Gemeentepagina – week 43 2017

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 43 2017.

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
25 oktober 201720.00 uurBreugel BruistOpenbaarBS de Regenboog
26 oktober 201719.00 uurBewonersavond SonniusparkBuurtbewonersCombigebouw
2 november 201720.00 uurGemeenteraadsvergaderingOpenbaarRaadzaal

Mededelingen en berichten

Begroting 2018

Vrijdag 20 oktober is de ontwerpbegroting 2018-2021 aan de gemeenteraad en de pers gepresenteerd. In de begroting presenteert het college de plannen voor volgend jaar. De begroting 2018 is op de homepage van de website van de gemeente te raadplegen. Daar vindt u ook een samenvatting van de plannen voor 2018 in de vorm van een internetfilmpje. In de weekbladen Forum en de Mooi Son en Breugelkrant van week 45 (6-10 nov.) verschijnt de Begrotingskrant 2018. De meerjarenbegroting 2018-2021 wordt op 9 november door de gemeenteraad vastgesteld.

 

Gemeenteraadsvergadering

Komende week is er een vergadering van de gemeenteraad in het gemeentehuis. Iedere raadsvergadering begint met een opening, spreekmogelijkheid voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan, vaststelling van het verslag van de vergadering van de vorige keer en ingekomen stukken en mededelingen en rondvraag.

Hieronder leest u de agenda van de vergadering:

 • Datum en tijdstip: donderdag 2 november 2017, 20.00 uur

Agenda:

 • Bestuurlijke Toekomst – besluitvorming
 • Hemelwatervisie & waterstructuurkaart (klimaatbestendig Son en Breugel)
 • Mogelijke motie DorpsVISIE over sloop kerkgebouw

Openbare vergadering

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Bladseizoen 2017-2018

Het bladseizoen staat weer voor de deur. Binnenkort plaatsen we 60 bladkorven (42 gewone en 18 extra grote), waarin u het gevallen blad bij u voor de deur kunt verzamelen. Let op: alléén blad, dus geen snoeihout of takken. De korven worden met grote stofzuigers geleegd en takken blokkeren de machines. We danken u hartelijk voor de hulp bij het bladvrij maken van de straat. De exacte locaties en aantallen vindt u bij ‘Het laatste nieuws’ op onze website.

 

Expositie Rotondekunst

Van 12 t/m 31 oktober wordt in het gemeentehuis de expositie Rotondekunst geëxposeerd. De expositie bestaat uit werken die geselecteerd zijn uit inzendingen van inwoners. Deze werken maken kans om daadwerkelijk op een van deze rotondes te worden uitgevoerd. Uit de geëxposeerde werken worden twee ontwerpen gekozen. De eerste rotondes waarop kunst wordt geplaatst zijn die aan de Kometenlaan en de Boslaan.

De komende jaren worden vier rotondes in het dorp aangekleed met een blijvend kunstwerk. Iedereen uit en rondom Son en Breugel kan hiervoor een ontwerp insturen onder het thema ‘Bevrijding: in het verleden, het heden en de toekomst’. Ontwerpen kunnen tot 31 juli 2018 worden ingestuurd.

Stem mee

U kunt uw mening geven door een stem uit te brengen op uw favoriete ontwerp(en). Dit kan online via www.stakenburgfonds.nl/actie. Bij de expositie in het gemeentehuis kan ook direct gestemd worden op een laptop. Daarnaast is schriftelijk stemmen mogelijk via een formulier dat op de leestafel in de hal van het gemeentehuis ligt. U kunt dit formulier inleveren bij de receptie. De expositie is te bezoeken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Meer informatie vindt u op de website van het Stakenburgfonds.

 

Onderwijsmarkt voortgezet onderwijs Son en Breugel

Donderdag 26 oktober 18.55 uur – 21.00 uur

De basisscholen in Son en Breugel nodigen alle ouders/verzorgers en leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen uit voor de Onderwijsmarkt voor het voortgezet onderwijs. Deze markt vindt plaats op basisschool De Bloktempel, IJssellaan 6 in Son.

Markt en presentaties

De scholen voor het voortgezet onderwijs zullen informatie kraampjes inrichten en/of een presentatie verzorgen. Op de markt krijgt u beknopte informatie. In de presentaties geven de scholen uitgebreide informatie en zal er gelegenheid zijn om vragen te stellen.

Programma

De avond is bedoeld voor ouders, verzorgers en kinderen uit groep 7 en 8. Van 18.55 tot 20.00 uur zijn de kinderen met de ouders van groep 7 welkom. Van 19.55 tot 21.00 uur zijn de kinderen met hun ouders van groep 8 welkom. De presentaties starten om 19.00, 19.30, 20.00 en 20.30 uur. Bij binnenkomst krijgt u een plattegrond en een overzicht van de presentaties. Voor vragen kunt u zich richten tot de directie van de school van uw kind.

Komt u op de fiets

Wie op de fiets komt, kan op het schoolplein parkeren. Er is beperkte parkeergelegenheid voor auto’s. Wij hopen op een grote opkomst.

 

1Steuntje in de rug met Stichting Leergeld

Alle gemeenten hebben dit jaar vanuit het Rijk extra geld gekregen om in te zetten voor kinderen in armoede. Samen met Stichting Leergeld Best, Oirschot, Son en Breugel geeft de gemeente Son en Breugel kinderen een financieel steuntje in de rug. Deze steun wordt gegeven in natura, niet in geld. Leergeld BOS is een zelfstandige stichting en al ruim 10 jaar actief in de gemeente Best, Oirschot en Son en Breugel. Uitgangspunt voor Stichting Leergeld is dat alle kinderen de kans moeten hebben om later mee te kunnen tellen. Ieder kind (tot 18 jaar) van ouders met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau komt in aanmerking voor een bijdrage in sport (contributie, sportkleding, materialen), school (leermiddelen, pc/laptops, ouderbijdrage, schoolreizen, zwemlessen), cultuur (muziek/balletlessen) en welzijn.

Persoonlijk gesprek

Aanvragen voor een financiële bijdrage worden na een persoonlijk gesprek door Stichting Leergeld in behandeling genomen. In tegenstelling tot de oude gemeentelijke regeling hanteert Stichting Leergeld een inkomenstoets van 120%. Leergeld komt bij u thuis. U hoeft dus niet naar een loket. Thuis bekijkt een medewerker van Leergeld de situatie. Wat zijn de dingen waar uw kind nu niet aan mee kan doen? Wat kunnen andere organisaties betekenen? En wat kan Leergeld voor u doen? Stichting Leergeld werkt samen met verenigingen, scholen en bedrijven.

Voor meer informatie over de mogelijkheden, kunt u contact opnemen met Stichting Leergeld via 06-27650302 / contact.leergeld@gmail.com.

 

Vergadering WSD

Op woensdag 25 oktober a.s. aanvang 20.00 uur, komt het Algemeen Bestuur van de WSD bijeen. De vergadering vindt plaats in de kantine van WSD Boxtel, Schouwrooij 20 te Boxtel. Deze vergadering zijn openbaar

 

Mandaten GGD

Op 17 oktober 2017 heeft het college besloten om de directeur van de GGD Brabant Zuidoost te mandateren om:

 • Gemeentelijke lijkschouwers te benoemen;
 • Toezichthouders Wmo te benoemen;
 • Toezichthouders kinderopvang en peuterspeelzalen te benoemen.

 


Duurzaamheid

De gemeente Son en Breugel wil naar een klimaatneutrale gemeenschap zonder CO2-uitstoot. Maar dit kan alleen als inwoners en organisaties er samen met de overheid de schouders onder zetten.

Om wateroverlast door klimaatverandering te voorkomen wordt op een aantal locaties in het dorp het riool verzwaard. Op deze locaties maken we een kwaliteitsslag waarbij het gemengd riool wordt omgebouwd naar een gescheiden afvoersysteem voor regenwater en afvalwater. Regenwater gaat naar het oppervlaktewater, afvalwater wordt afgevoerd naar de waterzuivering.

Doe mee en ontvang subsidie

Koppel ook uw regenpijp af van het riool en vang het regenwater op in een regenton of gebruik het in uw tuin. Dat is een stuk duurzamer, beter voor uw tuin en gunstig voor uw portemonnee. Als gemeente belonen we huiseigenaren zelfs met een financiële bijdrage. Kortom win-win, waar wacht u nog op. Kijk voor meer informatie op de pagina ‘Son en Breugel: wat we doen is groen’ pagina op onze website.

 

Natuurwerkdag Oud Meer; leef je uit op 4 november

Aan de slag op de heide

Op zaterdag 4 november wordt bij natuurgebied Oud Meer van 10.00-15.00 uur weer de Natuurwerkdag georganiseerd. Dit jaar gaan we aan de slag op de heide. We gaan onder leiding van de boswachter van Staatsbosbeheer heide gebonden planten en dieren een handje helpen door het wegzagen van dennen en berken. Voor kinderen is er vanaf 11.30 uur een heidewandeling, waarbij dieren en planten van de heide worden bekeken. Jong en oud is van harte welkom om de handen uit de mouwen te steken.

Bijzondere dieren

Het wegzagen van boompjes en daarmee het uitbreiden van de heide vergroot het leefgebied van planten en dieren die afhankelijk zijn van veel zonlicht. Talloze vogels, vlinders, libellen, reptielen en amfibieën profiteren hiervan. Er is door Staatsbosbeheer onder meer gewerkt aan het verbeteren van een geleidelijke overgang van bos naar heide en het creëren van meer openheid. De afgelopen jaren hebben veel bijzondere dieren zoals heikikker, levendbarende hagedis en rugstreeppad zich daardoor uitgebreid in Oud Meer. Het landschap wordt daardoor ook afwisselender. Geoorde fuut en dodaars broeden weer in Oud Meer en de veldkrekel is op de heide, na jaren van afwezigheid, weer te beluisteren in de zomer.

Tijdens een speciale wandeling vanaf 11.30 uur wordt door IVN ingezoomd op de bijzondere natuur en kunnen planten zoals ronde en kleine zonnedauw, die vleesetend zijn, worden bewonderd.

Meedoen en aanmelden

Volwassenen en kinderen vanaf 7 jaar zijn -onder begeleiding- welkom om aan de slag te gaan. Kun je niet de hele dag? Een paar uur helpen is al super. In de pauzes wordt voor koffie, thee en soep gezorgd. Neem wel zelf je eigen lunchpakket mee. Kinderen ontvangen een versnapering.

Aanmelden kan via www.natuurwerkdag.nl locatie ‘Oud Meer’. Deelname is gratis. Parkeren is mogelijk aan de parkeerplaats aan het Dutmellapad, aan de Bestseweg tussen Son en Best. De Natuurwerkdag in Son wordt georganiseerd door Staatsbosbeheer, IVN Son en Breugel en Scouting Dutmella.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 30 oktober t/m 2 november 2017

Komende week wordt uw GFT (groen), papier en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp. Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

Op de hoogte via DeAfvalApp

DeAfvalapp is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 12 oktober 2017 Waterjuffer, kavel D08 – bouwen woonhuis (BOUWEN)
 • 12 oktober 2017 Beemdstraat 24, 5694 AK – gedeeltelijk vervangen erfafscheiding (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

 • 17 oktober 2017 Ekkersrijt 4091 b, 4093, 4095, 4097 en 4102 a, 5692 DB – plaatsen reclame-aanduidingen (BOUWEN)
 • 18 oktober 2017 kappen van 1 inlandse eik op perceel Elandlaan 2, 5691 GG (KAPPEN);
 • 18 oktober 2017 kappen van 2 grove dennen in de achtertuin Witsenstraat 5 5691 DR (KAPPEN);

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunning ligt ter inzage op de afdeling Dienstverlening Publiek.

 

Ingekomen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmeldingen ontvangen:

 • 12 oktober 2017 Varenlaan 7, 5691 WB – asbestsanering (SLOPEN)
 • 14 oktober 2017 Brouwerstraat 18, 5694 AW – asbestsanering (SLOPEN)

 

Geaccepteerde sloopmelding

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmelding: Geaccepteerd d.d.:

 • 18 oktober 2017 Brouwerstraat 18, 5694 AW – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Geaccepteerde gebruiksmelding

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande gebruiksmelding: Geaccepteerd d.d.

17 oktober 2017: Ekkersrijt 4091b, 5692 DB – brandveilig gebruikenwinkelgebouw (MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK).

Tegen gebruiksmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande melding ontvangen:

 • Ekkersrijt 1422, 5692 AK de heer M. Mattijssen, voor het oprichten van garagebedrijf Car Service Marcel BV (ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER)

Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. De melding is in te zien bij de afdeling Dienstverlening Publiek. Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met mevrouw C. Barendsen van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690697.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Evenementenvergunning IJsfeest

Op 12 oktober 2017 heeft de burgemeester een evenementenvergunning verleend voor het IJsfeest Son en Breugel. Het evenement vindt plaats op het Kerkplein in het centrum van Son en Breugel van 14 december 2017 tot 7 januari 2018 dagelijks tussen 10:00 en 22:00 uur. De burgemeester heeft voor dit evenement ontheffing verleend van Artikel 3 en 4 van de Zondagswet.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD. Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl .

 

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud. Kijk voor de officiële gemeentepagina iedere week in weekblad Forum.


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App StoreDownload nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play

Post article

Post article