Gemeentepagina – week 45 2018

gemeente gemeentepagina bekendmakingen algemene zaken grondgebiedzaken burgerzaken
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 45 2018.

Agenda

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
7 novVervaltSpreekuurHans Gaillard
8 nov18.00 uurGemeenteraadsvergaderingOpenbaarRaadzaal
9 nov09.00 uurSpreekuur John FrenkenOpenbaarGemeentehuis
18 nov15.00 uurOntvangst St. NicolaasOpenbaarBordes gemeentehuis

Mededelingen en berichten

Wekelijks open spreekuur Hans Gaillard en John Frenken

Burgemeester Hans Gaillard en wethouder John Frenken houden wekelijks een open spreekuur voor alle inwoners van Son en Breugel.

Wat kunt u verwachten?

Iedere woensdag van 09.00 tot 10.00 uur kunt u een persoonlijk gesprek hebben met Hans Gaillard en iedere vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur kunt u een persoonlijk gesprek hebben met John Frenken.
Het spreekuur vindt plaats in het gemeentehuis. Per gesprek wordt maximaal 10 minuten uitgetrokken. In zo’n gesprek kunt u vragen, wensen, opvattingen, ideeën en opmerkingen over gemeentelijk beleid of de gemeentelijke organisatie voorleggen. Het spreekuur geeft u de kans om kort met het college van gedachten te wisselen.

Afspraak niet nodig, aanmelden wordt op prijs gesteld

Iedereen is welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet nodig. We stellen het wel op prijs – in verband met de planning van de agenda – dat u zich van tevoren meldt bij het bestuurssecretariaat via (0499) 491 405 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl. Als het spreekuur ‘vol’ mocht zijn noteren wij uw naam, adres en telefoonnummer en maken we in overleg een afspraak voor een volgend spreekuur.

Een andere wethouder spreken?

Wilt u een andere wethouder spreken? Dan kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat via (0499) 491 405 of via bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl. De bestuurssecretaresses bespreken dan met u de mogelijkheden voor een gesprek met een wethouder of een medewerker van de gemeente.

 

Besluitenlijst raadsvergadering 1 november 2018

De besluitenlijst van de raadsvergadering van 1 november 2018 is te bekijken op onze website. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, rubriek Gemeenteraad, Besluitenlijst raad. Daar staan ook de besluitenlijsten van eerdere raadsvergaderingen.

Hebt u hierover vragen, kunt u contact opnemen met onze raadsgriffier Frans den Hengst, telefoon 491410, f.denhengst@sonenbreugel.nl

 

Mededelingen Wijkbeheer

Bladblazen

Wekelijks trekken onze wijkteams op maandag en dinsdag het dorp in met bladblazers om het afgewaaide blad op straat te verzamelen zodat een zuigwagen dit gemakkelijk kan weghalen.

Via de website, twitter en facebook geven we wekelijks aan waar we blad gaan blazen, zodat u hier rekening mee kunt houden (bijv. ramen sluiten, auto’s wegzetten).

Let op: Praktische omstandigheden (bijvoorbeeld grote hoeveelheden blad, harde wind) zorgen er soms voor dat we ons niet aan de planning kunnen houden.

Pas op bij snoeiwerkzaamheden

In de periode tot 31 maart 2019 gaan we in verschillende straten en gebieden snoeiwerkzaamheden uitvoeren. Vallende takken kunnen voor gevaarlijke situaties zorgen. Volgt u daarom alstublieft de aanwijzingen op van de medewerkers en negeer de geplaatste afzettingen niet.

 

Succesvolle actie in natuurgebied Oud Meer

Op zondag 4 november 2018 is er een actie gehouden tegen loslopende honden in het kwetsbare natuurgebied Oud Meer. Doel van de actie was wandelaars met een hond bewust te maken van de problemen die een loslopende hond kan veroorzaken in dit gebied.

We kunnen terugkijken op een succesvolle actie. We hebben veel hondenbezitters gesproken die hun honden wel hadden aangelijnd en we hebben boetes uitgedeeld aan 7 hondenbezitters, die hun hond, ondanks de waarschuwingen, toch los lieten lopen.

De kwetsbare natuur lijdt onder loslopende honden, maar bijvoorbeeld ook onder afvaldumpingen, wildcrossers en barbecueënde recreanten.

Samen sterk in Brabant

Deze actie is georganiseerd door Samen Sterk in Brabant (SSiB) en met medewerking van de samenwerkende partners, en BOA’s van de gemeente Son en Breugel, gemeente Nuenen en Staatsbosbeheer.

Een betrokken handhaver van SSiB vertelt: “Met een goede voorbereiding en communicatie hoop je altijd dat burgers de honden netjes aangelijnd houden in gebieden waar een losloopverbod voor honden geldt, zoals in Oud Meer. Toch zijn er altijd burgers die de borden negeren of niet lezen. We hebben afgelopen zondag 7 personen staande moeten houden en voor alle 7 personen een proces verbaal uitgeschreven voor het niet aanlijnen van de hond. Deze mensen krijgen een geldboete. Daarnaast hebben we ook heel erg veel hondenbezitters aangesproken waarbij de honden wel netjes waren aangelijnd.”

De handhavers hebben ook een gebruiker van een drone een waarschuwing gegeven. Vliegen met een drone is in het Oud Meer namelijk niet toegestaan. Ook hebben ze 4 afvaldumpingen aangetroffen. Een quadrijder koos het hazenpad toen hij/zij de BOA’s zag.

 

Ziet u een misstand? Direct melden!

SSiB roept iedereen op het buitengebied in de gaten te houden. Wie denkt dat er iets niet in de haak is, kan een melding doen via  0900-9965432 of direct een melding doen via de BuitenBeter app.

 

Aandacht voor ondermijning in buitengebied

De agrarische sector is een kwetsbare sector. Zeker voor ondernemers die onlangs zijn gestopt of willen stoppen. Uit onderzoek blijkt dat 15% van deze ondernemers door criminelen is benaderd. Criminelen zijn gefocust op leegstaande stallen en weten deze haarfijn te vinden.

Oneigenlijk gebruik

Steeds vaker worden verhuurders van panden het slachtoffer van oneigenlijk gebruik van hun panden. Onder valse voorwendselen huren criminelen een pand om er hennep te telen of xtc te maken. De verhuurders lopen dan flinke risico’s op meerdere fronten. Risico’s van brand, (dreiging met) geweld, illegaal aftappen van elektriciteit, schade aan panden enzovoort liggen op de loer.

Integrale controles in november

Om de bewustwording hiervoor te vergroten gaat een team bestaande uit politie, brandweer, gemeente en omgevingsdienst op bezoek bij agrariërs in Son en Breugel. We doen dit op dinsdag 20 en dinsdag 27 november. Het is de bedoeling op termijn zoveel mogelijk bedrijven in het buitengebied te bezoeken. De bezoeken worden niet vooraf aangekondigd.

Herkennen van signalen

We praten met ondernemers over het herkennen van signalen van criminaliteit en hoe zij die op een veilige manier kunnen melden bij de politie. We maken hen bewust maken van de gevaren van onbewust in zee gaan met malafide huurders. De verhuurder kan aansprakelijk worden gesteld, ook als deze nergens van af wist.

Zelf iets gezien?

Ondermijnende criminaliteit raakt ons allemaal. Maar alleen samen kunnen we ondermijning stoppen. Ziet, hoort, ruikt u onraad? Hebt u het gevoel dat er iets niet pluis is? Meld het altijd. Bel 112 als elke seconde telt en 0900-8844 bij geen spoed, wél politie. Melden kan ook anoniem via het meldpunt Meld Misdaad Anoniem. Bel 0800 -7000.

 

Vrijwilligersbesturen geven de raadleden advies

Op dinsdagavond 30 oktober waren ruim 70 bestuurders van lokale verenigingen en stichtingen aanwezig in het Vestzaktheater op uitnodiging van de raadswerkgroep subsidiebeleid.

De raadswerkgroep subsidiebeleid bestaande uit Maarten van Beek (Dorpsbelang), Henk Hulsen (CDA), Stefan Philippi (Dorpsvisie), Monique van Zwieten (D66), Willem Buurke (GL/PVDA) en Don Pasanea (VVD) heeft een avond georganiseerd om met de vereniging- en stichtingsbesturen van gedachten te wisselen over het huidige subsidiebeleid voor vrijwilligersorganisaties. De raad heeft vorige jaar twee keer over het subsidiebeleid gesproken en wil, voordat zij zelf keuzes maakt om het beleid uit 2005 aan te passen, eerst weten wat de vrijwilligers die een beroep doen op de subsidies ervan vinden.

Opbrengst van de interactieve avond

Alle deelnemers zijn van te voren gevraagd een app te installeren op hun telefoon of tablet. Via de app zijn tijdens de avond diverse stellingen over het proces van de aanvraag, de verdeling van de subsidies, de verantwoording, etc. voorgelegd, waar zij op konden antwoorden. Na de pauze zijn al enkele resultaten gepresenteerd.

Zo gaf een meerderheid aan voortaan liever per mail of de website een subsidieaanvraag in te dienen. Ruim 75% vindt dat er altijd een verantwoording over de subsidie moet worden ingediend, hoe klein de subsidie ook is. 64% geeft aan dat er maatschappelijke thema’s aan de subsidie mogen worden gekoppeld.

Na de pauze hebben alle aanwezigen de kans gekregen om in kleinere groepen dieper op de vragen uit de app in te gaan en aanvullende opmerkingen mee te geven aan de raadsleden.

Hoe verder?

De raadswerkgroep gaat nu alle uitkomsten van de avond analyseren. Eind dit jaar of begin 2019 volgt een tweede avond met voorstellen die worden voorgelegd aan de bestuurders van verenigingen en stichtingen. De raadswerkgroep zal daarna een raadvoorstel voorbereiden over de nieuwe subsidievoorwaarden.

 

‘Meer dan handen vrijwilligersprijzen’

Vrijwilligerswerk is leuk en zinvol, veel mensen doen het met enorme inzet en plezier. Daarvoor verdienen zij erkenning en waardering. Met de ‘Meer dan handen vrijwilligersprijzen’ zet het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport lokale, landelijke organisaties én bijzondere vrijwilligers in het zonnetje. De ‘Meer dan handen vrijwilligersprijzen’ worden ieder jaar uitgereikt, ook lokale organisaties maken kans op een van deze prijzen. Alle gemeenten in Nederland mogen vrijwilligersorganisaties aandragen. De gemeente Son en Breugel geeft graag haar inwoners de kans om vrijwilligersorganisaties uit onze gemeente te nomineren voor deze prijs.

Wie verdient deze prijs?

De gemeente is op zoek naar een lokale vrijwilligersorganisatie die het afgelopen jaar van onschatbare waarde is (geweest) voor de gemeenschap. Kent u een organisatie die hiervoor in aanmerking komt? Meld deze dan bij ons aan en vermeld waarom u vindt dat zij deze prijs verdienen.

Naast deze prijs voor organisaties mogen we ook een individuele vrijwilliger nomineren voor de ‘Vriendenloterij Passieprijs’. Omdat de bestaande gemeentelijke vrijwilligerspenning zich richt op mensen met een lange staat van dienst zijn we op zoek naar een jonge of startende vrijwilliger die zich op een bijzondere manier inzet voor Son en Breugel.

Hoe gaat het in z’n werk?

Omschrijf kort waarom de organisatie of individuele vrijwilliger van grote waarde is voor Son en Breugel en stuur deze aanbeveling naar ons toe. De meest sprekende omschrijving wordt door een onafhankelijke commissie uitgekozen en genomineerd voor de ‘Meer dan handen vrijwilligersprijzen’ namens de gemeente Son en Breugel.

Het voorstellen van een persoon dan wel organisatie kan per e-mail aan vrijwilligersprijzen@sonenbreugel.nl. Vergeet niet bij uw mail een motivatie toe te voegen. Aanmelden kan tot 25 november 2018. De vrijwilligersprijzen worden uitgereikt op 15 februari 2019 door minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 12 november t/m 16 november 2018

Komende week wordt uw PMD, Rest, Papier en GFT (groen) opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp

DeAfvalapp is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 26 oktober 2018 Science Park Eindhoven 5127, 5692 ED – plaatsen lichtreclame (BOUWEN)
  • 31 oktober 2018 Amerikalaan 69, 5691 KC – legaliseren hekwerk (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 31 oktober 2018 Nachtegaallaan 69, 5691 VA – (ver)plaatsen perceel afscheiding (BOUWEN)
  • 31 oktober 2018 Raadhuisplein 2, 5691 AM – plaatsen gevelreclame (BOUWEN)
  • 01 november 2018 Viervleklibel 2, 5692 WG – oprichten woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Ingekomen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmeldingen ontvangen:

  • 29 oktober 2018 Ockhuizenweg 7, 5691 PJ – asbestsanering (SLOPEN)
  • 29 oktober 2018 Panterlaan 5, 5691 GD – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 


Evenementen

Evenementenvergunning Carnavalsoptocht 2019

Op 31 oktober 2018 heeft de burgemeester een evenementenvergunning verleend voor de Carnavalsoptocht. Het evenement, georganiseerd door CV de Krutjesrapers, vindt plaats op zondag 3 maart 2019 tussen 13:00 en 17:00 uur. De optocht loopt vanaf de Evertsenlaan en eindigt in de Nieuwstraat ter hoogte van het Kerkplein.

De burgemeester heeft voor dit evenement ontheffing verleend van artikel 3 lid 1van de Zondagswet.

 

Tijdelijke verkeersmaatregelen Carnavalsoptocht 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 oktober 2018 besloten tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen t.b.v. de Carnavalsoptocht die wordt gehouden op zondag 3 maart 2019 tussen 13:00 en 17:00 uur.

Op zondag 3 maart 2019 tussen 13:00 en 17:00 uur worden onderstaande wegen tijdelijk afgesloten:

  • De Evertsenlaan, Sint Hubertuslaan, Van den Elsenstraat, Pieter Brueghelplein, Veerstraat, Wilhelminalaan, oostelijk gedeelte van de Nieuwstraat tot en met het Kerkplein / Raadhuisplein.

De ontbinding van de optocht zal plaatsvinden via het weggedeelte Raadhuisplein

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester (Evenementen) het college van burgemeester en wethouders (Verkeersmaatregelen), Postbus 8, 5690 AA  te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD.

Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook  een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl .

 

Aanwijzing toezichthouder

Op dinsdag 30 oktober 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders de heer W. van Schijndel aangewezen als toezichthouder van de gemeente Son en Breugel.

De heer van Schijndel is buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Nuenen en is nu in de gemeente Son en Breugel bevoegd toezicht te houden op voornamelijk de bepalingen uit de Algemene Plaatselijk Verordening (APV) gericht op de kleine ergernissen, zoals loslopende honden, parkeren, overlast enzovoort.

Dit besluit ligt gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening.

 

Protocol bijtincident honden

Op dinsdag 30 oktober 2018 heeft de burgemeester de beleidsregel “Protocol bijtincident honden gemeente Son en Breugel” vastgesteld. De beleidsregel is opgesteld op basis van artikel 2.64 van de Algemene Plaatselijke Verordening en beschrijft het optreden van de burgemeester bij bijtincidenten door hinderlijke en gevaarlijke honden.

Het besluit treedt in werking op 1 november 2018 en ligt gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening.

 

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud.

Post article

Post article