Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeentepagina – week 41 2017

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 41 2017.

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
10 oktober 201718.45 uurAvond van de DuurzaamheidOpenbaarVestzaktheater
25 oktober 201720.00 uurBreugel BruistOpenbaarBS de Regenboog
26 oktober 201719.00 uurBewonersavond SonniusparkBuurtbewonersCombigebouw

Mededelingen en berichten

Geen spreekuur Hans Gaillard en Kees Vortman op 18 oktober a.s.

Er is deze week geen spreekuur bij burgemeester Hans Gaillard en wethouder Kees Vortman. Een afspraak voor volgende week kunt u maken via 0499 – 491 405 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl. Als het spreekuur ‘vol’ mocht zijn noteren zij uw naam, adres en telefoonnummer en maken in overleg een afspraak voor een volgend spreekuur. Overigens is iedereen welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet noodzakelijk.

 

Verspreiding jodiumtabletten

Tussen 10 en 25 oktober ontvangen 1,2 miljoen huishoudens die wonen binnen een straal van 100 kilometer van een kernreactor een doosje jodiumtabletten die ze goed moeten bewaren. Voor vragen en meer informatie
kunnen mensen kijken op de website: www.waaromkrijgikjodiumtabletten.nl.

Sinds 1987 heeft de Nederlandse overheid al een landelijke voorraad met jodiumtabletten, die liggen voor een groot deel centraal opgeslagen. Met het beschikbaar stellen van de jodiumtabletten onder de risicogroepen volgt Nederland de richtlijnen van het Internationaal Atoom en Energie Agentschap. Het advies is om de distributie van jodiumtabletten voor te bereiden in een straal tot 100 kilometer van een kernreactor. Hoe staat ieder land vrij. In 2014 heeft minister Kamp van Economische Zaken besloten deze richtlijn te volgen en daarbij aan te sluiten bij de ons omringende landen. Daarmee zorgt Nederland dat we vergelijkbare maatregelen treffen als in België en Duitsland.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft besloten een deel van deze voorraad aan huis te verspreiden. Jodiumtabletten zijn dan direct bij de hand ten tijde van een kernongeval. Dat scheelt de hulpdiensten kostbare tijd. De maatregel is niet gericht op een specifieke dreiging. Het kabinet acht de kans op een nucleair ongeval net zo klein als voorheen. Nucleaire installaties moeten aan strenge veiligheidseisen voldoen. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming ziet daarop toe.

Voor meer informatie kijk op: www.waaromkrijgikjodiumtabletten.nl.

 

Bijeenkomst Breugel Bruist! 25 oktober a.s.

Op woensdagavond 25 oktober is om 20:00 uur een bijeenkomst van Breugel Bruist! in basisschool De Regenboog voor omwonenden en belangstellenden. Het project concentreert zich op het plangebied in en rondom de sporthal De Bongerd, De Boerderij, de Emté en b.s. De Regenboog. Het uit te werken stedenbouwkundig vlekkenplan is ingevuld op basis van bestaande en toekomstige functies van het centrum. Daarbij blijven alle bestaande functies binnen het plangebied gehuisvest. De wensen en mogelijkheden zijn in kaart gebracht in goed overleg met de gebruikers van de diverse voorzieningen. Voor direct omwonenden en de verenigingen een gelegenheid om meer te weten te komen over de ideeën, de plannen en de planning. Wij kunnen uw vragen en opmerkingen meenemen in het uitvoeringsplan.

Aanmelden voor de avond is gewenst in verband met de praktische voorbereiding. Wij waarderen het als u zich aanmeldt vóór 11 oktober via breugelbruist@sonenbreugel.nl. We mailen u dan een ontvangstbevestiging.

 

Alzheimercafé B.O.S.

Op woensdag 25 oktober 2017 organiseert Alzheimer Café Best – Oirschot – Son en Breugel een avond met als thema: ‘Het stellen van de diagnose bij dementie’. Deze avond hebben we als gast een geriater van het Catharina Ziekenhuis. Zij gaat vertellen over hoe duidelijkheid wordt verkregen bij een vermoeden van dementie. In het Catharina Ziekenhuis worden bij de Geheugenpoli alle onderzoeken op 1 dag gedaan en men krijgt dezelfde dag ook de uitslag. Hoe gaat dat in zijn werk, welke onderzoeken worden er gedaan? Als de diagnose bekend is, hoe is dan het vervolgtraject? Zijn er ook behandelmogelijkheden?

Locatie

Het Alzheimer Café B.O.S. in Zalencentrum `t Zand aan de Bestseweg 52 in Oirschot begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Meer informatie over het programma vindt u op onze website. In de pauze bestaat de mogelijkheid boeken, van het Alzheimercafé B.O.S. of van CultuurSpoor Best, te bekijken en (gratis) te lenen. Ook liggen er folders en brochures die te maken hebben met dementie. Na elke pauze van het Alzheimer Café bestaat de mogelijkheid vragen te stellen.

 

Vergadering Monumentencommissie

Op maandag 16 oktober 2017 is er een vergadering van de monumentencommissie. Vanaf 19 december 2016 is de vergaderstructuur formeel veranderd in een niet-openbaar en openbaar gedeelte. Het openbare gedeelte (en dus toegankelijk voor belangstellenden) is van 15.30 – 16.30 uur en vindt plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis van Son en Breugel. De agenda van de vergadering is te bekijken op de pagina Monumentencommissie op onze website.

 

De ambassadeurs Brandveilig Leven Son en Breugel bezoeken De Gentiaan

In 2014 is de gemeente Son en Breugel in samenwerking met de brandweer en woningstichting ‘thuis gestart met het project Brandveilig leven Son en Breugel. Onze ambassadeurs geven geheel vrijwillig een brandveiligheidsadvies en plaatsen rookmelders. De eerste rookmelder wordt geschonken door de gemeente. Als wordt geadviseerd om meer rookmelders te plaatsen kunnen deze tegen een gereduceerd tarief worden aangeschaft. De rookmelders worden kosteloos geplaatst door de ambassadeurs.

Er zijn al meerdere wijken bezocht. De ambassadeurs starten binnenkort in de wijk De Gentiaan. De bewoners van Texellaan, Vlielandlaan, Walcherenlaan, Richellaan, Terschellingenlaan, Amelandlaan, Schiermonnikooglaan, Simonszandlaan en Vliehorst krijgen binnenkort een brief waarin kort wordt uitgelegd waarom dit project wordt uitgevoerd. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om een gratis brandveiligheidsadvies te krijgen en dat er een gratis rookmelder wordt geplaatst kunt u zich aanmelden bij een van de ambassadeurs. Gegevens van de ambassadeurs staan in de brief. De ambassadeurs zijn opgeleid door de brandweer. Zij zijn herkenbaar aan rode jassen met opschrift. Ze hebben een legitmatiebewijs bij zich van de gemeente Son en Breugel.

 

Invoering vervoersdienst AutoMaatje

Het college van burgemeester en wethouders besluit de vervoersdienst AutoMaatje te faciliteren en de organisatiekosten voor minimaal 2 jaar te bekostigen.
SonenBreugelVerbindt is bereid om AutoMaatje in ieder geval voor 2017 te coördineren.

Van inwoners voor inwoners

In oktober 2017 gaat de vrijwillige vervoersdienst AutoMaatje in onze gemeente van start. AutoMaatje is een concept dat door de ANWB is ontwikkeld. Het is een vervoersdienst van inwoners voor inwoners. Inwoners met een vervoersbehoefte kunnen een beroep doen op een vrijwilliger. De vrijwilliger gebruikt zijn eigen auto om de inwoner te vervoeren tegen een vergoeding van 0,30 p/km. De opzet van AutoMaatje is een concept dat kan rekenen op een groot draagvlak bijde betrokken maatschappelijke organisaties: Adviesraad Sociaal Domein, de Seniorenraad, het CG- platform, SonenBreugelVerbindt en de LEVgroep.
Voor continuering na 2017 worden gesprekken gevoerd met SonenBreugelVerbindt en de LEVgroep.

Middel tegen eenzaamheid

Met de vervoersdienst AutoMaatje wordt voorzien in een behoefte voor mensen die niet zelfstandig hun vervoersbehoefte kunnen regelen. De ANWB geeft aan dat AutoMaatje inwoners uit hun isolement haalt en daarmee eenzaamheid tegen gaat. Daarbij is volgens de ANWB elke rit meer dan vervoer alleen. Vaak gaan de chauffeurs mee op doktersbezoek of om boodschappen te doen. En elke rit betekent een nieuw sociaal contact, een gesprek tussen deelnemer en chauffeur. Kortom: AutoMaatje brengt mensen bij elkaar.

 

Werkzaamheden Bestseweg bij Dutmella

De Provincie Noord-Brabant voert een herinrichting van de Bestseweg uit, ter hoogte van de fietsoversteek van het Dutmellapad over de Bestseweg (N620) in onze gemeente. De fietsoversteek krijgt een verhoogde middengeleider waar fietsers kunnen wachten om veilig de N620 over te steken. Om hiervoor ruimte te maken moet de zuidelijke rijbaan van de N620 verlegd worden.

De werkzaamheden hiervoor staan gepland van maandag 16 oktober tot en met 13 november. Van 10 november 21.00 uur t/m 13 november 05.00 uur is de Bestseweg tussen de Hoberglaan en de op- en afrit van de A50 afgesloten. Tijdens dit weekend is een omleiding ingesteld via de A50 en de A2.

 

GGD Jeugdmonitor 0 t/m 11 jaar 2017

Donderdag 28 september valt bij een groot aantal ouders een uitnodiging voor deelname aan de jeugdmonitor in de bus. Het gaat om een grootschalig onderzoek naar de gezondheid van kinderen van 0 t/m 11 jaar. De GGD Brabant-Zuidoost organiseert dit onderzoek voor 26.000 ouders en verzorgers in onze regio. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter de GGD de gezondheid van kinderen in beeld krijgt.

Doe mee en maak kans op een fiets

De GGD Brabant-Zuidoost voert dit onderzoek eens in de vier jaar uit in opdracht van de gemeenten in onze regio. De vragen gaan over de gezondheid, leefomgeving en het welzijn. Heeft u een uitnodiging ontvangen? Dan is uw kind via een steekproef uit het bevolkingsbestand geselecteerd. U kunt de vragenlijst online invullen. De GGD beloont elke vijftiende deelnemer met een cadeaubon ter waarde van vijftien euro. Dit bedrag kan ook worden gedoneerd aan een goed doel. Daarnaast maken alle deelnemers kans op een van de twee kinderfietsen! Vult u de vragenlijst liever op papier in? Begin november ontvangt u een herinnering met een schriftelijke vragenlijst. Doet u ook mee?

Resultaten

De resultaten van dit onderzoek helpen gemeenten te bepalen wat nodig is voor kinderen om gezond en veilig te wonen en te leven en spelen makkelijker te maken. Denk aan activiteiten die kinderen stimuleren meer te bewegen, zoals de aanleg van speeltuinen. Of misschien leven bij ouders veel vragen over opvoeden en kan de gemeente hierbij ondersteuning bieden? De GGD publiceert de resultaten van het onderzoek medio 2018.

 

Kandidaten gezocht voor de Vrijwilligerspenning

Aanmelden vóór 15 oktober

Elk jaar wordt de Vrijwilligerspenning van de gemeente Son en Breugel aan iemand toegekend als blijk van waardering. Dat gebeurt rondom de jaarwisseling en ook tijdens de tweejaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst. Zowel inwoners als niet-inwoners die zich belangeloos verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap komen in aanmerking voor de penning. Als u iemand kent die hieraan voldoet en u vindt dat hij of zij in het zonnetje gezet mag worden, laat het ons weten. Daarbij graag zo duidelijk mogelijk aangeven welke activiteiten uw kandidaat verricht of heeft verricht, gedurende welke periode en hoeveel tijd daarmee gemoeid is.
Aanmelden kan schriftelijk, per email of mondeling bij de heer Frans den Hengst, telefoon 491410, email: f.denhengst@sonenbreugel.nl. Voor nadere informatie kunt u ook bij hem terecht.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 16 t/m 19 oktober 2017

Komende week wordt uw GFT (groen), PMD, restafval (grijs) en papier opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp

DeAfvalapp is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op

 • 28 september 2017 Ekkersrijt 4119 en 4115, 5692 DD – uitbreiden winkel (BOUWEN)
 • 28 september 2017 Dahliastraat 4, 5691 TA – plaatsen woonunit voor mantelzorg (BOUWEN)
 • 1 oktober 2017 Van den Elsenstraat 46, 5694 NH – verbouwen woonhuis (BOUWEN)
 • 4 oktober 2017 Van Hallstraat 15, 5694 CT – plaatsen uitbouw achterzijde (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 3 oktober 2017 Waterjuffer, kavel D02 – oprichten woonhuis (BOUWEN)
 • 5 oktober 2017 Keizerlibel 3, kavel B07 – oprichten woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Geweigerde omgevingsvergunning met tijdelijke instandhouding

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning geweigerd voor onderstaand plan. Deze weigering is verzonden op:

 • 5 oktober 2017 Kerkplein ongenummerd – verruimen van de openingstijden voor het ijsfeest gedurende een periode van 3 weken (HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RUIMTELIJKE ORDENING)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunning ligt ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer. Actuele openbare informatie over omgevingsvergunningen vindt u ook op de themapagina Bouwen en Wonen op onze internetsite www.sonenbreugel.nl.

 

Activiteitenbesluit milieubeheer Ekkersrijt 7602

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat er een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen van Alligator Plastics Industry BV, voor het uitbreiden van de opslag- en kantoorruimte, gelegen aan:

 • Ekkersrijt 7602, 5692 HP te Son en Breugel

De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te maken. De melding is in te zien op afspraak bij de gemeente Son en Breugel, Raadhuisplein 1 te Son en Breugel. De openingstijden zijn: elke werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en op woensdagmiddag van 14.30 uur tot 18.00 uur. Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met mevrouw C. Barendsen van de Omgevingsdienst Zuidoost- Brabant, tel. (088) 3690697.

 

Omgevingsvergunning Brouwerskampweg 5

Burgemeester en wethouders hebben op 6 maart 2017 een aanvraag ontvangen van Maatschap M. en J. Renders om een omgevingsvergunning voor een agrarisch bedrijf met vleeskuikens, paarden en vleesvee aan het adres Brouwerskampweg 5, 5691 PN te Son en Breugel. De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten:

 • bouwen
 • afwijken bestemmingsplan
 • het veranderen van de werking de inrichting

Burgemeester en wethouders hebben besloten, gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht om de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

De beschikking ligt gedurende 6 weken van 10 oktober 2017 tot en met 21 november 2017 ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son tijdens de openingstijden. Op afspraak kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatiedatum van dit besluit beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 2500 MA ‘s- Hertogenbosch. Het beroep heeft geen schorsende werking en er zijn griffierechten verschuldigd. Gelijktijdig met het ingediend beroepschrift kunnen belanghebbenden de voorzieningenrechter van deze Rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Ook daarvoor zijn griffierechten verschuldigd.

 

Evenementenvergunning intocht Sint Nicolaas

Op 3 oktober 2017 heeft de burgemeester een evenementenvergunning verleend voor de intocht van Sint Nicolaas. Het evenement vindt plaats op 19 november 2017 van 13:30 uur tot 16:00 uur.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD.
Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s- Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.

 

Verkeersmaatregelen intocht Sint Nicolaas

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 oktober 2017 besloten verkeersmaatregelen te treffen t.b.v. de intocht van Sint Nicolaas dat wordt gehouden op 19 november 2017. De verkeersmaatregelen bestaan uit:

De volgende straten worden tussen 13.15 uur tot 16.00 uur geheel of gedeeltelijk afgezet:

 • Kanaaldijk, Kanaalstraat, Nieuwstraat tot aan de Markt, Antoon van de Venstraat, Zandstraat, Taylorstraat, Airbornestraat en Raadhuisplein;
 • Na aankomst van Sint Nicolaas bij het gemeentehuis kunnen de wegafzettingen worden opgeheven met uitzondering van die bij het Raadhuisplein (hoek Airbornestraat/Heistraat, Raadhuisplein/Nieuwstraat en Taylorstraat/Raadhuisplein);

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD. Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s- Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.

 

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud. Kijk voor de officiële gemeentepagina iedere week in weekblad Forum.


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App StoreDownload nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play