Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeentepagina – week 21 2017

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 21 2017.

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
24 mei 20179.00 – 10.00 uurSpreekuur Hans GaillardOpenbaarGemeentehuis
24 mei 201719.30 uur – 21.00 uurAlzheimercafé B.O.S.Openbaar’t Zand, Oirschot
29 mei 201720.00 uurCommissie GrondgebiedzakenOpenbaarRaadzaal
6 juni 201720.00 uurCommissie BurgerzakenOpenbaarRaadzaal
7 juni 201720.00 uurCommissie Algemene zakenOpenbaarRaadzaal

 


Mededelingen en berichten

Geen spreekuur Kees Vortman

Op woensdag 24 mei 2017 vervalt het spreekuur van wethouder Kees Vortman.

Afspraak niet nodig, aanmelden wordt op prijs gesteld

Iedereen is welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet nodig. We stellen het wel op prijs – in verband met de planning van de agenda – dat u zich van tevoren meldt bij het bestuurssecretariaat via 0499 – 491 405 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl. Als het spreekuur ‘vol’ mocht zijn noteren zij uw naam, adres en telefoonnummer en maken in overleg een afspraak voor een volgend spreekuur.

Een vervolggesprek?

Uw gesprek met de burgemeester of wethouder is een eerste inventarisatie. Samen met u bekijken zij of uw vraag verder besproken dient te worden. In dat geval maakt het bestuurssecretariaat met u een vervolgafspraak voor een gesprek met het collegelid of een medewerker van de gemeente.

 

Besluitenlijst raadsvergadering 18 mei 2017

De besluitenlijst van deze raadsvergadering is te bekijken op onze website. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, rubriek Gemeenteraad, Besluitenlijst raad. Daar staan ook de besluitenlijsten van eerdere raadsvergaderingen. Hebt u hierover vragen, kunt u contact opnemen met onze raadsgriffier Frans den Hengst, telefoon 491410, f.denhengst@sonenbreugel.nl.

 

Commissievergaderingen

Volgende week is er een commissievergadering in het gemeentehuis. De vergadering van de commissie Burgerzaken is verzet van 30 mei naar 6 juni a.s. De agenda’s voor de vergaderingen van de commissies Burgerzaken en Algemene zaken op 7 juni a.s. worden volgende week gepubliceerd.

Iedere commissievergadering begint met een opening, spreekmogelijkheid voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan, vaststelling van het verslag van de vergadering van de vorige keer en ingekomen stukken en mededelingen en rondvraag.

Hieronder leest u de agenda’s van de vergaderingen.

Commissievergadering Grondgebiedszaken

 • Datum en tijdstip: maandag 29 mei 2017, 20.00 uur

Agenda:

 • Huurprijzen bosgronden binnen de bebouwde kom
 • Subsidieverordening afkoppelen hemelwater
 • Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2017
 • Jaarplan bossen Oud Meer 2017
 • Voortgang uitvoeringsprogramma mobiliteit 2014 – 2016

De commissievergadering begint om 20.00 uur een raadszaal in het gemeentehuis. Elke vergadering begint met een opening, spreekmogelijkheden voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan, ingekomen stukken en mededelingen en rondvraag.

Openbare vergaderingen

De commissievergadering is openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Bestuurlijke Toekomst

In de periode van 20 maart tot en met 19 mei liep de oordeelsvormende fase met betrekking tot de Bestuurlijke Toekomst van Son en Breugel. Tijdens deze fase kon iedereen een reactie geven per telefoon, e-mail, facebook en twitter. Ook is iedereen in de gelegenheid gesteld om een gesprek te voeren over dit onderwerp met het college. Alle resultaten worden verwerkt in een notitie aan de commissie Algemene Zaken. Op 7 juni vergadert deze commissie hierover.

Uit de ingekomen reacties zijn ook veel vragen naar voren gekomen. Deze vragen zijn uitgezocht en beantwoord via themapagina’s in de huis-aan-huisbladen en zijn ook te vinden op de website sonenbreugel.nl. De
gemeenteraad voert ook gesprekken met de gemeente Waalre, Nuenen en Eindhoven. Deze gesprekken zullen vóór de vergadering van 7 juni zijn afgerond. De notitie aan de commissie wordt openbaar en zal in vanaf volgende week op de website te vinden zijn.

 

Informatiebijeenkomst voor kandidaat-raadsleden bij gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op 21 maart 2018 vinden er weer Gemeenteraadsverkiezingen plaats. Denkt u er over na zich kandidaat te stellen? Wilt u weten wat het raadslidmaatschap precies inhoudt? Zou u weleens een raadslid willen spreken over diens ervaringen? Om vragen over het raadslidmaatschap te beantwoorden organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor mogelijke kandidaat-raadsleden. Ook de samenstellers van de kandidatenlijsten van de partijen die meedoen aan deze verkiezingen zijn hierbij van harte welkom.

De bijeenkomst is op dinsdag 4 juli a.s., aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis. Het programma bestaat uit twee delen:

 • Van 20.00 – 21.15 uur wordt u geïnformeerd over het raadslidmaatschap: wat zijn de taken en bevoegdheden van de gemeenteraad en van de gemeenteraadsleden, en waar krijgt een raadslid in die functie zoal mee te maken? Een belangrijk onderdeel hierbij is ook het onderwerp Integriteit: wat mag ik als raadslid wel en niet? Mag ik bijv. bestuurslid blijven van de sportvereniging? Mag ik giften aannemen? Dit gedeelte van de bijeenkomst wordt verzorgd door mevrouw mr. dr. Gaby van den Biggelaar, adviseur / intermediair bij overheidscontacten.
 • Het tweede deel, van 21.15 – 22.00 uur, bestaat uit een informele ontmoeting met raads- en commissieleden uit Son en Breugel. U kunt dan van raads- en commissieleden zelf horen wat hun ervaringen uit de praktijk zijn.

U kunt zich aanmelden voor deze bijenkomst bij raadsgriffier Frans den Hengst, via f.denhengst@sonenbreugel.nl.

 

Herinnering betaling aanslagen gemeentelijke belastingen

Binnenkort loopt de uiterlijke betaaldatum van uw aanslag gemeentelijke belastingen af. U dient het openstaande bedrag betalen vóór 31 mei 2017. Voorkom teleurstellingen en betaal op tijd. Als u dit niet doet dan kunnen er extra kosten bijkomen, zoals aanmaningskosten en wettelijke rente.

Aanslag niet ontvangen?

Hebt u uw aanslag niet per post ontvangen? Mogelijk hebt u zich aangemeld via MijnOverheid.nl voor het ontvangen van digitale post van de gemeente. Controleer daarom uw berichtenbox.

Nog niet aangemeld voor MijnOverheid?

Ga dan naar Mijnoverheid.nl. Activeer daar uw MijnOverheid-account. U logt eenvoudig in met uw Digid. Vanaf dat moment ontvangt u de berichten van de gemeente digitaal in uw berichtenbox.

 

Bosgebied West nu uitstekend toegankelijk

Afgelopen donderdag is het rolstoelpad in Bosgebied West feestelijk in gebruik genomen door de werkgroep Wandelen op Wielen en wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen. In het bosgebied is in de afgelopen jaren een palet van projecten gerealiseerd ten behoeve van de bosbeleving. De aanpassingen, waaronder drie fietspaden en twee parkeerterreinen en een speelvoorziening maken het gebied beter toegankelijk voor bezoekers van alle leeftijden. Het plattegrondje geeft een overzicht van de uitgevoerde projecten in Bosgebied West.

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

 

Tijdig lintje Koningsdag 2018 aanvragen

Elk jaar ontvangen enkele inwoners van Son en Breugel ter gelegenheid van Koningsdag een Koninklijke onderscheiding. De aanvraag voor de onderscheiding loopt via de burgemeester. Iedereen kan één of meerdere personen voordragen. De voorstellen voor een onderscheiding voor Koningsdag 2018 moeten uiterlijk vóór 15 juli 2017 bij de gemeente zijn ingediend.

Wanneer u een persoon wilt voordragen, verzoeken wij u eerst contact op te nemen met de heer Frans den Hengst, Staf, tel.: 0499-491410. Algemene informatie over het aanvragen van een onderscheiding is te vinden op www.lintjes.nl.

 

Militaire oefening 30 mei t/m 2 juni 2017

Van 30 mei t/m 2 juni 2017 houdt de Luchtmobiele Brigade “7 december” uit Schaarsbergen een oefening in het kader van de opleiding tot luchtmobiele soldaat. Praktisch gezien houdt dit in dat de militairen zich zullen verplaatsen over bestaande wegen en paden in Son en Breugel. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen) munitie. Men verblijft op het Militair Oefenterrein Oirschotse Heide.

Verder vinden er de volgende specifieke acties plaats:

 • Varen op het Wilhelminakanaal van Paal 54 tot Paal 39, op 30 mei;
 • Kaartleesoefening (te voet) van Knegsel naar Militair Oefenterrein Oirschotse Heide, van 30 t/m 31 mei;
 • Een mars (te voet) langs het Wilhelminakanaal, startend in de omgeving van Paal 53 en eindigend in de omgeving van Paal 42, van 1 t/m 2 juni;

Verplaatsing te voet, startend in de omgeving van paal 42 (van het Wilhelminakanaal) en eindigend op het Militair Oefenterrein Oirschotse Heide, op 2 juni.

Eventuele verplaatsingen en verblijven op privé gebied wordt vooraf gecoördineerd en om toestemming gevraagd door de eenheid zelf. Voor wat betreft het varen is al contact met- en toestemming van Rijkswaterstaat. De oefenende troepen staan onder leiding van de Commandant 11 Luchtmobiele Brigade “7 december” uit Schaarsbergen. Indien er door de oefening schade is ontstaan dan kunt u dit onder vermelding van de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan Sectie Claims Ministerie van Defensie Postbus 90004, 3509 AA Utrecht, tel.: 030-2180444, e-mail: JDVclaims@mindef.nl.


Afvalverwerking

Inhaaldag Hemelvaart naar 27 mei

In verband met Hemelvaart wordt er op donderdag 25 mei a.s. geen afval ingezameld. De ophaalronde voor GFT (groen) wordt ingehaald op zaterdag 27 mei.

 

Ophaalschema 29 mei t/m 2 juni 2017

Komende week wordt uw GFT (groen), Papier, PMD en Restafval (grijs) opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Inhaaldag Tweede pinksterdag naar 3 juni

In verband met Pinksteren wordt er op maandag 5 juni geen afval ingezameld. De ophaalroute voor PMD en GFT (groen) wordt ingehaald op zaterdag 3 juni.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Duurzaamheid

LED-lampen actie Up with People

Up with People heeft begin mei onze gemeente bezocht. Tijdens dit bezoek zijn meer dan 2400 LED lampen uitgedeeld. Een groot succes! We hebben begrepen dat Up with People een aantal straten is vergeten. Het is mogelijk dat u de jongeren daardoor hebt gemist en ook geen IKEA-voucher hebt ontvangen om alsnog een gratis LED lamp op te halen. Is dat het geval, dan kunt u bij de receptie in het gemeentehuis een LED lamp komen ophalen.

Daarbij kunt u ook een afbreekbare flyer (op groeipapier) meenemen die u in de grond kunt stoppen. Goed verzorgen en dan komen er vanzelf bloemetjes uit. We hebben er nog genoeg!

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

11 mei 2016 Willemstraat 20, 5691 TR – plaatsen opbouw achterzijde (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 15 mei 2017 Marterlaan 8, 5691 EW – aanbrengen kelder (BOUWEN)
 • 15 mei 2017 Australiëlaan 7, 5691 JK – wijzigen voorgevel woonhuis (BOUWEN)
 • 15 mei 2017 Afrikalaan 1, 5691 ZH – uitbreiden woonhuis (BOUWEN)
 • 15 mei 2017 Nachtegaallaan 24, 5691 VB – uitbreiden woonhuis en oprichten bijgebouw (BOUWEN)
 • 15 mei 2017 Boslaan 26, 5691 CW – veranderen en vergroten woonhuis (BOUWEN)
 • 17 mei 2017 Brouwerstraat 18, 5694 AW – uitbreiden woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Geaccepteerde sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmeldingen:

 • 15 mei 2017 De Kuilen 3a, 5694 NM – asbestsanering
 • 15 mei 2017 Sonniuswijk 17, 5691 PE – verwijderen asbesthoudende dakleien

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Geaccepteerde gebruiksmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande gebruiksmeldingen:

 • 15 mei 2017 Ekkersrijt 4115, 5692 DD – brandveilig gebruik van winkel Bouwman Potter

Tegen gebruiksmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder Ekkersrijt 7320

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat in overeenstemming met artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht vanaf 18 mei 2017 tot en met 28 juni 2017 voor iedereen in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 ter inzage ligt het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder Ekkersrijt 7320.

Om de woning te beschermen tegen geluidsoverlast en de omliggende bedrijven voldoende ontwikkelruimte te geven, wordt de maximale geluidsbelasting verhoogd van 50 dB(A) naar 55dB(A).

U kunt het ontwerpbesluit inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Het ontwerpbesluit is ook raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.sonenbreugel.nl. Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden bij burgemeester en wethouders van Son en Breugel een zienswijze indienen met betrekking tot het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden.

Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel. Een zienswijze kan ook mondeling kenbaar worden gemaakt. Dat kan bij de heer A. Obbema van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer (telefoonnummer 0499 491 570).

 

Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Op 10 mei 2017 is een melding ingevolge het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval op grond van artikel 10.52 Wet milieubeheer ingekomen van Kok Lexmond B.V., Sonniuswijk 17 te Son en Breugel. De breekwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd in de periode van 31 mei 2017 tot 30 augustus 2017. Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat voorschriften onder andere ter beperking van geluid- en stofoverlast.

Deze melding dient slechts ter kennisgeving. Het is niet mogelijk tegen deze melding bezwaar te maken.

Nadere inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u gedurende werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur contact opnemen de heer A. Obbema van de gemeente Son en Breugel, telefoonnummer 0499- 491570.

 

Evenementenvergunningen

De burgemeester heeft vergunning verleend voor de volgende evenementen, ontheffingen Drank- en Horecawet en verkeersmaatregelen.

Breugelse Rommeldag

Op 16 mei 2017 heeft de burgemeester een evenementenvergunning verleend voor de Breugelse Rommeldag. Het evenement vindt plaats op 17 september 2017 van 08.00 uur tot 17.00 uur. De burgemeester heeft voor dit evenement ontheffing verleend van Artikel 4, lid 1 van de Zondagswet.

 

Ontheffing Drank- en Horecawet Breugels Festijn

Op 16 mei 2017 heeft de burgemeester besloten om op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet ontheffing te verlenen van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het Breugels Festijn. Dit betekent dat tijdens het Breugels Festijn zwak-alcoholhoudende drank geschonken mag worden.

Breugels Festijn

Op 16 mei 2017 heeft de burgemeester een evenementenvergunning verleend voor het Breugels Festijn. Het evenement vindt plaats op:

 • 15 september 2017 van 14.00 uur tot 24.00 uur;
 • 16 september 2017 van 13.00 uur tot 01.00 uur;
 • 17 september 2017 van 11.00 uur tot 19.00 uur.

De burgemeester heeft voor dit evenement ontheffing verleend van Artikel 3, lid 1 en Artikel 4, lid 1 van de Zondagswet.

 

Ontheffing Drank- en Horecawet Breugelse Rommeldag

Op 16 mei 2017 heeft de burgemeester besloten om op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet ontheffing te verlenen van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de Breugelse Rommeldag. Dit betekent dat tijdens de Breugelse Rommeldag zwak-alcoholhoudende drank geschonken mag worden.

Bezwaarprocedure

Belanghebbenden kunnen tegen deze besluiten binnen 6 weken na de dag waarop een besluit bekendgemaakt is een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift indienden bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD.

Belanghebbenden kunnen tevens, als bezwaar gemaakt wordt, een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch.

 

Verkeersmaatregelen Breugelse Rommeldag en Breugels Festijn

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 mei 2017 besloten verkeersmaatregelen te treffen t.b.v. de Breugelse Rommeldag en het Breugels Festijn dat wordt gehouden op 17 september 2017.
De verkeersmaatregelen bestaan uit:

 1. Het weggedeelte Pieter Brueghelplein – Van den Elsenstraat tot aan de aansluiting met de Sint Hubertuslaan mag voor het doorgaande verkeer worden afgesloten vanaf 15 september 08.00 uur tot 18 september 13.00 uur. De Stakenburgstraat blijft voor het verkeer geopend.
 2. Een gedeelte van de Sint Genovevastraat vanaf de aansluiting met de Sint Genovevakerk/de Beemdstraat, de Sint Isidorusstraat, de Weverstraat en de Blekerstraat mogen voor het doorgaande verkeer worden afgesloten op 17 september tussen 08.00 uur en 18.00 uur.
 3. Vervolgens hebben wij besloten aan één zijde van de Sint Genovevastraat een parkeerverbod in te stellen met uitzondering van de parkeervakken, zodat de doorgang voor het verkeer en /of hulpdiensten probleemloos kan verlopen. Het verbod, dat is aangeduid met verkeersborden is van kracht op 17 september van 08.00 uur tot 18.00 uur.

Bezwaarprocedure

Belanghebbenden kunnen tegen deze besluiten binnen 6 weken na de dag waarop een besluit bekendgemaakt is een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift indienden bij de burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD. Belanghebbenden kunnen tevens, als bezwaar gemaakt wordt, een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch.

 

Melding incidentele festiviteiten La Sonnerie

Er is melding gedaan voor een viertal incidentele festiviteiten die vallen onder de 12-dagen regeling. Dit betreft de volgende festiviteiten:

 • Smartlappenfestival – zondag 11 juni 2017 tussen 11.00 en 20.00 uur
 • Barbecue Spektakel – zaterdag 26 augustus 2017 tussen 13.00 en 21.00 uur
 • Barbecue Spektakel – zondag 27 augustus 2017 tussen 13.00 en 19.00 uur
 • Lazy Sonnie Afternoon-festival – zondag 3 september 2017 tussen 15.00 en 22.00 uur

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel.


Lees meer gemeentepagina’s


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App StoreDownload nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play