Search
Close this search box.

Gemeentepagina – week 43 2018

gemeente gemeentepagina bekendmakingen algemene zaken grondgebiedzaken burgerzaken
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 43 2018.

Agenda

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
24 okt20.00 uurCommissie Algemene ZakenOpenbaarRaadzaal
25 okt18.00 uurVergadering JeugdgemeenteraadOpenbaarRaadzaal
1 nov20.00 uurGemeenteraadsvergaderingOpenbaarRaadzaal

Mededelingen en berichten

Gemeenteraadsvergadering donderdag 1 november 2018 20.00 uur

Volgende week is er een vergadering van de gemeenteraad in het gemeentehuis. Iedere raadsvergadering begint met een opening, spreekmogelijkheid voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan, vaststelling van het verslag van de vergadering van de vorige keer en ingekomen stukken en mededelingen en rondvraag.

Hieronder leest u de agenda’s van de vergaderingen.

Agenda

 • Vervolg Plan van aanpak Vergunninghouders
 • Procedurevoorstel Burgerinitiatief tot de bouw van een pétanquehal achter De Boerderij
 • Benoeming leden en plaatsvervangende leden in raadscommissies
 • Aanpassen ruimtelijk kwaliteitsbeleid
 • Samenwerkingsovereenkomst bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant 2017 – 2030

Openbare vergadering

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Vergadering Jeugdgemeenteraad 25 oktober 2018 16.00 uur

Op 25 oktober a.s. is er een openbare vergadering van de jeugdgemeenteraad in het gemeentehuis.

Agenda

 1. Welkom en opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststellen verslag van 22 augustus 2018
 4. Mededelingen: – Kranslegging – Uitreiking duurzaamheidsprijs – Belangrijke data
 5. Samenwerking met de raadswerkgroep – Raadswerkgroep van gemeenteraad is uitgenodigd
 6. Stand van zaken groepjes – Milieu – Voorzieningen – Verkeer: dit groepje is nog niet bij elkaar geweest.
 7. Zoeken naar nieuwe begeleiders
 8. Werkgroepen opnieuw bespreken
 9. Uitstapje Den-Haag 7 november – Brief ouders
 10. Rondvraag

 

Bladseizoen 2018 – 2019

Bladkorven

Het bladseizoen staat weer voor de deur. Binnenkort plaatsen we 60 bladkorven (42 gewone en 18 extra grote), waarin u het gevallen blad bij u voor de deur kunt verzamelen. Let op: graag alléén blad, dus geen snoeihout of takken. De korven worden met grote stofzuigers geleegd en takken blokkeren de machines. We danken u hartelijk voor de hulp bij het bladvrij maken van de straat.

De exacte locaties en aantallen vindt u bij ‘Het laatste nieuws’ op onze website.

Bladblazen

Vanaf 22 oktober trekken onze wijkteams op maandag en dinsdag het dorp in met bladblazers om het afgewaaide blad op straat te verzamelen zodat een zuigwagen dit gemakkelijk kan weghalen. Door de droogte van de afgelopen maanden het bladblazen zorgen voor flinke stofwolken. Wekelijks zullen we daarom aangeven waar we het blad gaan blazen, zodat u hier rekening mee kunt houden (bijv. ramen sluiten, auto’s wegzetten). Op maandag 29 oktober worden de straten in het centrum en De Vloed bladvrij gemaakt.

Op dinsdag 30 oktober worden de volgende straten in De Gentiaan bladvrij gemaakt: Afrikalaan, Amerikalaan, Australielaan en de straten ten zuiden van de Amerikalaan.

 

Zaterdag 3 november Natuurwerkdag Oud Meer

Op zaterdag 3 november wordt door IVN Son en Breugel, Scouting Dutmella, Staatsbosbeheer en de gemeente Son en Breugel, bij natuurgebied Oud Meer van 09.30-15.00 uur de Natuurwerkdag georganiseerd.

Hulp aan de heide

Om 09.30 uur en 13.30 uur wordt gewerkt op de heide rond het Oud Meer. Onder leiding van de boswachter van Staatsbosbeheer worden allerlei boompjes aangepakt. Het wegzagen of trekken van boompjes vergroot de heide en daarmee het leefgebied van planten en dieren die afhankelijk zijn van veel zonlicht.

Activiteiten voor kinderen

Tijdens de Natuurwerkdag geeft Staatsbosbeheer van 11.00-12.00 uur en van 14.00-15.00 uur een houtworkshop waar kinderen van verschillende leeftijden zelf schijven of blokjes hout kunnen zagen. Met IVN Son en Breugel en Scouting Dutmella kunnen kinderen deze daarna beschilderen of er mee gaan knutselen. Scouting Dutmella verzorgt deze dag een speciale bosspeeltuin voor kinderen om in te spelen.

Lunch bij nieuwe blokhut Scouting Dutmella

Voor deelnemers die de gehele dag komen helpen, staat om 13.00 uur een heerlijke lunch klaar bij het nieuwe Scoutinggebouw van Dutmella. Speciaal voor kinderen wacht nog een kleine verrassing.

Meedoen en aanmelden

Volwassenen en kinderen vanaf 7 jaar zijn -onder begeleiding- welkom om aan de slag te gaan. Kun je niet de hele dag? Je kunt ook alleen de ochtend of alleen de middag mee doen. Aanmelden via https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/oudmeer-sonse-bossen. Deelname is gratis. Parkeren is mogelijk aan de parkeerplaats aan het Dutmellapad, aan de Bestseweg tussen Son en Best.

 

Week van de Pleegzorg – help je mee?

Van 31 oktober tot en met 7 november wordt voor de vierde keer de Week van de Pleegzorg georganiseerd. Deze week is een initiatief van Pleegzorg Nederland in samenwerking met de 28 regionale pleegzorgorganisaties. Het doel is om de aandacht te vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in ons land. Wij onderschrijven dit belang en willen pleegzorgaanbieder Combinatie Jeugdzorg helpen met de zoektocht naar nieuwe pleegouders.

Help mee met de zoektocht naar nieuwe pleegouders

Over een week start de Week van de Pleegzorg. Wil jij helpen om pleegzorg bij zoveel mogelijk mensen jouw regio onder de aandacht te brengen? Combinatie Jeugdzorg kan jullie hulp goed gebruiken. Hoe?
Hang ‘Week van de Pleegzorg-posters’ op bij (basis)scholen, kinderdagverblijven, supermarkten, kappers, huisarts, sportclubs etc. Op deze posters staan data vermeld waarop informatieavonden gegeven worden. Deze A4 posters kun je kosteloos opvragen bij Combinatie Jeugdzorg via triangel@combinatiejeugdzorg.nl. Vermeld in deze mail je naam, adresgegevens en geef aan hoeveel posters je wilt ontvangen.

Meer weten over pleegzorg? Vraag een informatiepakket aan of bezoek vrijblijvend een informatieavond. De eerstvolgende zijn op:

 • 12 november – bij de Bibliotheek Geldrop, Heuvel 94 in Geldrop
 • 19 november – bij Combinatie Jeugdzorg, Nuenenseweg 4 in Eindhoven

Een informatiepakket aanvragen of aanmelden voor een informatieavond kan via triangel@combinatiejeugdzorg.nl.

 

‘Meer dan handen vrijwilligersprijzen’

Vrijwilligerswerk is leuk en zinvol, veel mensen doen het met enorme inzet en plezier. Daarvoor verdienen zij erkenning en waardering. Met de ‘Meer dan handen vrijwilligersprijzen’ zet het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport lokale, landelijke organisaties én bijzondere vrijwilligers in het zonnetje. De ‘Meer dan handen vrijwilligersprijzen’ worden ieder jaar uitgereikt, ook lokale organisaties maken kans op een van deze prijzen. Alle gemeenten in Nederland mogen vrijwilligersorganisaties aandragen. De gemeente Son en Breugel geeft graag haar inwoners de kans om vrijwilligersorganisaties uit onze gemeente te nomineren voor deze prijs.

Wie verdient deze prijs?

De gemeente is op zoek naar een lokale vrijwilligersorganisatie die het afgelopen jaar van onschatbare waarde is (geweest) voor de gemeenschap. Kent u een organisatie die hiervoor in aanmerking komt? Meld deze dan bij ons aan en vermeld waarom u vindt dat zij deze prijs verdienen.

Naast deze prijs voor organisaties mogen we ook een individuele vrijwilliger nomineren voor de ‘Vriendenloterij Passieprijs’. Omdat de bestaande gemeentelijke vrijwilligerspenning zich richt op mensen met een lange staat van dienst zijn we op zoek naar een jonge of startende vrijwilliger die zich op een bijzondere manier inzet voor Son en Breugel.

Hoe gaat het in z’n werk?

Omschrijf kort waarom de organisatie of individuele vrijwilliger van grote waarde is voor Son en Breugel en stuur deze aanbeveling naar ons toe. De meest sprekende omschrijving wordt door een onafhankelijke commissie uitgekozen en genomineerd voor de ‘Meer dan handen vrijwilligersprijzen’ namens de gemeente Son en Breugel.

Het voorstellen van een persoon dan wel organisatie kan per e-mail aan vrijwilligersprijzen@sonenbreugel.nl. Vergeet niet bij uw mail een motivatie toe te voegen. Aanmelden kan tot 25 november 2018.

De vrijwilligersprijzen worden uitgereikt op 15 februari 2019 door minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 29 oktober t/m 2 november 2018

Komende week wordt uw PMD, papier en GFT (groen) opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp. Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp

DeAfvalapp is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

 • 17 oktober 2018 Watermanlaan 14, 5694 LH – realiseren aanbouw (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunning ligt niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 15 oktober 2018 Libellenlaan 17, 5692 WB – bouwen woonhuis (BOUWEN)
 • 15 oktober 2018 Boslaan 11, 5691 CT – verbouwen woonhuis (BOUWEN)
 • 16 oktober 2018 Van Hallstraat 18, 5694 CT – uitbreiden woonhuis met erker en
  overkapping (BOUWEN)
 • 16 oktober 2018: Sonniuspark, veld I+J, kappen 20 eiken vanwege nieuwbouw (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage bij de afdeling Dienstverlening.

 

Ingekomen sloopmelding

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

 • 17 oktober 2018 Watermanlaan 14, 5694 LH – slopen garage/schuur (SLOPEN)

 

Geaccepteerde sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmeldingen:

 • 16 oktober 2018 De Kuilen 5, 5694 NM – asbestsanering (SLOPEN)
 • 18 oktober 2018 Science Park Eindhoven, 5692 EN  – slopen bedrijfspand (SLOPEN)

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Emigratie naar onbekend adres

Het college van Son en Breugel maakt bekend dat uit onderzoek gebleken is dat onderstaande persoon niet meer woonachtig is op het adres waar hij in de basisregistratie personen stond ingeschreven. Zijn persoonslijst is opgeschort met als reden “emigratie naar onbekend”. Dit betekent dat hij daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig is.

Het betreft: de heer M. Heidecker, geboren 22 mei 1992

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u hiertegen binnen 6 weken bezwaar maken. Dit doet u door een bezwaarschrift te sturen aan het college van burgemeester en wethouders Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. In uw bezwaarschrift verwijst u naar dit besluit en geeft u aan waarom u het hier niet mee eens bent. Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen.

Als u een bezwaarschrift indient, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank in ’s-Hertogenbosch. Meer informatie over de voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl.

 

Drank- en Horecavergunning, Markt 9

De burgemeester heeft vergunning verleend als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het verstrekken van alcoholhoudende dranken in café-restaurant de Zwaan, Markt 9, 5691 AR Son en Breugel. Het verlenen van de vergunning betreft een vernieuwde aanvraag in verband met de uitbreiding van de horecagelegenheid met vermelding van de nieuw gebouwde horeca-gedeelten en het terrasgedeelte.

De vergunning ligt vanaf 24 oktober 2018 ter inzage bij de afdeling Dienstverlening.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u hiertegen binnen 6 weken bezwaar maken. Dit doet u door een bezwaarschrift te sturen naar de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. In uw bezwaarschrift verwijst u naar dit besluit en geeft u aan waarom u het hier niet mee eens bent. Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen.

Als u een bezwaarschrift indient, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank in ’s-Hertogenbosch. Meer informatie over de voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl.

 

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud.