Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeentepagina – week 42 2018

gemeente gemeentepagina bekendmakingen algemene zaken grondgebiedzaken burgerzaken
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 42 2018.

Agenda

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
22 okt20.00 uurCommissie GrondgebiedzakenOpenbaarRaadzaal
23 okt20.00 uurCommissie BurgerzakenOpenbaarRaadzaal
24 okt20.00 uurCommissie Algemene ZakenOpenbaarRaadzaal

Mededelingen en berichten

Commissie vergaderingen

Volgende week zijn er drie commissievergaderingen in het gemeentehuis. De vergaderingen beginnen met spreekmogelijkheden voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan.

Commissie Grondgebiedzaken

 • Datum en tijdstip: maandag 22 oktober 2018, 20.00 uur

Agenda:

 • Meerjarenbegroting 2019-2022

De volgende onderdelen worden behandeld:

 • De thema’s Duurzaamheid, Mobiliteit, Centrum / Dorpshuis uit het collegeprogramma.
 • De programma’s 4 Verkeer en vervoer, 6 Openbaar groen en openluchtrecreatie, 9 Duurzaamheid, 10 Ruimtelijke inrichting, van de begroting.

Commissie Burgerzaken

 • Datum en tijdstip: dinsdag 23 oktober 2018, 20.00 uur

Agenda:

 • Meerjarenbegroting 2019-2022

De volgende onderdelen worden behandeld:

 • De thema’s Nulde lijn samenleving, Breugel Bruist, uit het collegeprogramma.
 • De programma’s: 5 Onderwijs, sport en cultuur, 7: Sociale zaken, 8: Zorg en welzijn, van de begroting

Commissie Algemene Zaken

 • Datum en tijdstip: woensdag 24 oktober 2018, 20.00 uur

Agenda:

 • Meerjarenbegroting 2019-2022

De volgende onderdelen worden behandeld:

 • De thema’s Burgerparticipatie / Bestuursstijl / Werkwijze raad, Veiligheid, Regionale samenwerking uit het collegeprogramma;
 • De programma’s 1 Bestuurlijke zaken, 2 Publieke dienstverlening, 3 Veiligheid en handhaving, 11 Economie en 12 Algemene dekkingsmiddelen van de begroting;
 • De financiële paragrafen en hoofdstukken van de begroting.

Openbare vergaderingen

De commissievergaderingen zijn openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Nieuwe zelfbouw kavels Sonniuspark

Het is zover. De gemeente Son en Breugel biedt nieuwe bouwkavels aan voor zelfbouw.

 

Nieuwe en aangepaste bouwkavels

Veld E, gelegen tussen de Smaragdlibel en Keizerlibel is herverkaveld waardoor bouwkavels E01, E02 en E07 in maatvoering en prijsstelling zijn aangepast.

Veld F, gelegen ten noorden van de Keizerlibel, is een geheel nieuw bouwveld met daarin 12 door de gemeente uit te geven bouwkavels welke voor zelfbouw zijn bestemd.

Inmiddels is de verkoop al gestart, maar er zijn nog bouwkavels beschikbaar.

Meer informatie

Voor meer informatie kijkt u op de projectwebsite www.sonniuspark.nl onder Zelfbouw. De bouwkavels en de status ervan zijn te vinden via de doorklik “Funda”. Informatie over het bestemmingsplan, het Beeldregieplan, de procedure kaveluitgifte en financiële informatie staat op de projectwebsite onder Informatie /bouwen en wonen.

Natuurlijk kunt u ook rechtstreeks informatie opvragen bij de gemeente Son en Breugel via het telefoonnummer 0499-491509 (bij geen gehoor belt u 0499-491452) of door een email te sturen naar i.graff@sonenbreugel.nl

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 22 oktober t/m 26 oktober 2018

Komende week wordt uwPMD en GFT (groen) opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp. Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp

DeAfvalapp is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 04 oktober 2018 Science Park Eindhoven 5640, 5692 EN – uitbreiden bestaand bedrijfspand (BOUWEN)
 • 05 oktober 2018 Libellenlaan 15, 5692 WB – bouwen woonhuis (BOUWEN)
 • 08 oktober 2018 Azielaan 51, 5691 LB – plaatsen dakkapel voorzijde woonhuis (BOUWEN)
 • 09 oktober 2018 Libellenlaan 25, 5692 WB – bouwen woonhuis (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Ingekomen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmeldingen ontvangen op:

 • 04 oktober 2018 Science Park Eindhoven 5640, 56792 EN – slopen bestaand kantoorpand (SLOPEN)
 • 05 oktober 2018 Obrechtlaan 5, 5691 GV – asbestsanering (SLOPEN)

 

Geaccepteerde sloopmelding

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmelding:

 • 10 oktober 2018 Obrechtlaan 5, 5691 GV – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Kennisgevingen melding activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het kader van het
Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen van:

 • P. van Eck BV voor het plaatsen van een bedrijfspand, gelegen aan de Kuilen 3 te Son en Breugel;
 • Bedrijfswagen & Trailertechniek Son B.V., voor het oprichten van de inrichting Bedrijfswagen en Trailertechniek Son B.V., gelegen aan Ekkersrijt 1405 te Son en Breugel.

De meldingen betreffen uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te maken.

De meldingen liggen ter inzage bij de afdeling Dienstverlening. Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met een medewerker van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant:

 • P. van Eck BV, W. van der Hoek, tel. (088) 3690208
 • Bedrijfswagen & Trailertechniek Son B.V., mevrouw C. Barendsen, tel. (088) 3690697.

 

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud.