Search
Close this search box.

Gemeentepagina – week 20 2017

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelDit is de gemeentepagina van week 20 2017.

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
17 mei 201717:00 uur – 18:00 uurSpreekuur Kees VortmanOpenbaarDe Boerderij
18 mei 201720:00 uurGemeenteraadsvergaderingOpenbaarRaadzaal
24 mei 201719:30 uur – 21:00 uurAlzheimercafé B.O.S.Openbaar’t Zand, Oirschot

 


Mededelingen en berichten

Geen spreekuur burgemeester

Het spreekuur van burgemeester Hans Gaillard op 17 mei as. komt te vervallen. [kop 1]Raadsvergadering
Op 18 mei 2017 is er om 20.00 uur een raadsvergadering in het gemeentehuis. De vergadering begint met een opening, spreekmogelijkheden voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan, ingekomen stukken en mededelingen en rondvraag.

Hieronder leest u de agenda voor de vergadering:

 • Aanpassen legestarief voor telecommunicatie buitengebied.
 • Plan van aanpak integratie statushouders.
 • Werkplaats Wonen (MRE): nieuwe “Opdracht Werkplaats Wonen 2017 – 2019”.
 • Regionale bedrijventerreinprogrammering Stedelijk Gebied Eindhoven
 • Ontwerpbegroting 2018-2021, inclusief 1e begrotingswijziging 2017 en jaarrekening 2016, inclusief 2e begrotingswijziging van de Dienst Dommelvallei
 • Ontwerpbegroting 2018 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
 • Ontwerpjaarverslag 2016, ontwerpbegroting 2018, meerjarenbegroting 2019 t/m 2021 WSD
 • Begroting 2018 Metropoolregio Eindhoven
 • Ontwerpbegroting ODZOB 2018 en meerjarenraming 2019 – 2021
 • Conceptprogrammabegroting 2018 en jaarrekening 2016 GGD Brabant Zuidoost
 • Parkeren centrum Son en Breugel
 • Vaststelling voorlopig ontwerp MFA Son en Breugel
 • Richtinggevend kader stedenbouwkundige uitwerking Kerkplein
 • Voortgang Gemeentehuis, Voorlopig Ontwerp en kredieten voor verdere deeluitvoering
 • Zonnepanelenproject Regio Zuidoost-Brabant

Openbare vergaderingen

De raadvergadering is openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Weekmarkt vanwege Hemelvaart naar andere datum

In verband met Hemelvaart op donderdag 25 mei zal de weekmarkt geen doorgang vinden. Wij hebben besloten in die week de markt te verplaatsen naar dinsdag 23 mei.

 

Herinnering betaling aanslagen gemeentelijke belastingen

Binnenkort loopt de uiterlijke betaaldatum van uw aanslag gemeentelijke belastingen af. U dient het openstaande bedrag betalen vóór 31 mei 2017. Voorkom teleurstellingen en betaal op tijd. Als u dit niet doet dan kunnen er extra kosten bijkomen, zoals aanmaningskosten en wettelijke rente.

Aanslag niet ontvangen?

Heeft u uw aanslag niet per post ontvangen? Mogelijk heeft u zich aangemeld via MijnOverheid.nl voor het ontvangen van digitale post van de gemeente. Controleer daarom uw berichtenbox.

Nog niet aangemeld voor MijnOverheid?

Ga dan naar Mijnoverheid.nl. Activeer daar uw MijnOverheid-account. U logt eenvoudig in met uw Digid. Vanaf dat moment ontvangt u de berichten van de gemeente digitaal in uw berichtenbox.

 

Spreek je uit! Son en Breugel

Wat vindt u? Son en Breugel moet een zelfstandige gemeente blijven of dient te fuseren met met Nuenen of met Eindhoven? U kunt uw mening, ideeën en opmerkingen over
de bestuurlijke toekomst van Son en Breugel aan ons laten weten. Reageer s.v.p. vóór 19 mei aanstaande.

We kunnen ons voorstellen dat er binnen de verenigingen en (sociale)organisaties over wordt gesproken. Zo heeft de Seniorenraad een advies uitgebracht aan de raad. Als er verenigingen, bedrijven of instanties zijn die graag een persoonlijk gesprek wensen kunnen zij daarvoor een afspraak maken. Contact opnemen voor een afspraak of voor vragen kan via ons algemene telefoonnummer 0499 491 491 en vraag naar projectleider Eef Mengers, het emailadres: spreekjeuit@sonenbreugel.nl of stuur ons uw bericht via sociale media: Twitter: www.twitter.com/gemsonenbreugel);Facebook: www.facebook.com/GemeenteSonenBreugel en gebruik de hashtag #spreekjeuitSenB.

 

Officiële opening rolstoelpad in Bosgebied West

Op donderdag 18 mei om 14.00 uur wordt het rolstoelpad in Bosgebied West feestelijk in gebruik genomen door de werkgroep Wandelen op Wielen en wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen. In het Bosgebied West is in de afgelopen jaren een palet van 11 projecten gerealiseerd ten behoeve van de bosbeleving en die het gebied ook beter toegankelijk maken voor bezoekers van alle leeftijden. Het project dat onlangs is afgerond, is het rolstoelpad. Dankzij de inzet van de werkgroep Wandelen op Wielen en vele anderen is de bosbeleving voor rolstoelgebruikers nu ook klaar! Voor deze gelegenheid zijn naast de werkgroep en de klankbordgroep Sonse bossen ook de pers en gemeenteraadsleden en toekomstige gebruikers van het pad uit Zonhove en Berkenstaete van harte welkom om het rolstoelpad samen in gebruik te nemen.

Projecten in Bosgebied West

 

Alzheimercafé B.O.S.

Op woensdag 24 mei 2017 organiseert Alzheimer Café Best – Oirschot – Son en Breugel een avond met als thema: ‘Wat voor hulpmiddelen zijn er allemaal verkrijgbaar om het thuis wonen met dementie te ondersteunen?’
De laatste jaren hebben er veel ontwikkelingen plaats gevonden op het gebied van hulpmiddelen voor thuiswonende mensen met dementie. De hulpmiddelen richten zich op het verminderen van de zorgvraag en het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Welke hulpmiddelen zijn verkrijgbaar? Denk hierbij o.a. aan: kalenderklok, sleutelvinder, medicatie-herinneringsdoosjes, zorg op afstand, systemen om iemand te volgen of om te alarmeren enz. Tijdens deze avond zijn o.a. deze hulpmiddelen aanwezig en wordt duidelijk uitgelegd hoe ze werken.

Locatie

Het Alzheimer Café B.O.S. in Zalencentrum `t Zand aan de Bestseweg 52 in Oirschot begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Meer informatie over het programma vindt u op onze website.
In de pauze bestaat de mogelijkheid boeken, van het Alzheimercafé B.O.S. of van CultuurSpoor Best, te bekijken en (gratis) te lenen. Ook liggen er folders en brochures die te maken hebben met dementie.
Na elke pauze van het Alzheimer Café bestaat de mogelijkheid vragen te stellen.

 

Dubbel op slot, daar kom je mee thuis!

In Son en Breugel zijn dit jaar alweer ruim 20 fietsen weggehaald, voornamelijk aan de doorgaande weg Hendrik Veenemanstraat – Nieuwstraat – Kanaalstraat. Ook in 2016 werden veel fietsen weggehaald.
Uit onderzoek blijkt dat de meeste weggehaalde fietsen wel op slot stonden, maar niet met een ketting ergens aan vast zaten. Fietsen kunnen daardoor door dieven gemakkelijk opgepakt en in een auto worden geladen. Dit is secondewerk.

Het dubbel afsluiten van de fiets is misschien in het begin wat onwennig en kost wat meer tijd, maar het geeft een geruststellend gevoel. Dat zeggen fietsgebruikers die niet anders meer gewend zijn.

Wat kunt u doen tegen fietsdiefstal?

 • Zet uw fiets altijd op slot, ook als u maar even weg bent
 • Gebruik zowel uw fietsslot als een kettingslot
 • Maak uw kettingslot altijd ergens aan vast; een paal, een hek of fietsenrek (de zogenaamde ‘vaste wereld)
 • Noteer bij aankoop de unieke kenmerken van uw fiets (merk, type, kleur, framenummer). Dat maakt het doen van aangifte een stuk gemakkelijker
 • Als uw fiets onverhoopt toch worden gestolen dan adviseren wij u om aangifte te doen bij de politie.

Wat gaan wij eraan doen?

De gemeente gaat de stallingen optimaal inrichten met voldoende mogelijkheden om op een eenvoudige manier fietsen te kunnen vastketenen. Het optimaal inrichten van de stallingen is een traject wat meer tijd en geld kost. Voor een aantal plaatsen wordt voorgesteld andere voorzieningen aan te brengen om het ketenen wat makkelijker te maken. Denk aan fietsnieten of fietstulpen, zoals die al op meerdere plaatsen goed worden gebruikt. Tot die tijd roepen we u op om extra alert te zijn en alvast te wennen aan het gebruik van dubbele sloten. Wij ondersteunen dit door de fietser met zadelhoesjes te attenderen op het gebruik van dubbele sloten.

 

Hondenlosloopwegen en –gebieden

Begin dit jaar heeft ons college nieuwe gebieden aangewezen waar honden los mogen lopen. In de folder kunt u zien welke gebieden dit zijn. Dit is gedaan de flora en fauna beter te beschermen maar ook om aan te sluiten met het beleid dat in Nuenen al enkele jaren succesvol is uitgevoerd. Deze wegen en gebieden worden aangeduid met borden die inmiddels geplaatst zijn.

We starten met een voorlichtingscampagne die tot 15 juni 2017 loopt. We besteden hier aandacht aan via de media en we delen folders uit. Vanaf 15 juni 2017 kunnen de BOA’s handhavend optreden als loslopende honden aangetroffen worden buiten de aangewezen gebieden.

De wegen en gebieden waar honden mogen lopen zijn:

 • Bijenlaan vanaf de hoek Eiffellaan richting viaduct A50 voor 400 meter
 • Kanaaldijk Noord na zijweg Houtens tot Kanaaldijk Noord 18
 • Kanaaldijk Noord na zijweg de Molenstraat tot Brug Hooijdonk
 • Kanaaldijk Noord na Stakenburgstraat 21 tot Kwadestraat
 • Gebied de Sonse Bergen tussen Planetenlaan, H. Veenemanstraat, Hoefbladlaan en water de Dode Arm van de Dommel
 • Bosgebied tussen Gentiaanlaan, Bestseweg en bewoning Muzenberg, Fonteinberg, Geuzenberg, Hoogenberg en Potjesberg

In deze gebieden mag (minimaal) 1 begeleider maximaal 3 loslopende honden bij zich hebben. Deze regel is ingesteld omdat andere hondeneigenaren en wandelaars zich onveilig voelen in de nabijheid van grote groepen loslopende honden zonder voldoende toezicht. In de losloopgebieden en de losloopwegen hoeft u de poep niet op te ruimen.

Als uw hond losloopt waar dat niet mag, of als u te veel loslopende honden bij u hebt in een losloopgebied of -weg dan kunt u een boete krijgen van € 90,00*. Voor meer informatie of meldingen kunt u terecht bij de gemeente Son en Breugel, afdeling Dienstverlening, telefoon 0499-491491 of via www. sonenbreugel.nl.

*Tarief 2017 (wordt jaarlijks aangepast). Dit bedrag is exclusief administratiekosten.

 

Militaire oefening

Van 22 tot en met 24 mei 2017 houdt de 13 Lichte Brigade van de Koninklijke Landmacht een training ten behoeve van infanteristen. Praktisch gezien houdt dit in dat de militairen zich verplaatsen in militaire wielvoertuigen, zij zullen dit vooral doen op bestaande wegen en paden. Ook zal er op bepaalde plekken worden haltgehouden en zal men evt. langere tijd blijven staan. Te allen tijde zal men er voor zorgen dat het gewone verkeer hier geen hinder van zal ondervinden. Overnachtingen vinden plaats op Militair Oefenterrein. Het betreden van privé terrein gebeurt pas na uitdrukkelijke toestemming van de beheerder en/of eigenaar.

Aan deze oefeningen nemen 100 personen en 20 militaire wielvoertuigen deel. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie op niet militair oefenterrein. De oefenende troepen staan onder leiding van de Commandant 17 Pantsérinfanteriebataljon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene uit Oirschot. Als er door de oefeningen schade ontstaat dan kunt u dit onder vermelding van de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan; Sectie Claims Ministerie van Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Tel. 030-2180413; e-mail; JVDclaims@mindef.nl.

 

Welkom in de techniekbieb

Op zaterdag 20 mei is er Techniekbieb in de bibliotheek Dommeldal in Son en Breugel. Jonge uitvinders vanaf 7 jaar kunnen van 11.00 tot 13.30 uur terecht om te ontdekken dat technologie en creativiteit samengaan. Onder begeleiding leren zij zagen en met elektronica werken. Maak een ketting van led-lampjes of een toffe raamhanger. Entree €4,50.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 22 t/m 26 mei 2017

Komende week wordt uw GFT (groen), Papier en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Duurzaamheid

Zonnepanelen voor huurders

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 04 mei 2017 – Afrikalaan 1, 5691 ZH – uitbreiden woonhuis (BOUWEN)
 • 05 mei 2017 – Ockhuizenweg ongenummerd – realiseren schotelverbinding middels een te plaatsen buismast (BOUWEN)
 • 08 mei 2017 – Nieuwstraat 13, 5691 AA – vervangen entreedeur voorzijde door een vaste pui (BOUWEN)
 • 09 mei 2017 – Beekjuffer, kavel D22 – bouwen woonhuis (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 10 mei 2017 – Van den Elsenstraat 3, 5694 ND – oprichten woonhuis met bijgebouwen (BOUWEN)
 • 10 mei 2017 – Plesmanlaan ter hoogte van perceel Breitnerstraat 13, kappen van 1 esdoorn (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening Publiek.

 

Ingekomen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmeldingen ontvangen:

Ontvangen d.d. 05 mei 2017 – de Kuilen 3a, 5694 NM – asbestsanering

 

Geaccepteerde sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmeldingen:

 • Geaccepteerd d.d. 10 mei 2017 – Kerkplein 5, 5691 BB – gedeeltelijk slopen kerkgebouw tot aan de vloer
 • Geaccepteerd d.d. 11 mei 2017 – Airbornestraat 1 5691 CB / Raadhuisplein 1 5691 AL– slopen vleugels (kantoren/bibliotheek) gemeentehuis

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer. Actuele openbare informatie over omgevingsvergunningen vindt u ook op de themapagina Bouwen en Wonen op onze internetsite www.sonenbreugel.nl

 


Verkeersmaatregelen

Aanvullende verkeersmaatregel ELE Rally

Op 27 mei 2017 vindt de ELE rally plaats. Op 18 april 2017 is hiervoor een evenementenvergunning verleend en zijn hiervoor verkeersmaatregelen getroffen. Om de doorstroom van bezoekers te bevorderen, is het nodig om een aanvullende verkeersmaatregel te treffen.

Het college besluit de weg Ekkersrijt 4000 van 27 mei 2017 18:00 uur t/m 28 mei 02:00 uur in te richten voor éénrichtingsverkeer vanaf de kruising met Ekkersrijt 4100 en 4400 in de richting van Ekkersrijt 10.000. Bovenstaande betekent dat doorgaand verkeer, komende van Ekkersrijt 10.000, deze weg niet mag inrijden, maar wordt omgeleid via Ekkersrijt 4100.

 


Evenementenvergunningen

Evenementenvergunning Motorcross

De burgemeester heeft vergunning verleend voor:

 • het evenement Motorcross wedstrijden op 10 juni en 11 juni 2017 op de weilanden ter hoogte van de percelen Brouwerskampweg 17 en 19. Begintijd 09:00 uur en eindtijd 18:00 uur.

 

Evenementenvergunning Kuylkamp 2017

Op 25 april 2017 heeft de burgemeester een evenementenvergunning verleend voor Kuylkamp 2017. Het evenement vindt plaats op:

 • 23 juni 2017 van 18.00 uur tot 02.00 uur;
 • 24 juni 2017 van 12.00 uur tot 02.00 uur;
 • 25 juni 2017 van 12.00 tot 19.00 uur.

De burgemeester heeft voor dit evenement ontheffing verleend van artikel 3 en artikel 4 van de Zondagswet.

 

Ontheffing Drank- en Horecawet Kuylkamp 2017

Op 25 april 2017 heeft de burgemeester besloten om op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet ontheffing te verlenen van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor Kuylkamp 2017. Dit betekent dat tijdens Kuylkamp 2017 zwak-alcoholhoudende drank geschonken mag worden.

Bezwaarprocedure

Belanghebbenden kunnen tegen deze besluiten binnen 6 weken na de dag waarop een besluit bekendgemaakt is een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel. Het bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via onze website met DigiD. Belanghebbenden kunnen tevens, als bezwaar gemaakt wordt, een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90.125, 5290 MA ’s Hertogenbosch.

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel.


Lees meer gemeentepagina’s


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App StoreDownload nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play