Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeentepagina – week 23 2017

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 23 2017.

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
7 juni 20179.00 – 10.00 uurSpreekuur Hans GaillardOpenbaarGemeentehuis
7 juni 201717.00 – 18.00 uurSpreekuur Kees VortmanOpenbaarDe Boerderij
7- 9 juni 2017Zie ophaalschemaInzameling KGAIedereenZie ophaalschema
15 juni 201720.00 uurOpening Ontmoet en GroetpleinIedereenVestzaktheater
16-20 juni 2017Zie schemaKermis Son en BreugelIedereenCentrum Son

 


Mededelingen en berichten

Kermis Son en Breugel 2017

De kermis in het centrum van Son wordt gehouden van vrijdag 16 tot en met dinsdag 20 juni 2017 op het Raadhuisplein, Kerkplein en de Nieuwstraat.

Verkeersomleiding

Het centrum van Son is voor het doorgaande verkeer afgesloten van donderdag 15 juni vanaf 07.00 uur tot en met woensdag 21 juni uiterlijk 18.00 uur. Dit is inclusief het opbouwen en afbreken van de attracties. Het verkeer wordt omgeleid via de A50. Voor plaatselijke verkeer is er een tijdelijke omleiding via de De Bontstaat. Beide omleidingsroutes worden met behulp van borden aangegeven.

Eurodag

Op vrijdag 16 juni is er een eurodag. Dat betekent voordelig kermis vieren voor iedereen.

Gratis kermis voor mindervalide

Mindervalide mensen kunnen gratis kermis vieren op maandag 19 juni tussen 14.00 en 15.00 uur. Gedurende dit uur draaien de attracties langzamer en staat de muziek zachter. Ook de knipperverlichting van de attracties wordt aangepast.

Openingstijden

 • Vrijdag 16 juni 15.30 – 23.00 uur
 • Zaterdag 17 juni 13.00 – 23.00 uur
 • Zondag 18 juni 13.00 – 23.00 uur
 • Maandag 19 juni 15.00 – 23.00 uur
 • Dinsdag 20 juni 15.00 – 23.00 uur

Voor meer informatie kermiswebsite: www.kermisson.nl. Op deze site zijn ook kortingsbonnen te downloaden.

Ook dit jaar is er weer voor ieder wat wils. Er komen spectaculaire attracties voor de oudere jeugd. Ook zijn er aantrekkelijke kunt u terecht op de speciale attracties voor de jongere bezoekers. Verder kun je een gokje wagen en zijn er kraampjes met traditionele lekkernijen. Wij wensen u veel plezier.

 

Bestuurlijke toekomst

In de periode maart tot en met mei is informatie verzameld voor de oordeelsvormende fase van het project de bestuurlijke toekomst. Momenteel rondt het projectteam deze fase af en heeft daarvoor een notitie geschreven voor de commissie Algemene Zaken. Het overleg hierover staat gepland op 7 juni a.s.

Alle reacties per mail, brief, telefoon, persoonlijk contact en via #spreekjeuitsenb zijn tot en met 12 mei verwerkt en zijn in de bijlagen van de notitie opgenomen. Alle opgehaalde reacties tot eind mei worden door het projectteam in de komende periode alsnog verwerkt. Op de www.sonenbreugel.nl staat deze notitie en meer informatie. Daar kunt ook de veel gestelde vragen over de bestuurlijke toekomst lezen. Na de bespreking in het college start de Besluitvormingsfase. Er volgt een raadsvoorstel en dat wordt in de commissie Algemene Zaken op 12 juli a.s. besproken. Daarna volgt op 31 augustus de bespreking in de gemeenteraad.

Mocht u nog vragen hebben of een afspraak wensen, dan kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl onder vermelding van “de bestuurlijke toekomst” of telefonisch met de heer Eef Mengers via 0499 – 491 491.

 

Tijdig lintje Koningsdag 2018 aanvragen

Elk jaar ontvangen enkele inwoners van Son en Breugel ter gelegenheid van Koningsdag een Koninklijke onderscheiding. De aanvraag voor de onderscheiding loopt via de burgemeester. Iedereen kan één of meerdere personen voordragen.

De voorstellen voor een onderscheiding voor Koningsdag 2018 moeten uiterlijk vóór 15 juli 2017 bij de gemeente zijn ingediend. Wanneer u een persoon wilt voordragen, verzoeken wij u eerst contact op te nemen met de heer Frans den Hengst, Staf, tel.: 0499-491410. Algemene informatie over het aanvragen van een onderscheiding is te vinden op www.lintjes.nl.

 

Vissen in Son en Breugel

Son en Breugel kent een aantal open water gebieden, zoals de vijvers in ’t Harde Ven en het Sonniuspark. We hebben geconstateerd dat hier met regelmaat vissers hun hengel uitgooien.

Voor het vissen in open water is een VISpas en toestemming nodig van de eigenaar (gemeente). De gemeente geeft hiervoor geen toestemming, waardoor het vissen in deze wateren niet is toegestaan. De boa’s zullen hierop controleren en in voorkomende gevallen zal worden gehandhaafd. Bij de vijvers zullen waarschuwingsbordjes worden geplaatst.

Meer informatie over waar vissen is toegestaan vindt u op www.visplanner.nl.

 

Hondenlosloopwegen en –gebieden

Begin dit jaar heeft ons college nieuwe gebieden aangewezen waar honden los mogen lopen. In onderstaand schema kunt u zien welke gebieden dit zijn. Dit is gedaan de flora en fauna beter te beschermen maar ook om aan te sluiten met het beleid dat in Nuenen al enkele jaren succesvol is uitgevoerd. Deze wegen en gebieden worden aangeduid met borden die inmiddels geplaatst zijn.

De voorlichtingscampagne loopt tot 15 juni 2017. We besteden hier aandacht aan via de media en we delen folders uit. Vanaf 15 juni 2017 kunnen de BOA’s handhavend optreden als loslopende honden aangetroffen worden buiten de aangewezen gebieden.

De wegen en gebieden waar honden mogen lopen zijn:

 1. Bijenlaan vanaf de hoek Eiffellaan richting viaduct A50 voor 400 meter
 2. Kanaaldijk Noord na zijweg Houtens tot Kanaaldijk Noord 18
 3. Kanaaldijk Noord na zijweg de Molenstraat tot Brug Hooijdonk
 4. Kanaaldijk Noord na Stakenburgstraat 21 tot Kwadestraat
 5. Gebied de Sonse Bergen tussen Planetenlaan, H. Veenemanstraat, Hoefbladlaan en water de Dode Arm van de Dommel
 6. Bosgebied tussen Gentiaanlaan, Bestseweg en bewoning Muzenberg, Fonteinberg, Geuzenberg, Hoogenberg en Potjesberg

In deze gebieden mag (minimaal) 1 begeleider maximaal 3 loslopende honden bij zich hebben. Deze regel is ingesteld omdat andere hondeneigenaren en wandelaars zich onveilig voelen in de nabijheid van grote groepen loslopende honden zonder voldoende toezicht. In de losloopgebieden en de losloopwegen hoeft u de poep niet op te ruimen.

Als uw hond losloopt waar dat niet mag, of als u te veel loslopende honden bij u hebt in een losloopgebied of -weg dan kunt u een boete krijgen van € 90,00*. (tarief 2017, ex. adm.kosten)
Voor meer informatie of meldingen kunt u terecht bij de gemeente Son en Breugel, afdeling Dienstverlening, telefoon 0499-491491.

 

Opening Ontmoet en Groetplein in Son en Breugel

Op 15 juni a.s. van 10.00 – 16.00 uur is de feestelijke opening van het Ontmoet en Groetplein in het Vestzaktheater, Kerkstraat 2 in Son en Breugel. U kunt deze dag kennismaken met en gratis deelnemen aan de verschillende activiteiten en ook kunt u de maaltijden van onze maaltijdenservice proeven. Rond de klok van 14.00 uur wordt de officiële opening verricht door de heer C. Laurey, voorzitter Raad van Bestuur van ZuidZorg en de heer R. Visser, wethouder gemeente Son en Breugel.

Kom kijken, proeven en meedoen!

Het Ontmoet en Groetplein is een plek waar u terecht kunt voor een praatje, een heerlijk kopje koffie, een lekker stukje gebak, een ontbijtje of een lunch. Er worden dagelijks verschillende activiteiten georganiseerd die u ondersteunen in het langer zelfstandig thuis wonen. U kunt deelnemen aan activiteiten, en u kunt tegelijkertijd ook zelf vrijwilliger zijn.

Voorbeelden van activiteiten op het Ontmoet en Groetplein in Son en Breugel zijn: samen eten, samen bewegen, lezen, puzzelen, kaarten en koffiedrinken. Bijzonder zijn ook de Mannen van Metaal, die bij elkaar komen om ijzeren materialen te demonteren.

 

Vakantiesluiting steunpunt Son en Breugel

Het politiesteunpunt in Son en Breugel is tijdens de komende vakantieperiode, van zaterdag 17 juli t/m zondag 27 augustus 2017, weer tijdelijk gesloten. Dat gebeurde de afgelopen jaren ook al omdat de politie merkte dat het bezoek aan het steunpunt in de vakantiemaanden terugliep. Dit betekent niet dat we de inwoner niet goed van dienst kunnen zijn. Door de sluiting kunnen de beschikbare agenten meer op straat werken. Het politiebureau in Geldrop aan de Laan der vier Heemskinderen blijft gewoon open tijdens de vakantieperiode. Uiteraard is de politie 24/7 bereikbaar via 112 bij spoed of 0900-8844 voor andere zaken en per e-mail via de website www.politie.nl.

Steunpunt weer open

Vanaf maandag 28 augustus is het steunpunt weer geopend volgens de gebruikelijke tijden:

 • maandag en donderdag ‘s middags van 14.00 – 16.30 uur en ‘s avonds van 17.00 – 19.00 uur.

 

Informatiebijeenkomst voor kandidaat-raadsleden bij gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op 21 maart 2018 vinden er weer Gemeenteraadsverkiezingen plaats. Denkt u er over na zich kandidaat te stellen? Wilt u weten wat het raadslidmaatschap precies inhoudt? Zou u weleens een raadslid willen spreken over diens ervaringen?

Om vragen over het raadslidmaatschap te beantwoorden organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor mogelijke kandidaat-raadsleden. Ook de samenstellers van de kandidatenlijsten van de partijen die meedoen aan deze verkiezingen zijn hierbij van harte welkom. De bijeenkomst is op dinsdag 4 juli a.s., aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis.
Het programma bestaat uit twee delen:

 • Van 20.00 – 21.15 uur wordt u geïnformeerd over het raadslidmaatschap: wat zijn de taken en bevoegdheden van de gemeenteraad en van de gemeenteraadsleden, en waar krijgt een raadslid in die functie zoal mee te maken? Een belangrijk onderdeel hierbij is ook het onderwerp Integriteit: wat mag ik als raadslid wel en niet? Mag ik bijv. bestuurslid blijven van de sportvereniging? Mag ik giften aannemen? Dit gedeelte van de bijeenkomst wordt verzorgd door mevrouw mr. dr. Gaby van den Biggelaar, adviseur / intermediair bij overheidscontacten.
 • Het tweede deel, van 21.15 – 22.00 uur, bestaat uit een informele ontmoeting met raads- en commissieleden uit Son en Breugel.

U kunt dan van raads- en commissieleden zelf horen wat hun ervaringen uit de praktijk zijn. U kunt zich aanmelden voor deze bijenkomst bij raadsgriffier Frans den Hengst, via f.denhengst@sonenbreugel.nl.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 12 t/m 16 juni 2017

Komende week wordt uw GFT (groen), papier en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Inzameling Klein Gevaarlijk Afval 2017

Van 7 tot en met 9 juni 2017 wordt het huishoudelijk Klein Gevaarlijk Afval (KGA) weer ingezameld door de fa. Baetsen. U kunt uw KGA op de volgende data en plaatsen aanbieden:

Woensdag 7 juni

 • 15.00 – 15.45: parkeerstrook de Bontstraat tussen Cameliastraat en Jasmijnstraat 16.00 – 16.45: Vuurvlinderlaan in de parkeerstrook bij de speeltuin
 • 17.00 – 18.00: Aziëlaan ter hoogte van de nummers 50- 52

Donderdag 8 juni

 • 15.00 – 16.15: Breugel, Sint Genovevastraat bij de kerk 16.30 – 18.00: Asteroïdenlaan bij het winkelcentrum

Vrijdag 9 juni

 • 12.30 – 13.15: Sonniuspark, hoek Keverlaan/Penseelkever
 • 13.30 – 14.00: Sonniuswijk ter hoogte van nummer 36 / Manege Boszicht 14.15 – 14.45: Olen, hoek Lieshoutseweg
 • 15.00 – 15.45: hoek Ganzenbloemlaan/Heriklaan
 • 16.00 – 16.45: Berlagelaan tussen nummer 8 en 10 t.h.v. Paulus Potterstraat 17.00 – 18.00: 17 Septemberplein bij de glasbakken

Wat valt onder KGA?

 • Batterijen, spaarlampen, TL-buizen, gootsteenontstopper, lampenolie, petroleum of bestrijdingsmiddelen. Spullen uit het medicijnkastje, zoals medicijnen, kwikthermometers en injectienaalden.
 • Afval van het klussen, zoals verf, lak, beits, terpentine, thinner, verfafbijtmiddel, verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder, wasbenzine, kwikschakelaars, fotofixeer en -ontwikkelaar.
 • Etsvloeistoffen: salpeterzuur, zwavelzuur of zoutzuur. Afval van de auto zoals accu’s, benzine, motorolie, afgewerkte olie, remolie en oliefilters.

Wagen gemist?

KGA kan ook gratis op de milieustraat, Ekkersrijt 7110, worden aangeboden.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Rectificatie week 22

Afgelopen week zijn onderstaande verleende omgevingsvergunningen abusievelijk gepubliceerd als aangevraagde vergunningen. Hieronder nogmaals de juiste vermelding.

 

Verleende omgevingsvergunningen week 22

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 24 mei 2017 Peellaan 55, 5691 LK – plaatsen erfafscheiding (BOUWEN)
 • 24 mei 2017 Bijenlaan 11 en 13, 5692 VA – plaatsen twee dakkapellen (BOUWEN)
 • 24 mei 2017 Bijenlaan 31, 5692 VA – plaatsen dakkapel voorzijde (BOUWEN)
 • 24 mei 2017 Crocusstraat 14, 5691 TC – wijzigen constructie achtergevel (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Aangevraagde omgevingsvergunningen week 23

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 25 mei 2017 Veerstraat 55, 5694 AB – oprichten van een mantelzorgwoning (BOUWEN)
 • 30 mei 2017 Kerkplein 5 / ongenummerd, 5691 BB – oprichten van een multifunctioneel gebouw (DIVERSE ACTIVITEITEN)
 • 30 mei 2017 Bisonlaan 9, 5691 GC – oprichten van een schuur (BOUWEN)
 • 31 mei 2017 Arafura 9, 5691 JA – verplaatsen deur en vergroten bestaand raam tot deur (BOUWEN)
 • 31 mei 2017 Science Park Eindhoven 5006, 5692 EA – wijziging op reeds eerder verleende vergunningen voor het uitbreiden van het bedrijfspand (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Verleende omgevingsvergunningen week 23

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 30 mei 2017 Wilhelminalaan 19, 5691 AX – plaatsen erker en overkapping (BOUWEN)
 • 31 mei 2017 Maaslaan 11, 5691 HM – plaatsen erfafscheiding (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Ingekomen sloopmeldingen week 23

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmeldingen ontvangen:

 • 30 mei 2017 Lieshoutseweg 8 – asbestsanering (SLOPEN)

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning ter inzage

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel hebben besloten, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de op 9 juni 2009 aan Tankexploitatie Schimmel B.V. verleende revisievergunning voor de inrichting gelegen aan Eindhovenseweg 23 te Son ambtshalve te wijzigen.

Met toepassing van het gestelde in artikel 2.30 en artikel 2.31 hebben wij de vergunning geactualiseerd en ambtshalve voorschriften aan de vergunning verbonden met betrekking tot de maximale doorzet van LPG per jaar.

De ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen gedurende 6 weken van 30 mei t/m 11 juli 2017 ter inzage bij de gemeente Son en Breugel, Raadhuisplein 1 tijdens de openingstijden. Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met de heer A. Vodegel van de Omgevingsdienst Zuidoost- Brabant, tel. (088) 3690328.

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen ten aanzien van de ontwerpbeschikking. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u bellen naar de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (088- 3690328).

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel.


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App StoreDownload nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play