Gemeentepagina – week 42 2017

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 42 2017.

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
25 oktober 201720.00 uurBreugel BruistOpenbaarBS de Regenboog
26 oktober 201719.00 uurBewonersavond SonniusparkBuurtbewonersCombigebouw

Mededelingen en berichten

Geen spreekuur Hans Gaillard en Kees Vortman op 18 oktober a.s.

Er is deze week geen spreekuur bij burgemeester Hans Gaillard en wethouder Kees Vortman. Een afspraak voor volgende week kunt u maken via 0499 – 491 405 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl.

Als het spreekuur ‘vol’ mocht zijn noteren zij uw naam, adres en telefoonnummer en maken in overleg een afspraak voor een volgend spreekuur. Overigens is iedereen welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet noodzakelijk.

 

100e zwemvestje voor zwemdiploma B

Het is de gemeente letterlijk en figuurlijk wat waard als kinderen hun zwemdiploma halen. In een feestelijke ontmoeting met wethouder Vortman van Sport ontvingen Abram Poghosyan en zijn moeder Lia Poghosyan vandaag een cheque van € 100,- voor het behalen van zwemdiploma B. Voor Abram was er ook nog mooie snorkel en voor zijn broertjes een duikbrilletje.

Een kind uit Son en Breugel dat het zwemdiploma B haalt, kan via de regeling ‘zwemvestje’ een geldbedrag van € 100,- ontvangen als beloning of gedeeltelijke tegemoetkoming voor het betalen van de zwemles. De stimulering is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat alle kinderen het officiële zwemdiploma B gaan halen.

Goed kunnen zwemmen is belangrijk. Omdat het schoolzwemmen is komen te vervallen, haalden minder kinderen via privé zwemles hun zwemdiploma. Dat was geen goede ontwikkeling. Belangrijk is dat alle kinderen leren zwemmen. Het idee om zwemles met een rugzakje-methodiek te stimuleren is sympathiek ontvangen en door de gemeenteraad omarmd en in 2016 ingevoerd.

De gemeente mocht vandaag het 100e zwemvestje’ in 2017 uitreiken en de regeling voorziet duidelijk in een behoefte. De stimuleringsbijdrage zwemvestje is er voor alle kinderen van Son en Breugel die het officiële zwemdiploma B halen. Hoe belangrijk zwemles is, bleek eergisteren nog maar eens in een bericht in de media.

In het Limburgse Brunssum werd een jongetje van 11 jaar succesvol gereanimeerd bij het zwembad. De jongen mocht weliswaar niet in het diepe zwemmen, omdat bekend was dat hij geen zwemdiploma heeft. De jongen was ondanks het toezicht toch met zijn zwemmende vriendjes in het diepe gesprongen en bijna verdronken. Het voorval geeft aan hoe belangrijk het is dat kinderen leren zwemmen.

 

Verhuizen, slopen en bouwen gemeentehuis

Verhuizen

Vrijdag 27 oktober 2017 verhuist een deel van de medewerkers van de gemeentelijke organisatie naar De Vijverberg, het voormalige schoolgebouw aan de Ruijsdaelstraat 2. Zij vertrekken uit het deel van het gemeentehuis dat boven de bibliotheek is gevestigd en uit het achterste deel van het gemeentehuis, de bijbouw aan de Taylorsstraat. De loketten, het bestuur en de stafmedewerkers verhuizen niet mee. Zij blijven gevestigd in het hoofdgebouw.

Balies blijven in het gemeentehuis

Hebt u een afspraak met de gemeente? Dan verandert er voor u niets. U bent en blijft van harte welkom in het gebouw aan het Raadhuisplein. De balies verhuizen niet.

Slopen

De verhuizing is nodig zodat gestart kan worden met de sloop van een deel van het bestaande gemeentehuis Het gaat om de bibliotheek (na de verhuizing) met bovenverdieping en de bijbouw aan de Taylorstraat. Het hoofdgebouw met raadszaal en balies blijft intact.

De sloopwerkzaamheden starten in week 44/45 en zullen duren tot ongeveer eind december 2017. Uiteraard beseffen wij dat dit tot enige overlast kan leiden in de directe omgeving, maar wij zullen proberen om de overlast tot een minimum te beperken.

Bouwen

Na de sloop starten begin 2018 de nieuwbouwwerkzaamheden. Wij houden u op de hoogte van de stand van zaken en de planning.

Meer informatie over sloop en bouw

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen op en rondom de bouw? Dan kunt u uw e-mailadres sturen naar anijhof@stamendekoning.nl. Vermeld hierbij dat het gaat om het transformatieproject “Gemeentehuis Son & Breugel”. Het bedrijf verantwoordelijk voor de sloop en de bouw, Stam + De Koning, zal u dan op de hoogte houden van de ontwikkelingen van de bouw.

 

Bladseizoen 2017-2018

Het bladseizoen staat weer voor de deur. Binnenkort plaatsen we 60 bladkorven (42 gewone en 18 extra grote), waarin u het gevallen blad bij u voor de deur kunt verzamelen. Let op: alléén blad, dus geen snoeihout of takken. De korven worden met grote stofzuigers geleegd en takken blokkeren de machines. We danken u hartelijk voor de hulp bij het bladvrij maken van de straat.

De exacte locaties en aantallen vindt u bij ‘Het laatste nieuws’ op onze website.

 

Expositie Rotondekunst

Van 12 t/m 31 oktober wordt in het gemeentehuis de expositie Rotondekunst geëxposeerd. De expositie bestaat uit werken die geselecteerd zijn uit inzendingen van inwoners. Deze werken maken kans om daadwerkelijk op een van deze rotondes te worden uitgevoerd. Uit de geëxposeerde werken worden twee ontwerpen gekozen. De eerste rotondes waarop kunst wordt geplaatst zijn die aan de Kometenlaan en de Boslaan.

De komende jaren worden vier rotondes in het dorp aangekleed met een blijvend kunstwerk. Iedereen uit en rondom Son en Breugel kan hiervoor een ontwerp insturen onder het thema ‘Bevrijding: in het verleden, het heden en de toekomst’. Ontwerpen kunnen tot 31 juli 2018 worden ingestuurd.

Stem mee

U kunt uw mening geven door een stem uit te brengen op uw favoriete ontwerp(en). Dit kan online via www.stakenburgfonds.nl/actie. Bij de expositie in het gemeentehuis kan ook direct gestemd worden op een laptop. Daarnaast is schriftelijk stemmen mogelijk via een formulier dat op de leestafel in de hal van het gemeentehuis ligt. U kunt dit formulier inleveren bij de receptie. De expositie is te bezoeken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Meer informatie vindt u op de website van het Stakenburgfonds.

 

Militaire oefening 24 t/m 27 oktober 2017

Van 24 t/m 27 oktober vindt een militaire oefening plaats in Son en Breugel in het kader van de opleiding tot luchtmobiele soldaat van de Luchtmobiele Brigade. Gedurende deze periode verblijft men op het Militair Oefenterrein Oirschotse Heide en zijn er diverse verplaatsingen door de gemeente mogelijk.

Aan deze oefening nemen 24 personen en 6 militaire wielvoertuigen deel. Men verplaatst zich over bestaande wegen en paden er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen) munitie. De oefenende troepen staan onder leiding van de Commandant School Luchtmobiel uit Schaarsbergen.

Als er gebruik gemaakt wordt van privéterrein, zal voorafgaand toestemming en afspraken worden gemaakt met de eigenaar. Indien er door de oefening schade is ontstaan dan kunt u dit onder vermelding van de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan Sectie Claims Ministerie van Defensie Postbus 90004, 3509 AA Utrecht, tel.: 030- 2180444, e-mail: JDVclaims@mindef.nl.

 

1Steuntje in de rug met Stichting Leergeld

Alle gemeenten hebben dit jaar vanuit het Rijk extra geld gekregen om in te zetten voor kinderen in armoede. Samen met Stichting Leergeld Best, Oirschot, Son en Breugel geeft de gemeente Son en Breugel kinderen een financieel steuntje in de rug. Deze steun wordt gegeven in natura, niet in geld.

Leergeld BOS is een zelfstandige stichting en al ruim 10 jaar actief in de gemeente Best, Oirschot en Son en Breugel. Uitgangspunt voor Stichting Leergeld is dat alle kinderen de kans moeten hebben om later mee te kunnen tellen. Ieder kind (tot 18 jaar) van ouders met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau komt in aanmerking voor een bijdrage in sport (contributie, sportkleding, materialen), school (leermiddelen, pc/laptops, ouderbijdrage, schoolreizen, zwemlessen), cultuur (muziek/balletlessen) en welzijn.

Persoonlijk gesprek

Aanvragen voor een financiële bijdrage worden na een persoonlijk gesprek door Stichting Leergeld in behandeling genomen. In tegenstelling tot de oude gemeentelijke regeling hanteert Stichting Leergeld een inkomenstoets van 120%. Leergeld komt bij u thuis. U hoeft dus niet naar een loket. Thuis bekijkt een medewerker van Leergeld de situatie. Wat zijn de dingen waar uw kind nu niet aan mee kan doen? Wat kunnen andere organisaties betekenen? En wat kan Leergeld voor u doen? Stichting Leergeld werkt samen met verenigingen, scholen en bedrijven.

Voor meer informatie over de mogelijkheden, kunt u contact opnemen met Stichting Leergeld via 06- 27650302 / contact.leergeld@gmail.com.

 

Enquête ontwerp dorpshuis

In de afgelopen weken leverde ons dorp input voor het ontwerp voor het nieuw te bouwen dorpshuis op het Kerkplein. De enquêteopdracht is door onderzoeksbureau KANTAR (voorheen TNS-NIPO) uitgevoerd.

Voor het opstellen van de vragenlijst heeft KANTAR eerst in drie focusgesprekken input opgehaald van personen en groepen die zich al eerder over het ontwerp van de te bouwen mfa hebben uitgesproken en een aselecte groep bewoners die zich niet eerder over de MFA hebben uitgelaten. Het resultaat van deze gesprekken is verwerkt in de uiteindelijke vragenlijst.

KANTAR is een onafhankelijk onderzoeksbureau. Om een betrouwbaar en representatief beeld uit het dorp op te halen heeft het bureau minimaal circa 500 ingevulde enquêtes nodig. Om er zeker van te zijn om voldoende formulieren op te halen, zijn er 2500 enquêtes verspreid onder een willekeurig aantal geselecteerde inwoners van Son en Breugel.

De vragenlijst kon tot 8 oktober ingevuld worden. Om de respons nog groter te krijgen heeft Kantar tussentijds een herinnering gestuurd. KANTAR laat weten dat de respons hoger was dan verwacht en er online of telefonisch ruim voldoende enquêtes zijn ingevuld. .Met het bureau is afgesproken dat de resultaten van de enquête in de loop van oktober worden gedeeld met het gemeentebestuur.

Het college van B&W en de raadscommissie Grondgebiedszaken bespreekt deze resultaten en adviseert vervolgens de gemeenteraad, opdat de raad –mogelijk al in november- over de vervolgstappen in het proces naar het nieuwe dorpshuis kan besluiten. Bewoners die door KANTAR niet zijn benaderd voor de enquête kunnen de vragenlijst bekijken in de rubriek ‘Het laatste nieuws’ op de website van de gemeente.

 

Bijeenkomst Breugel Bruist 25 oktober a.s.

Op woensdagavond 25 oktober is om 20:00 uur een bijeenkomst van Breugel Bruist in basisschool De Regenboog voor omwonenden en belangstellenden.

Het project concentreert zich op het plangebied in en rondom de sporthal De Bongerd, De Boerderij, de Emté en b.s. De Regenboog. Het uit te werken stedenbouwkundig vlekkenplan is ingevuld op basis van bestaande en toekomstige functies van het centrum. Daarbij blijven alle bestaande functies binnen het plangebied gehuisvest. De wensen en mogelijkheden zijn in kaart gebracht in goed overleg met de gebruikers van de diverse voorzieningen. Voor direct omwonenden en de verenigingen een gelegenheid om meer te weten te komen over de ideeën, de plannen en de planning. Wij kunnen uw vragen en opmerkingen meenemen in het uitvoeringsplan.

Aanmelden voor de avond is gewenst in verband met de praktische voorbereiding. Wij waarderen het als u zich aanmeldt via breugelbruist@sonenbreugel.nl.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 23 t/m 26 oktober 2017

Komende week wordt uw GFT (groen) en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp. Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp

DeAfvalapp is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 05 oktober 2017 Buntlaan 1 en 3, 5691 WX – asbestsanering (SLOPEN)
  • 06 oktober 2017 Ekkersrijt 1003/1005, 5692 AB – realiseren 150 garageboxen t.b.v. opslag (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 09 oktober 2017 Lieshoutseweg 3, 5694 NN – realiseren/bouwen hooiberg en carport (BOUWEN)
  • 09 oktober 2017 Sonniuspark Bijenlaan – Keverlaan – oprichten 19 woningen (BOUWEN)
  • 10 oktober 2017 Dutmellapad langs de N620 – kappen van 2 Amerikaanse eiken in verband met de aanleg van de middenberm en het verplaatsen van de zuidelijke rijbaan (KAPPEN)
  • 10 oktober 2017 Wagenaarlaan 3, 5691 GP – kappen van 7 bomen voor herplant (AANLEG/KAPPEN)
  • 11 oktober 2017 Ekkersrijt 4093, 5692 DB – plaatsen gevelreclame (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken, na de uitreiking of verzending van de vergunning, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Geaccepteerde sloopmelding

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met onderstaande sloopmelding:

  • 09 oktober 2017 Buntlaan 1, 5691 WX – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Mededeling intrekken aanvraag omgevingsvergunning

De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is door de aanvrager ingetrokken:

  • 12 oktober 2017 Dahliastraat 4 – het plaatsen van een woonunit voor mantelzorg

Tegen de intrekking van aanvragen voor een omgevingsvergunning kunnen geen formele (schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden ingediend

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

Actuele openbare informatie over omgevingsvergunningen vindt u ook op de themapagina Bouwen en Wonen op onze internetsite www.sonenbreugel.nl.

 

Evenementenvergunning Serious Request in de basisschool Stokland

Op 6 oktober 2017 heeft de burgemeester een evenementenvergunning verleend voor het houden van een Serious Request. Het evenement vindt plaats op 12 december 2017 van 18:30 tot 07:30 uur in de basisschool Stokland.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD.

Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s- Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.

 

Evenementenvergunning Brabantse Artiestenenavond en Dans- en Garde toernooi in de sporthal “de Bongerd”

Op 20 september 2017 heeft de burgemeester een evenementenvergunning verleend voor de Brabantse Artiestenavond en de Dans- en Gardetoernooi. Het evenement vindt plaats op 16 en 17 en 18 maart 2018 in de sporthal de Bongerd. Op 16 en 17 maart 2018 tussen 20:00 en 00:30 uur en op 18 maart 2018 tussen 08:00 en 20:00 uur.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD.

Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s- Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.

 

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud. Kijk voor de officiële gemeentepagina iedere week in weekblad Forum.


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App StoreDownload nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play

Post article

Post article