Gemeentepagina – week 38 2017

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 38 2017.

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
20 september 201717.00 uur – 18.00 uurSpreekuur Kees VortmanOpenbaarDe Boerderij
27 september 201719.30 uurAlzheimercafé B.O.S.Openbaar’t Zand, Oirschot
28 september 201720.00 uurGemeenteraadsvergaderingOpenbaarRaadzaal
10 oktober 201718.45 uurAvond van de DuurzaamheidOpenbaarVestzaktheater

Mededelingen en berichten

Geen spreekuur Hans Gaillard op 20 september a.s.

Er is deze week geen spreekuur bij burgemeester Hans Gaillard. Een afspraak voor volgende week kunt u maken via 0499 – 491 405 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl. Als het spreekuur ‘vol’ mocht zijn noteren zij uw naam, adres en telefoonnummer en maken in overleg een afspraak voor een volgend spreekuur. Overigens is iedereen welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet noodzakelijk.

 

Inwonersbijeenkomst Breugel Bruist wordt verzet

Op 20 september a.s. is de inwonersbijeenkomst over Breugel Bruist gepland. Om organisatorische redenen wordt de bijeenkomst verzet naar een latere datum. Bericht hierover volgt zo spoedig mogelijk. We maken de nieuwe datum hier bekend. Hou onze berichten in de gaten.

 

Geen ceremonie draaginsignes 21 september a.s.

Bij gebrek aan belangstelling gaat de ceremonie voor de uitreiking van het draaginsigne Nobelprijsuitreiking VN Militairen op 21 september a.s. niet door.

 

Gemeenteraadsvergadering

Volgende week is er een vergadering van de gemeenteraad in het gemeentehuis. Iedere raadsvergadering begint met een opening, spreekmogelijkheid voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan, vaststelling van het verslag van de vergadering van de vorige keer en ingekomen stukken en mededelingen en rondvraag. Hieronder leest u de agenda van de vergadering.

Gemeenteraadsvergadering

 • Datum en tijdstip: donderdag 28 september 2017, 20.00 uur

Agenda:

 • Landelijke autorisatie GBA-V voor Zuidoost-Brabant en wijzigingen gemeenschappelijke regelingen GGD en MRE
 • Deelname aan Bizob door VRBZO en ODZOB
 • Evaluatie en voortzetting Jeugdgemeenteraad
 • Beoordeling uitgaven 2016 raadsfracties
 • Metropoolregio 2016 – gewijzigde winstbestemming
 • Evaluatie Metropoolregio – zienswijze

Openbare vergadering

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Kom erbij en loop binnen

Op vrijdag 22 september (van 10.00 uur tot 16.00 uur) nodigt ZuidZorg Extra u van harte uit op het Ontmoet en Groetplein in het Vestzaktheater aan de Kerkstraat 2 te Son en Breugel.

Dus voelt u zich soms ook alleen, verdrietig of eenzaam? Mist u uw partner of vriend/vriendin? Heeft u fijne buren, kinderen en vrienden maar voelt u zich toch eenzaam? Daarin bent u niet alleen. Veel ouderen (1 op de 3) ervaren een gevoel van eenzaamheid. Dit maakt dat u liever thuis blijft en niet meer zo makkelijk de deur uitgaat.

Daarom nodigen wij u uit om kennis te komen maken met anderen, voor een leuk gesprek, activiteit of gezelligheid. Op deze dag vol activiteiten zult u zich zeker niet alleen voelen. U kunt desgewenst ook advies vragen aan onze medewerkers of vrijwilligers.

Wij zorgen voor een hapje en een drankje. Kom gezellig proeven van de sfeer, één ontmoeting kan genoeg zijn.

 

Met z’n allen 28 dagen stoppen met roken? Dat kan met Stoptober

Ook dit jaar vraagt de GGD Brabant-Zuidoost extra aandacht voor de landelijke campagne Stoptober. Rokers worden uitgedaagd om
28 dagen niet te roken. Aanmelden kan via www.stoptober.nl. Rokers kunnen hier alle steun krijgen om dit vol te houden en ervaren hoe een leven zonder sigaretten voor hen kan zijn.

 

Baggeren waterbodem Sonseheideloop

Tussen 18 september en 1 oktober start Waterschap De Dommel met het baggeren van de waterbodem van de Sonseheideloop. De werkzaamheden duren 1 tot 2 weken. De aannemer zorgt voor een veilige omgeving voor haar medewerkers én passanten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Het traject is circa 400 meter lang en loopt van de Bestseweg langs het nieuwe scoutinggebouw van Dutmella naar de duiker aan het Dutmellapad. Over dit traject wordt het slib op de waterbodem in zijn geheel verwijderd.

Aanleiding

Het verwijderen van de waterbodem is één van de maatregelen die zijn overeengekomen in het kader van de verbetering van de waterkwaliteit van de Sonseheideloop.

Aanleiding hiervoor zijn de geuite zorgen over de kwaliteit van het water van de Sonseheideloop. Uit een onderzoek eerder dit jaar bleek dat er hoge concentraties van moerasgas (H2S) in het slib aanwezig waren. Inmiddels zijn er waarschuwingsborden geplaatst om passanten te wijzen op de risico’s van spelen of zwemmen in het water.

Vervolgtraject

De gemeente Son en Breugel en Waterschap De Dommel hebben de GGD om aanvullend advies gevraagd over de gezondheidsaspecten van de Sonseheideloop. Dit onderzoek wordt dan uitgevoerd in samenspraak met de arbodeskundige van het Waterschap. Het advies over het aanvullend onderzoek wordt binnenkort, maar na de werkzaamheden, verwacht.

Eveneens vinden er op dit moment gesprekken plaats met Waterschap, Rijkswaterstaat en Rendac over een structurele oplossing om de waterkwaliteit van de Sonseheideloop op langere termijn te verbeteren.

 

Regionaal Woonbehoeftenonderzoek van start

In de week van 18 september start in de Metropoolregio Eindhoven een groot woonbehoeftenonderzoek. Onze gemeente doet ook mee aan dit Regionale Woonbehoeftenonderzoek. Doel van het onderzoek is de woonbehoeften en –wensen van de inwoners zo goed mogelijk in beeld te brengen. Voor gemeentebesturen is het belangrijk om de woningvoorraad zo goed mogelijk op de woonwensen van de inwoners te kunnen aansluiten. Het onderzoek wordt één keer in de drie jaar gehouden.

Steekproef

Voor het onderzoek worden inwoners van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant benaderd en dus ook inwoners in onze gemeente. Via een steekproef wordt een aantal inwoners geselecteerd. In de week van 18 september krijgen de geselecteerden een brief in de bus met het verzoek een vragenlijst in te vullen. De vragen in de enquête zijn zo opgesteld dat ze snel en eenvoudig te beantwoorden zijn. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10- 15 minuten. De vragen gaan over verhuisgedrag (in het verleden en in de toekomst), woonwensen en de woonomgeving. De resultaten van het onderzoek worden in het voorjaar van 2018 bekend.

 

Alzheimercafé B.O.S.

Op woensdag 27 september 2017 organiseert Alzheimer Café Best – Oirschot – Son en Breugel een avond met als thema: ‘Bijzonder Café’. Op 21 september is het Wereld Alzheimer Dag, een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor dementie. Wij willen hier met ons Alzheimer Café op een bijzondere manier bij stil staan. Op welke manier is nog een verrassing.

Locatie

Het Alzheimer Café B.O.S. in Zalencentrum `t Zand aan de Bestseweg 52 in Oirschot begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Meer informatie over het programma vindt u op onze website. In de pauze bestaat de mogelijkheid boeken, van het Alzheimercafé B.O.S. of van CultuurSpoor Best, te bekijken en (gratis) te lenen. Ook liggen er folders en brochures die te maken hebben met dementie. Na elke pauze van het Alzheimer Café bestaat de mogelijkheid vragen te stellen.

 

Bert Wagendorp opent het Literaire Seizoen op 1 oktober a.s.

Literair Café Dommeldal opent op zondagmiddag 1 oktober van 14.00 – 16.00 uur, het Literaire seizoen 2017-2018, met een bezoek van schrijver, journalist en columnist Bert Wagendorp. Schrijver en publiek ontmoeten elkaar weer in de sfeervolle Kasteelhoeve in Geldrop.

Literair Café Dommeldal

In het Literair Café Dommeldal werkt een kleine groep actieve vrijwilligers samen met Boekhandel van Grinsven, Bibliotheek Dommeldal en enkele
sponsors, aan een gevarieerd en verrassend literair jaarprogramma. Met grote namen, maar ook met aanstormend talent. Een jaarkaart van het
Literair Café Dommeldal biedt minimaal vijf literaire ontmoetingen en een gegarandeerde zitplaats. Altijd op een zondagmiddag van 14.00-17.00u en (bijna) altijd in de Kasteelhoeve in Geldrop, een prachtige accommodatie voor een ontmoeting tussen schrijver en lezers. De Kasteelhoeve verzorgt ook, op verzoek, een literaire lunch, op de literaire zondagen.

Kaartjes

In de losse verkoop kosten de kaartjes € 10,-. Jongeren tot 18 jaar betalen slechts € 2,50. De kaartjes zijn te koop bij boekhandel van Grinsven in Geldrop, of online, via www.bibliotheekdommeldal.nl.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 25 t/m 29 september 2017

Komende week wordt uw GFT (groen) en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp. Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp

DeAfvalapp is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 10 september 2017 Van Gentlaan 33, 5694 SB – interne verbouwing (BOUWEN)
 • 11 september 2017 Science Park Eindhoven 5530, 5692 EL – herinrichting kantoorpand (BOUWEN)
 • 11 september 2017 Science Park Eindhoven 5530, 5692 EL – herinrichting kantoorpand (MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK)
 • 11 september 2017 Breeakkerstraat 30, 5691 TP – verbouwen woonhuis en plaatsen nieuwe garage (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Mededeling over intrekken aanvraag omgevingsvergunning

De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is door de aanvrager ingetrokken op:

 • 01 september 2017 Science Park Eindhoven 5501, 5692 EM – uitbreiden pand met een Shakerruimte (BOUWEN)

Tegen de intrekking van aanvragen voor een omgevingsvergunning kunnen geen formele (schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden ingediend.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 12 september 2017 Raadhuisplein 1, 5691 AL – nieuwbouw Gemeentehuis Son en Breugel (BOUWEN / HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RUIMTELIJKE ORDENING)
 • 14 september 2017 Ekkersrijt 3109/3111, 5692 CD – tijdelijk plaatsen van een kantoorunit met een instandhoudingstermijn van 10 jaar (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening Publiek.

 

Besluit verlengen beslistermijn omgevingsvergunning

Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is op basis van artikel 3.9 lid 2 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht met 6 weken verlengd:

 • Jufferlaan 24 – oprichten woonhuis, besluit d.d. 11 september 2017

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.

 

Ingekomen sloopmelding

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

 • 11 september 2017 Breeakkerstraat 30, 5691 TP – slopen garage (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder Ekkersrijt 6034 en Ekkersrijt 7406

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht vanaf 21 september 2017 tot en met 1 november 2017 voor iedereen in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son en Breugel ter inzage ligt het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder Ekkersrijt 6034 en Ekkersrijt 7406.

Met het bestemmingsplan ‘Ekkersrijt’ (vastgesteld op 26-5-2011) is voorgenomen om voor deze bedrijfswoningen binnen de geluidzone hogere waarden vast te stellen. De procedure hiervoor is echter niet doorlopen. Middels onderhavige procedure wordt deze omissie hersteld. Om de woningen te beschermen tegen geluidsoverlast en de omliggende bedrijven voldoende ontwikkelruimte te geven, wordt de maximale geluidsbelasting verhoogd van 50 dB(A) naar 55 dB(A).

U kunt het ontwerpbesluit inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Het ontwerpbesluit is ook raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.sonenbreugel.nl. Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden bij burgemeester en wethouders van Son en Breugel een zienswijze indienen met betrekking tot het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden.

Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan burgemeester en wethouders, postbus 8, 5690 AA Son en Breugel. Een zienswijze kan ook mondeling kenbaar worden gemaakt. Hiervoor dient u ruimschoots voor het einde van de termijn een afspraak te maken met mevrouw D. Hulsen van de afdeling Ruimte en Samenleving (telefoonnummer 0499 491 491).

 

Omgevingsvergunning Oqema milieuneutraal wijzigen ter inzage

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij aan Oqema een omgevingsvergunning hebben verleend voor het milieuneutraal veranderen van een inrichting voor de productie van en handel in chemische producten aan het adres Ekkersrijt 1301 te Son en Breugel. Het besluit ligt van 19 september 2017 gedurende 6 weken tot en met 31 oktober 2017 voor eenieder ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son tijdens de openingstijden.

Tegen dit besluit kan tot en met 31 oktober 2017 door belanghebbenden bezwaar worden gemaakt bij burgemeester en wethouders van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA, Son en Breugel. Bij spoedeisende belangen kan tevens een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA, ‘s- Hertogenbosch.

 

Emigratie naar onbekend adres

Het college van Son en Breugel maakt bekend dat uit onderzoek gebleken is dat onderstaande persoon niet meer woonachtig is op het adres waar hij in de basisregistratie personen stond ingeschreven. Zijn persoonslijst is opgeschort met als reden “emigratie naar onbekend”. Dit betekent dat hij daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig is.

Het betreft de heer F. Encarnacion Bido, geboren 6 april 1985

Bezwaarschrift

Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen binnen zes weken een bezwaar worden ingediend. Indien bekendmaking aan een belanghebbende eerder dan deze publicatie heeft plaatsgevonden, is dat het moment waarop de termijn van zes weken ingaat. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener
 • de dagtekening
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is
 • de gronden van bezwaar

Het bezwaar kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 70584, 5201 CZ ’s-Hertogenbosch.

 

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud. Kijk voor de officiële gemeentepagina iedere week in weekblad Forum.


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App StoreDownload nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play

Post article

Post article