Gemeentepagina – week 31 2017

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel
Nieuws

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 31 2017.

Mededelingen en berichten

Enge Buren in het Vestzak

Het Vestzak trapt het theaterseizoen op 7 oktober af met deze try- out van cabaretgezelschap Vreemde Vogels. Bekijk het nieuwe programma op de splinternieuwe website. U vindt daar ook de activiteiten van de andere gebruikers van het Vestzak zoals het Ontmoet- en Groetplein en Radio SenB.

In de agenda staat alles nog eens netjes bij elkaar. Dat geeft een mooi overzicht van het culturele hart van Son en Breugel. Neem eens een kijkje en reserveer meteen uw kaartjes op www.vestzaktheaterson.nl.

 

Heb jij een duurzaam idee of afgerond project? Doe dan mee aan de duurzaamheidsprijs 2017 en win!

Duurzaamheid is een belangrijk thema. Wij willen graag naar een klimaat neutrale gemeenschap zonder CO2-uitstoot. Dit kan alleen als inwoners en organisaties er samen met de overheid de schouders onder zetten.

Voor jong en oud

Voor het meest duurzame initiatief binnen onze gemeente worden twee prijzen uitgereikt: een prijs voor de jeugd en een (overdraagbare) prijs voor volwassenen. Hoe dit werkt leggen we hieronder uit.

De Jeugd in het Groen prijs

De Jeugd in het Groen prijs wordt uitgereikt aan kinderen of groepen die een innovatief en duurzaam idee hebben. Dit idee hoeft niet uitgevoerd te zijn, een beschrijving of demo is voldoende. De prijs is een geldbedrag van € 250,- in de vorm van een cadeaubon en de Jeugd in het Groen bokaal.

De Frans Zaal bokaal

De duurzaamheidsprijs voor volwassen wordt uitgereikt aan (groepen) personen of organisaties zonder winstoogmerk die een duurzaam project hebben uitgevoerd. Voor deze prijs wordt een overdraagbaar geldbedrag van € 1500,- en de Frans Zaal bokaal uitgereikt.

Wat komt voor inzending in aanmerking?

Met de ingezonden ideeën of uitgevoerde projecten helpen de inzenders zichzelf en anderen in hun omgeving om een stap in de richting van een duurzaam leven te zetten. Dit hoeft niet persé een nieuwe uitvinding te zijn. De volgende voorbeelden kunnen al in aanmerking komen:

 • Energie: een wijk of straat koopt gezamenlijk zonnepanelen in, waardoor de hele straat in één keer voorzien is van zonnepanelen en een financieel voordeel kan behalen.
 • Planten/voedsel: een groep inwoners legt samen een moestuin aan, waarin op een duurzame manier groenten en fruit worden geteeld.
 • Dieren: hoe kunnen we het leefgebied van dieren/vogels/insecten verbeteren? (bijvoorbeeld het bouwen van een insectenhotel)
 • Vervoer: hoe kunnen mensen gestimuleerd worden om de fiets of het openbaar vervoer te nemen in plaats van de auto?
 • Afval: hoe kan afval op een innovatieve manier worden hergebruikt?

Alle voorwaarden voor deelname vind je op www.sonenbreugel.nl bij Actualiteiten > Het laatste nieuws.

Hoe kan ik deelnemen?

Je kunt je inzending vóór 1 september 2017 mailen naar duurzaam@sonenbreugel.nl. Vermeld hierbij altijd onderstaande gegevens:

 • Naam inzender inclusief adres, e-mailadres en (mobiele) telefoonnummer.
 • Omschrijving van het (uitgevoerde) idee: waarom heb je dit bedacht, leg jouw idee uit, waarom is het een duurzaam idee en op welk thema heeft het idee betrekking?
 • Foto’s en filmpjes zijn van harte welkom!

Op de Dag van de Duurzaamheid, 10 oktober 2017, wordt in een feestelijke bijeenkomst de prijs uitgereikt!

 

Gewijzigde openstellingstijden balie gemeentehuis

In verband met de zomervakantie hanteren onze balies aangepaste openingstijden. Tot en met 25 augustus zijn wij gesloten op maandagmiddag en –avond. Bovendien zijn de balies ook gesloten op donderdagmiddag en –avond 3 en 17 augustus. Een afspraak maakt u eenvoudig op onze website www.sonenbreugel.nl via de knop Afspraak maken.

 

Geen spreekuur collegeleden i.v.m. zomervakantie

In verband met vakantie is burgemeester Hans Gaillard tot en met 2 augustus niet beschikbaar voor het open spreekuur. Het spreekuur van wethouder Kees Vortman vervalt vanaf 26 juli t/m 16 augustus 2017.

Afspraak niet nodig, aanmelden wordt op prijs gesteld

Iedereen is welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet nodig. We stellen het wel op prijs – in verband met de planning van de agenda – dat u zich van tevoren meldt bij het bestuurssecretariaat via 0499 – 491 405 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl. Als het spreekuur ‘vol’ mocht zijn noteren zij uw naam, adres en telefoonnummer en maken in overleg een afspraak voor een volgend spreekuur.

Een vervolggesprek?

Uw gesprek met de burgemeester of wethouder is een eerste inventarisatie. Samen met u bekijken zij of uw vraag verder besproken dient te worden. In dat geval maakt het bestuurssecretariaat me t u een vervolgafspraak voor een gesprek met het collegelid of een medewerker van de gemeente.

 

Maak het inbrekers niet te makkelijk

De zomerperiode staat voor de deur. Voor veel mensen een fijne tijd waarin ze een vakantie of dagjes uit gepland hebben. Maar ook de tijd waarin veel inbrekers toeslaan. Helaas gaan zij niet op vakantie, zo blijkt ieder jaar maar weer. De woningen van vakantiegangers zijn een zeer eenvoudig doelwit en laten vaak duidelijk zien dat er voor een langere periode niemand thuis is. Door uitpuilende brievenbussen, gordijnen die continu gesloten zijn en nooit een lampje aan, is het voor inbrekers vaak eenvoudig de woningen eruit te pikken waarvan de bewoners langere tijd weg zijn. Wekelijks geven we u daarom een tip voor een veilige zomer.

Tip 3:

Op vakantie? Laat uw buren weten dat u weg bent en waar u te bereiken bent. Vraag uw buren ook een oogje in het zeil te houden tijdens uw afwezigheid. Kijk voor meer tips op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 7 t/m 11 augustus 2017

Komende week wordt uw GFT (groen), papier en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 14 juli 2017 Science Park Eindhoven 5008, 5692 EA – realiseren verbindingsbrug tussen Science Park Eindhoven 5006 en 5008 (BOUWEN)
 • 19 juli 2017 Keizerlibel, kavel B07 – bouwen woonhuis (BOUWEN)
 • 20 juli 2017 Raadhuisplein 1, 5691 AL – nieuwbouw gemeentehuis (BOUWEN / HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RUIMTELIJKE ORDENING)
 • 25 juli 2017 Groningenlaan 2, 5691 KH – legaliseren hekwerk (BOUWEN)
 • 26 juli 2017 Kerkstraat 2, 5691 AK – realiseren tijdelijke bibliotheek (BOUWEN)
 • 26 juli 2017 Nieuwstraat 18a, 5691 AC – vervangen gevelreclame (BOUWEN)
 • 26 juli 2017 Sonniuspark Bijenlaan-Keverlaan – realiseren 19 koopwoningen (BOUWEN)
 • 27 juli 2017 Sint Isidorusstraat 10, 5694 AL – bouwen erker (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 17 juli 2017 Science Park Eindhoven 5108, 5692 EC – realiseren van een verbinding tussen 2 bedrijfspanden voor de duur van maximaal 4 jaar (BOUWEN)
 • 17 juli 2017 Azaleastraat 12, 5691 SK – plaatsen erfafscheiding (BOUWEN)
 • 20 juli 2017 Vliehors 28, 5691 ZZ – plaatsen overkapping (BOUWEN)
 • 20 juli 2017 Larikslaan 2, 5691 CL – bouwen woonhuis (BOUWEN)
 • 25 juli 2017 Sweelincklaan 8, 5691 GM – verbouwen woonhuis (BOUWEN)
 • 25 juli 2017 Waterjuffer, kavel A09 – bouwen woonhuis (BOUWEN)
 • 25 juli 2017 Ockhuizenweg 3, 5691 PJ – realiseren schotelverbinding middels een te plaatsen buismast (BOUWEN)
 • 26 juli 2017 Tooropstraat 7, 5691 DK – verbouwen en uitbreiden woonhuis (BOUWEN)
 • 26 juli 2017Ruysdaelstraat 2, 5691 EA – kappen van 2 grove dennen rechtsachter op perceel (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Beschikking omgevingsvergunning Tankexploitatie Schimmel ter inzage

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel hebben besloten, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de op 9 juni 2009 aan Tankexploitatie Schimmel B.V. verleende revisievergunning voor de inrichting gelegen aan Eindhovenseweg 23 te Son ambtshalve te wijzigen.

Met toepassing van het gestelde in artikel 2.30 en artikel 2.31 hebben wij de vergunning geactualiseerd en ambtshalve voorschriften aan de vergunning verbonden met betrekking tot de maximale doorzet van LPG per jaar.
De omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen gedurende 6 weken van 25 juli t/m 5 september 2017 ter inzage bij de gemeente Son en Breugel, Raadhuisplein 1 tijdens de openingstijden. Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met de heer A. Vodegel van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690328.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatiedatum van het besluit beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 2500 MA te ’s-Hertogenbosch. Het beroep heeft geen schorsende werking en er zijn griffierechten verschuldigd. Gelijktijdig met het ingediend beroepschrift kunnen belanghebbenden de voorzieningsrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Ook daarvoor zijn griffierechten verschuldigd.

 

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud. Kijk voor de officiële gemeentepagina iedere week in weekblad Forum.


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App StoreDownload nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play

Post article

Post article