Gemeentepagina – week 45 2017

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 45 2017.

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
8 november 201719.30 uurInformatieavond onderzoek Kantar/MFAOpenbaarDe Zwaan
9 november 201719.30 uurGemeenteraadsvergaderingOpenbaarRaadzaal
16 november 201719.30 uurWij Doen Het GroenOpenbaarSportcafé Expreszo

Mededelingen en berichten

Besluitenlijst raadsvergadering 2 november 2017

De besluitenlijst van deze raadsvergadering is te bekijken op onze website. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, rubriek Gemeenteraad, Besluitenlijst raad. Daar staan ook de besluitenlijsten van eerdere raadsvergaderingen. Hebt u hierover vragen, kunt u contact opnemen met onze raadsgriffier Frans den Hengst, telefoon 0499-491410, f.denhengst@sonenbreugel.nl.

 

KANTAR presenteert resultaten publieksonderzoek MFA

Afgelopen week heeft onderzoeksbureau KANTAR Public de resultaten van het “Draagvlakonderzoek MFA onder inwoners van de gemeente Son en Breugel” gepresenteerd aan de gemeenteraad. Uit het onderzoek blijkt dat er draagvlak is voor de bouw van een MFA, maar dat het huidige ontwerp van het gebouw door een meerderheid van de inwoners van Son en Breugel niet wordt onderschreven.

In Son en Breugel gingen er geluiden op dat niet iedereen tevreden is het met huidig ontwerp van het te bouwen MFA. Het was voor de gemeenteraad onduidelijk hoeveel steun er bestaat voor deze geluiden. De raad verzocht het college daarom om de inwoners van Son en Breugel nogmaals het huidige ontwerp te laten beoordelen via een draagvlakonderzoek. Kantar voerde het draagvlakonderzoek uit met drie focusgroepen ter voorbereiding van een kwantitatief onderzoek waarin een vragenlijst aan een representatieve steekproef van inwoners uit Son en Breugel is voorgelegd.

Samenvattend concluderen de onderzoekers dat er draagvlak (56%) is voor komst van een MFA. Circa een derde (31%) van de inwoners ziet de komst van een MFA niet zitten. Ongeveer één op de acht (13%) weet (nog) niet of zij voor- of tegenstander is van een MFA.

Het huidige ontwerp van het MFA door architectenbureau RAU stuit op weerstand. Een grote meerderheid (69%) wil een nieuw MFA-ontwerp door een ander architectenbureau, ook als dit traject meer zal kosten en de oplevering vertraging oploopt. Van de ondervraagden geeft 20% aan ook tegenstander te zijn van het ontwerp in zijn huidige vorm, maar vindt dat aanpassing tot tevredenheid kan leiden. Eén op de tien (10%) is voorstander van het ontwerp in zijn huidige vorm.

Hoe nu verder?

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek worden zo snel mogelijk gepubliceerd in een officiële publicatie in de lokale bladen. Vervolgens worden de resultaten op korte termijn ook in een bijeenkomst teruggekoppeld via een openbare presentatie aan de deelnemers aan de focusgroepen, de gebruikersgroep en andere belangstellenden. Dit zal door Kantar Public gedaan worden en hiervoor bent u uitgenodigd op woensdag 8 november aanstaande om 19.30 uur in café-restaurant De Zwaan. Daarna zal het college de raad informeren hoe de resultaten worden verwerkt in het toekomstscenario en wat de consequenties voor de voortgang van het ontwikkelproces voor de MFA zijn.

 

Kinderen ontbijten met burgemeester bij basisschool De Harlekijn

Tijdens de week van het Nationaal Schoolontbijt, waarin ruim 550.000 kinderen samen gezond ontbijten op zo’n 3.000 basisscholen, vindt ook het Burgemeestersontbijt plaats.
In Son en Breugel gaat burgemeester Hans Gaillard op 9 november a.s. op bezoek bij basisschool De Harlekijn voor een gezamenlijk ontbijt. Dit gebeurt in zo’n 265 Nederlandse gemeenten. In de school schuiven ze samen aan de ontbijttafel en maken ze kennis met elkaar. Zo geven ze het goede voorbeeld. Burgemeester Hans Gaillard betaalt symbolisch voor het ontbijtje dat de kinderen verzorgen met een donatie aan het Jeugdcultuurfonds, dit jaar het goede doel van Het Nationaal Schoolontbijt met het thema ‘Gezond ontbijten is geen kunst!’. Het Jeugdcultuurfonds laat, samen met het Jeugdsportfonds, kinderen uit gezinnen waar minder geld is kunst, cultuur en sport beleven.

 

Wij Doen Het Groen van start

Op 16 november vindt de eerste bijeenkomst van de werkgroep ‘Wij Doen Het Groen’ plaats in Sportcafé ExpresZo bij sporthal De Landing. Steeds meer mensen zijn bezorgd over het milieu en bereid om er zelf wat aan te doen. Wij Doen Het Groen ondersteunt deze mensen met het realiseren van hun ideeën. Of het nu om groene daken gaat, regenwateropvang, zonnepanelen, spouwmuurisolatie, het bouwen van duurzame kleine huisjes (Tiny Houses), samen een duurzame boerderij runnen, een groen dak (sediment dak), het collectief plaatsen van HR-glas, het plaatsen van laadpalen op de openbare parkeerplaatsen of het initiatief Automaatje, waarbij inwoners van ons dorp minder mobiele medebewoners ergens naartoe vervoeren, alles wat wij samen beoordelen als duurzaam komt in aanmerking.

Leden van de bewonersinitiatieven Sonenergie en SonenBreugelVerbindt verzorgen de begeleiding en organisatie van de avond. En de gemeente faciliteert het proces waar nodig en mogelijk.

Goed idee? Doe dan mee

Kom donderdag 16 november, van 19.30-22.00 uur, naar Sportcafé ExpresZo in sporthal De Landing en voel de energie als je samen plannen ontwikkelt en aan de slag gaat. Bij voorkeur komt u natuurlijk niet alleen. Neem uw buren mee, de leden van uw vereniging of uw vriendengroep. Wij heten u graag welkom.

 

Nieuw betaalgemak in de Brabantse bussen

Voor de Provincie Brabant is nu het moment aangebroken om volledig over te stappen naar cashloos betalen. Vanaf 1 december kan nergens in Brabant meer met contant geld worden betaald in bussen. Hiervoor in de plaats komen nieuwe manieren om te betalen.

Vanaf 1 november 2017 kan er in alle bussen in Brabant betaald worden met bankpas of creditcard. De voordelen van cashloos betalen zijn groot. Het is gemakkelijker, sneller en veiliger. Om reizigers te laten wennen aan het cashloos betalen wordt het gefaseerd ingevoerd.

Per 1 december niet meer contant

Vanaf 1 november kan er tot 19.00 uur op de bus betaald worden met contant geld, met de OV-chipkaart én met pin (ook contactloos) of smartphone. Na 19:00 uur kan er niet meer met contant geld betaald worden. Vanaf 1 december kan er op de bus helemaal niet meer betaald worden met contant geld. Reizigers reizen dan met een OV-chipkaart, betalen met pin (ook contactloos) of met smartphone.

Kaartje kopen in de bus

De vertrouwde kaartjes in de bus blijven hetzelfde, reizigers kunnen zowel een dalurendagkaart als een ritkaart blijven kopen bij de buschauffeur. Deze tickets kunnen alleen niet meer met cash geld betaald worden. Het uiterlijk van de kaartjes verandert wel. De papieren reiskaartjes die de buschauffeur afstempelt, worden vervangen door een geprint ticket dat als vervoerbewijs geldig is.

Toch nog contant betalen?

Uiteraard kunnen bij de OV-servicewinkel van Hermes op station Eindhoven en bij Mobility Point op Eindhoven Airport nog papieren kaartjes worden gekocht en contant betaald worden. Uiterlijk 1 december worden er diverse verkooppunten in de regio toegevoegd waar reizigers contant een dalurendagkaart kunnen kopen.

 

Literair Café Dommeldal ontvangt 19 november schrijfster Marja Pruis

Op 19 november om 14.00 uur ontvangt Bibliotheek Dommeldal schrijfster en Literair Criticus Marja Pruis in het Literair Café Dommeldal, Kasteelhoeve in Geldrop.

Marja Pruis

Marja Pruis (1959) heeft een column in de Groene Amsterdammer, waarvoor ze de Heldringprijs ontving. Behalve over Nederlandse literatuur schrijft ze veel essays over uiteenlopende onderwerpen als verlegenheid, schoonheidsidealen en humor. En over de vrouwenzaak.

Nieuw werk

Dit jaar kwam haar essaybundel uit, Genoeg nu over mij. Confessies van een ervaren schamer. Een verkenning rond thema’s als ijdelheid, zelfhaat, schaamte en humor. Zonder zichzelf te sparen gaat Prijs op zoek naar de diepere betekenis van schijnbare banaliteiten: ons eigen spiegelbeeld, het belang van mooie kleding, de populariteit van publiek sterven. Ze zoekt het ongemak haast op. Hoe kun je over jezelf schrijven zonder narcistisch te worden? Wat is het nut van schaamte? En waarom willen vrouwen altijd de ideale gastvrouw zijn? In haar werk wisselt de schrijfster complexe analyses af met – vaak hilarische, soms persoonlijke anekdotes. En altijd met ruime aandacht voor de vrouwenzaak.

Toegangsbewijs

Een kaartje voor het schrijversbezoek is online te bestellen bij Bibliotheekdommeldal.nl.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 13 t/m 16 november 2017

Komende week wordt uw GFT (groen), PMD, restafval (grijs) en papier opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp

DeAfvalapp is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 26 oktober 2017 Schiermonnikooglaan 20, 5691 ZS – uitbreiden woonhuis (BOUWEN)
  • 31 oktober 2017 Ekkersrijt 3213, 5692 CG – plaatsen dakkapel (BOUWEN)

 

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 01 november 2017 Van Gentlaan 33, 5694 SB – intern constructief veranderen van het woonhuis (BOUWEN)

 

Ingekomen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmeldingen ontvangen:

  • 26 oktober 2017 Nieuwstraat 14a, 5691 AC – asbestsanering (SLOPEN)
  • 26 oktober 2017 Van den Elsenstraat 54a, 5694 BZ – slopen kippenhok en berging (SLOPEN)
  • 29 oktober 2017 Dopperlaan 8, 5691 GS – asbestsanering (SLOPEN)

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Evenementenvergunning Boerenbruiloft Son en Breugel

Op 30 oktober 2017 heeft de burgemeester een evenementenvergunning verleend voor de Boerenbruiloft Son en Breugel. Het evenement vindt plaats op 13 februari 2018 van 09:00 uur tot 21:00 uur.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD. Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s- Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.

 

Evenementenvergunning Krutjesgatse Oberrace

Op 1 november 2017 heeft de burgemeester een evenementenvergunning verleend voor de Krutjesgatse Oberrace. Het evenement vindt plaats op 12 februari 2018 van 14:00 uur tot 16:00 uur.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD. Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s- Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.

 

Verkeersmaatregelen

Optocht Boerenbruiloft Son en Breugel

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 oktober 2017 besloten verkeersmaatregelen te treffen t.b.v. de optocht van de Boerenbruiloft Son en Breugel dat wordt gehouden op 13 februari 2017. De verkeersmaatregelen bestaan uit de tijdelijke afsluiting van het Pieter Brueghelplein tussen 12:30 uur en 16:00 uur.

Krutjesgatse Oberrace

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 november 2017 besloten verkeersmaatregelen te treffen t.b.v. de Krutjesgatse Oberrace dat wordt gehouden op 12 februari 2018. De verkeersmaatregelen bestaan uit het afsluiten van het weggedeelte van de Markt tussen 12:00 en 18:00 uur vanaf de aansluiting Nieuwstraat tot aan de aansluiting met de Dommelstraat.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD. Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s- Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.

 

Publicatie mandatenlijst november 2017

Op 24 oktober 2017 hebben het college, de burgemeester en de gemeentesecretaris, ieder voor zover het de eigen verantwoordelijkheden betreft, de gewijzigde mandatenlijst vastgesteld.

Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat er een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen van de heer J. Kastelijn, Timmerfabriek De Brug Son BV, voor het gebruik maken van de locaties Ekkersrijt 1112 en 1114 Son en Breugel, ten behoeve van de bedrijfsactiviteiten van de timmerfabriek, gelegen aan Ekkersrijt 2013, 5692BB te Son en Breugel.

De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. Tegen een melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. De melding kunt u inzien bij de afdeling Dienstverlening. Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met mevrouw C. Barendsen van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel.
(088) 3690697.

Wet geluidhinder

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 5 oktober 2017, kenmerk IenM/BSK-2017/243955, met toepassing van artikel 90, tweede, derde en vierde lid, van de Wet geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die de gevels van de woningen gelegen aan de wegen “Eindhovenseweg, Ekkersrijt, Hooidonk, Lieshoutseweg, Rooijseweg en Wolfswinkel” te Son en Breugel, gemeente Son en Breugel, vanwege de wegen “Hooidonk, Lieshoutseweg, Planetenlaan, Eindhovenseweg, Ekkersrijt en Rooijseweg” mogen ondervinden.

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemd besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de weg “Rooijseweg”, op de gevels van de betrokken woningen tot de vastgestelde waarden.

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemd besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de wegen “Hooidonk, Lieshoutseweg, Planetenlaan, Eindhovenseweg, Ekkersrijt en Rooijseweg”, binnen de woningen voor zover niet wordt voldaan aan de in artikel 111b, derde lid, van de Wet geluidhinder genoemde binnenwaarde van 43 dB.
Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen met ingang van woensdag 8 november 2017 gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij:

  • het gemeentehuis van de gemeente Son en Breugel (Raadhuisplein 1) te Son en Breugel gedurende maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur en maandag en donderdag van 14.00 tot 19.00 uur en;
  • het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken woningen met de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting.

Bezwaarprocedure

Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van publicatie bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan: De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Postbus 97, 3440 AB Woerden. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

 

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud. Kijk voor de officiële gemeentepagina iedere week in weekblad Forum.


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App StoreDownload nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play

Post article

Post article