Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeentepagina – week 4 2017

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit is de gemeentepagina van week 4 2017.Gemeente Son en Breuge

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
25 januari 20179:00 uur – 10:00 uurSpreekuur Hans GaillardOpenbaarGemeentehuis
25 januari 201717:00 uur – 18:00 uurSpreekuur Kees VortmanOpenbaarDe Boerderij

 


Mededelingen en berichten

Inzameling plastic, blik en drankpakken nu ook via openbare afvalbakken

Foto: Gemeente Son en Breugel

Afgelopen week is op vijftien plekken in de openbare ruimte een afvalbak met afvalscheiding geplaatst. Met deze bakken bindt de gemeente de strijd aan met zwerfafval en zamelt tegelijkertijd in de openbare ruimte herbruikbare grondstoffen apart in.

In het ontwerp van deze afvalbakken is er rekening mee gehouden dat vogels het afval er niet uit kunnen plukken. Ook zijn ze een stuk groter dan de oude bakken, waardoor ze minder vaak geleegd hoeven te worden.

Blikjes, kartonnen drinkpakjes, plastic flesjes en frietbakjes mogen in de bak met de oranje opening. Een bananenschil, papier en hondenpoepzakjes gaan bij het restafval, in de bak met de grijze opening. Het lijkt eenvoudig, maar je moet toch even nadenken: Plastic frietbakje gaat in de ene vulopening en papieren frietzakje in de andere.

Het is een logische vervolgstap om afvalscheiding na thuis, op school en vereniging nu ook op straat te introduceren, vindt wethouder Robert Visser. Het apart houden van álle afvalstromen zoals thuis, is op straat nog wat ingewikkeld. We hebben daarom voor PMD gekozen, omdat dit de grootste afvalstroom van buiten verblijvende mensen is. Apart inzamelen en recyclen van plastic bakjes, plastic verpakkingen, plastic flesjes, blikjes en drankpakjes e.d. zal het meeste effect hebben.

 

Officiële opening van de gereconstrueerde Rooijseweg

Foto: Gemeente Son en Breugel

Op donderdag 19 januari jl. is de gereconstrueerde Rooijseweg officieel geopend door wethouder Robert Visser namens de gemeente en Joep Hartjes, Manager Operations namens wegenbouwbedrijf BAM Infra. Visser en Hartjes reden op de tandem eensgezind door het finish- lint, om het project symbolisch af te sluiten en de goede samenwerking te onderstrepen.

Fraaie ontsluitingsweg

De nieuwe Rooijseweg is in samenwerking tussen gemeente, landschapsarchitecten, wegenbouwers, verkeerskundigen, wijkbewoners en weggebruikers succesvol omgebouwd van een doorgaande route

naar een fraaie wijkontsluitingsweg voor de wijk Sonniuspark. Met de inrichting van het groen is rekening gehouden met een doorkijk vanuit de wijk naar het Dommeldal. Ook aan de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers is veel aandacht besteed met overzichtelijke oversteken en een middenberm bij de kruisingen.

Doelstellingen gerealiseerd

In opdracht van de gemeente Son en Breugel heeft wegenbouwbedrijf BAM Infra de Rooijseweg in de tweede helft van 2016 gereconstrueerd en opnieuw ingericht. De wegenbouwer is er niet alleen in geslaagd om de weg binnen budget en het gevraagde tijdspad uit te voeren, BAM Infra is er ook in geslaagd om via een gefaseerde aanpak de weg is tijdens alle werkzaamheden voor alle verkeer open te houden. Daardoor is er nauwelijks overlast voor de buurt geweest.

De Rooijseweg voldoet aan de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente, want de weg is voorzien van LEAB, een laag energie en milieuvriendelijke asfaltsoort. Ten opzichte van andere asfaltsoorten levert het toepassen van 3000 ton LEAB een besparing op van 500 bomen en energie voor 15 huishoudens gedurende een jaar lang.

Weggebruikers en de inwoners van Sonniuspark zijn enthousiast over de nieuwe weg. Het is een veilige en waardige entree voor het dorp aan de noordkant van de gemeente.

 

Actualisatie gemeentegids

Akse Media is gestart met het actualiseren van de redactionele adressen voor de gemeentegids 2017-2018. Aan alle bekende e-mailadressen wordt een automatische mailing verzonden. Deze is voorzien van een unieke persoonlijke code, zodat men zelf de gegevens naar wens kan controleren en aanpassen.

De vermeldingen zonder e-mailadres worden tijdens de actualisatieperiode telefonisch benaderd.

Zelf aanmelden

Staat uw organisatie of vereniging nog niet in het adressengedeelte van de gemeentegids en wilt u dit wel, dan kunt u dit zelf doorgeven.
Dit kan op de volgende manieren:

  • per e-mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v. gemeentegids Son en Breugel)
  • telefonisch: 0223-673010 (redactie Akse Media)
  • schriftelijk: Akse Media (t.a.v. gemeentegids Son en Breugel) Postbus 6033, 1780 KA Den Helder

Wijzigingen en/of aanmeldingen voor het adressengedeelte kunnen aan de redactie worden doorgegeven tot uiterlijk 7 april 2017.

 

Betalen per pin, ja graag!

Op dit moment betaalt een groot deel van onze klanten al met pin bij het aanvragen van hun product. Pinnen maakt het betalen niet alleen sneller en makkelijker, maar vooral ook veiliger. Dit laatste geldt voor u én voor onze baliemedewerkers.

Deze manier van betalen heeft dus onze voorkeur. Bent u niet in het bezit van een pinpas of wilt u om een andere reden liever contant betalen, dan blijft contante betaling natuurlijk altijd mogelijk.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 30 januari t/m 3 februari 2017

Komende week wordt uw PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

GFT Winterschema

De GFT-winterperiode (tweewekelijks ophalen in plaats van wekelijks) is ingegaan. Dat wil zeggen dat de groene bak geleegd wordt in de even weken 4, 6, 8 en 10. Daarna wordt het wekelijkse schema hervat. Dit GFT-winterschema is ook opgenomen in De Afvalapp!

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 12 januari 2017 Groningenlaan 7, 5691 KH – herinrichting voortuin door verlenging erfafscheiding (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Als u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 19 januari 2017 Sint Genovevastraat 41, 5694 AE – bouwen van 3 woningen (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunning ligt ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Evenementenvergunning met bijbehorende verkeersmaatregel

Op 27 februari 2017 wordt de Krutjesgatse Oberrace georganiseerd aan de Markt te Son en Breugel. Dit evenement wordt gehouden tussen 14.00 uur en 17.00 uur.

Om dit evenement op een veilige manier te laten verlopen, heeft het college van burgemeester en wethouders de volgende maatregel genomen: Het weggedeelte van de Markt mag op 27 februari tussen 12.00 uur en 18.00 uur voor het doorgaande verkeer worden afgesloten vanaf de aansluiting tot de Nieuwstraat tot aan de aansluiting met de Dommelstraat.

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel.

 

2e wijziging tarieventabel Legesverordening

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maakt het volgende bekend:

Op 10 januari 2017 is de 2e wijziging van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2017 vastgesteld. De wijziging betreft alleen het tarief van het rijbewijs.

De Legesverordening met bijbehorende tarieventabel is opgenomen in de algemeen verkrijgbare lijst van vastgestelde belastingverordeningen. Deze documenten liggen kosteloos ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis. Binnenkort zijn ze op de website van de gemeente te raadplegen. Ook kunt u ze vinden op de landelijke website www.overheid.nl.


Heet nieuws? Stuur de redactie een WhatsApp


Lees meer gemeentepagina’s


De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel.