Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeentepagina – week 33 2018

gemeente gemeentepagina bekendmakingen algemene zaken grondgebiedzaken burgerzaken
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 33 2018.

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
20 aug15.30 – 16.30MonumentencommissieOpenbaarRaadzaal
22 aug19.30 – 21.00Alzheimer B.O.S.Openbaar’t Zand Oirschot
23 augVervaltGemeenteraadsvergadering

Mededelingen en berichten

Gewijzigde openstellingstijden balie gemeentehuis

In verband met de zomervakantie hanteren onze balies aangepaste openingstijden. Tot en met 17 augustus ( t/m week 33) zijn wij gesloten op maandagmiddag en –avond. Een afspraak maakt u eenvoudig op onze website www.sonenbreugel.nl via de knop ‘Afspraak maken’.

 

Raadsvergadering 23 augustus 2018 gaat niet door

Wegens de beperkte agenda voor de op 23 augustus a.s. geplande vergadering van de gemeenteraad, gaat deze vergadering niet door. De eerstvolgende raadsvergadering is op 20 september a.s.

 

Vergadering Monumentencommissie

Op maandag 20 augustus a.s. 15.30 – 16.30 uur is er een vergadering van de monumentencommissie in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda van de vergadering is te bekijken op de pagina Monumentencommissie op onze website.

 

Alzheimercafé B.O.S.

Op woensdag 22 augustus organiseert Alzheimer Café Best – Oirschot – Son en Breugel een avond met als thema “Houvast”. Deze avond gaan we luisteren naar het verhaal van Evie Sparidaens. Ze is afgestudeerd aan de Design Academy Eindhoven en heeft een documentaire gemaakt genaamd “Hou vast”. Deze documentaire gaat over haar oma met dementie en haar tante als mantelzorger

Verder heeft Evie ook een set kaarten ontworpen met daarop Vergeten Vragen. Hierop staan vragen die soms lastig zijn om te stellen maar waarvan het wel fijn is om het erover te hebben.

Locatie

Het Alzheimer Café B.O.S. in Zalencentrum `t Zand aan de Bestseweg 52 in Oirschot begint om 19.30 uur en duurt tot ca. 21.00 uur. De toegang en het eerste kopje koffie/thee bij binnenkomst zijn gratis. Meer informatie over het programma vindt u op onze website www.alzheimer-nederland.nl. In de pauze bestaat de mogelijkheid om boeken van het Alzheimercafé B.O.S. of van CultuurSpoor Best, te bekijken en (gratis) te lenen. Ook liggen er folders en brochures die te maken hebben met dementie. Na elke pauze van het Alzheimer Café bestaat de mogelijkheid vragen te stellen.

 

Wegwerkzaamheden Boslaan

omleiding wegwerkzaamheden Boslaan 2018 uitsnedeDe Boslaan wordt deze zomer opnieuw geasfalteerd en voorzien van fietssuggestiestroken in een afwijkende kleur van de rijbaan, waardoor dit wegvak voor fietsers een stuk veiliger wordt. Ook worden extra parkeervakken gerealiseerd en de blauwe parkeerzone met enkele parkeerplaatsen uitgebreid.

Het werk staat gepland meteen na de bouwvakvakantie, van 13 tot en met 31 augustus. Wegens faillissement van het bedrijf dat de bestrating op de Boslaan zou uitvoeren, kunnen de werkzaamheden pas na de bouwvakantie worden gestart.

De werkzaamheden aan de Boslaan tussen Europalaan en Nieuwstraat worden uitgevoerd van 13 tot en met 31 augustus. De werkzaamheden aan de Boslaan tussen Esdoornstraat-Europalaan beginnen een week later en worden uitgevoerd van 20 tot en met 31 augustus.

De oost-westroute voor doorgaand verkeer (via de Veerstraat – Wilhelminalaan – Boslaan) is in de gehele periode gestremd. Het doorgaande verkeer wordt met borden omgeleid via de Planetenlaan – Gentiaanlaan.

Omleiding wegwerkzaamheden Boslaan 2018Klik voor grotere weergave

 

Wegwerkzaamheden Hoberglaan en de Kanaaldijk-Noord

Het wegdek van de Hoberglaan wordt deze zomer verbeterd zodat de weg beter bestand is tegen zwaar vervoer. Deze route wordt veel gebruikt door vrachtverkeer van en naar Rendac. De Hoberglaan is vanaf A50 en Son en Breugel dé toegangsweg van en naar het bedrijf.

Vanaf 27 augustus staan de wegwerkzaamheden gepland aan de Hoberglaan en Kanaaldijk-Noord. De werkzaamheden worden vanwege bereikbaarheid en parkeren bij Rendac in overleg met dit bedrijf in fasen uitgevoerd. Ze nemen in totaal circa 7 weken in beslag: van 27 augustus tot en met 13 oktober.

De wegen Kanaaldijk-Noord en Hoberglaan hebben op dit moment een asfaltverharding. Deze asfaltverharding wordt verstevigd met een wapening, waarna deze wordt voorzien van een nieuwe asfaltconstructie bestaande uit een tussenlaag en een deklaag.

Het (vracht)verkeer naar Rendac vanuit Son en Breugel wordt omgeleid. Ter plaatse staat aangegeven hoe Rendac bereikbaar is.

 

Gemeentegids 2018-2019

Voorkant van de gemeentegids 2018Deze week wordt de nieuwe gemeentegids huis aan huis bezorgd. Hebt u de gemeentegids niet ontvangen dan kunt u een exemplaar ook afhalen bij de balie van het gemeentehuis.

Uitgave voor slechtzienden

De uitgever van de gemeentegids, Akse Media, heeft als extra service een braillegids voor slechtzienden beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Akse Media, telefoonnummer 0223-668 877 of met Wilma Vogels, afdeling Communicatie 0499-491414.

 

Veiligheidsmonitor geeft beeld van leefbaarheid en veiligheid

Inwoners geven leefomgeving en veiligheidsgevoel een dikke voldoende 

De inwoners van Son en Breugel beoordeelden de leefbaarheid in het dorp in 2017, net als vier jaar geleden, met een rapportcijfer 7,7 en de veiligheid met een 7,5. De cijfers komen voort uit de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2017, een steekproef naar de mening van de inwoners over hoe zij de leefbaarheid en veiligheid in Son en Breugel ervaren.

Uitkomsten

Mensen in Son en Breugel vinden zorg voor elkaar in buurten belangrijk. Buurtbewoners vinden dat zij zelf en anderen betrokken zijn bij hun woonbuurt en dat iedereen op een prettige manier met elkaar om gaat. Inwoners geven aan zich verantwoordelijk te voelen voor de veiligheid in de buurt. Toch geeft 11 procent van de respondenten aan zich ook weleens onveilig voelen. Dit is minder dan het landelijk gemiddelde.

Inwoners voelen zich het minst veilig op plekken waar jongeren rondhangen. Gelukkig komt dat niet (meer) zo vaak voor. Er zijn momenteel geen hinderlijke overlast gevende jeugdgroepen.

Eén op de vier inwoners weet dat er in hun buurt een WhatsApp-buurtalarmgroep actief is. Inmiddels hebben deze groepen dankzij de samenwerking met SonenBreugelVerbindt meer bekendheid gekregen en zijn ze verder uitgebreid.

Aandachtspunten

De top 3 van grootste ergernissen is sinds 2013 nog niet veranderd:

  1. te hard rijden
  2. hondenpoep
  3. parkeerproblemen

Inwoners zijn tevreden over onze aanpak van leefbaarheid en veiligheid, maar communicatie met de buurt blijft een aandachtspunt. Ook de beschikbaarheid van de politie en de hoeveelheid blauw op straat is voor verbetering vatbaar.

Veiligheidsmonitor 

De veiligheidsmonitor wordt elke vier jaar uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt als input voor het Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Son en Breugel 2019 – 2022. De volledige resultaten van het onderzoek zijn na te lezen op onze website.

 

Pilot geluidsbeleving vliegtuigpassages Ryanair

Vliegbasis Eindhoven gaat de geluidsbeleving van omwonenden bij vertrekkende vliegtuigen meten. Dat gebeurt met een pilot die plaatsvindt van maandag 20 tot en met zondag 26 augustus. Ryanair maakt in deze periode wisselend gebruik van twee zogenoemde klimprofielen. Alleen vliegtuigen van Ryanair doen mee met het onderzoek.

Klimprofielen

Een van de factoren die invloed kan hebben op de geluidsbeleving is het klimprofiel (NADP) die door een vertrekkend vliegtuig wordt gevlogen. NADP staat voor Noise Abatement Departure Procedure, een startprocedure om de ervaren hinder te beperken.

De procedures zijn er op gericht om de geluidniveaus te verminderen dicht bij de luchthaven (NADP1) of juist wat verder weg (NADP2). Het verschil tussen deze profielen wordt vooral bepaald door het moment waarop de piloot na het opstijgen zal beginnen met versnellen. Deze keuze heeft, in een deel van de omgeving, invloed op de hoogte waarop een vliegtuig passeert en de snelheid waarmee het vliegt. Hoewel het klimprofiel niet de enige bepalende factor is voor de geluidservaring op de grond, is het interessant om de omwonenden het verschil te laten beleven.

Online enquête

De vluchtnummers voor de Ryanair vluchten worden (dagelijks) bekend gemaakt op https://www.defensie.nl/pilotklimprofielen Omwonenden kunnen hier op het moment dat de vliegtuigen passeren, via een online-enquête aangeven hoe de passage werd ervaren in vergelijking tot hun normale dagelijkse ervaring. De evaluatie van de gerapporteerde beleving van de omwonenden wordt ondersteund met de gemeten waardes van de bestaande meetpalen langs de vertrekroute. Na afloop van de pilotweek worden de gegevens van iedere passage verwerkt en geanalyseerd door het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR). Luchtverkeersleiding zal op haar beurt bekijken welke ruimte – technisch gezien en op basis van de regelgeving – er is om eventueel over te gaan op een ander klimprofiel.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 20 t/m 24 augustus 2018

Komende week wordt uw PMD, GFT (groen), restafaval en oud papier opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

Op de hoogte via DeAfvalApp

DeAfvalapp is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 27 juli 2018 Ekkersrijt 3102, 5692 CC – Oprichten logistiek centrum (BOUWEN)
  • 8 augustus 2018 Nachtegaallaan 68, 5691 VA – (ver)plaatsen van een perceel afscheiding (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Mandatenlijst juli 2018

Op 17 juli 2018 hebben het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de gemeentesecretaris, ieder voor zover het de eigen verantwoordelijkheden betreft, de gewijzigde mandatenlijst vastgesteld. Als u de mandatenlijst wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met mevr. M. Bellemakers via 0499 491 491 of per email op m.bellemakers@sonenbreugel.nl.

 

Emigratie naar onbekend adres

Het college van Son en Breugel maakt bekend dat uit onderzoek gebleken is dat onderstaande persoon niet meer woonachtig is op het adres waar zij in de basisregistratie personen stond ingeschreven. Haar persoonslijst is opgeschort met als reden “emigratie naar onbekend”. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig is.

Het betreft mevrouw K.N. Young, geboren 29 maart 1974.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD.

Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.

 


Evenementen

Evenementenvergunning Kindervakantieweek Breugel

Op 4 juli 2018 heeft de burgemeester een evenementenvergunning verleend voor de Kindervakantieweek Breugel. Het evenement, georganiseerd door de organisatie Kindervakantieweek Breugel vindt plaats vanaf maandag 13 augustus 2018 tot en met 17 augustus 2018.

Het evenement vindt per dag plaats van 09:30 uur tot 16:30 uur. De spelactiviteiten vinden hoofdzakelijk plaats rond het gemeenschapshuis De Boerderij te Breugel. Voor sommige activiteiten wijken ze uit naar andere locaties.

 

Verkeersmaatregel Straatbarbecue Paulus Potterstraat

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 juli 2018 besloten een verkeersmaatregel te treffen t.b.v. de Straatbarbecue Paulus Potterstraat die wordt gehouden op 2 september. De verkeersmaatregel betreft de afsluiting voor alle verkeer van de Paulus Potterstraat op 2 september 2018 van 09.00 uur tot 22.00 uur.

 

Verkeersmaatregel Straatfeest Heivlinderlaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 juli 2018 besloten een verkeersmaatregel te treffen t.b.v. Straatfeest Heivlinderlaan welke wordt gehouden op 25 augustus 2018. De verkeersmaatregel betreft de afsluiting voor alle verkeer van de Heivlinderlaan op 25 augustus van 16.00 uur tot 0.00 uur.

 

Tijdelijke verkeersmaatregelen “Parachutesprongen Operatie Market Garden”

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 juli 2018 besloten verkeersmaatregelen te treffen t.b.v. het evenement “de parachutesprongen” georganiseerd door “Round Canopy Parachuting Team The Netherlands (RCPT) dat wordt gehouden op zaterdag 22 september 2018 tussen 17:00 en 21:00 uur op het terrein achter het perceel Ockhuizenweg 18.

De tijdelijke verkeersmaatregel bestaat uit het vrijhouden van het zandpad wat langs het landingsterrein loopt richting de Ockhuizenweg, als mede ook de Airborneweg en de Brouwerskampweg ten tijde van de parachutesprongen.

 

Evenementenvergunning Kindervakantiespelweek Son

Op 17 juli 2018 heeft de burgemeester een evenementenvergunning verleend voor de Kindervakantiespelweek Son (KVS). Het evenement, georganiseerd door de organisatie van KVS, vindt plaats vanaf 13 augustus tot en met 17 augustus 2018 dagelijks tussen 08:30 en 20:00 uur. De spelactiviteiten vinden op diverse terreinen plaats binnen de gemeente Son en Breugel.

 

Verkeersmaatregelen straatbarbecue Zwaluwlaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 juli 2018 besloten verkeersmaatregelen te treffen t.b.v. de straatbarbecue dat wordt gehouden op zaterdag 18 augustus 2018. De verkeersmaatregelen bestaan uit het tijdelijk afsluiten van de Zwaluwlaan tussen de huisnummer 1 en 12 tussen 13:00 en 24:00 uur op zaterdag 18 augustus 2018.

 

Evenementenvergunning Market Garden Son en Breugel 2018

Op 19 juli 2018 heeft de burgemeester een evenementenvergunning verleend voor de Market Garden Son en Breugel 2018. Het evenement, georganiseerd door de organisatie van Market Garden Son en Breugel, vindt plaats op 14, 15 en 16 september 2018. Dagelijks tussen 09:30 en 17:00 uur. Het evenement vindt plaats op meerdere locaties in de gemeente Son en Breugel w.o. het festival terrein “Oranjeveld” gelegen aan de Oranjestraat hoek Wilhelminalaan.

De burgemeester heeft voor dit evenement ontheffing verleend van artikel 3 en/of artikel 4 van de Zondagswet.

 

Evenementenvergunning Towerfestival 2018

Op 19 juli 2018 heeft de burgemeester een evenementenvergunning verleend voor het Towerfestival 2018. Het evenement vindt plaats op zaterdagavond 8 september tussen 19:00 en 24:00 uur en op zondag tussen 14:00 en 23:00 uur op het Kerkplein voor de kerktoren. De burgemeester heeft voor dit evenement ontheffing verleend van artikel 3 van de Zondagswet.

 

Verkeersmaatregelen Towerfestival 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 juli 2018 besloten tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen t.b.v. het Towerfestival 2018 dat wordt gehouden op 8 en 9 september 2018 op het Kerkplein.

De verkeersmaatregelen betreffen het tijdelijk afsluiten van het weggedeelte tussen het Kerkplein en de achterzijde van café-restaurant de Zwaan aan de Markt 9, het weggedeelte tot aan de aansluiting met de Torenstraat en de aansluiting met de Nieuwstraat. De afsluiting gaat in op zaterdag 8 september 2018 vanaf 19:00 tot en met 9 september 2018 eindtijd 24:00 uur.

 

Ontheffing Drank- en Horecawet Towerfestival 2018

Op 19 juli 2018 heeft de burgemeester besloten om op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet ontheffing te verlenen van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het Towerfestival 2018. Dit betekent dat tijdens het Towerfestival zwak-alcoholhoudende drank geschonken mag worden.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met deze besluiten kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders (m.b.t. verkeersmaatregelen) of de burgemeester (evenementenvergunningen en ontheffing Drank en Horecawet), Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD.

Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.

 

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud.