Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeentepagina – week 25 2018

gemeente gemeentepagina bekendmakingen algemene zaken grondgebiedzaken burgerzaken
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 25 2018.

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
20 juni17.00 – 18.00Spreekuur Kees VortmanOpenbaarBoerderij
20 juni18.00 – 19.00JeugdgemeenteraadOpenbaarRaadzaal
20 juni20.00 uurCommissie Algemene ZakenOpenbaarRaadzaal
27 juni19.30 – 21.00Alzheimer B.O.S.Openbaar’t Zand Oirschot
28 juni20.00 uurGemeenteraadsvergaderingOpenbaarRaadzaal

Mededelingen en berichten

Gemeenteraadsvergadering donderdag 28 juni 20.00 uur

Volgende week is er een vergadering van de gemeenteraad in het gemeentehuis. Iedere raadsvergadering begint met een opening, spreekmogelijkheid voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan, vaststelling van het verslag van de vergadering van de vorige keer en ingekomen stukken en mededelingen en rondvraag.

Hieronder leest u de agenda’s van de vergaderingen.

Agenda

 • Bestemmingsplan “Breugel; Planetenlaan – Piet Heinlaan”
 • Bestemmingsplan “Son Zuid; De Bontstraat – Kanaaldijk Noord”.
 • Bestemmingsplan “Son Zuid; Molenstraat”.
 • Ontwerpbegroting 2019 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
 • Archiefverordening van de gemeente Son en Breugel 2018
 • Beschikbaarstelling krediet voorbereiding fase-2 Gemeentehuis; renovatie Hoofdgebouw.
 • Coalitieakkoord fracties DorpsVISIE, CDA en PvdA/GroenLinks raadsperiode 2018–2022.
 • Benoeming geloofsbrievencommissie
 • Kandidaatstelling wethouders, onderzoek (tijdens schorsing) en rapportage geloofsbrievencommissie, benoeming en beëdiging wethouders.
 • Onder voorbehoud: Schorsing van de vergadering in verband met benoeming opvolging in de raad door Voorzitter Centraal Stembureau, aanvaarding benoeming en overleggen vereiste stukken, onderzoek door geloofsbrievencommissie.
 • Onderzoek geloofsbrief, toelating en beëdiging nieuw raadslid.
 • Benoeming plaatsvervangend voorzitter raad.
 • Benoeming lid en plaatsvervangend lid Auditcommissie.
 • Overige benoemingen in verband met samenstelling nieuw college.
 • Zienswijze herindelingsontwerp Gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven.

Openbare vergadering

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

Vergadering Jeugdgemeenteraad 20 juni 18.00 uur

Op 20 juni a.s. is er een openbare vergadering van de jeugdgemeenteraad in het gemeentehuis.

Agenda

 • Welkom en opening
 • Vaststellen agenda
 • Vaststellen verslag van 12 april 2018
 • Mededelingen
 • Ingekomen post
 • Actie tegel eruit, plant erin
 • Jury Duurzaamheidsprijs
 • Wat is er gebeurd na 12 april? Terugblik op evenementen en activiteiten
 • Rondvraag
 • Sluiting

 

Spreekuur Hans Gaillard 20 juni vervalt

Op 20 juni is er geen spreekuur bij Hans Gaillard. Een afspraak voor het spreekuur kunt u maken via 0499 – 491 405 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl. Als het spreekuur ‘vol’ mocht zijn noteren zij uw naam, adres en telefoonnummer en maken in overleg een afspraak voor een vwaholgend spreekuur. Overigens is iedereen welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet noodzakelijk.

 

Gezocht: lid Urgentiecommissie Stedelijk Gebied Eindhoven

Binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven (de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre) geldt een urgentieregeling met regels voor het met voorrang verhuren van sociale woningen aan urgent-woningzoekenden. Aanvragen voor urgentie worden voorgelegd aan een onafhankelijke urgentiecommissie. Wij zijn op zoek naar een nieuw lid die vanuit zijn of haar maatschappelijke betrokkenheid invulling wil geven aan deze commissie. Een volledig profiel en achtergrondinformatie vindt u op www.sonenbreugel.nl/vacature. U kunt reageren tot 5 juli a.s. via t.rijkers@sonenbreugel.nl.

 

Vacature medewerker Civiel

Wij zijn op zoek naar een: Medewerker Buitendienst met specialisatie Civiel, voor 36 uur per week. Heb je interesse? Kijk dan voor meer informatie en de gehele vacaturetekst op www.sonenbreugel.nl.

 

Overlast van ratten

Rondom het 17 Septemberplein en de Boslaan zijn de laatste weken extreem veel ratten gesignaleerd. Maar ook vanuit andere wijken van Son en Breugel ontvangen we signalen dat er ratten aanwezig zijn. Onze buitendienst is hiervan al enige tijd op de hoogte. Zoals in alle bedrijfsmatige processen hebben zij hierin een eigen verantwoordelijkheid en nemen deze heel serieus.

Er werd al het een en ander ondernomen om de overlast terug te dringen. Zo is ongediertebestrijder Van Eck ingeschakeld om de ratten te bestrijden. De gemeente Son en Breugel is om ecologische redenen gestopt met het inzetten van gif als bestrijdingsmiddel. We zetten daarom een elektrische val in als milieuvriendelijker alternatief om ratten te vangen.

Daarnaast zorgen we ervoor dat er onvoldoende voedingsbodem is voor de populatie om te overleven. Zo werden de afvalbakken rondom het 17 Septemberplein wekelijks geleegd en werd na de weekmarkt de omgeving van het Raadhuisplein geveegd.

De meldingen van de laatste weken geven ons aanleiding om een aantal aanvullende maatregelen te nemen. De afvalbakken worden nu drie maal per week geleegd en naast deze leegmomenten vindt er extra controle plaats op volle afvalbakken. Daarnaast wordt er (naast het reguliere vegen) op vrijdagochtend extra geveegd op het 17 Septemberplein en omgeving. Na het weekend wordt wederom geveegd op het 17 Septemberplein en het plein achter de Rabobank. Bij het aantreffen van zwerfvuil bij de ondergrondse container wordt dit direct opgeruimd.

Uw hulp is nodig

Het wijkteam zet hiermee extra capaciteit in om te voorkomen dat de rattenpopulatie zich verder uitbreidt. Zij kunnen dit echter niet alleen. We vragen hierbij uw hulp:

 • Hou uw omgeving schoon. Laat geen etenswaren op straat achter, maar deponeer het in de afvalbakken.
 • Laat geen afval(zakken) buiten rondslingeren. Voer (ook brood voor vogeltjes, eendjes etc. ) voor huisdieren is eten voor ratten, bewaar dit dus in huis.
 • Ziet u een rat? Meld het ons klantcontactcentrum (0499-491491). Of gebruik de BuitenBeterApp. Vermeld altijd duidelijk uw adres en telefoonnummer, zodat ons wijkteam indien gewenst contact kan opnemen. Social media is een prettig kanaal om zaken te delen, maar in dit geval minder efficiënt.
 • Treft u een volle afvalbak of zwerfvuil aan in uw omgeving? Ook dat horen we graag. Het KCC verzamelt de meldingen en geeft ze door aan het wijkteam.

 

Aansluiting op mountainbikenetwerk

Recent hebben zowel het fiets- als het wandelknooppuntennetwerk een kwaliteitsimpuls gehad. Er zijn aangepaste routes, vernieuwde bewegwijzering en infopanelen gekomen. Samen met partner Visit Brabant is de wens om een ander recreatief product op orde te krijgen: Een mountainbikeroute tussen de parcours in Best en Nijnsel. De huidige route loopt door de wijk De Gentiaan. Deze route is onveilig en is aangegeven door verouderde informatiepanelen. Zo mogelijk nog voor de zomervakantie Zuid zullen wij starten met het aanleggen van een nieuw tracé in onze gemeente dat deels door het Sonniuspark gaat lopen.

Ontmantelen huidige route

Het nieuwe tracé door het Sonniuspark zal grotendeels lopen via het talud van de geluidswal vanaf de A50 richting Rooijseweg. Door de ligging in het talud worden conflicten met andere gebruikers (voetgangers) zoveel mogelijk vermeden. In de huidige situatie gebruiken mountainbikers het pad waar ook de voetgangers lopen. Door toepassing van obstakels, die alleen geschikt en aantrekkelijk zijn voor mountainbikers, en door duidelijke route – en informatieborden wordt voorkomen dat andere gebruikers de nieuwe route gaan gebruiken.

Het pad van de nieuwe route splitst de langzame van de snelle gebruikers wat de veiligheid en de beleving van het gebied ten goede komt.

Informeren omwonenden

De direct omwonenden zijn per brief geïnformeerd en kunnen met hun vragen over de route terecht bij het projectteam Sonniuspark. Suggesties op de route worden besproken en kunnen we meenemen in het definitieve ontwerp.

Meer informatie

Wenst u meer informatie, heeft u vragen of suggesties, dan kunt u die binnen twee weken per email kenbaar maken aan Henk van der Wal van het projectteam Sonniuspark h.vanderwal@sonenbeugel.nl

 

Reisdocument (bijna) verlopen? Maak snel een afspraak

Van veel inwoners verlopen tegelijk de reisdocumenten. Hierdoor ontstaat een volgeboekte agenda en extra drukte aan onze balies. Wij sturen u altijd een brief als uw paspoort of ID-kaart verloopt. Krijgt u zo’n brief, wacht dan niet te lang met het maken van een afspraak. De afsprakenagenda loopt dan al snel vol en u hebt kans dat u langer op een nieuw paspoort of ID-kaart moet wachten. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de knop ‘Paspoort, ID-kaart of rijbewijs aanvragen’ op onze website.

Pinnen, ja graag

Op dit moment betaalt een groot deel van onze klanten al met pin bij het ophalen van hun aangevraagde product. Pinnen maakt betalen niet alleen sneller en makkelijker, maar vooral ook veiliger. Dit laatste geldt voor u én voor onze baliemedewerkers. Deze manier van betalen heeft dus onze voorkeur. Bent u niet in het bezit van een pinpas of wilt u om een andere reden liever contant betalen, dan blijft contante betaling natuurlijk altijd mogelijk.

 

Tijdig lintje Koningsdag 2019 aanvragen

Elk jaar ontvangen enkele inwoners van Son en Breugel ter gelegenheid van Koningsdag een Koninklijke onderscheiding. De aanvraag voor de onderscheiding loopt via de burgemeester. Iedereen kan één of meerdere personen voordragen.  De voorstellen voor een onderscheiding voor Koningsdag 2019 moeten uiterlijk vóór 15 juli 2018 bij de gemeente zijn ingediend.

Wanneer u een persoon wilt voordragen, verzoeken wij u eerst contact op te nemen met de heer Frans den Hengst, Staf, tel.: 0499-491410. Algemene informatie over het aanvragen van een onderscheiding is te vinden op www.lintjes.nl

 

Alzheimercafé B.O.S.

Op woensdag 27 juni organiseert Alzheimer Café Best – Oirschot – Son en Breugel een avond met als thema ‘De invloed op je relatie wanneer je partner lijdt aan dementie’.

Wanneer je partner de ziekte dementie krijgt, verandert je relatie ingrijpend. De alledaagse dingen gaan niet meer vanzelf. Dit betekent ook dat de manier waarop je gewend was samen te leven anders wordt. Hoe zorg je goed voor jezelf en elkaar en kun je omgaan met de veranderde gevoelens van nabijheid en afstand? Er is deze avond een gesprek met een jonge mantelzorger, haar partner kreeg op een jonge leeftijd de diagnose dementie.

Locatie

Het Alzheimer Café B.O.S. in Zalencentrum `t Zand aan de Bestseweg 52 in Oirschot begint om 19.30 uur en duurt tot ca. 21.00 uur. De toegang en het eerste kopje koffie/thee bij binnenkomst zijn gratis. Meer informatie over het programma vindt u op onze website www.alzheimer-nederland.nl. In de pauze bestaat de mogelijkheid om boeken van het Alzheimercafé B.O.S. of van CultuurSpoor Best, te bekijken en (gratis) te lenen. Ook liggen er folders en brochures die te maken hebben met dementie. Na elke pauze van het Alzheimer Café bestaat de mogelijkheid vragen te stellen.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 25 t/m 29 juni 2018

Komende week wordt uw PMD, GFT (groen), restafaval en oud papier opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp. Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp

DeAfvalapp is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

 • 07 juni 2018 Olen 5, 5694 NP – herbouwen boerderij (BOUWEN)
 • 08 juni 2018 Walcherenlaan 19, 5691 ZV – vergroten woonhuis (BOUWEN)
 • 11 juni 2018 Heivlinderlaan 29, 5691 RS – plaatsen raampje 1e verdieping (BOUWEN)
 • 12 juni 2018 Ekkersrijt 4301, 5692 DJ – vervangen lichtreclame (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 11 juni 2018 Ekkersrijt 7408, 5692 HK – plaatsen reclame (BOUWEN)
 • 12 juni 2018 Sint Isidorusstraat 10, 5694 AL – oprichten garage/carport en overkapping (BOUWEN)
 • 12 juni 2018 Planetenlaan hoek Kometenlaan – kappen van 5 bomen op rotonde (KAPPEN)
 • 12 juni 2018 Paulus Potterstraat 3, 5691 EG –  kappen van 2 bomen in achtertuin (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Ingekomen sloopmelding

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

 • 12 juni 2018 Olen 9, 5694 NP – asbestsanering (SLOPEN)

 

Geaccepteerde sloopmelding

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmelding:

 • 07 juni 2018 Olen 3, 5694 NP – slopen bijgebouw (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer. Actuele openbare informatie over omgevingsvergunningen vindt u ook op de themapagina Bouwen en Wonen op onze internetsite www.sonenbreugel.nl.

 

Aanpassing ruimtelijk kwaliteitsbeleid

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat de raad het voornemen heeft om het ruimtelijk kwaliteitsbeleid dat is opgenomen in de nota “Mooi Son en Breugel, samen doen” aan te passen. Deze aanpassing bestaat uit een nieuwe verruimde regel voor vergunningplichtige dakkapellen en kozijnindelingen. De uiterlijke verschijningsvorm hoeft voortaan niet meer per sé overeen te komen met in de directe omgeving gelegen dakkapellen en kozijnindelingen. Gemotiveerd afwijken is dus mogelijk.

Een andere aanpassing betreft een nieuwe beperkende regel voor vergunningplichtige erfafscheidingen. Voortaan wil de gemeente dat dergelijke erfafscheidingen als een “blijvend groen gazen hekwerk” wordt uitgevoerd. Dit ter uitvoering van de Duurzaamheidsagenda. Deze aanpassing ligt in lijn het beleid rondom reststroken. Voor het plaatsen van een vergunningvrije erfafscheiding geldt deze verplichting echter niet.

Het ontwerpbesluit ligt van 21 juni tot en met 18 juli 2018 ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 en kan worden geraadpleegd op de website van de gemeente Son en Breugel onder gemeenteblad. Ook ligt het ontwerpbesluit ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Son en Breugel.

Tegen het ontwerpbesluit kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingediend gedurende de periode van 21 juni tot en met 18 juli 2018 en wel bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel. Voor meer informatie kunt u terecht bij Henk van der Wal, telefoonnummer 0499-491491 of h.vanderwal@sonenbreugel.nl.

 

Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied; Keske ong.”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf donderdag 21 juni 2018 tot en met woensdag 1 augustus 2018 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied; Keske ong.” (NL.IMRO.0848.BP821BUITENGEBIED-ON01) in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied; Keske ong.” is ook te raadplegen via de website van de gemeente, www.sonenbreugel.nl of direct via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied; Keske ong.” heeft betrekking op de wijziging van de agrarische bestemming naar een woonbestemming ten behoeve van de realisatie van twee vrijstaande woningen via ruimte-voor-ruimte aan de binnenzijde van Keske in Son en Breugel. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar zienswijze (bij voorkeur schriftelijk of eventueel mondeling) met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken.

Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied; Keske ong.”. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, dient u, ruimschoots vóór het einde van de periode van terinzagelegging, een afspraak te maken met mevrouw M. Zeegers van de afdeling Ruimte en Samenleving (telefoon 0499-491491).

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud. Kijk voor de officiële gemeentepagina iedere week in weekblad Forum.