Search
Close this search box.

Gemeentepagina – week 33 2017

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 33 2017.

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
16 augustus 201709.00 uur – 10.00 uurSpreekuur Hans GaillardOpenbaarGemeentehuis

Mededelingen en berichten

Gewijzigde openstellingstijden balie gemeentehuis

In verband met de zomervakantie hanteren onze balies aangepaste openingstijden. Tot en met 25 augustus zijn wij gesloten op maandagmiddag en –avond. De balies zijn ook gesloten op donderdagmiddag en –avond. Een afspraak maakt u eenvoudig op onze website www.sonenbreugel.nl via de knop Afspraak maken.

 

Vakantiesluiting steunpunt Son en Breugel

Het politiesteunpunt in Son en Breugel is t/m zondag 27 augustus 2017 gesloten.
Dat gebeurde de afgelopen jaren ook al omdat de politie merkte dat het bezoek aan het steunpunt in de vakantiemaanden terugliep. Dit betekent niet dat we de inwoner niet goed van dienst kunnen zijn. Door de sluiting kunnen de beschikbare agenten meer op straat werken. Het politiebureau in Geldrop aan de Laan der vier Heemskinderen blijft gewoon open tijdens de vakantieperiode. Uiteraard is de politie 24/7 bereikbaar via 112 bij spoed of 0900-8844 voor andere zaken en per e- mail via de website www.politie.nl.

Steunpunt weer open

Vanaf maandag 28 augustus is het steunpunt weer geopend volgens de gebruikelijke tijden:

 • maandag en donderdag ‘s middags van 14.00 – 16.30 uur en ‘s avonds van 17.00 – 19.00 uur.

 

Geen spreekuur Kees Vortman i.v.m. zomervakantie

Er is deze week geen spreekuur bij wethouder Kees Vortman. Een afspraak voor volgende week kunt u maken via 0499 – 491 405 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl.
Als het spreekuur ‘vol’ mocht zijn noteren zij uw naam, adres en telefoonnummer en maken in overleg een afspraak voor een volgend spreekuur. Overigens is iedereen welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet noodzakelijk.

Een vervolggesprek?

Uw gesprek met de burgemeester of wethouder is een eerste inventarisatie. Samen met u bekijken zij of uw vraag verder besproken dient te worden. In dat geval maakt het bestuurssecretariaat me t u een vervolgafspraak voor een gesprek met het collegelid of een medewerker van de gemeente.

 

Maak het inbrekers niet te makkelijk

De zomerperiode staat voor de deur. Voor veel mensen een fijne tijd waarin ze een vakantie of dagjes uit gepland hebben. Maar ook de tijd waarin veel inbrekers toeslaan. Helaas gaan zij niet op vakantie, zo blijkt ieder jaar maar weer.

De woningen van vakantiegangers zijn een zeer eenvoudig doelwit en laten vaak duidelijk zien dat er voor een langere periode niemand thuis is. Door uitpuilende brievenbussen, gordijnen die continu gesloten zijn en nooit een lampje aan, is het voor inbrekers vaak eenvoudig de woningen eruit te pikken waarvan de bewoners langere tijd weg zijn. Wekelijks geven we u daarom een tip voor een veilige zomer.

Tip 4:

Inbrekers op het verkeerde been? Laat de lampen branden als u weg bent (gebruik een tijdschakelaar.

Kijk voor meer tips op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.

 

College start voorbereiding draagvlakonderzoek ontwerp mfa

Het college van B&W is de voorbereiding gestart van een draagvlakonderzoek naar het ontwerp van de nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie aan het Kerkplein.
Met het onderzoek geeft het college invulling aan een motie van de gemeenteraad van 22 juni, waarin het college wordt verzocht nog een keer actief het gesprek aan te gaan met onze inwoners over het voorliggende ontwerp voor de mfa en de resultaten te bespreken met de gemeenteraad.

Opzet onderzoek

Het onderzoek bestaat uit twee delen: een drietal panelgesprekken en daarna, mede op basis van de input uit de panels, een kwantitatief onderzoek in de vorm van een representatieve enquête. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau KANTAR PUBLIC (het voormalige TNS NIPO) en het plan van aanpak is ook in nauw overleg met dit bureau opgesteld. Het doel is om representativiteit en objectiviteit maximaal te waarborgen.

Het plan van aanpak is geagendeerd voor de raadscommissie GZ van 29 augustus. In de gemeenteraadsvergadering van 30 augustus besluit de gemeenteraad over de voorgestelde aanpak. Het plan van aanpak is te bekijken op onze website bij de agenda van de raadsvergadering: Bestuur en Organisatie ->Gemeenteraad -> Vergaderkalender.

Planning

De panelgesprekken vinden plaats van 4 tot en met 15 september. Het veldwerk van de enquête vindt plaats in de periode van 18 september tot en met 6 oktober.
De onderzoeksresultaten worden in de raadscommissie GZ van 23 oktober besproken, waarna de gemeenteraad op 9 november besluit over het vervolg.

 

Inleveren taxus snoeisel kan nog tot 31 augustus

Bij 50% van alle chemokuren kiest men voor geneesmiddelen op basis van taxus. In de jonge twijgen (maximaal 30 cm) van uw TAXUS BACCATA haag zit baccatine, een belangrijke grondstof voor het maken van geneesmiddelen waarmee men kanker bestrijdt. Het snoeisel van een haag van 50 meter lang is voldoende om 1 kankerpatiënt te behandelen. Jaarlijks zijn er tienduizenden behandelingen nodig. Zonde dus om het snoeisel van de taxushaag verloren te laten gaan!

Uw taxussnoeisel kunt u nog tot 31 augustus a.s. kosteloos laten ophalen door de Stichting Taxus Taxi. Via http://www.taxustaxi.nl/afspraak is het heel gemakkelijk om een afspraak te maken. Taxus Taxi haalt het snoeisel dan gratis en binnen 24 uur voor de deur op.

Jong en zuiver snoeisel

Alleen het jongknipsel (de eenjarige scheuten van de Taxus Baccata) zijn geschikt voor inzameling. De scheuten mogen een maximale lengte hebben van 20-30 centimeter. En alleen afkomstig zijn van een haag of struik die ieder jaar wordt gesnoeid.

Het taxussnoeisel dient vrij te zijn van takken, steen, zand en blad. Wanneer het snoeisel vermengd wordt met deze materialen is het onbruikbaar voor de taxusinzameling. Het is belangrijk dat u de haag snoeit op een schone ondergrond. Hiervoor zijn gratis speciale opvangtassen en -zeilen verkrijgbaar bij de Boerenbond. De zeilen zijn 2 meter x 1 meter. De taxichauffeur controleert het snoeisel voordat het wordt meegenomen. Voldoet het knipsel niet aan de voorwaarden, dan zal de chauffeur het niet meenemen. Voor meer informatie over de taxusinzameling kunt u terecht op www.taxustaxi.nl/veelgestelde-vragen.

 

Hoe ervaart u de veiligheid en leefbaarheid in uw buurt?

Binnenkort ontvangt u mogelijk per post een uitnodiging van I&O Research om de vragenlijst van de veiligheidsmonitor in te vullen. Dit is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie bij u in de buurt. Door uw mening te geven, kunt u bijdragen aan de leerbaarheid en veiligheid in uw buurt. In Son en Breugel zijn willekeurig gekozen inwoners voor het onderzoek geselecteerd. De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het van belang dat zoveel mogelijk burgers die benaderd worden, meedoen aan het onderzoek.

Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk onderzoek begint omstreeks 17 augustus. Deelname aan het onderzoek kan via internet of schriftelijk. In de loop der jaren is het onderzoek al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd. De resultaten worden in maart 2018 verwacht.

 

Laadpalen voor elektrisch rijden

Het aantal elektrische auto ́s in Nederland stijgt snel en dat vraagt om een uitbreiding van de laadinfrastructuur in Nederland. Elektrisch rijden is milieuvriendelijker dan rijden op benzine of diesel. Elektrische auto’s stoten geen broeikasgassen en roetdeeltjes uit en maken ook minder geluid. Daarom plaatst de combinatie Nuon – Heijmans 2500 nieuwe laadpunten in de provincies Noord-Brabant en Limburg. De deelnemende gemeenten, waaronder Son en Breugel, faciliteren de plaatsing van de laadpalen door hier speciale parkeerplaatsen voor aan te wijzen. De stroom voor laden van uw elektrische auto via deze laadpalen is voor 100% afkomstig uit windenergie uit één van Nuons windparken in Nederland. Zodoende rijdt u ook volledig energieneutraal. Door elektrisch te rijden draagt u dus bij aan een schonere en stillere omgeving.

Hoe kunt u een laadpaal aanvragen?

Als u een elektrische auto hebt en geen eigen terrein voor een laadpunt, dan kunt u een verzoek voor een nieuw openbaar laadpunt rechtstreeks indienen bij Nuon (dus niet bij de gemeente). Om de laadpalen te kunnen gebruiken hebt u ook een laadpas nodig. De laadpas werkt op alle laadpunten en is gratis aan te vragen bij Nuon. Op de laadpunten van Nuon-Heijmans in Noord- Brabant en Limburg laadt u met deze laadpas voor € 0,22 per kilowattuur.

Waar staan de laadpalen in Son en Breugel?

Momenteel staan er 21 laadpalen in Son en Breugel waarvan 3 stuks met een publieke functie. De overige laadpalen zijn van particulieren of bedrijven en bevinden zich hoofdzakelijk op bedrijventerrein Ekkersrijt. Op de website van de ANWB vindt u een overzicht van alle beschikbare laadpalen in Nederland.

 


Afvalverwerking

Gebruik composteerbare plastic zakken in GFT-container toegestaan

Het is toegestaan om composteerbare plastic zakken in de GFT-container te gebruiken. Het gebruik van deze zakken stimuleert onze inwoners om alle groente- fruit, tuinafval en etensresten via de groene GFT-bak af te voeren. Composteerbare zakken zijn bedoeld om het ruikend materiaal in huis al in deelporties te scheiden, voordat het via de GFT-bak wordt afgevoerd naar de verwerker. Composteerbare zakken zijn herkenbaar aan het logo.

Achtergrond

Het is van groot belang dat er geen ander plastic wordt gebruikt in de GFT-container, want dan is er sprake van een vervuilde containerinhoud, waarvoor de afvalophalers de ‘rode kaart’ trekken. De container is immers bedoeld voor groente, fruit, tuinafval en etensresten. Met biologisch afbreekbare zakken is op zich ook niets mis. Aan de inhoud van een GFT-bak is het echter lastig om in één oogopslag te zien of het daadwerkelijk om afbreekbare zakken gaat of om vervuiling. Dat is een vervelend dilemma.

Composteerbaar plastic

Composteerbaar plastic dus kan zonder bezwaren in de GFT-bak worden gedeponeerd en wordt binnen de gewenste tijd geheel afgebroken. Omdat het helpt bij goed scheidingsgedrag kiest de gemeente Son en Breugel ervoor om het gebruik van composteerbare zakken in de GFT-container toe te staan. Let wel; het gaat alleen om composteerbaar plastic dat herkenbaar is aan het logo.

 

GFT-containers met daarin plastic zakken zonder het logo “Composteerbaar” worden geweigerd, omdat door de ophaaldienst niet direct kan worden gecontroleerd of het in de containers aangetroffen plastic wel of niet biologisch afbreekbaar is. De inzameldienst wil hiermee voorkomen dat partijen GFT door het composteerbedrijf worden afgekeurd en alsnog als restafval naar de verbrandingsoven afgevoerd moeten worden.

Meer informatie over biologisch afbreekbaar plastic leest u op www.milieucentraal.nl.

 

Ophaalschema 21 t/m 25 augustus 2017

Komende week wordt uw GFT (groen), Rest, PMD en papier opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 27 juli 2017 Science Park Eindhoven 5010, 5692 EA – interne verbouwing bedrijfspand (BOUWEN)
 • 28 juli 2017 Science Park Eindhoven 5501, 5692 EM – uitbreiding bedrijfspand (BOUWEN)
 • 31 juli 2017 Sonniuspark Kavel D02 – oprichten woonhuis (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 28 juli 2017 Röntgenlaan 1, 5691 GK – kappen van 1 acacia in voortuin (KAPPEN)
 • 31 juli 2017 Bilderdijkstraat 5, 5691 XV – kappen van 2 grove dennen in de achtertuin (KAPPEN)
 • 31 juli 2017 Nieuwstraat 14a, 5691 AC – uitbreiden bovenverdieping (BOUWEN en HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RO)
 • 01 augustus 2017 Vondelstraat 51, 5691 XB – kappen van 3 grove dennen in de achtertuin (KAPPEN)
 • 04 augustus 2017 Klaprooslaan 15, 5691 WL – kappen van 1 kastanje groenstrook zijkant perceel (KAPPEN)
 • 11 augustus 2017 Brederodestraat 11, 5691 XN – kappen van 1 grove den in de achtertuin (KAPPEN)
 • 11 augustus 2017 Lamalaan 1, 5591 GJ – kappen van 5 tal bomen en kandelaberen van 1 eik (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Ingekomen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmeldingen ontvangen:

 • 29 juli 2017 Berkenlaan 9, 5691 CN – slopen woonhuis (SLOPEN)
 • 7 augustus 2017 Ekkersrijt 3207, 5692 CG – verwijderen asbesthoudende materialen (SLOPEN)
 • 9 augustus 2017 Lupinelaan 42, 5691 WD – verwijderen asbesthoudende materialen (SLOPEN)

 

Overige ingekomen meldingen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande meldingen ontvangen:

 • 4 augustus 2017 Zandstraat 32, 5691 CE – aanleggen gesloten bodemenergiesysteem (Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen)

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

(Ontwerp)besluit milieubeheer Brouwerskampweg 14

Burgemeester en wethouders zijn voornemens te besluiten, gelet op artikel 2.33 van de Wabo, de op 23 april 2001 verleende vergunning ingevolge Wet milieubeheer (nu: omgevingsvergunning) in te trekken voor het houden van 615 vleeskalveren voor de inrichting aan de Brouwerskampweg 14 te Son.

De ontwerpbeschikking ligt gedurende 6 weken van 15 augustus 2017 tot en met 26 september 2017 ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son tijdens de openingstijden. Op afspraak kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatie van het ontwerpbesluit een schriftelijke zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA, Son en Breugel.

 

Evenementenvergunning “Towerfestival”

Op 27 juli 2017 heeft de burgemeester een evenementenvergunning verleend voor het “Towerfestival”. Het evenement vindt plaats op zondag 10 september 2017 van 14.00 tot 23.00 uur. De burgemeester heeft voor dit evenement ontheffing verleend van artikel 3 en 4 van de Zondagswet.

 

Ontheffing Drank- en Horecawet “Towerfestival”

Op 27 juli 2017 heeft de burgemeester besloten om op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet ontheffing te verlenen van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het “Towerfestival”. Dit betekent dat tijdens het “Towerfestival” zwak-alcoholhoudende drank geschonken mag worden.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD.
Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s- Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.

 

Verkeersmaatregelen voor het “Towerfestival”

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 juli 2017 besloten verkeersmaatregelen te treffen t.b.v. het “Towerfestival” dat wordt gehouden op 10 september 2017.
De verkeersmaatregelen bestaan uit:

 • Het weggedeelte gelegen tussen het Kerkplein en de achterzijde van café de Zwaan mag worden afgesloten voor doorgaand verkeer met ingang van zondag 10 september 2017 tussen 10.00 en 24.00 uur;

Dit betreft het weggedeelte gelegen tot aan de aansluiting met de Torenstraat en de aansluiting met de Nieuwstraat.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD.

Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s- Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.

 

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud. Kijk voor de officiële gemeentepagina iedere week in weekblad Forum.


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App StoreDownload nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play