Gemeentepagina – week 31 2018

gemeente gemeentepagina bekendmakingen algemene zaken grondgebiedzaken burgerzaken
Foto: Ons Son en Breugel
Nieuws

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 31 2018.

Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders geven kennis van onderstaande aanvragen omgevingsvergunning:

 • 09 juli 2018 Molenstraat 11, 5691 AH – renoveren woonhuis en realiseren aanbouwen en een bijgebouw (BOUWEN)
 • 10 juli 2018 Ekkersrijt 3104a, 5692 CC – vestiging Kringloopwinkel (HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RUIMTELIJKE ORDENING)
 • 11 juli 2018 Nachtegaallaan 9, 5691 VA – uitbreiden tandartsenpraktijk (BOUWEN)
 • 17 juli 2018: Ekkersrijt 4011, 5692 DB – aanbrengen reclame (BOUWEN)
 • 19 juli 2018: Raadhuisplein 2, 5691 AM – vestiging Domino’s Pizza en gevelreclame (BOUWEN)
 • 20 juli 2018: Landgoed Olen/ de Kuilen ongenummerd – Oprichten woonhuis (BOUWEN)
 • 23 juli 2018: Van Lennepstraat 7, 5691 XH – uitbreiden woning (BOUWEN)
 • 23 juli 2018: Grote Beerlaan 29, 5694 LJ – plaatsten dakkapel achtergevel (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen (datum = verzenddatum):

 • 10 juli 2018 Walcherenlaan 19, 5691 ZV – vergroten woonhuis (BOUWEN)
 • 11 juli 2018 Peellaan 40, 5691 LL – afwijken van het gebruik van het pand t.b.v. wonen en verzekeringskantoor (HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RUIMTELIJKE ORDENING)
 • 11 juli 2018 Bijenlaan 54, 5692 VC – bouwen woonhuis (BOUWEN)
 • 17 juli 2018: Ekkersrijt 4089, 5692 DB – plaatsen extra vluchttrap bij de winkel (BOUWEN)
 • 17 juli 2018: Ekkersrijt 4090, 5692 DA – plaatsen reclame-uiting op het dak (BOUWEN)
 • 19 juli 2018: Europalaan 5, 5691 EL – medegebruiken pand en perceel Europalaan 5 door Sint Catharinagilde (WERK OF WERKZAAMHEDEN UITVOEREN)
 • 19 juli 2018: Molenstraat 11, 5691 AH – realiseren aan- en bijgebouw (BOUWEN)
 • 19 juli 2018: Ekkersrijt 4301, 5692 DJ – vervangen gevelreclame (BOUWEN)
 • 23 juli 2018: Beekjuffer 10, 5692 WT – nieuwbouwwoning Sonniuspark (BOUWEN en AFWIJKEN REGELS RUIMTELIJKE ORDENING)
 • 24 juli 2018: Nachtegaallaan 9, 5691 VA – uitbreiden tandartspraktijk (BOUWEN en AFWIJKEN REGELS RUIMTELIJKE ORDENING)
 • 24 juli 2018: Waterjuffer 10, 5692 WZ – nieuwbouwwoning Sonniuspark (BOUWEN en AFWIJKEN REGELS RUIMTELIJKE ORDENING)
 • 25 juli 2018: Ekkersrijt 3104a, 5692 CC – vestigen kringloopwinkel (AFWIJKEN REGELS RUIMTELIJKE ORDENING)
 • 25 juli 2018: Hendrik Veenemanstraat 59, 5691 BA – kappen van 1 eikenboom achtererf (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening Publiek, Raadhuisplein 1, 5691 AL Son en Breugel.

 

Besluit verlengen beslistermijn omgevingsvergunning

Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is op basis van artikel 3.9 lid 2 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht met 6 weken verlengd:

 • 26 juli 2018: Smaragdlibel kavel D26 en D29– bouwen 2 seniorenwoningen (BOUWEN)

 

Ingekomen sloopmelding

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

 • 09 juli 2018 Sonniuswijk 43, 5691 PD – asbestsanering (SLOPEN)
 • 16 juli 2018: Van Galenstraat 20, 5694 CE – asbestsanering (SLOPEN)

 

Geaccepteerde sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmeldingen:

 • 17 juli 2018: Ekkersrijt 3205, 5692 CG – asbestsanering (SLOPEN)
 • 17 juli 2018: Sonniuswijk 43, 5691 PD – asbestsanering (SLOPEN)
 • 20 juli 2018: Van Galenstraat 20, 5694 CE – verwijderen asbesthoudende dakplaten (SLOPEN)
 • 23 juli 2018: Hoek Wilhelminalaan /Nieuwstraat – Slopen panden t.b.v. nieuwbouw (SLOPEN)
 • 23 juli 2018: Zuiderkruislaan 61, 5694 LT – verwijderen asbesthoudende dakplaten (SLOPEN)
 • 24 juli 2018: Sonniuswijk 5, 5691 PD – verwijderen asbesthoudende materialen

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Ingekomen gebruiksmelding

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande gebruiksmelding ontvangen op:

 • 17 juli 2018: Ekkersrijt 4011, 5692 DB – brandveilig gebruik (MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK)

Tegen gebruiksmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud.

Post article

Post article