Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeentepagina – week 25 2017

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 25 2017.

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
21 juni 201709.00 uur – 10.00 uurSpreekuur Hans GaillardOpenbaarGemeentehuis
21 juni 201717.00 uur – 18.00 uurSpreekuur Kees VortmanOpenbaarDe Boerderij
28 juni 201719.30 uur – 21.00 uurAlzheimer CaféOpenbaar’t Zand, Oirschot
29 juni 201710.15 uur – 11.15 uurMuziek op schoot, boekstartochtendOpenbaarBibliotheek

Mededelingen en berichten

Bestuurlijke toekomst

In de vergadering van de Commissie Algemene Zaken van 7 juni jl. is de oordeelsvormende fase afgerond. In de gemeente Nuenen ligt momenteel een raadsvoorstel waarin zij aangeven meer tijd nodig te hebben om een keuze te maken voor een fusie met Son en Breugel dan wel Eindhoven.

De commissie Algemene Zaken van Son en Breugel heeft daarom besloten de besluitvormende fase uit te stellen naar het najaar van 2017. Dat betekent dat het de besluitvorming dus niet in de Commissie Algemene Zaken van 12 juli 2017 aan de orde komt en dat de raad hierover op 31 augustus nog geen besluit neemt.

Het gehele verslag staat volgende week op sonenbreugel.raadsinformatie.nl ter voorbereiding van de volgende vergadering van de commissie Algemene Zaken. De nieuwe data voor het te volgen tijdspad zal via de gemeentepagina in Forum en DeMooiSonenBreugelkrant bekend worden gemaakt.

Via deze weg willen we iedereen die een reactie heeft gegeven, hartelijk danken voor zijn of haar bijdrage.

 

Gemeentegids 2017-2018

Deze week wordt de nieuwe gemeentegids huis aan huis bezorgd. Hebt u de gemeentegids niet ontvangen dan kunt u een exemplaar ook afhalen bij de balie van het gemeentehuis.

Uitgave voor slechtzienden

De uitgever van de gemeentegids, Akse Media, heeft als extra service een braillegids voor slechtzienden beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Akse Media, telefoonnummer 0223-668 877 of met Wilma Vogels, afdeling Communicatie 0499-491414.

 

Tijdig lintje Koningsdag 2018 aanvragen

Elk jaar ontvangen enkele inwoners van Son en Breugel ter gelegenheid van Koningsdag een Koninklijke onderscheiding. De aanvraag voor de onderscheiding loopt via de burgemeester. Iedereen kan één of meerdere personen voordragen. De voorstellen voor een onderscheiding voor Koningsdag 2018 moeten uiterlijk vóór 15 juli 2017 bij de gemeente zijn ingediend.

Wanneer u een persoon wilt voordragen, verzoeken wij u eerst contact op te nemen met de heer Frans den Hengst, Staf, tel.: 0499 – 491 410. Algemene informatie over het aanvragen van een onderscheiding is te vinden op www.lintjes.nl.

 

Brabant gaat voor NUL verkeersdoden

In de provincie Noord-Brabant werken gemeenten, provincie, politie, Rijkswaterstaat en ook scholen gezamenlijk aan de verkeersveiligheid, onder het motto: Brabant gaat voor NUL verkeersdoden. Samen stimuleren we Brabanders alert te zijn in het verkeer. Dat is hard nodig, want in 90% van de gevallen komt een ongeluk door menselijk gedrag; niet opletten, door rood rijden. Daar kun je dus zelf wat aan doen!

Eigen gedrag

In 2016 noemen Brabanders voor het eerst het eigen gedrag het belangrijkste element van verkeersveiligheid. Maar liefst 48% geeft na het zien van de campagne aan, bewuster te zijn van dat eigen gedrag.
Brabanders maken zich het meeste zorgen over roekeloos rijgedrag, smartphonegebruik en alcohol- en drugsgebruik. Dit sluit aan op het gekozen jaarthema van de campagne.

De mate waarin Brabanders zich bewust zijn van de verkeersveiligheid als zij deelnemen aan het verkeer was in 2016 gemiddeld 4,2 (op een score van 1 tot 5).

Organiseer een pubquiz!

Wil jij je ook (blijven) inzetten voor NUL verkeersdoden? Ben je lid van een (sport)vereniging? Heb je misschien zelf een pub of ken je een gezellige locatie? Dan kun jij zélf op een leuke, gezellige manier aandacht vragen voor veilig gedrag in het verkeer. Hoe? Organiseer een pubquiz met een knipoog naar verkeersveiligheid! De pubquiz is kant en klaar te vinden op: www.nulverkeersdodenbrabant.nl/toolkit-2017.
Je vindt daar ook meer informatie over de campagne.

 

Eindelijk concrete kans op glasvezel in buitengebied Son en Breugel

De gemeente Son en Breugel heeft samen met een aantal gemeenten in de regio een convenant Mabib afgesloten waarin is afgesproken dat iedereen in het buitengebied op het glasvezelnetwerk aangesloten kan worden, als meer dan 55% van de bewoners van de buitengebieden zich aanmeldt voor een glasvezelaansluiting en abonnement.

Dankzij een voortvarend college van B&W van destijds, kregen de bewoners van de gemeente Son en Breugel in 2008 als een van de eersten in Nederland de beschikking over glasvezel. Helaas was het toen onmogelijk om ook de buitengebieden via glasvezel te ontsluiten. Dit tot teleurstelling van veel inwoners en bedrijven in het buitengebied.

Grote behoefte aan snelle verbinding

De behoefte aan glasvezel in het buitengebied is sterk toegenomen omdat de capaciteit van het bestaande kopernetwerk steeds trager wordt naarmate men verder verwijderd is van een centrale. Het binnenhalen of verzenden van grote bestanden is op diverse locaties in het buitengebied vrijwel onmogelijk. Dit belemmert (agrarische) bedrijven ernstig in hun bedrijfsvoering. Telewerken is er hier niet bij, studeren of huiswerk maken via internet of zorg op afstand via nieuwe technologieën is door de slechte verbindingen onmogelijk. Kortom: jong en oud en zowel gezinnen en bedrijven in het buitengebied worden beperkt door slechte verbindingen over koperdraad. De Groningse hoogleraar Dirk Strijker voorspelt een leegloop van het platteland als er niet snel begonnen wordt met de aanleg van glasvezel in het buitengebied.

De aanleg van glasvezel kost veel geld

Met eenzelfde voortvarendheid als voorheen heeft het college van B&W van Son en Breugel ook nu naarstig gezocht naar oplossingen voor deze problematiek. Gevestigde marktpartijen zien in de aanleg van glasvezel in het buitengebied geen brood. De kosten van aanleg zijn vanwege de grote afstanden namelijk erg hoog, waardoor het te lang duurt voordat de investering terugverdiend kan worden.

Overeenkomst getekend

Na een zoektocht en veel onderhandelen heeft de gemeente onlangs met een aantal regiogemeenten een convenant gesloten met de Maatschappij voor Breedband in Brabant, een deelneming van CIF. Dit fonds, onderdeel van Rabobank Vastgoed groep, beheert gelden van pensioenfondsen die juist uit zijn op waardevaste investeringen op lange termijn. De overeenkomst van de gemeenten en Mabib houdt in, dat als meer dan 55% van de bewoners van de buitengebieden zich aanmeldt voor een glasvezelaansluiting en abonnement, iedereen in het buitengebied op het glasvezelnetwerk aangesloten kan worden. Vanwege de hoge kosten per aansluiting wordt van de bewoners een eigen bijdrage gevraagd. Ook nu is Son en Breugel met andere gemeenten in Zuidoost Brabant één van de eerste gemeenten waar in het buitengebied glasvezel kan worden aangelegd.

Ambassadeurs uit de buurt

Foto: Erno Wientjens.

Om het percentage van 55% te bereiken, wordt de komende maanden door Mabib een voorlichtingscampagne voor bewoners in het buitengebied opgezet. Hierbij laat Mabib zich bijstaan en adviseren door vertegenwoordigers van bewonersgroepen uit de betreffende gebieden. Onderdeel van deze voorlichtingscampagne is het inzetten van ambassadeurs; mensen uit de buurt die de naaste buren kunnen uitleggen wat de voordelen en voorwaarden zijn van een glasvezelaansluiting.

Het is de bedoeling om nog vóór de zomervakantie ook een klankbordgroep glasvezel buitengebied samen te stellen en een eerste bijeenkomst te organiseren. Inwoners en ondernemers uit het buitengebied die daarvoor belangstelling hebben kunnen u zich zowel als lid van de klankbordgroep of als ambassadeur voor de buurt aanmelden op www.mabib.nl.

Wethouder Kees Vortman: “Met een verglazing van 94% zit Son en Breugel nu al vooraan in de kopgroep in onze regio. Wij vinden dat ook het buitengebied er recht op heeft om te kiezen voor glasvezel. Dit is immers de meest snelle en toekomstbestendige verbinding met het internet. Wij streven dus naar 100% verglazing. In een gemeente met een klein buitengebied is alleen Son en Breugel voor marktpartijen niet interessant genoeg, maar een cluster samen met een hele regio blijkbaar wél. Een kans als deze komt niet vaak voorbij. Door met Mabib een convenant te sluiten, maken we het voor onze burgers mogelijk om zich op het glasvezelnetwerk aan te laten sluiten.”

 

Informatiebijeenkomst voor kandidaat-raadsleden bij gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op 21 maart 2018 vinden er weer Gemeenteraadsverkiezingen plaats. Denkt u er over na zich kandidaat te stellen? Wilt u weten wat het raadslidmaatschap precies inhoudt? Zou u weleens een raadslid willen spreken over diens ervaringen? Om vragen over het raadslidmaatschap te beantwoorden organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor mogelijke kandidaat-raadsleden.

Ook de samenstellers van de kandidatenlijsten van de partijen die meedoen aan deze verkiezingen zijn hierbij van harte welkom. De bijeenkomst is op dinsdag 4 juli a.s., aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis.
Het programma bestaat uit twee delen:

 • Van 20.00 – 21.15 uur wordt u geïnformeerd over het raadslidmaatschap: wat zijn de taken en bevoegdheden van de gemeenteraad en van de gemeenteraadsleden, en waar krijgt een raadslid in die functie zoal mee te maken? Een belangrijk onderdeel hierbij is ook het onderwerp Integriteit: wat mag ik als raadslid wel en niet? Mag ik bijv. bestuurslid blijven van de sportvereniging? Mag ik giften aannemen? Dit gedeelte van de bijeenkomst wordt verzorgd door mevrouw mr. dr. Gaby van den Biggelaar, adviseur / intermediair bij overheidscontacten.
 • Het tweede deel, van 21.15 – 22.00 uur, bestaat uit een informele ontmoeting met raads- en commissieleden uit Son en Breugel. U kunt dan van raads- en commissieleden zelf horen wat hun ervaringen uit de praktijk zijn.

U kunt zich aanmelden voor deze bijenkomst bij raadsgriffier Frans den Hengst, via f.denhengst@sonenbreugel.nl.

 

Muziek op schoot; Boekstartochtend voor ouders met baby en/of dreumes

Mama’s en Papa’s, maar ook Opa’s en Oma’s, allemaal zijn ze welkom met hun dreumes van 1 – 2 1⁄2 jaar in de vestigingen van Bibliotheek Dommeldal, voor een ochtend met boekjes en muziek. Francisca Storm is viooldocente voor beginners en gevorderden.

Met enthousiasme draagt ze haar muziek-kennis en muziek-plezier over aan kinderen. Ook aan de kleintjes die naar de Boekstartochtenden komen van Bibliotheek Dommeldal. Samen met de kindjes zingen, dansen en naar muziek luisteren. En samen muziek maken. Want muziek maakt slim! Spelenderwijs stimuleert het de ontwikkeling op veel gebieden. Maar het is vooral ook leuk. En speciaal! Een moment tussen kind en (groot)ouder. Samen even alles om je heen vergeten. En daarna nog even nagenieten met een leuk boek of nog even ronddwalen door de bibliotheek. Want met papa of mama of oma of opa, boekjes uitzoeken, maakt de Boekstart-ochtend compleet!

Boekstart is een landelijk project waarmee bibliotheken het lezen met baby’s, dreumesen en peuters stimuleren. Samen lezen schept een band tussen ouder en kind en is goed voor de taalontwikkeling. Voel je vrij om te kiezen voor de vestiging en de datum van je voorkeur.

De Boekstartochtenden (met muziek op schoot) zijn op:

 • vestiging Nuenen, 27 juni van 10.15-11.15 uur
 • vestiging Son en Breugel, 29 juni van 10.15-11.15 uur
 • vestiging Geldrop, 30 juni van 11.15-12.15 uur
 • vestiging Mierlo, 5 juli van 10.15-11.15 uur

 

Alzheimercafé B.O.S.

Op woensdag 28 juni 2017 organiseert Alzheimer Café Best – Oirschot – Son en Breugel een avond met als thema: ‘Dementie ABC’.

Deze avond verwelkomen wij Katrien Blokken, geriater in opleiding, en de ervaren geriater Michiel van Beek, beiden werkzaam in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven. Aan de hand van een ABC gaan Katrien, en zo nodig ook Michiel, actief in gesprek met de aanwezigen. Iedere letter van het abc kan wijzen naar onderwerpen die horen bij dementie. Vanuit de zaal worden zo onderwerpen aangedragen en/of vragen gesteld aan de geriater. Die zal daar dan nader op in gaan.

Alle onderwerpen die betrekking hebben op dementie zijn deze avond bespreekbaar en kunnen aan bod komen. Van medicatie bij dementie tot gedragsverandering of de werkwijze bij het stellen van de diagnose, de verschillende vormen van dementie enz.

Locatie

Het Alzheimer Café B.O.S. in Zalencentrum `t Zand aan de Bestseweg 52 in Oirschot begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Meer informatie over het programma vindt u op onze website. In de pauze bestaat de mogelijkheid boeken, van het Alzheimercafé B.O.S. of van CultuurSpoor Best, te bekijken en (gratis) te lenen. Ook liggen er folders en brochures die te maken hebben met dementie. Na elke pauze van het Alzheimer Café bestaat de mogelijkheid vragen te stellen.

 

Meevaller voor huiseigenaren en bedrijven bij OZB heffing 2017

Eigenaren van een koopwoning en bedrijven hebben in 2017 eenmalig een financieel voordeel op de Onroerende zaakbelastingen (OZB). De hoogte van deze meevaller is afhankelijk van de WOZ-waarde van de woning.
Het beleid van de gemeente is de inkomsten uit gemeentelijke belastingen stabiel te houden en de lastendruk niet meer dan het inflatiecijfer te laten stijgen. De lastendruk is het totaal van drie componenten: afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB.

De lastendruk is in 2017 daadwerkelijk met minder dan de inflatie gestegen. Dat komt door de raming van de stijging van de WOZ-waarden van woningen en bedrijfspanden waarop het OZB-tarief wordt gebaseerd.
Omdat deze waarden minder zijn gestegen dan voorafgaand is geraamd, is een te laag tarief gehanteerd. Daarnaast is er sprake van een hogere leegstand van bedrijven. Het te lage OZB-tarief en leegstand zorgen voor een klein tekort op de inkomsten uit gemeentelijke belastingen.

Het college heeft besloten om dit tekort niet aan de huiseigenaren en bedrijven door te berekenen, maar elders in de begroting te dekken. Daardoor vallen de gemeentelijke belastingen voor huiseigenaren en bedrijven dit jaar iets lager uit. Een en ander betekent dat in 2018 de tarieven worden gecorrigeerd, waardoor de OZB in dat jaar procentueel mogelijk iets meer stijgt dan de inflatie.


Afvalverwerking

Ophaalschema 26 t/m 30 juni 2017
Komende week wordt uw GFT (groen), Papier, Rest (grijs) en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 09 juni 2017 Alpenlaan 2, 5691 JX – plaatsen tuinhuis (BOUWEN)
 • 14 juni 2017 Larikslaan 2, 5691 CL – bouwen woonhuis (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 14 juni 2017 Van Lennepstraat 7, 5691 XH, kappen van 3 grove dennen en 1 berk in de achtertuin en 1 conifeer in de voortuin
 • 15 juni 2017 Rooijseweg Zuid, Penseelkever en Zebrakever ongenummerd – oprichten 50 woningen (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Ingekomen sloopmelding

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

 • 14 juni 2017 Larikslaan 2, 5691 CL – slopen woonhuis (SLOPEN)

 

Geaccepteerde sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmeldingen:

 • 13 juni 2017 Lieshoutseweg 8, 5694 NN – asbestsanering (SLOPEN)
 • 13 juni 2017 Spireastraat 11, 5691 SJ – asbestsanering (SLOPEN)
 • 14 juni 2017 Sonniuswijk 66, 5691 PG – verwijderen asbesthoudende dakplaten (SLOPEN)
 • 14 juni 2017 Marijkestraat 28, 5691 TX – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel.


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App StoreDownload nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play