Gemeentepagina – week 28 2018

gemeente gemeentepagina bekendmakingen algemene zaken grondgebiedzaken burgerzaken
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 28 2018.

Mededelingen en berichten

De besluitenlijst van deze raadsvergadering is te bekijken op onze website. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, rubriek Gemeenteraad, Besluitenlijst raad. Daar staan ook de besluitenlijsten van eerdere raadsvergaderingen.

Hebt u hierover vragen, kunt u contact opnemen met onze raadsgriffier Frans den Hengst, telefoon 0499-491410, f.denhengst@sonenbreugel.nl.

 

Gewijzigde openstellingstijden balie gemeentehuis

In verband met de zomervakantie hanteren onze balies aangepaste openingstijden. Van 16 juli t/m 17 augustus (week 29 t/m 33) zijn wij gesloten op maandagmiddag en –avond. De balies zijn ook gesloten op donderdagmiddag en –avond 26 juli en 9 augustus.

Een afspraak maakt u eenvoudig op onze website www.sonenbreugel.nl via de knop ‘Afspraak maken’.

 

Inbrekers gaan niet met vakantie

Het is weer vakantietijd. Maar let op, want inbrekers gaan niet met vakantie. Als jij lekker weg bent, is het voor hen juist een toptijd. Neem dus tijdig voorzorgsmaatregelen.

Gedurende de zomerperiode wil de gemeente haar inwoners er dan ook extra op alert maken hun woning veilig achter te laten, in de hoop een eventuele woninginbraak te voorkomen. De woningen van vakantiegangers zijn namelijk een zeer eenvoudig doelwit en laten vaak duidelijk zien dat er voor een langere periode niemand thuis is. Door uitpuilende brievenbussen, gordijnen die continu gesloten zijn en woningen zonder verlichting, is het voor inbrekers vaak eenvoudig de woningen eruit te pikken waarvan de bewoners langere tijd weg zijn. We zetten enkele tips op een rijtje.

Tips

 1. Inbrekers op het verkeerde been? Laat de lampen branden als u weg bent (gebruik een tijdschakelaar)
 2. Op vakantie? Laat op social media niet weten dat u weg bent. Inbrekers maken ook gebruik van Twitter en Facebook.
 3. Verwijder klimmateriaal: maak inklimmen door tuinspullen onmogelijk. Laat geen ladders in de tuin liggen. En ook geen andere dingen die een inbreker als opstap kan gebruiken zoals een vuilniscontainer
 4. Geniet van de zomer. Sluit inbrekers buiten. Inbrekers zijn slanker dan u denkt, een klein open raampje is genoeg. Zorg dat ramen en deuren goed gesloten zijn en zorg voor goed hang- en sluitwerk.
 5. Op vakantie? Leg post uit zicht en zorg dat waardevolle spullen zoals tablets, laptops, sieraden e.d. een veilig plekje hebben. Zorg dat uw huis er bewoond uitziet. Een verlaten huis is aantrekkelijker voor inbrekers.
 6. Laat uw buren weten dat u weg bent en waar u te bereiken bent. Vraag uw buren ook een oogje in het zeil te houden tijdens uw afwezigheid. Vul de burenkaart in.

Kijk voor meer tips op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl of op www.politie.nl.

112 bellen helpt

112 is niet alleen voor gevallen van leven en dood, maar ook om boeven op heterdaad te arresteren. Zie je iets verdachts in de omgeving? Een vreemde auto, vreemde personen of een andere situatie die je niet vertrouwt? Noteer dan zoveel mogelijk details (kentekens en signalementen) en bel direct de politie op 112. Dan komt de politie met grote spoed naar de plek des onheils en is de kans groter dat agenten de verdachte direct kunnen aanhouden.

Om zoveel mogelijk vakantiegangers te bereiken, heeft de gemeente een “Boarding Pass” of te wel een instapkaart ontwikkeld met een handige checklist om door te nemen voordat u op vakantie gaat. Deze “Boarding Pass” is online, maar ook bij de receptie van het gemeentehuis verkrijgbaar.

Wij wensen u een prettige en ontspannen vakantie toe.

 

Tijdig lintje Koningsdag 2019 aanvragen

Elk jaar ontvangen enkele inwoners van Son en Breugel ter gelegenheid van Koningsdag een Koninklijke onderscheiding. De aanvraag voor de onderscheiding loopt via de burgemeester. Iedereen kan één of meerdere personen voordragen.

De voorstellen voor een onderscheiding voor Koningsdag 2019 moeten uiterlijk vóór 15 juli 2018 bij de gemeente zijn ingediend. Wanneer u een persoon wilt voordragen, verzoeken wij u eerst contact op te nemen met de heer Frans den Hengst, Staf, tel.: 0499-491410.

Algemene informatie over het aanvragen van een onderscheiding is te vinden op www.lintjes.nl.

 

Vakantiesluiting steunpunt Son en Breugel

Het politiesteunpunt in Son en Breugel is tijdens de komende vakantieperiode, van zaterdag 9 juli t/m zondag 16 augustus, weer tijdelijk gesloten.

Dat gebeurde de afgelopen jaren ook al omdat de politie merkte dat het bezoek aan het steunpunt in de vakantiemaanden terugliep. Dit betekent niet dat we de inwoner niet goed van dienst kunnen zijn. Door de sluiting kunnen de beschikbare agenten meer op straat werken en wordt gewerkt op afspraak, eventueel bij de mensen thuis. Het politiebureau in Geldrop aan de Laan der vier Heemskinderen blijft gewoon open tijdens de vakantieperiode. Uiteraard is de politie 24/7 bereikbaar via 112 bij spoed of 0900-8844 voor andere zaken en per e-mail via de website www.politie.nl.

Steunpunt weer open

Vanaf maandag 17 augustus is het steunpunt weer geopend volgens de gebruikelijke tijden: maandag en donderdag ‘s middags van 14.00 – 16.30 uur en ‘s avonds van 17.00 – 19.00 uur.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 16 juli t/m 17 augustus 2018

De MooiSonenBreugelkrant waarin het gemeentenieuws wordt gepubliceerd, komt vanwege vakantie van 18 juli t/m 8 augustus niet uit. Daarom publiceren we het ophaalschema voor de komende vijf weken tegelijk. De exacte ophaaldagen vindt u in De Afvalapp. Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

WeekDataSoort afval
2916 t/m 20 juliPMD* en GFT**
3023 t/m 27 juliPMD, Papier, GFT en Restafval
3130 juli t/m 3 augPMD en GFT
326 t/m 10 augPMD, Papier en GFT
3313 t/m 17 augPMD en GFT

*PMD = PMD-zakken voor plastic, metalen/blik, drankkartons
**GFT = Groente- Fruit- en Tuinafval + Etensresten (Groene bak)

 

Op de hoogte via DeAfvalApp

DeAfvalapp is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Duurzaamheid

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van afkoppelen van hemelwater, kijk dan op de pagina ‘Duurzaamheid’ op onze website onder het kopje ‘Regen- en afvalwater scheiden met subsidie’ of stuur een mailtje naar duurzaam@sonenbreugel.nl.

In samenwerking met SonenBreugelVerbindt hebben we een filmpje gemaakt over het ‘gescheiden rioolsysteem in Breugel’. Dit filmpje is te bekijken via Youtube.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 28 juni 2018 Libellenlaan 17, 5692 WB – bouwen woonhuis (BOUWEN)
 • 29 juni 2018 Smaragdlibel 1 en 9 (Kavel D29 en D25) – bouwen 2 seniorenwoningen (BOUWEN)
 • 29 juni 2018 Sonniuswijk 62, 5691 PG – oprichten pluimveestal (BOUWEN)
 • 29 juni 2018 Europalaan 5, 5691 EL – buitenplanse afwijkingsprocedure (WERK OF WERKZAAMHEDEN UITVOEREN)
 • 05 juli 2018 Waterjuffer 10, 5692 WV – bouwen woonhuis (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Geaccepteerde sloopmelding

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmelding:

29 juni 2018 Eind 1c, 5694 NL – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

Actuele openbare informatie over omgevingsvergunningen vindt u ook op de themapagina Bouwen en Wonen op onze internetsite www.sonenbreugel.nl.

 

Evenementen SWZ Zonhove

Op 29 juni 2018 heeft de burgemeester besloten om de volgende evenementen toe te staan in gevolg van de 12 dagenregeling voor SWZ Zonhove.

De evenementen vinden plaats op het terrein van SWZ Zonhove gelegen aan de Nieuwstraat 70 op de onderstaande data:

 • 20 mei 2018 – 09.00 – 18.00 uur Circus
 • 26 juni 2018 – 18.00 – 21.00 uur Optreden zanger
 • 23 juli 2018 – 13.00 – 17.00 uur Muziek kwis
 • 24 juli 2018 – 12.00 – 17.00 uur Optreden zanger
 • 25 juli 2018 – 13.00 – 17.00 uur Karaoke middag
 • 26 juli 2018 – 13.00 – 17.00 uur Optreden troubadour (niet uitversterkt)
 • 31 juli 2018 – 12.00 – 17.00 uur Muziek Theater
 • 1 augustus 2018 – 12.00 – 17.00 uur Waterfestijn
 • 2 augustus 2018 – 12.00 – 17.00 uur Optreden Zanger
 • 6 augustus 2018 – 12.00 – 17.00 uur Optreden Zanger
 • 7 augustus 2018 – 11.00 – 17.00 uur Theater
 • 8 september 2018 – 09.00 – 18.00 uur Biketrikedag

 

Jubileumviering HTC Son Tennis

Op grond van de 12 dagenregeling als bedoeld in artikel 4:3 van de Algemene plaatselijke verordening is ontheffing verleend van de maximaal toegestane geluidsnorm. De ontheffing is verleend aan het bestuur van HTC Son Tennis.

Dit betekent dat in het verenigingsgebouw aan de Rooijseweg 7, 5691 PA Son en Breugel een activiteit georganiseerd mag worden, waarbij een gemiddeld geluidsniveau geldt van 70 dB(A) tot een tijdstip van 02:00 uur.

De vrijstelling is bedoeld voor tijdens de jubileumviering van de Tennisvereniging voor de nacht van 22 september 2018 op 23 september 2018.

 

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA  te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD.

Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook  een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud.

Post article

Post article