Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeentepagina – week 19 2017

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelDit is de gemeentepagina van week 19 2017.

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
10 mei 201720:00 uurCommissie GrondgebiedszakenOpenbaarRaadzaal
15 mei 201715:30 uur – 16:30 uurMonumentencommissieOpenbaarRaadzaal
18 mei 201720:00 uurRaadsvergaderingOpenbaarRaadzaal

 


Mededelingen en berichten

Raadsvergadering

Op 18 mei 2017 is er om 20.00 uur een raadsvergadering in het gemeentehuis. De vergadering begint met een opening, spreekmogelijkheden voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan, ingekomen stukken en mededelingen en rondvraag. Hieronder leest u de agenda voor de vergadering:

 • Aanpassen legestarief voor telecommunicatie buitengebied.
 • Plan van aanpak integratie statushouders.
 • Werkplaats Wonen (MRE): nieuwe “Opdracht Werkplaats Wonen 2017 – 2019”.
 • Vaststelling voorlopig ontwerp MFA Son en Breugel
 • Parkeren centrum Son en Breugel
 • Richtinggevend kader stedenbouwkundige uitwerking Kerkplein
 • Voortgang Gemeentehuis, Voorlopig Ontwerp en kredieten voor verdere deeluitvoering
 • Zonnepanelenproject Regio Zuidoost-Brabant
 • Huurprijzen bosgronden binnen de bebouwde kom
 • Regionale bedrijventerreinprogrammering Stedelijk Gebied Eindhoven
 • Ontwerpbegroting 2018-2021, inclusief 1e begrotingswijziging 2017 en jaarrekening 2016, inclusief 2e begrotingswijziging van de Dienst Dommelvallei
 • Ontwerpbegroting 2018 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
 • Ontwerpjaarverslag 2016, ontwerpbegroting 2018, meerjarenbegroting 2019 t/m 2021 WSD
 • Begroting 2018 Metropoolregio Eindhoven
 • Ontwerpbegroting ODZOB 2018 en meerjarenraming 2019 – 2021
 • Conceptprogrammabegroting 2018 en jaarrekening 2016 GGD Brabant Zuidoost

Let op: op 8 mei en 10 mei bespreken de commissies algemene zaken en grondgebiedszaken nog een aantal onderwerpen dat op de agenda voor de raadsvergadering van 18 mei staat. Naar aanleiding van die besprekingen kan de raadsagenda nog wijzigen.

Openbare vergaderingen

De raadvergadering is openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Geen spreekuur college

Op woensdag 10 mei a.s. zijn burgemeester Hans Gaillard en wethouder Kees Vortman niet beschikbaar voor het open spreekuur in het gemeentehuis en in Breugel.

Afspraak niet nodig, aanmelden wordt op prijs gesteld

Iedereen is welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet nodig. We stellen het wel op prijs – in verband met de planning van de agenda – dat u zich van tevoren meldt bij het bestuurssecretariaat via 0499 – 491 405 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl.
Als het spreekuur ‘vol’ mocht zijn noteren zij uw naam, adres en telefoonnummer en maken in overleg een afspraak voor een volgend spreekuur.

Een vervolggesprek?

Uw gesprek met de burgemeester of wethouder is een eerste inventarisatie. Samen met u bekijken zij of uw vraag verder besproken dient te worden. In dat geval maakt het bestuurssecretariaat met u een vervolgafspraak voor een gesprek met het collegelid of een medewerker van de gemeente.

 

Dubbel op slot, daar kom je mee thuis!

Om de diefstal van fietsen een halt toe te roepen, start de gemeente Son en Breugel met een campagne om het gebruik van dubbele fietssloten te bevorderen.

In Son en Breugel zijn dit jaar alweer ruim 20 fietsen weggehaald, voornamelijk aan de doorgaande weg Hendrik Veenemanstraat – Nieuwstraat – Kanaalstraat.

Uit onderzoek blijkt dat de meeste weggehaalde fietsen wel op slot stonden, maar niet met een ketting ergens aan vast zaten. Fietsen kunnen daardoor door dieven gemakkelijk opgepakt en in een auto worden geladen. Het dubbel afsluiten van de fiets is misschien in het begin wat onwennig en kost wat meer tijd, maar het geeft een geruststellend gevoel. Dat zeggen fietsgebruikers die niet anders meer gewend zijn. De gemeente gaat de fietsstallingen optimaal inrichten met voldoende mogelijkheden om op een eenvoudige manier fietsen te kunnen vastketenen.

 

Kraamvisite in het hertenkamp op zondag 14 mei

Op zondag 14 mei tussen 13.00 en 16.00 uur vindt in het hertenkamp in Son en Breugel het jaarlijkse kraamfeest plaats. U bent van harte welkom om de jonge geitjes, schapen, cavia’s en konijnen te komen bewonderen.

 

Enquête Kunst en Cultuur in Son en Breugel invullen vóór 1 juni as.

De gemeente ondersteunt een aantal organistoren van kunstzinnige- en culturele activiteiten met een subsidie of een accommodatie. Graag hebben we meer inzicht in het totale aanbod aan kunst en cultuur in het dorp en ook over de mening van onze inwoners daarover. Gaat u naar kunstzinnige- of culturele activiteiten in Son en Breugel? Is het aanbod voldoende en divers genoeg? Wat vinden organisatoren van hun activiteiten in het dorp?

Wethouder kunst en cultuur Tom van den Nieuwenhuijzen nodigt u uit uw stem te laten horen over het aanbod van lokale kunst en cultuur – of het ontbreken daarvan- in de enquête Kunst en Cultuur in Son en Breugel. Invullen kan tot 1 juni 2017.

U vindt de vragenlijsten voor zowel organisatoren als voor alle inwoners op de website van de gemeente in de rubriek ‘Het laatste Nieuws’

 

Spreek je uit! Son en Breugel

Er staan borden in de gemeente om u attent te maken op een publieke discussie over de bestuurlijke toekomst van ons dorp. U kunt uw mening daarover laten horen. We zien uw mening of reactie graag op de e-mail of sociale media, het liefst vóór 19 mei aanstaande.

We kunnen ons voorstellen dat er binnen de verenigingen en (sociale)organisaties ook over de bestuurlijke toekomst wordt gesproken. Zo heeft de Seniorenraad een advies uitgebracht aan de raad. Als er verenigingen, bedrijven of instanties zijn die graag een persoonlijk gesprek wensen kunnen zij daarvoor een afspraak maken.

Contact opnemen voor een afspraak of voor vragen kan via ons algemene telefoonnummer 0499 491 491 en vraag naar projectleider Eef Mengers, het emailadres: spreekjeuit@sonenbreugel.nl of stuur ons uw bericht via sociale media: Twitter: www.twitter.com/gemsonenbreugel); Facebook: www.facebook.com/GemeenteSonenBreugel en gebruik de hashtag #spreekjeuitSenB.

 

Leerlingenvervoer schooljaar 2017-2018

Vóór 15 mei 2017 aanvragen

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die in aanmerking komen voor de regeling leerlingenvervoer kunnen een aanvraag indienen bij de gemeente. Informatie hierover en het aanvraagformulier is te verkrijgen via de website van de gemeente Son en Breugel.

Wanneer het een aanvraag voor het schooljaar 2017-2018 betreft, ontvangen we uw aanvraag graag vóór 15 mei 2017. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen en u krijgt altijd vóór het begin van het nieuwe schooljaar een besluit van ons. Gedurende het schooljaar is aanvragen ook mogelijk. In sommige gevallen moet u een eigen bijdrage betalen. Dit is afhankelijk van het soort school uw kind bezoekt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling Dienstverlening (0499- 491 491) of ga naar de pagina Leerlingenvervoer op onze website www.sonenbreugel.nl.

 

Vergadering Monumentencommissie

Op maandag 15 mei 2017 is er een vergadering van de monumentencommissie. Vanaf 19 december 2016 is de vergaderstructuur formeel veranderd in een niet-openbaar en openbaar gedeelte. Het openbare gedeelte (en dus toegankelijk voor belangstellenden) is van 15.30 – 16.30 uur en vindt plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis van Son en Breugel. De agenda van de vergadering is te bekijken op de pagina Monumentencommissie op onze website.

 

Reisdocument (bijna) verlopen? Maak snel een afspraak!

Het is erg druk bij het aanvragen van reisdocumenten. Dit heeft als gevolg een volgeboekte agenda en extra drukte aan onze balies.
Wij sturen u altijd een brief als uw paspoort of ID-kaart verloopt. Krijgt u zo ’n brief, wacht dan niet te lang met het maken van een afspraak. Met een volle afsprakenagenda loopt u kans dat u langer op een nieuw paspoort of ID-kaart moet wachten.

Een afspraak maakt u gemakkelijk via de knop ‘Paspoort, ID-kaart of rijbewijs aanvragen’ op onze website.

 

Betalen per pin, ja graag!

Op dit moment betaalt een groot deel van onze klanten al met pin bij het ophalen van hun aangevraagde product. Pinnen maakt betalen niet alleen sneller en makkelijker, maar vooral ook veiliger. Dit laatste geldt voor u én voor onze baliemedewerkers. Deze manier van betalen heeft dus onze voorkeur. Bent u niet in het bezit van een pinpas of wilt u om een andere reden liever contant betalen, dan blijft contante betaling natuurlijk altijd mogelijk.

 

Tijdig lintje Koningsdag 2018 aanvragen

Elk jaar ontvangen enkele inwoners van Son en Breugel ter gelegenheid van Koningsdag een Koninklijke onderscheiding. De aanvraag voor de onderscheiding loopt via de burgemeester. Iedereen kan één of meerdere personen voordragen.

De voorstellen voor een onderscheiding voor Koningsdag 2018 moeten uiterlijk vóór 15 juli 2017 bij de gemeente zijn ingediend. Wanneer u een persoon wilt voordragen, verzoeken wij u eerst contact op te nemen met de heer Frans den Hengst, Staf, tel.: 0499-491410.

Algemene informatie over het aanvragen van een onderscheiding is te vinden op www.lintjes.nl.

 

De bibliotheek helpt met training over werken met de e-overheid

Burgers moeten voortaan hun zaken met de overheid digitaal kunnen afhandelen. Huurtoeslag aanvragen, werk zoeken, of zelfs een verhuizing doorgeven, kan bijna alleen nog met de computer. Niet iedereen kan dat meteen. Daarom start Bibliotheek Dommeldal onder aanbeveling van de gemeente vanaf 11 mei met een serie cursusochtenden, in samenwerking met docenten van SonenBreugelVerbindt. Aanmelden kan op het platform SonenBreugelverbindt.nl of met het inschrijfformulier dat u afhaalt en weer inlevert in de bibliotheek.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 15 t/m 19 mei 2017

Komende week wordt uw GFT (groen), Papier en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Duurzaamheid

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 26 april 2017 – Ekkersrijt 2033, 5692 BB – plaatsen tijdelijk leslokaal (BOUWEN)
 • 26 april 2017 – Ekkersrijt 2033, 5692 BB – brandveilig gebruik leslokaal (MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK)
 • 26 april 2017 – Australiëlaan 7, 5691 JK – gedeeltelijk vergroten woonhuis (BOUWEN)
 • 28 april 2017 – de Wadden 20, 5691 ZG – bouwen berging en overkapping (BOUWEN)
 • 02 mei 2017 – Nieuwstraat 70, 5691 AG – brandveilig gebruik (MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK)
 • 03 mei 2017 – Plesmanlaan 4, 5691 XT – vervangen raamkozijn en schrootjes buitenzijde woonhuis (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 02 mei 2017 – Stokroosstraat 2, 5691 SN – plaatsen kozijn in achtergevel (BOUWEN)
 • 02 mei 2017 – Sint Isidorusstraat 15, 5694 AL – uitbreiden achterzijde woonhuis (BOUWEN)
 • 02 mei 2017 – Witsnuitlibel 2, kavel C05 – bouwen woonhuis (BOUWEN)
 • 03 mei 2017 – Amstellaan 28, 5691 HE – bouwen erker en plaatsen dakkapel voorzijde (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

Actuele openbare informatie over omgevingsvergunningen vindt u ook op de themapagina Bouwen en Wonen op onze internetsite www.sonenbreugel.nl.

 

Evenementenvergunningen

De burgemeester heeft vergunning verleend voor een tweetal evenementen:

Het evenement windhondenrenwedstrijden op 21 mei en 13 augustus en 1 en 7 oktober 2017 op de windhondenrenbaan ’t Sicse Ven aan de Bestseweg 11. Begintijd 11:00 uur en eindtijd 17.30 uur. Vanaf 18 maart tot en met 7 oktober 2017 vinden op iedere zaterdag trainingen plaats op de windhondenrenbaan.

Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden schriftelijk, binnen 6 weken na dagtekening van deze brief, gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester van de Gemeente Son en Breugel op adres Postbus 8, 5691 AA Son en Breugel. Tevens kunt u, wanneer u bezwaar maakt, een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s- Hertogenbosch.

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel.


Lees meer gemeentepagina’s


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App StoreDownload nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play