Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeentepagina – week 3 2017

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit is de gemeentepagina van week 3 2017.Gemeente Son en Breuge

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
18 januari 20179:00 uur – 10:00 uurSpreekuur Hans GaillardOpenbaarGemeentehuis
18 januari 201717:00 uur – 18:00 uurSpreekuur Kees VortmanOpenbaarDe Boerderij
25 januari 201719:30 uur – 21:00 uurAlzheimercafé B.O.S.Openbaar’t Zand, Oirschot
27 januari 201710:00 uur – 12:00 uurVoorlichtingsbijeenkomst Seniorenraad/GGDOpenbaarDe Boerderij

Mededelingen en berichten

Officiële opening vernieuwde Rooijseweg

Donderdag 19 januari 2017, 11.00 uur

OFFICIËLE OPENING VERNIEUWDE ROOIJSEWEG

door wethouder Visser i.s.m. directie BAM Infra

In opdracht van de gemeente Son en Breugel is de Rooijseweg in de tweede helft van 2016 gereconstrueerd en opnieuw ingericht door wegenbouwbedrijf BAM Infra. De weg is in samenwerking tussen landschapsarchitecten, wegenbouwers, verkeerskundigen, wijkbewoners en weggebruikers succesvol omgebouwd van een doorgaande route naar een fraaie wijkontsluitingsweg voor de wijk Sonniuspark.

U bent van harte uitgenodigd bij de openingshandeling! Kom om 11.00 uur naar sporthal De Landing, Rooijseweg 3, Son en Breugel.

 

Vrijwilligerspenning uitgereikt aan Martien Hettelder

Vrijwilligerspenning uitgereikt aan Martien Hettelder
Foto: Giti Entezami

Op woensdag 11 januari heeft burgemeester Hans Gaillard de Vrijwilligerspenning uitgereikt aan de heer M.P. (Martien) Hettelder. De uitreiking vond plaats aan het slot van een vergadering van Buurtbeheer wijk Hoogstraat en gedeelte wijk ’t Eigen in gemeenschapsvoorziening De Boerderij, Leeuwstraat 2 in Breugel.

De vrijwilligerspenning wordt elk jaar toegekend als blijk van waardering. Zowel inwoners als niet inwoners, die zich belangeloos verdienstelijk hebben gemaakt voor de Son en Breugelse gemeenschap komen in aanmerking.

De heer Hettelder (62 jaar) is een bescheiden kracht uit Breugel die op de achtergrond al langdurig (circa 20 jaar) het nodige werk verzet voor het buurtpreventie- / buurtbeheerproject wijk Hoogstraat en sinds 2015 ook voor het project Brandveilig Son en Breugel. Daarnaast is hij al ruim 20 jaar bloed(plasma)donor.

De heer Hettelder is vanaf het begin (eind jaren negentig) actief binnen het buurtpreventie-/ buurtbeheerproject wijk Hoogstraat. Bij alle schoonmaakacties in de wijk is hij present. Daarnaast is hij altijd bereid hand- en spandiensten te verrichten. Zo plaatste hij, in het kader van het project achterpadenverlichting, talloze armaturen.

Vanaf maart 2015 is hij ambassadeur van Brandveilig Son en Breugel. Hij woont bijeenkomsten bij, heeft in De Bongerd gestaan met een informatiestand en plaatst regelmatig ’s avonds en ’s zaterdags rookmelders bij mensen thuis. Hij is in Breugel de enige vrijwilliger die rookmelders plaats. Het gaat om een enorme klus.

Als gevolg van een ernstig ziek familielid werd de heer Hettelder vanaf 1990 geconfronteerd met veel ellende in het ziekenhuis. Dit was voor hem een reden om donor te worden. Van 1994 tot 2004 was hij bloeddonor. Vanaf 2004 tot op heden is hij bloedplasmadonor. Elke twee weken staat hij bloedplasma af. Hij heeft al circa 265 donaties gedaan. Hij houdt zelfs bij het boeken van vakanties rekening met het donorschema.

Van 2000 tot het bereiken van de 60-jarige leeftijd in september 2014 stond hij bij de beenmergdonorbank ingeschreven. Hij betreurt het zeer dat er nimmer een goede “match” kwam; hij had graag iemand geholpen.

 

Nieuwe kaders voor verkoop reststroken, delen van ‘t Harde Ven en Breeakker

Eind 2016 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over groen- en reststroken in de wijken ‘t Harde Ven en Breeakker uit het groenbeleidsplan, in het bijzonder over de verkoopbaarheid van stroken in deze gebieden.

De raad heeft besloten de groenstructuur in het gebied in ’t Harde Ven tussen de Kloosstraat, Plesmanlaan, Dudokstraat, Ruysdaelstraat en Van Eedenstraat en het gebied Breeakker ten noorden van de Nachtegaallaan (met uitzondering van de boszoom) te beschrijven als “groen op wijkniveau” in plaats van “groen op dorpsniveau”. Hierdoor wordt het mogelijk een deel van de groenstroken die geen bosbestemming hebben als reststrook te verkopen.

Ook heeft de raad besloten tot een overgangsregeling -voor het hele dorp- met betrekking tot gronden die eerder verhuurd waren, niet zijn ingetekend als verkoopbare reststrook maar op korte termijn ook nog niet nodig zijn voor uitvoeringsmaatregelen. Met nieuwe eigenaren van de aangrenzende woning kan in dat geval een huurovereenkomst gesloten worden.

Een uitgebreidere uitleg van de nieuwe kaders vindt u op onze website.

 

Voorlichtingsbijeenkomst “Zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen”

De GGD Brabant Zuidoost en de Seniorenraad Son en Breugel organiseren op vrijdagmorgen 27 januari a.s. een voorlichtingsbijeenkomst over het thema: “Zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen”. De spreker op deze bijeenkomst is seniorenvoorlichter Chris Kinders van de GGD.

Ouderen blijven vaak het liefst zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde huis wonen. De overheid gaat ervan uit dat zij zo lang mogelijk zelfstandig blijft wonen. Het is belangrijk om er over na te denken hoe u dit kunt bereiken. Seniorenvoorlichter van GGD Brabant-Zuidoost Chris Kinders, vrijwilliger en zelf een senior, bespreekt met u onderwerpen die dan van belang zijn.

Hierbij kunt u denken aan:

 • Het voorkomen van vallen
 • Zorgen voor een goede conditie door te bewegen en gezond te eten
 • Verstandig medicijngebruik
 • Mantelzorg
 • Wmo
 • Financiële zaken

Waar: De Boerderij in Breugel

Wanneer: Vrijdagochtend 27 januari 2017

Tijd: 10.00 – 12.00 uur

 

Wateroverlast: hoe kijkt u hier tegen aan? Ga in gesprek met het waterschap!

Wateroverlast: hoe kijkt u hier tegen aan? Ga in gesprek met het waterschap!Op vrijdag 20 januari en zaterdag 21 januari staat Waterschap De Dommel tegen op drie weekmarkten in het Dommelgebied. De medewerkers van het waterschap gaan dan graag met bezoekers in gesprek over wateroverlast.

In juni 2016 zijn diverse plaatsen in Midden-Brabant getroffen door extreme regenval. Wat doen we hiertegen? Hoe groot acht u de kans op wateroverlast en maakt u zich wel eens zorgen hierover? Hebt u ideeën voor de aanpak van waterproblemen van nu en de toekomst? Aan de hand van een korte vragenlijst wordt u als inwoner gevraagd naar uw kijk op water. De uitkomsten worden meegenomen in maatregelen die het waterschap wil nemen.

Kom naar de markt en geef aan hoe u erin staat!

Markttoer

De markttoer is onderdeel van de WaterWerkplaatsen, waarin het waterschap de denkkracht bundelt van deskundigen, gemeenten, studenten en inwoners. Doel: slimme oplossingen vinden voor een klimaatbestendiger watersysteem in uw ‘achtertuin’. Het waterschap staat op de volgende markten:

Vrijdag 20 januari:

 • 09.00 – 11.30 uur: weekmarkt in Boxtel
 • 13.00 – 16.00 uur: weekmarkt in Reusel

Zaterdag 21 januari:

 • 10.00 – 17.00 uur: Woenselse markt in Eindhoven

Naast deze markttoer organiseert Waterschap De Dommel op donderdag 26 januari van 19.30 tot 21.30 uur in Boxtel een WaterWerkplaats voor alle inwoners. Aanmelden via waterwerkplaats@dommel.nl. Meedenken kan ook via facebook.com/waterwerkplaats.

 

Alzheimercafé B.O.S.

Op woensdag 25 januari 2017 organiseert Alzheimer Café Best – Oirschot – Son en Breugel een avond met als thema: ‘Ik heb dementie’.

Deze avond gaan we in gesprek met een man die dementie heeft. Samen met de bij hem betrokken zorgtrajectbegeleider vertelt hij ons over zijn persoonlijke ervaringen. Wat is er veranderd sinds de diagnose dementie werd gesteld? Hoe verloopt het verwerkingsproces? Hoe ga je om met al die veranderingen? Wat zijn de ervaringen en reacties vanuit de omgeving? Bij wie vind je steun en wat helpt je om verder te komen?

Het Alzheimer Café B.O.S. in Zalencentrum `t Zand aan de Bestseweg 52 in Oirschot begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Meer informatie over het programma vindt u op onze website. In de pauze bestaat de mogelijkheid boeken, van het Alzheimercafé B.O.S. of van CultuurSpoor Best, te bekijken en (gratis) te lenen. Ook liggen er folders en brochures die te maken hebben met dementie.

Na elke pauze van het Alzheimer Café bestaat de mogelijkheid vragen te stellen.

 

Militaire oefening

Van 16 tot en met 20 januari 2017 houdt de 13 Lichte Brigade van de Koninklijke Landmacht een oefening in het kader van luchtruimbeveiliging. Praktisch gezien houdt dit in dat, tegelijkertijd en op diverse locaties en in de diverse gemeenten, voertuigen opstellingen innemen, om zo het luchtruim te verkennen en eventueel te verdedigen.
Aan deze oefening nemen 12 personen en 7 militaire voertuigen deel. Er wordt geen gebruik gemaakt van oefenmunitie. De oefenende troepen staan onder leiding van Commandant Commando Luchtdoelartillerie uit Venray.

Als er door de oefening schade ontstaat dan kunt u dit onder vermelding van de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan; Sectie Claims Ministerie van Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Tel. 030-2180413; e-mail; JVDclaims@mindef.nl.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 23 t/m 27 januari 2017

Komende week wordt uw GFT, Papier en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

GFT Winterschema

De GFT-winterperiode (tweewekelijks ophalen in plaats van wekelijks) is ingegaan. Dat wil zeggen dat de groene bak geleegd wordt in de even weken 4, 6, 8 en 10. Daarna wordt het wekelijkse schema hervat. Dit GFT-winterschema is ook opgenomen in De Afvalapp!

 

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 06 januari 2017 – Science Park Eindhoven 5127, 5692 ED – gedeeltelijk slopen kantoorpand (SLOPEN)
 • 06 januari 2017 – Science Park Eindhoven 5127, 5692 ED – wijziging op een al eerder verleende vergunning voor het verbouwen van een bestaand kantoorpand en een nieuw te bouwen kantoorpand (BOUWEN)
 • 06 januari 2017 – Ekkersrijt ongenummerd –plaatsen gevelreclame (BOUWEN)
 • 09 januari 2017 – Texellaan 17, 5691 ZL – het realiseren van een opbouw op plat dak (BOUWEN)
 • 09 januari 2017 – Van den Elsenstraat 11, 5694 ND – plaatsen dakkapel aan de achterzijde van de woning (BOUWEN)
 • 10 januari 2017 – Waterjuffer, kavel D03 – oprichten woonhuis (BOUWEN)
 • 10 januari 2017 – Sonniuswijk 17, 5691 PD – slopen bijgebouw (SLOPEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 09 januari 2017 – Van Speijklaan 28, 5694 CH – plaatsen dakkapel (BOUWEN)
 • 09 januari 2017 – Waterjuffer, kavel D06 – oprichten woonhuis (BOUWEN)
 • 11 januari 2017 – Reelaan 1, 5691 EV – verbouwen/uitbreiden woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunning ligt ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Evenementenvergunning Jeugdcarnaval

De burgemeester heeft vergunning verleend voor het plaatsen van een tent voor de activiteiten van het jeugdcarnaval op het grasveld aan de Wilhelminalaan / Oranjestraat voor de periode 21 februari 2017 tot en met 28 februari 2017.

Bezwaren

Tegen bovengenoemd besluit kunnen belanghebbende schriftelijk, binnen 6 weken na dagtekening van deze brief, gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester van de Gemeente Son en Breugel, Postbus 8, 5691 AA Son en Breugel. Tevens kunt u, wanneer u bezwaar maakt, een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

 

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets Van Loon Vlees ter inzage

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) te verlenen aan Van Loon Vlees (Lovani) voor het bewerken van vlees voor de inrichting gelegen aan Ekkersrijt 8825 te Son en Breugel. Het betreft een omgevingsvergunning activiteit Milieu (oprichtingsvergunning).

De aanvraag en de beschikking liggen gedurende 6 weken van 17 januari tot en met 28 februari 2017 ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son tijdens de openingstijden. Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690328.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatiedatum van dit besluit beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 2500 MA ‘s-Hertogenbosch. Het beroep heeft geen schorsende werking en er zijn griffierechten verschuldigd.

Gelijktijdig met het ingediend beroepschrift kunnen belanghebbenden de voorzieningenrechter van deze Rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Ook daarvoor zijn griffierechten verschuldigd.


Heet nieuws? Stuur de redactie een WhatsApp


Lees meer gemeentepagina’s


De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel.