Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeentepagina – week 21 2018

gemeente gemeentepagina bekendmakingen algemene zaken grondgebiedzaken burgerzaken
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 21 2018.

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
23 mei9.00 – 10.00Spreekuur Hans GaillardOpenbaarGemeentehuis
23 mei17.00 – 18.00Spreek Kees VortmanOpenbaarBoerderij
24 mei20.00 uurGemeenteraadsvergaderingOpenbaarGemeentehuis
30 mei16.00 uurStickers plakken JGR speeltoestellenOpenbaarDe Molenwiek/ Van Gentlaan
30 mei19.30-21.00Info-avond zonnepanelen / De Groene ZoneOpenbaarDe Zwaan

Mededelingen en berichten

Melding kapotte speeltoestellen

De Jeugdgemeenteraad houdt zich bezig met de wensen, behoeften en problemen van de Son en Breugelse jeugd. Een werkgroepje heeft de afgelopen tijd bekeken hoe het zit met de veiligheid van de speeltoestellen en wat er beter kan in de speeltuinen in het dorp.

Speeltoestel kapot? Melden

Het blijkt dat kinderen soms constateren dat er iets kapot is, endan vervolgens niet weten hoe ze dit moeten melden. Een telefoontje naar de gemeente is vaak al genoeg om de melding van het kapotte speeltoestel door te geven. De wijkteams zullen het kapotte speeltoestel dan zo snel mogelijk repareren of weghalen.

Sticker

Om kinderen (en hun ouders) te helpen bij het veilig houden van de speeltuinen, heeft de Jeugdgemeenteraad een sticker laten ontwerpen. Deze sticker wordt op alle speeltoestellen in het dorp geplakt. Op de stickers staan de contactgegevens van de gemeente. Het melden van kapotte speeltoestellen of overlast kan ook via het meldingssysteem op de website of de BuitenBeterApp.

Op woensdag 30 mei a.s. om 16.00 uur zal de Jeugdgemeenteraad de 1e stickers plakken in de speeltuin De Molenwiek, Van Gentlaan. U bent hierbij van harte welkom.

 

Nieuwkomersfietstocht gemeente Son en Breugel

Op dinsdagavond 19 juni a.s. organiseert de gemeente Son en Breugel voor de 5e keer een fietstocht voor nieuwkomers. Inwoners die tussen 15 mei 2017 en 15 mei 2018 in het dorp zijn komen wonen, ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Na een ontvangst op het gemeentehuis fietsen de deelnemers vanaf 17.30 uur onder begeleiding van college- en raadsleden langs verschillende mooie plekjes in Son en Breugel.

Deelnemers krijgen een toelichting op ontwikkelingen en nieuwigheidjes in het dorp. Kunst, cultuur, sport en de geschiedenis van het dorp, het komt allemaal aan bod. Onderweg leggen wordt op verschillende plekken op de route aangelegd voor een korte rondleiding. De fietstocht eindigt om 21.00 uur bij het gemeentehuis, waar de avond gezamenlijk wordt afgesloten.

Goodie-bag bijdrage

Deelnemers ontvangen bij vertrek een goodie-bag met allerlei informatie over onze gemeente. Wilt u als club of vereniging iets meegeven aan onze nieuwe inwoners? Neem dan even contact op met de afdeling Communicatie (communicatie@sonenbreugel.nl) om de mogelijkheden te bespreken.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 28 mei t/m 1 juni 2018

Komende week wordt uw PMD, GFT (groen), restafval en oud papier opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp. Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp

DeAfvalapp is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 9 mei 2018 Antoon van de Venstraat 6 en 8, 5691 CK – Verbouwen woning en gevelaanpassing (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 9 mei 2018 Witsenstraat 13, 5691 DR – kappen van 1 boom op het achtererf KAPPEN
  • 15 mei 2018 Bijenlaan 35, 5692 VA – Bouwen van een carport (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

Actuele openbare informatie over omgevingsvergunningen vindt u ook op de themapagina Bouwen en Wonen op onze internetsite www.sonenbreugel.nl.

 

Omgevingsvergunning Brouwerskampweg 5

Burgemeester en wethouders hebben op 6 maart 2017 een aanvraag ontvangen van Maatschap M. en J. Renders om een omgevingsvergunning voor een agrarisch bedrijf met vleeskuikens, paarden en vleesvee aan het adres Brouwerskampweg 5, 5691 PN te Son en Breugel. De aanvraag heeft betrekking op de activiteiten-bouwen, afwijken bestemmingsplan en het veranderen van de werking de inrichting.

Burgemeester en wethouders hebben besloten de op 3 oktober 2017 aan Mts. Renders verleende omgevingsvergunning voor de veehouderij aan de Brouwerskampweg 5 in te trekken. Ook hebben zij besloten aan Mts. Renders voornoemd een nieuwe omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen van de veehouderij aan het voornoemde adres, waarbij voor de te realiseren mestvergassingsinstallatie specifieke voorschriften voor het onderhoud/functioneren en het meten en registeren van de vrijkomende emissies worden opgenomen.

De herziene beschikking ligt gedurende 6 weken van 23 mei 2018 tot en met 3 juli 2018 ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son tijdens de openingstijden. Op afspraak kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatiedatum van dit besluit beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 2500 MA ‘s-Hertogenbosch. Het beroep heeft geen schorsende werking en er zijn griffierechten verschuldigd. Gelijktijdig met het ingediend beroepschrift kunnen belanghebbenden de voorzieningenrechter van deze Rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Ook daarvoor zijn griffierechten verschuldigd.

 

Omgevingsvergunning Brouwerskampweg 17

Burgemeester en wethouders hebben op 6 juli 2017 een meervoudige aanvraag van L.H.J. Beniers ontvangen om een omgevingsvergunning voor het veranderen en in werking hebben van een agrarisch bedrijf met varkens en rundvee, alsmede het verbouwen van een pluimveestal tot een KI-station voor dekberen. De aanvraag gaat over het perceel met de gemeentelijke kadastrale aanduiding Son en Breugel, sectie A, nummer 3357 en plaatselijk bekend als Brouwerskampweg 17 te Son en Breugel. De aanvraag is geregistreerd onder nummer S-HZ-2017-0167 (OLO 3055089). De aanvraag heeft betrekking op de activiteiten bouwen en milieu/inrichting.

Burgemeester en wethouders hebben besloten aan L.H.J. Beniers voornoemd een nieuwe omgevingsvergunning te verlenen voor het veranderen en in werking hebben van een agrarisch bedrijf met varkens en rundvee, alsmede het verbouwen van een pluimveestal tot een KI-station voor dekberen. De inrichting is gelegen aan de Brouwerskampweg 17 te Son en Breugel.

De beschikking ligt gedurende 6 weken van 23 mei 2018 tot en met 3 juli 2018 ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son tijdens de openingstijden. Op afspraak kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatiedatum van dit besluit beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 2500 MA ‘s-Hertogenbosch. Het beroep heeft geen schorsende werking en er zijn griffierechten verschuldigd. Gelijktijdig met het ingediend beroepschrift kunnen belanghebbenden de voorzieningenrechter van deze Rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Ook daarvoor zijn griffierechten verschuldigd.

 

Definitief besluit hogere waarde Wet geluidhinder Planetenlaan – Piet Heinlaan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat overeenkomstig artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht vanaf 24 mei 2018 tot en met 4 juli 2018 voor iedereen in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 ter inzage ligt het definitief besluit hogere waarde Wet geluidhinder Planetenlaan – Piet Heinlaan.

Om de nieuwe woningen op de locatie ten zuiden van de Planetenlaan, ten oosten van de Piet Heinlaan en ten westen van de Jupiterstraat te kunnen realiseren en te beschermen tegen geluidsoverlast, wordt de maximale geluidsbelasting verhoogd naar 56dB(A).

U kunt het definitieve besluit inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden en diegene die metverschoonbare reden(en) niet heeft kunnen reageren tegen het ontwerpbesluit “Verzoekhogere grenswaarde(n) bestemmingsplan Breugel; Planetenlaan – Piet Heinlaan” bij deRaad van State beroep instellen met betrekking tot het definitief besluit tot verlening van hogere grenswaarden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om eveneens bij de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen.

 

Evenementenvergunning “Opening nieuwe blokhut Dutmella”

Op 16 mei 2018 heeft de burgemeester een evenementenvergunning verleend voor de opening van de nieuwe blokuit voor scouting Dutmella. Het evenement, georganiseerd door scouting Dutmella vindt plaats vanaf vrijdag 25 mei 2018 19:00 uur tot 27 mei 2018 22.00 uur. Het vindt plaats op de locatie van scouting Dutmella, Dutmellapad 2 te Son en Breugel. De burgemeester heeft voor dit evenement ontheffing verleend van artikel 3 en artikel 4 van de Zondagswet.

 

Ontheffing Drank- en Horecawet “Opening nieuwe blokhut Dutmella”

Op 16 mei 2018 heeft de burgemeester besloten om op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet ontheffing te verlenen van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de scouting Dutmella in verband met het evenement “de opening van de nieuwe blokhut”. Dit betekent dat tijdens het evenement op vrijdag 25 mei 2018 van 20:00 – 02:00 uur, op zaterdag 26 mei 2018 van 17:30 – 02:00 uur en zondag 27 mei 2018 van 16:30 – 22:00 uur zwak-alcoholhoudende drank geschonken mag worden.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met deze besluiten kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD.
Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s- Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud. Kijk voor de officiële gemeentepagina iedere week in weekblad Forum.