Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeentepagina – week 36 2017

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 36 2017.

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
6 september 201717.00 uur – 18.00 uurSpreekuur Kees VortmanOpenbaarDe Boerderij
11 september 201716.00 uur – 17.00 uurInstallatie jeugdgemeenteraadOpenbaarRaadzaal
17 september 201714.00 uurHerdenking AirbornevriendenOpenbaarMonument de Onbekende Soldaat, Europalaan
20 september 201719.30 uur – 22.00Bijeenkomst uitvoeringsplannen Breugel BruistOpenbaarDe Bongerd
21 september 201719.30 uur – 20.15 uurUitreiking Draaginsigne Nobelprijs VN-militairenOpenbaarBordes gemeentehuis

Mededelingen en berichten

Geen spreekuur Hans Gaillard op 6 september a.s.

Op woensdag 6 september a.s. gaat het open spreekuur van Hans Gaillard niet door.

Afspraak niet nodig, aanmelden wordt op prijs gesteld

Iedereen is welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet nodig. We stellen het wel op prijs – in verband met de planning van de agenda – dat u zich van tevoren meldt bij het bestuurssecretariaat via 0499 – 491 406 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl. Als het spreekuur ‘vol’ mocht zijn noteren zij uw naam, adres en telefoonnummer en maken in overleg een afspraak voor een volgend spreekuur.

Een vervolggesprek?

Uw gesprek met de burgemeester of wethouder is een eerste inventarisatie. Samen met u bekijken zij of uw vraag verder besproken dient te worden. In dat geval maakt het bestuurssecretariaat met u een vervolgafspraak voor een gesprek met het collegelid of een medewerker van de gemeente.

 

Installatie Jeugdgemeenteraad 2017-2018

Op 11 september 2017 om 16.00 uur installeert burgemeester Hans Gaillard in een openbare bijeenkomst de nieuwe leden van de Jeugdgemeenteraad van Son en Breugel.

Het programma van de installatie is als volgt:

 • 16.00 uur Inloop en ontvangst
 • 16.15 uur Installatie van de nieuwe leden de Jeugdgemeenteraad door burgemeester Hans Gaillard
 • 16.30 uur De Jeugdgemeenteraad en haar begeleiders stellen zich voor
 • 16.45 uur Persmoment met gelegenheid tot het maken van foto’s en stellen van vragen
 • 17.00 uur Gelegenheid tot feliciteren in de hal

In juni jl. zijn voor de 2e keer verkiezingen gehouden. De verkiezingen waren dit jaar alleen in groep 7. De nieuw gekozen leden vervangen namelijk de jongeren uit groep 8 die afgelopen jaar zitting hadden in de Jeugdgemeenteraad. De Jeugdgemeenteraad van Son en Breugel bestaat uit 14 leden. Iedere basisschool is vertegenwoordigd door 1 leerling uit groep 7 en 1 leerling uit groep 8. De leden zitten twee jaar in de jeugdgemeenteraad.

De Jeugdgemeenteraad vergadert zesmaal per schooljaar op donderdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur. Tussendoor werken de leden van de Jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, een- hooguit tweemaal per maand. Een aantal begeleiders helpen de Jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten.

 

’Stel de vraag van je leven’

Doorbreek het taboe op praten over zelfmoord

Jaarlijks overlijden in Nederland ruim 1850 mensen als gevolg van zelfmoord. Elke dag komen 40 mensen op de spoedeisende hulp terecht nadat ze een zelfmoordpoging hebben gedaan? Zelfmoord is een daad van wanhoop, vaak een gevolg van een grote persoonlijke crisis. Niemand wil echt dood, maar mensen willen vaak niet meer zo verder leven. Zelfmoord is nooit een oplossing. Praten helpt. Een gesprek kan al enorm opluchten. Je begint zo’n gesprek door de juiste vraag te stellen: de vraag van je leven.

Uit onderzoek blijkt dat praten echt helpt als je het moeilijk hebt en dat het taboe rond zelfmoord doorbroken moet worden. Veel van de overlevenden zijn blij dat zij na een zelfmoordpoging nog leven en hebben ervaren dat hulp helpt.

Hoe herken je dat iemand het niet meer ziet zitten? Hoe stel je de juiste vragen, waar kun je naar verwijzen? Wil je meer weten hoe jij de vraag van iemands leven kunt stellen? Kijk dan op www.113.nl.

Lezing suïcidaliteit

Op 15 september organiseert de bibliotheek Eindhoven en GGzE een lezing over het thema zelfmoord en wat we als samenleving kunnen betekenen in het voorkomen ervan. De lezing vindt plaats in de bibliotheek Eindhoven en duurt van 19.15 tot 21.00 uur. Deelname is gratis.
Tijdens deze lezing spreken Ivonne Heijnen, Jan Mokkenstorm en Esther Pols. Ivonne Heijnen is ervaringsdeskundige, Jan Mokkenstorm is psychiater en directeur van 113 Zelfmoordpreventie. Esther Pols is sociaal psychiatrisch verpleegkundige.

Meer informatie en aanmelden kan bij de Bibliotheek Eindhoven, www.bibliotheekeindhoven.nl.

 

7 t/m 13 september: Actieweek NIX Zonder ID!

Jongeren die alcohol of tabak willen kopen hebben nog lang niet altijd een ID bij de hand. Bovendien vragen verstrekkers er ook niet altijd naar. Daarom houdt het Trimbos-instituut van 7 t/m 13 september 2017 de landelijke actieweek ‘NIX zonder ID’.

 

Sinds 1 januari 2014 is het verboden om alcohol te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Ook zijn jongeren onder de 18 jaar strafbaar als ze alcohol bij zich hebben in openbare ruimtes. Bijvoorbeeld in het café, de sportkantine, het park en op straat. Die leeftijdsgrens is er niet voor niks. Alcohol is schadelijk voor de gezondheid, is kankerverwekkend en kan de ontwikkeling van de hersenen van jongeren onder de 24 jaar flink verstoren. Daarom is het naleven van NIX 18 een zaak van ons allemaal!

In de afgelopen drie jaar is er al veel gedaan om de doelstelling van NIX18, niet roken en drinken onder de 18 jaar, te halen. Er zijn goede resultaten geboekt, maar het kan nog een stuk beter. Structureel gebruik van een ID kan daarin uitkomst bieden. Daarom staat de themaweek in het teken van het (spontaan) tonen van een legitimatiebewijs bij de aankoop van alcohol of tabak.

Wat kunnen jongeren doen?

Wat nog te weinig gebeurt, is dat jongeren spontaan hun legitimatiebewijs laten zien bij de aankoop van alcohol en tabak. Voor verkopers in supermarkten, slijterijen, sportkantines, horeca, tankstations en tabakszaken is het moeilijk om de juiste leeftijd van de kopers in te schatten. Zij zijn er daarom enorm mee geholpen als jongeren tot 25 jaar spontaan hun ID tonen.

Wat kunnen verstrekkers doen?

Ook verstrekkers van alcohol en tabak kunnen nog veel verbeteren. Consequent vragen naar een ID is nodig om de verkoop van alcohol en tabak aan minderjarigen aan banden te leggen. Het is niet altijd makkelijk om naar een ID te vragen, maar het is in het belang van ons allen om dat wel te doen. Want NIX18: dat doen we samen!

 

Herdenking Vereniging van Airborne Vrienden

De Vereniging van Airborne Vrienden legt op zondag 17 september a.s. bloemstukken bij monumenten in de Corridor-gemeenten. Zij herdenken en eren hiermee de soldaten van de 101ste Airborne Divisie, die hun leven gaven voor onze vrijheid.

Om 14.00 uur ontvangt burgemeester Hans Gaillard het gezelschap bij het monument aan de vijver (Europalaan) in Son en Breugel en vindt er een korte ceremonie plaats. Een afgevaardigde van de Ambassade van de Verenigde Staten, de Veteranen en de jeugd van Son en Breugel, de Commandovereniging Zuid-Oost Brabant en een vertegenwoordiger van KOVOM zullen ook een bloemenhulde brengen.

U bent van harte welkom om de bijeenkomst bij te wonen. We verzoeken u in verband met de hoge leeftijd van de leden van de Airborne Vrienden rekening te houden met de beschikbaarheid van stoelen na aankomst van de bus.

 

Uitreiking Draaginsigne Nobelprijs VN-militairen

Op donderdagavond 21 september om 19.30 uur reikt burgemeester Hans Gaillard in aanwezigheid van Luitenant-Kolonel L.J.C.M. van Beek en de Veteranen van Son en Breugel aan een aantal VN-militairen uit Son en Breugel het Draaginsigne Nobelprijs VN-
militairen uit.

Demissionair minister van Defensie, mevrouw Janine Hennis-Plasschaert heeft hen het Draaginsigne Nobelprijs VN-militairen toegekend als erkenning voor hun inzet tussen 1956 en 1988 aan een of meerdere VN-vredesmissies: UNOGIL, UNIFIL, UNEF-1, UNTEA, UNOC, UNYOM, UNIPOM en UNTSO. Burgemeester Gaillard staat op haar verzoek graag stil bij deze bijzondere blijk van waardering.

De uitreiking met militair ceremonieel vindt plaats op het bordes van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, 5691 AL Son en Breugel. Na afloop is er in de hal van het gemeentehuis gelegenheid om hier informeel bij stil te staan.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 11 t/m 15 september 2017

Komende week wordt uw GFT (groen) en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 

Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 26 augustus 2017 Afrikalaan 31, 5691 ZH – gedeeltelijk vervangen schutting (BOUWEN)
 • 29 augustus 2017 Eind 1b, 5694 NL – opslag verhuur/verkoop gasflessen (HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RUIMTELIJKE ORDENING)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 29 augustus 2017 Beekjuffer, kavel D16 – oprichten woonhuis (BOUWEN)
 • 29 augustus 2017 Grote Beerlaan 3, 5694 LJ – plaatsen dakkapel op achtervlak (BOUWEN)
 • 29 augustus 2017 Nieuwstraat 18a, 5691 AC – plaatsen reclame-aanduidingen (BOUWEN)
 • 30 augustus 2017 Jufferlaan 92, kavel C01 – oprichten woonhuis (BOUWEN)
 • 30 augustus 2017 Kerkstraat 2, 5691 AK – tijdelijk plaatsen van units t.b.v. de bibliotheek gedurende een periode van 5 jaar (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Ingekomen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmeldingen ontvangen:

 • 24 augustus 2017 Wilhelminalaan 10, 5691 AZ – verwijderen asbesthoudend rookgaskanaal en asbesthoudende golfplaten (SLOPEN)
 • 25 augustus 2017 Cerespad en Rietlaan – mutatie onderhoud 44 woningen (SLOPEN)

 

Geaccepteerde sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmeldingen:

 • 28 augustus 2017 Ekkersrijt 3207, 5692 CG – verwijderen asbesthoudende materialen (SLOPEN)
 • 28 augustus 2017 Lupinelaan 42, 5691 WD – verwijderen asbesthoudende materialen (SLOPEN)
 • 28 augustus 2017 Wilhelminalaan 10, 5691 AZ – verwijderen asbesthoudend rookgaskanaal en asbesthoudende golfplaten (SLOPEN)
 • 28 augustus 2017 Cerespad en Rietlaan – mutatie onderhoud 44 woningen (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Evenementenvergunning op tocht “The Big Sheep Tour”

Op 25 augustus 2017 heeft de burgemeester een evenementenvergunning verleend voor de optocht “The Big Sheep Tour”. Het evenement vindt plaats op 11 september 2017 van 14:30 uur tot 17:00 uur.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD.

Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s- Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.

 

Ontheffing Drank- en Horecawet Pop-up restaurant Schaap

Op 22 augustus 2017 heeft de burgemeester besloten om op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet ontheffing te verlenen van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het Pop-Up restaurant Schaap op het perceel Airborneweg 25 te Son en Breugel. Dit betekent dat tijdens het Pop-Up restaurant Schaap zwak-alcoholhoudende drank geschonken mag worden.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD. Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s- Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.

 

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud. Kijk voor de officiële gemeentepagina iedere week in weekblad Forum.


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App StoreDownload nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play