlingen van basisschool de Krommen Hoek en de Regenboog en een Sinti-vertegenwoordiger kransen bij het monument bij de vijver aan de Europalaan. De harmonie PHEV, het St. Catharinagilde, de kinderen van De Krommen Hoek en De Regenboog, de scoutinggroepen, de veteranen, de Jeugdgemeenteraad en de kerken in Son en Breugel en de Sinti’s leveren al jaren een bijdrage aan deze herdenking.

Programma 4 mei 2018

 • 19.30 uur Oecumenische dienst in de kerk aan de Zandstraat
 • 19.50 uur Vertrek stille tocht. De route gaat vanaf de Zandstraat, via het fietspad over de voormalige Lindenstraat, naar de Boslaan, en dan via Europalaan naar het monument bij de vijver
 • 19.59 uur Signaal Taptoe
 • 20.00 uur 2 minuten stilte
 • 20.02 uur Het St. Catharinagilde brengt een vendelsaluut. Burgemeester Hans Gaillard legt samen met de leerlingen van De Krommen Hoek en de Regenboog en een vertegenwoordiger van de Sinti’s in Son en Breugel kransen bij het monument. Daarnaast zullen o.a. leden van de Jeugdgemeenteraad en de Veteranen uit Son en Breugel een bloemstuk leggen. Ook u kunt uw bloemen leggen. De herdenkingsbijeenkomst wordt muzikaal ondersteund door de harmonie Pro Honore et Virtute.
 • 20.30 uur Einde van de herdenking

De bijeenkomst bij het monument wordt door Son en Breugel Verbindt live uitgezonden. Na afloop is het verslag terug te kijken op hun website www.sonenbreugelverbindt.nl bij Uitzending Gemist.

 

Weekmarkt vanwege Hemelvaart naar andere datum

In verband met Hemelvaart op 10 mei wordt de weekmarkt verplaatst naar dinsdag 8 mei.

 

Leerlingenvervoer schooljaar 2018-2019

Vóór 15 mei 2018 aanvragen

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die in aanmerking komen voor de regeling leerlingenvervoer kunnen een aanvraag indienen bij de gemeente. Informatie hierover en het aanvraagformulier is te verkrijgen via de website van de gemeente Son en Breugel.

Wanneer het een aanvraag voor het schooljaar 2018-2019 betreft, ontvangen we uw aanvraag graag vóór 15 mei 2018. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen en u krijgt altijd vóór het begin van het nieuwe schooljaar een besluit van ons. Gedurende het schooljaar is aanvragen ook mogelijk. In sommige gevallen moet u een eigen bijdrage betalen. Dit is afhankelijk van het soort school uw kind bezoekt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling Dienstverlening (0499-491491) of ga naar de pagina Leerlingenvervoer op onze website www.sonenbreugel.nl.

 

Nieuwkomersfietstocht gemeente Son en Breugel

Op dinsdagavond 19 juni a.s. organiseert de gemeente Son en Breugel voor de 5e keer een fietstocht voor nieuwkomers. Inwoners die tussen 15 mei 2017 en 15 mei 2018 in het dorp zijn komen wonen, ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Na een ontvangst op het gemeentehuis fietsen de deelnemers vanaf 17.30 uur onder begeleiding van college- en raadsleden langs verschillende mooie plekjes in Son en Breugel. Deelnemers krijgen een toelichting op ontwikkelingen en nieuwigheidjes in het dorp. Kunst, cultuur, sport en de geschiedenis van het dorp, het komt allemaal aan bod. Onderweg leggen wordt op verschillende plekken op de route aangelegd voor een korte rondleiding. De fietstocht eindigt om 21.00 uur bij het gemeentehuis, waar de avond gezamenlijk wordt afgesloten.

Goodie-bag bijdrage

Deelnemers ontvangen bij vertrek een goodie-bag met allerlei informatie over onze gemeente. Wilt u als club of vereniging iets meegeven aan onze nieuwe inwoners? Neem dan even contact op met de afdeling Communicatie (communicatie@sonenbreugel.nl) om de mogelijkheden te bespreken.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 7 t/m 11 mei 2018

Komende week wordt uw PMD en GFT (groen) opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Inhaaldag Hemelvaart

De inhaaldag voor Hemelvaart (donderdag 10 mei) vindt plaats op zaterdag 12 mei a.s. Zorg ervoor dat uw GFT om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp

DeAfvalapp is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 20 april 2018 Sint Genovevastraat 34, 5694 AG – verbouwen woonhuis (BOUWEN)
 • 22 april 2018 Libellenlaan 19, 5692 WD – bouwen woonhuis (BOUWEN)
 • 23 april 2018 Apollolaan 23, 5694 WP – plaatsen dakkapel in rechter-zijgevel (BOUWEN)
 • 24 april 2018 Sint Genovevastraat 34, 5694 AG – bouwen vrijstaande berging (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 23 april 2018 Airbornestraat 2 – 2a, 5691 CB – splitsen appartement (BOUWEN)
 • 26 april 2018 Markt 1, 5691 AR – restauratiewerkzaamheden aan het voormalig Raadhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken, na de uitreiking of verzending van de vergunning, een  bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Ingekomen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmeldingen ontvangen:

 • 20 april 2018 Sonniuswijk 35, 5691 PD – asbestsanering (SLOPEN)
 • 24 april 2018 Rooijseweg 13, 5691 PA – slopen en saneren 2 opstallen (SLOPEN)

 

Geaccepteerde sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmeldingen:

 • 26 april 2018 Bokt 2a, 5691 NH – asbestsanering (SLOPEN)
 • 26 april 2018 Markt 1, 5691 AR – asbestsanering i.v.m. restauratie voormalig Raadhuis (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

Actuele openbare informatie over omgevingsvergunningen vindt u ook op de themapagina Bouwen en Wonen op onze internetsite www.sonenbreugel.nl.

 

Activiteitenbesluiten milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat er meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn ontvangen van:

 • Café ‘t Hart van Son voor het oprichten van een café, gelegen aan Nieuwstraat 25 te Son en Breugel. De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te maken. De melding is in te zien op afspraak bij de gemeente Son en Breugel, Raadhuisplein 1 te Son en Breugel. Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met de heer A. Vodegel van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690328.
 • Europe Trucks B.V., voor het oprichten van een bedrijf voor in- en verkoop van gebruikte vrachtauto’s, gelegen aan Ekkersrijt 3125 te Son en Breugel. De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te maken. De melding is in te zien bij de gemeente Son en Breugel, Raadhuisplein 1 te Son en Breugel. Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met mevrouw C. Barendsen van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690607.
 • Lekkerland Nederland B.V., voor het veranderen van een opslag- en distributiebedrijf gelegen aan Ekkersrijt 7601 te Son en Breugel. De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te maken. De melding is in te zien bij de gemeente Son en Breugel, Raadhuisplein 1 te Son en Breugel. Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met de heer H. Verhoeven van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690278.

 

Kennisgeving milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 23 april 2018 hebben besloten om op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer maatwerkvoorschriften te stellen voor Café ’t Hart van Son, gelegen aan Nieuwstraat 25 te Son en Breugel.

De Algemene wet bestuursrecht biedt belanghebbenden de mogelijkheid om binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders, postbus 8, 5690 AA Son en Breugel.

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking van het besluit. Er bestaat daarom de mogelijkheid om, als een bezwaarschrift is ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Het besluit maatwerkvoorschriften ligt gedurende 6 weken van 1 mei 2018 tot en met 11 juni 2018 ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son tijdens de openingstijden. Op afspraak kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven. U kunt hiervoor een telefonische afspraak maken met de heer A. Vodegel van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690328.

 

Emigratie naar onbekend adres

Het college van Son en Breugel maakt bekend dat uit onderzoek gebleken is dat onderstaande personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij in de basisregistratie personen stonden ingeschreven. De persoonslijsten van betrokkenen zijn opgeschort met als reden “emigratie naar onbekend”. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig zijn.

Het betreft:

 • de heer M.H. Geijsmans, geboren 6 februari 1977
 • de heer D.M. Dowgialo, geboren 1 juni 1989

Bezwaarschrift

Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen binnen zes weken een bezwaar worden ingediend. Indien bekendmaking aan een belanghebbende eerder dan deze publicatie heeft plaatsgevonden, is dat het moment waarop de termijn van zes weken ingaat. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener
 • de dagtekening
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is
 • de gronden van bezwaar

Het bezwaar kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 70584, 5201 CZ ’s-Hertogenbosch.

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud. Kijk voor de officiële gemeentepagina iedere week in weekblad Forum.