Search
Close this search box.

Gemeentepagina – week 29 2017

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 29 2017.

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
19 juli 201717.00 uur – 18.00 uurSpreekuur Kees VortmanOpenbaarDe Boerderij

Mededelingen en berichten

Gewijzigde openstellingstijden balie gemeentehuis

In verband met de zomervakantie hanteren onze balies aangepaste openingstijden. Van 24 juli t/m 25 augustus (week 30 t/m 34) zijn wij gesloten op maandagmiddag en –avond. Bovendien zijn de balies ook gesloten op donderdagmiddag en –avond 3 en 17 augustus. Een afspraak maakt u eenvoudig op onze website www.sonenbreugel.nl via de knop Afspraak maken.

 

Geen spreekuur collegeleden i.v.m. zomervakantie

In verband met vakantie is burgemeester Hans Gaillard tot en met 2 augustus niet beschikbaar voor het open spreekuur. Het spreekuur van wethouder Kees Vortman vervalt vanaf 26 juli t/m 16 augustus 2017.

Afspraak niet nodig, aanmelden wordt op prijs gesteld

Iedereen is welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet nodig. We stellen het wel op prijs – in verband met de planning van de agenda – dat u zich van tevoren meldt bij het bestuurssecretariaat via 0499 – 491 405 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl. Als het spreekuur ‘vol’ mocht zijn noteren zij uw naam, adres en telefoonnummer en maken in overleg een afspraak voor een volgend spreekuur.

Een vervolggesprek?

Uw gesprek met de burgemeester of wethouder is een eerste inventarisatie. Samen met u bekijken zij of uw vraag verder besproken dient te worden. In dat geval maakt het bestuurssecretariaat met u een vervolgafspraak voor een gesprek met het collegelid of een medewerker van de gemeente.

 

Werkzaamheden aan Raadhuisplein

De komende tijd worden maatregelen genomen om in het centrum van Son voldoende parkeercapaciteit te realiseren. Eén van die maatregelen is het beschikbaar maken van de parkeerplaatsen tijdens de weekmarkt op donderdag aan de zuidzijde van het Raadhuisplein. De markt krijgt een andere opstelling en ook het Raadhuisplein wordt aangepakt.

Vanaf 24 juli a.s. vinden daarom werkzaamheden plaats aan het Raadhuisplein. De hardstenen blokken en taxushagen worden verwijderd. Deze plekken worden voorlopig dichtgelegd met bestrating. Na de zomer wordt gekeken naar mogelijkheden voor de aankleding en inrichting van het plein.

 

Jeugdgemeenteraad zoekt begeleiders

Voor het nieuwe vergaderjaar zijn we op zoek naar externe begeleiders voor de Jeugdgemeenteraadsleden. De Jeugdgemeenteraad vergadert 5 à 6 keer per jaar op donderdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur. Tussendoor werken de leden van de Jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, één- hooguit tweemaal per maand. De begeleiders helpen de Jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten.

In 2017-2018 zijn de vergaderdata van de Jeugdgemeenteraad

 • 11 september 2017 (Installatie)
 • 5 oktober 2017
 • 7 december 2017
 • 8 februari 2018
 • 12 april 2018
 • 14 juni 2018

Taken begeleiders

 • begeleiden van leden bij het maken en uitwerken van ideeën, voorstellen en plannen
 • vraagbaak voor de leden, hun leerkrachten en ouders
 • overleg voeren met medewerkers van de gemeente
 • de scholen helpen bij het organiseren van de verkiezingen

Kenmerken begeleiders

 • inwoner van (of bekend met) Son en Breugel
 • gevoel voor wat onder kinderen leeft
 • ervaring met het werken met kinderen
 • gevoel voor communicatie
 • gevoel bij de rol en positie van de gemeente
 • overleggen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG)

De begeleiders krijgen geen vergoeding voor hun inzet, wel veel waardering. Zij mogen de door hen gemaakte onkosten declareren. De gemeente zorgt ervoor dat de begeleiders en de jeugdgemeenteraadsleden verzekerd zijn.

Hebt u hiervoor interesse, dan kunt u een e-mail sturen aan Ria de Ruiter, griffier van de Jeugdgemeenteraad. Het e-mailadres is jgr@sonenbreugel.nl.

 

Maak het inbrekers niet te makkelijk

De zomerperiode staat voor de deur. Voor veel mensen een fijne tijd waarin ze een vakantie of dagjes uit gepland hebben. Maar ook de tijd waarin veel inbrekers toeslaan. Helaas gaan zij niet op vakantie, zo blijkt ieder jaar maar weer.

De woningen van vakantiegangers zijn een zeer eenvoudig doelwit en laten vaak duidelijk zien dat er voor een langere periode niemand thuis is. Door uitpuilende brievenbussen, gordijnen die continu gesloten zijn en nooit een lampje aan, is het voor inbrekers vaak eenvoudig de woningen eruit te pikken waarvan de bewoners langere tijd weg zijn.
Wekelijks geven we u daarom een tip voor een veilige zomer.

Tip 2:

Inbrekers zijn slanker dan u denkt! Een klein open raampje is genoeg. Sluit alle ramen en deuren af als u weggaat.

Kijk voor meer tips op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.

 

Vakantiesluiting politiesteunpunt Son en Breugel

Het politiesteunpunt in Son en Breugel is tijdens de komende vakantieperiode, van maandag 17 juli t/m zondag 27 augustus 2017, weer tijdelijk gesloten. Dat gebeurde de afgelopen jaren ook al omdat de politie merkte dat het bezoek aan het steunpunt in de vakantiemaanden terugliep. Dit betekent niet dat we de inwoner niet goed van dienst kunnen zijn. Door de sluiting kunnen de beschikbare agenten meer op straat werken. Het politiebureau in Geldrop aan de Laan der vier Heemskinderen blijft gewoon open tijdens de vakantieperiode. Uiteraard is de politie 24/7 bereikbaar via 112 bij spoed of 0900-8844 voor andere zaken en per e-mail via de website www.politie.nl.

Steunpunt weer open

Vanaf maandag 28 augustus is het steunpunt weer geopend volgens de gebruikelijke tijden:

 • maandag en donderdag ‘s middags van 14.00 – 16.30 uur en ‘s avonds van 17.00 – 19.00 uur.

 

Ecologisch onkruid bestrijden op straten en stoepen

De laatste tijd ontvangen we opmerkingen en klachten over het welig tierende onkruid op straatverharding, tussen op trottoirtegel in goten en dergelijke. Het geeft weliswaar een groen straatbeeld, maar met ongewenst groen. Is de gemeente ineens aan het beknibbelen op onkruidbestrijding?

Themapagina: groen (oktober 2016)

Wat u op straat ziet is juist. Er is méér onkruid dan voorafgaande jaren. In dit artikel leggen we u graag uit hoe dat komt en wat we er vanuit de gemeente aan proberen te doen.
Voorheen werd onkruid besteden door met grote regelmaat gif te spuiten. De kosten daarvan waren beperkt, het ging snel en het straatbeeld zag er spic en span uit. Door Europese regelgeving is het niet langer toegestaan om onkruid met gif te bestrijden. Daarmee zou grote schade worden aangericht aan de natuur, het grondwater en ons drinkwater.

Het moet dus anders, zonder gif!

Gemeenten experimenten met andere bestrijdingsmethoden zoals borstelen, branden en kokend water. Met als conclusie dat geen enkele methode zo afdoende werkt als gif en bovendien veel tijd en apparatuur kost.
Elk alternatief is veel duurder tot heel veel duurder gebleken. Gemeenten beknibbelen dus niet op de kosten, maar geven juist veel meer geld uit aan onkruidbestrijding. We geven op dit moment al 7x zoveel geld uit aan onkruidbestrijding dan voorheen. En het onkruid komt sneller terug, omdat alleen het bovengrondse deel wordt bestreden. Door nog regelmatiger te bestrijden lopen de kosten explosief op en het effect is dat het onkruid nog sneller terug komt. Dat is dus echt een probleem waar de gemeenten mee kampen.

In Son en Breugel kiezen we voor een ecologische manier van bestrijden. Dat betekent dat we bij de bestrijding rekening houden met het groei- en bloeiseizoen van onkruid. Het onkruid bestrijden in de groeifase is minder effectief dan bestrijding in de zaadverspreidingsfase. Een vuistregel is dat intensieve bestrijding ná de langste dag, jaarlijks op 22 juni, méér effect heeft dan regelmatige bestrijding vóór 22 juni. Na het bloeiseizoen verspreidt het onkruid namelijk zaden en het doel van deze methode is om in die zaadverspreidingsperiode niet alleen de plant maar ook het zaad te bestrijden.

Wat betekent ecologische bestrijding voor het straatbeeld?

In het groeiseizoen, grofweg het 2e kwartaal van elk jaar, zal het straatbeeld minder fraai zijn dan de overige 9 maanden. De wijkbeheerteams hebben de opdracht om de gebieden waar veel mensen komen, zoals in het centrum, bij supermarkten en speelgelegenheden toch vaker te bestrijden, zowel vóór als na 22 juni. Ook representatieve toegangswegen van wijken krijgen een wat intensievere behandeling om deze een gewenste groene aanblik te geven.

De gemeenteraad heeft begin juli ook aandacht gevraagd voor het groenonderhoud. Later dit jaar zal dit in de raad opnieuw besproken worden. Daarbij zal waarschijnlijk een keus gemaakt moeten worden tussen nóg meer geld uitgeven, of het accepteren van een ruiger en groener straatbeeld gedurende een deel van het jaar.

Wat kunt u zelf doen?

Bent u uw voortuin aan het schoffelen, dan zou het helpen als u ongewenste kruiden op de stoep zou verwijderen. Zo gaan we samen voor een duurzaam gezonde leefomgeving zonder gif.

 


Afvalverwerking

Vervuiling in groencontainers aanpakken

De firma Baetsen haalt voor ons gescheiden afval aan huis op. Het bedrijf meldt dat er op diverse plaatsen restafval en zelfs bouwafval in de groene gft-bak wordt aangeboden. Dat is zeer ongewenst! Hieronder ziet u enkele foto’s waarbij de groene bak ten onrechte werd gebruikt voor andere zaken dan GFT, zoals restafval, plastic, hout, glas en zelfs PVC-pijp en bouwpuin. We zijn daarvan enigszins geschrokken.

Dankzij het oplettende personeel van Baetsen op de wagen, konden zij er gelukkig voor zorgen dat deze containers niet geleegd werden.

Schade

Mensen realiseren zich waarschijnlijk niet wat de schade hiervan kan zijn. Als dit afval wél in de vrachtauto terecht was gekomen, wordt de inhoud van deze vuilnisauto in zijn geheel afgekeurd als GFT-lading en zou de hele inhoud naar het restafval gaan. Met alle kosten en nadelige gevolgen voor het milieu van dien. Bedenk ook eens hoe puin de machines in de wagen kan beschadigen.

Wat kunt ú doen?

Gooi alleen groente, fruit en klein tuinafval in de groene bak. Om te voorkomen dat iemand anders ongeoorloofd afval in úw groene afvalbak kan gooien, is het zaak om bij twijfel uw afvalbak pas ’s morgens (maar dan wel vóór 7.30 uur) aan de straat te zetten en niet de avond ervoor al.

Wat kunnen wij doen?

Bij constatering van ongeoorloofd afval in de groene bak laat Baetsen deze ongeleegd staan en dient de aanbieder zelf de bak schoon te maken voordat deze opnieuw wordt aangeboden. Er wordt een rood label aan de gft-bak gehangen als die wordt geweigerd. Bij kleine overtredingen volgt een waarschuwing, bij herhaalde en bij zware overtredingen, zoals bij puin en pvc-pijpen, volgen direct sancties. De boa kan dan aan de deur komen en een boete uitdelen, die meteen € 90 plus €9 administratiekosten zal zijn.

Op de meeste vuilnisauto’s zitten tegenwoordig camera’s. Die registreren steeds beter of er ongeoorloofd afval uit uw container komt. Als te herleiden is van wie het afval afkomstig is, zal de boa handhavend optreden en bekeuringen uitdelen.

Elke fractie in de juiste bak

In de groene bak horen –alleen- groente, fruit, tuinafval en etensresten. Plastics, metalen en drankenkartons gaan in PMD-zakken, die wekelijks worden opgehaald. Glas kunt u kwijt in de glasbak bij de supermarkten. Restafval kan in de grijze afvalcontainer. Grof vuil en puin levert u aan in de milieustraat.

 

Ophaalschema 24 t/m 28 juli 2017

Komende week wordt uw GFT (groen), Rest (grijs), papier en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 06 juli 2017 Sweelincklaan 8, 5691 GM – uitbreiden woonhuis (BOUWEN)
 • 06 juli 2017 Brouwerskampweg 17, 5691 PN – wijzigen pluimveestal naar een stal voor varkens (BOUWEN / VERANDERING)
 • 10 juli 2017 Beekjuffer, kavel D16 – oprichten woonhuis (BOUWEN)
 • 11 juli 2017 Jufferlaan 92, 5692 WZ – oprichten woonhuis (BOUWEN)
 • 11 juli 2017 Jufferlaan 24, 5692 WZ – oprichten woonhuis (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 13 juli 2017 Ekkersrijt 2031, 2033 en 2037, 5692 BB – tijdelijk plaatsen van een leslokaal-unit gedurende een periode van 5 jaar (BOUWEN

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Besluit verlengen beslistermijn omgevingsvergunning

Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is op basis van artikel 3.9 lid 2 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht met 6 weken verlengd:

 • Spiegelkever en Zebrakever – het oprichten van 23 woningen, besluit d.d. 25 september 2017

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Mandaatbesluit Omgevingsdienst Zuidoost Brabant aangepast

Op 20 juni 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders het mandaat voor de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant aangepast. De oude mandaatbesluiten komen daarmee te vervallen.

 

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud. Kijk voor de officiële gemeentepagina iedere week in weekblad Forum.


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App StoreDownload nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play